Apsipirkimas

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jeigu estate mūsų lojalumo programos dalyvis, apsiperkate mūsų fizinėse ar elektroninėje parduotuvėse.

Pirkėjų paklausimų-nusiskundimų privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur mes tvarkome asmens duomenis skundