Skaitmeniniai kanalai

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų internet svetainėse, naudojatės mobiliąja programėle.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą internetinėje žiniasklaidoje

MUMS RŪPI JŪSŲ PRIVATUMAS

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires bei tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai jūs juos pateikiate mūsų naudojamos internetinės žiniasklaidos kontekste.

Sąvoka „internetinė žiniasklaida“ reiškia mūsų paskyras socialiniuose tinkluose ir mūsų reklamas internete, įskaitant skelbiamas socialiniuose tinkluose bei naujienų portaluose.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Paskyrų socialiniuose tinkluose administravimas

  Mes aktyviai veikiame socialinėje žiniasklaidoje ir gali būti, kad tuo tikslu tvarkysime jūsų, kaip socialinės žiniasklaidos naudotojo, duomenis. Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume jums paskelbti naujausią informaciją apie mūsų veiklą ir produktus, pristatyti mūsų prekių ženklą, komunikuoti su jumis, kaip naudotojais, ir atsiliepti į jūsų bendravimą, komentarus ar paklausimus, kuriuos pateikėte į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose.

  Siekdami bendrauti su jumis, kaip su mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose naudotojais, jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti tokiomis aplinkybėmis:

  • Mes kuriame ir skelbiame informacinio pobūdžio turinį, pvz., apie mūsų siūlomus produktus arba mūsų organizuojamus renginius. Tokiam turiniui galima priskirti, pvz., interviu su mūsų darbuotojais ir kitais su mumis bendradarbiaujančiais asmenimis.
  • Mes skaitome komentarus bei įrašus, kuriuose gali būti naudotojų įkeltų nuotraukų ar vaizdo įrašų, paklausimų ir kitų naudotojų sąveikavimo išraiškos elementų (jaustukų, patiktukų ir pasidalijimų), į juos atsakinėjame ir, priklausomai nuo platformos funkcinių galimybių, įvairiais būdais su jais sąveikaujame. Tokiai sąveikai galima priskirti ir prieigą prie jūsų profilio informacijos, kurią jūs paskelbėte kaip naudotojai, sąveikaudami per mūsų paskyrą socialiniuose tinkluose. Jei taikoma, gali būti, kad mes su jumis komunikuosime, pavyzdžiui, per socialinės žiniasklaidos platformą atsakysime į jūsų komentarus ar paklausimus, ir dalinsimės jūsų turiniu, pvz., jei socialinės žiniasklaidos platforma turi žymėjimo funkcinę galimybę, o jūs mus pažymėjote mūsų paskyroje socialiniame tinkle. Individualūs paklausimai, kuriuos mes gavome per mūsų paskyras socialiniuose tinkluose, tvarkomi laikantis Pirkėjų paklausimų-nusiskundimų privatumo politikos.
  • Jei jūs pareiškiate norą dalyvauti veiklose, kurias mes organizuojame socialinėje žiniasklaidoje, tuomet mes tvarkome su jumis, kaip su naudotoju, susijusią informaciją. Tokiu atveju duomenų tvarkymas gali aprėpti prieigą prie dalyvių sąrašų, nugalėtojų išrinkimą ir prizų pristatymą. Išsamesnė informacija išdėstyta Žaidimų privatumo politikoje.

  Siekdami sukurti savo paskyras socialiniuose tinkluose (arba puslapius), mes bendradarbiaujame su socialinės žiniasklaidos platformų teikėjais. Išsamesnė informacija pateikta priede „Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose“

  Asmens duomenų kategorijos

  Priklausomai nuo paskyrų socialiniuose tinkluose funkcinių galimybių ir socialinės žiniasklaidos naudotojų viešai paskelbto turinio, administruojant paskyras socialiniuose tinkluose gali būti tvarkomi tokių kategorijų asmens duomenys:

  • informacija apie asmens tapatybę;
  • audiovizualinė medžiaga;
  • naudotojo sukurti asmens duomenys;
  • informacija apie situaciją;
  • prisijungimo duomenys;
  • Redaguojamasis turinys;
  • informacija apie buvimo vietą (pvz., „LinkedIn“ atveju);
  • informacija apie bendrovę (pvz., „LinkedIn“ atveju);
  • darbo santykių duomenys (pvz., „LinkedIn“ atveju);
  • duomenys apie kompetenciją (pvz., „LinkedIn“ atveju);
  • papildoma informacija, kuri gali būti tvarkoma priklausomai nuo platformos funkcinių galimybių ar naudotojo sąveikos.
  Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas administruoti savo paskyras socialiniuose tinkluose ir sąveikauti su mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose naudotojais.
  Duomenų saugojimo laikotarpis

  Paprastai paskyrų socialiniuose tinkluose turinį palaiko konkrečios socialinės žiniasklaidos platformos teikėjas, vadovaudamasis jo paties nustatytos privatumo politikos reikalavimais.


  Ypatingais atvejais, pvz., jei turinys tampa nebeaktualus arba naudotojo sąveikavimas (pvz., komentarai) neatitinka paskyros socialiniuose tinkluose arba galiojančių įstatymų reikalavimų, mes galime iš karto pašalinti naudotojo sukurtą turinį, kuris buvo paskelbtas mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose.


  Mūsų įrašai, kuriuose esama kitose mūsų privatumo politikose, pvz., Renginių privatumo politikoje, Privatumo politikoje audio-vizualinės medžiagos naudojimui, Žaidimų privatumo politikoje, Pirkėjų paklausimų-nusiskundimų privatumo politikoje išdėstytos informacijos, bus pašalinti laikantis tose politikose nustatytų duomenų saugojimo terminų. Kiti mūsų įrašai, kuriuose esama asmens duomenų, iš paskyrų socialiniuose tinkluose bus pašalinti praėjus 2 (dvejiems) metams nuo jų paskelbimo.

  Priklausomai nuo konkretaus socialinės žiniasklaidos platformos teikėjo suteiktų funkcinių galimybių, pašalinant turinį, tuo pačiu metu gali būti pašalinta ir su turiniu susijusi informacija, pvz., su konkrečiu įrašu susiję komentarai, patiktukai ir kt.

   

  Tikslinė reklama internetinėje žiniasklaidoje

  Internetinę žiniasklaidą, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas, mes naudojame mūsų reklamos paskelbimo ir lankytojų srauto nukreipimo į mūsų interneto svetainę tikslais, arba siekdami kaip nors kitaip reklamuoti mūsų produktus ar paslaugas. Visa tai padeda pasiekti reikiamas auditorijas ir pateikti aktualią informaciją. Reklamos valdymo, įdėjimo ir paskelbimo tikslais mes galime naudoti reklamos platformas ir įrankius, kuriuos suteikia pasaulinio masto platformų teikėjai, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas, bei vietines ir regionines platformas.


  Siekdami priminti apie mūsų prekių ženklą ir jo vertybes bei pateikti daugiau aktualių pasiūlymų ir paslaugų, kurios galėtų būti patrauklesnės internetinės žiniasklaidos naudotojams, mes vykdome tokį duomenų tvarkymą:

  • Siekdami pateikti savo reklamą, mes naudojame anonimines apibrėžtąsias tikslines grupes (segmentus), kurias pateikia internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus. Tos apibrėžtosios tikslinės grupės (segmentai) suformuotos remiantis bendrosiomis charakteristikomis, pvz., lytis, amžius, vietovė, įrenginio rūšis (mobilusis ar stacionarus), potencialūs interesai. Tiesioginė prieiga prie tokių asmens duomenų mums nereikalinga. Reklamas naudotojams pateikia internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus.
  Asmens duomenų kategorijos

  Priklausomai nuo anoniminių apibrėžtųjų tikslinių grupių (segmentų), kurias pateikė konkretus teikėjas, gali būti tvarkomi tokių kategorijų asmens duomenys:

  • demografiniai duomenys;
  • naudotojo sukurti asmens duomenys;
  • ryšio duomenys;
  • informacija apie buvimo vietą.
  Teisinis pagrindas

  Mūsų teisėti interesai paskelbti reklamas internetinėje žiniasklaidoje, įskaitant socialinius tinklus.


  Teisinis duomenų, kuriuos tvarko platformų teikėjai, tvarkymo pagrindas yra nustatytas vadovaujantis tų teikėjų privatumo politika.

  Duomenų saugojimo laikotarpis Asmens duomenų, kuriuos tvarko socialinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, saugojimo laikotarpius nustato atitinkami teikėjai, vadovaudamiesi savo privatumo politika.

  Tikslinei reklamai mes galime naudoti ir mūsų interneto svetainės (-ių) lankymo arba sąveikavimo joje (jose) duomenis. Gali būti, kad šiuo tikslu mes naudosime rinkodaros slapukus ir kitas technologijas. Sutikimą dėl jų naudojimo gauname iš anksto, naudodami slapukų siena. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta mūsų Slapukų taisyklėse.

  Statistiniai duomenys apie paskyras socialiniuose tinkluose ir apie tikslinę reklamą internetinėje žiniasklaidoje

  Tam, kad galėtume įvertinti internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas, efektyvumą tais atvejais, kai paskelbiamas mūsų sukurtas turinys, mes gauname apibendrintus statistinius duomenis, suformuotus remiantis internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, tvarkomais asmens duomenimis. Statistiniai duomenys padeda geriau vykdyti rinkodarą ir leidžia daugiau sužinoti apie naudotojų sąveiką su mūsų turiniu.


  Tam, kad galėtume priimti tinkamesnius sprendimus dėl aktualios informacijos pateikimo naudotojams, mes vykdome tokį duomenų tvarkymą:

  • Gauname ir naudojame apibendrintus statistinius duomenis, kuriuos apie mūsų paskyras socialiniuose tinkluose suformavo atitinkami teikėjai, pvz., vadinamąsias įžvalgas apie sąveikas, įskaitant mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose lankymą ir jų naudojimą.
  • Gauname ir naudojame internetinės žiniasklaidos teikėjų suformuotus apibendrintus statistinius duomenis, apie sąveiką su mūsų reklamomis, kurios buvo paskelbtos tų teikėjų platformose.
  • Gauname ir naudojame apibendrintus internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, suformuotus statistinius duomenis, kuriuose yra atsiskaitymams būtinos informacijos, t. y. apie mūsų ir atitinkamų teikėjų apsikeitimą sąskaitomis-faktūromis dėl mūsų turinio, įskaitant internetinėje žiniasklaidoje (ir socialinės žiniasklaidos platformose) paskelbtas reklamas.

  Siekdami gauti ir valdyti apibendrintus statistinius duomenis, mes naudojame įvairius pasaulinių platformų teikėjų bei vietinių ir regioninių platformų suteiktus įrankius.

  Asmens duomenų kategorijos

  Prieigos prie asmens duomenų mes neturime. Asmens duomenis statistikos tikslu renka ir tvarko tik internetinės žiniasklaidos teikėjai, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas.

  Priklausomai nuo statistinių duomenų, kuriuos pateikia konkretus teikėjas, šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokių kategorijų asmens duomenys:

  • demografiniai duomenys;
  • naudotojo sukurti asmens duomenys;
  • ryšio duomenys;
  • informacija apie buvimo vietą;
  • informacija apie bendrovę (pvz., „LinkedIn“ atveju);
  • darbo santykių informacija (pvz., „LinkedIn“ atveju).
  Teisinis pagrindas Mūsų teisėti interesai įvertinti internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas, ir mūsų turinio efektyvumą.
  Duomenų saugojimo laikotarpis

  Apibendrinti statistiniai duomenys, kuriuos gavome iš internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, ištrinami tada, kai minėtam tikslui pasiekti jie tampa nebereikalingi. Asmens duomenys į apibendrintus statistinius duomenis neįtraukiami.


  Asmens duomenų, kuriuos statistikos tikslais tvarko socialinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, saugojimo laikotarpį nustato atitinkami teikėjai, vadovaudamiesi savo privatumo politika.

   

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes turime prieigą prie asmens duomenų, kuriuos jūs pateikėte mums tiesiogiai, pvz., dalyvaudami veiklose, kurias organizuojame mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, arba rašydami komentarus, siųsdami mums paklausimus ar žinutes mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, arba kitaip sąveikaudami su tokiomis paskyromis (pvz., pažymite mūsų pavadinimą, spaudžiate „patinka“ arba pasidalinate tokiose mūsų paskyrose esančiu turiniu).

  Iš informacijos, esančios mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose

  Mes turime prieigą prie informacijos, kuri skelbiama mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose arba yra su jomis susijusi, įskaitant konkrečios socialinės žiniasklaidos platformos funkcinės galimybės sukurtus duomenis, pvz., kai kiti paskyros socialiniuose tinkluose naudotojai su jumis bendrauja mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose (dalinasi, nurodo, kad patinka, komentuoja, įskaitant atvejus, kai jūsų vardas pažymimas komentaruose po mūsų įrašu).

  Iš informacijos, kurią pateikė internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus

  Internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, remdamasi jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarko savo platformose, suformuoja anonimines apibrėžtąsias tikslines grupes (segmentus) bei apibendrintus statistinius duomenis. Prieigos prie tokių asmens duomenų mes neturime, o identifikuoti konkrečius naudotojus iš mūsų turimų duomenų neįmanoma.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, su:

  • rinkodaros komunikacijos agentūromis, kurios mums padeda bendradarbiauti su internetine žiniasklaida ir efektyviau suplanuoti, paskelbti bei įvertinti mūsų rinkodarą, įskaitant reklamavimą, bei padeda administruoti mūsų paskyras socialiniuose tinkluose;
  • informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjais;
  • internetinių ir mobiliųjų programų kūrimo bei priežiūros paslaugų teikėjais.

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir neturi teisės jų naudoti kitais tikslais. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus

  Gali būti, kad internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, turės prieigą prie duomenų apie jūsų veiklą jų platformose, pvz., kai jūs komentuojate arba kitaip sąveikaujate su mūsų reklamomis ar kitu internetinėje žiniasklaidoje, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformas, esančiu turiniu.

  Išoriniai konsultantai ir draudimo bendrovės

  Jei reikia apginti mūsų įmonės teises ir interesus, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis draudimo bendrovėms ar išoriniams konsultantams, pvz., auditoriams, teisininkams ar kitiems nepriklausomiems patarėjams, kurie veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir kurių veiklą reguliuoja įstatymai.

  Grupės bendrovės

  Gali būti, kad jei būtina siekti mūsų teisėtų interesų, arba jei siekiant nustatytų tikslų būtina dalintis duomenimis, jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su susijusiomis RIMI Baltic grupės bendrovėmis. Pavyzdžiui, jei su kita RIMI grupės bendrove susijusį paklausimą nusiųstumėte į mūsų paskyrą socialiniame tinkle, siekiant padėti jums išspręsti konkrečią problemą, į tokios informacijos peržiūrėjimą gali būti įtraukiama atitinkama bendrovė.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES ir /EEE teritorijoje. Tačiau tuomet, kai jūs naudojatės internetine žiniasklaida, įskaitant mūsų paskyras socialiniuose tinkluose, atitinkama internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, asmens duomenis gali perduoti ir tvarkyti ES ir EEE nepriklausančioje valstybėje.


  Jei jūsų asmens duomenys perduodami į ES ir EEE nepriklausančias valstybes, atitinkama internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformos teikėją, privalo suteikti atitinkamas garantijas, pavyzdžiui, priimti Europos Komisijos išleistas standartines sutarčių sąlygas, tuo siekiant užtikrinti, kad perduodant duomenis būtų garantuota tokio lygio apsauga, kokį numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Daugiau informacijos apie internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos teikėjus, vykdomą duomenų tvarkymą pateikiama jų privatumo politikose.

 • Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Jūsų asmens duomenis mes ištrinsime arba nuasmeninsime tuomet, jei pirminiam tikslui pasiekti jie taps nebereikalingi, tačiau su sąlyga, jei saugoti juos ilgiau nebebus teisinio pagrindo (pvz., nebereikės atsakinėti į jūsų žinutes), ir jei įstatymuose nėra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.


  Išsamesnė informacija apie duomenų saugojimo laikotarpius konkretaus asmens duomenų tvarkymo tikslo atveju pateikiama skiltyje „Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?“


  Jūsų asmens duomenų, kuriuos kaip atskiras duomenų valdytojas saugoja internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, saugojimo laikotarpiai yra nustatyti konkretaus platformos teikėjo privatumo politikoje.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Tačiau tokiomis savo teisėmis jūs galite pasinaudoti tik tada, jei mes faktiškai tvarkome jūsų duomenis, pvz., jūs tiesiogiai kreipiatės į mus arba kaip nors kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose. Keliais kitais atvejais mes turime prieigą tik prie apibendrintų statistinių duomenų arba anoniminių apibrėžtųjų tikslinių grupių (segmentų), kuriuos mums pateikė platformų teikėjai ir kurie neleidžia jus identifikuoti kaip duomenų subjektą.


  Kai jūs lankotės internetinėje žiniasklaidoje, įskaitant mūsų puslapius socialiniuose tinkluose, atitinkamas teikėjas nustato jums, kaip naudotojui, taikomas duomenų apsaugos prievoles. Tuo pačiu metu jis yra kontaktinis asmuo jūsų teisių klausimu. Tokie teikėjai turi tiesioginę prieigą prie jų platformose tvarkomų jūsų asmens duomenų. Turimomis duomenų subjekto teisėmis jūs galite pasinaudoti per socialinę žiniasklaidą, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, pasirinkdami atitinkamus privatumo nustatymus arba tiesiogiai kreipdamiesi į atitinkamus teikėjus.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.


  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, jūs turite teisę ją ištaisyti arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume.


  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas niekaip nepaveikia duomenų tvarkymo, vykdyto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumo.


  Pavyzdžiui, jūs galite bet kada pakeisti mūsų interneto svetainės slapukų nustatymus paspaudę interneto svetainės apačioje esantį mygtuką „Slapukų nustatymai“.

  Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

  Jūs taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


  Mūsų reklamų, kurias paskelbė internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, atžvilgiu jūs galite taikyti konkrečios internetinės žiniasklaidos, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformos teikėją, pateikiamus platformos nustatymus. Pavyzdžiui, atsižvelgę į esamas funkcines galimybes, jūs galite rinktis variantą arba nebematyti atitinkamos reklamos, arba gauti išsamesnę informaciją apie konkrečią reklamą ir priežastis, kodėl ji rodoma jums. Taip pat galima pasirinkti galimybę su platformos teikėju susiekti tiesiogiai.


  Informacijos apie naudotojus, kuriems buvo pateiktos mūsų reklamos, mes negauname, kadangi mūsų reklamas įdeda platformų teikėjai, vadovaudamiesi savomis taisyklėmis.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, mes toliau juos tvarkysime.


  Jei norite prieštarauti, kad būtų tvarkomi konkretūs asmens duomenys, kuriems mes turime įtaką, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Kadangi tokie duomenys yra su mumis susiję, mes išnagrinėsime jūsų nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


  Jei norite įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad jūsų duomenis tvarkytų konkreti internetinės žiniasklaidos priemonė, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformą, tokiu atveju reikia į ją kreiptis tiesiogiai.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis arba duomenys mums reikalingi siekiant nustatyti, pareikšti ar ginti teisinį reikalavimą.


  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.


  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.


  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.


  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  Įrašų, kuriuos Rimi Baltic grupė paskelbė „LinkedIn“ paskyroje, atveju kreipkitės į SIA „Rimi Baltic“. Dėl visų kitų mūsų veiklų internetinėje žiniasklaidoje, įskaitant paskyras socialiniuose tinkluose, kreipkitės į UAB „Rimi Lietuva“. Kontaktiniai duomenys nurodyti toliau.


  Veiklos, kurią vykdo internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, atveju prašytume atkreipti dėmesį, kad tų platformų privatumo politikos galioja ir naudotojams, kurie bendrauja tose platformose. Jūs, kaip tam tikros platformos naudotojas, turite teisę kreiptis tiesiogiai į atitinkamos platformos teikėjus. Siekdami administruoti mūsų paskyras socialiniuose tinkluose, paskelbti tikslinę reklamą ir gauti statistinius duomenis, mes bendradarbiaujame su internetine žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, todėl mus ir konkretų platformos teikėją galima laikyti bendrais duomenų valdytojais. Tačiau mes neturime visos informacijos apie jūsų veiklą, įskaitant sąveiką su mūsų įrašais ar reklama, nes duomenis, kuriuos jūs įvedate mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, pvz., savo vardą, komentarus ir kt., paskelbia ir mūsų reklamas įdeda internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus. Toks duomenų tvarkymas, kurį atlieka platformų teikėjai, gali būti pagrįstas ir ankstesniu konkretaus teikėjo ir jūsų, kaip naudotojo, bendradarbiavimu, pvz., jei jūs turite paskyrą atitinkamoje socialinės žiniasklaidos platformoje. Tokio duomenų tvarkymo teisinius pagrindus nustato platformų teikėjai, o duomenų tvarkymas gali apimti ir tų platformų teikėjų slapukų bei kitų sekimo įrankių naudojimą. Priklausomai nuo platformos funkcinių galimybių, asmens duomenys gali būti tvarkomi ir nepaisant to, ar jūs esate registruotas naudotojas, kuris prisijungė prie savo paskyros atitinkamoje platformoje, ar ne. Internetinė žiniasklaida, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų teikėjus, veikia ir kaip atskiri bei nepriklausomi duomenų valdytojai, vadovaudamiesi savo privatumo politikomis, kurioms mes neturime jokios įtakos. Mes gauname apibendrintus statistinius duomenis ir anonimines apibrėžtąsias tikslines grupes (segmentus), kuriuos mums suformavo atitinkami teikėjai. Mes neturime informacijos apie tai, kaip platformų teikėjai ir jų bendradarbiavimo partneriai renka, naudoja bei toliau tvarko duomenis.


  Prašome atkreipti dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių veiklą ir turinį, įskaitant nuorodas, kurias galima pasiekti iš kitų naudotojų paskyrų socialiniuose tinkluose. Atsakomybė tenka atitinkamą informaciją paskelbusiam autoriui.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  SIA Rimi Baltic, reg. Nr. 40003053029,

  Juridinis adresas: 161 A. Deglava iela, Ryga, Latvija, LV 1021

  Telefono numeris: +371 6 7045 409

  El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Priedas. Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

    Tiekėjai Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose Teikėjų priimtos privatumo politikos ir privatumo nustatymai

  Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Airija

  Facebook (Messenger)

  Rimi Lietuva
  Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Airija Instagram rimi.lietuva
  TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Airija TikTok Rimi Lietuva – rimilietuva
  Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow St Dublin 4, Airija YouTube Rimi Lietuva  - @Rimilithuania
  Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow St Dublin 4, Airija Google Maps (taip pat gali pasirodyti paieškos rezultatuose) Rimi Lietuva parduotuvių lokacijos
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Airija LinkedIn

  Rimi Baltic Group

  Rimi Lietuva

  Reddit Inc., 548 Market St, San Francisco, Jungtinės Amerikos Valstijos

  Reddit RIMI_Lietuva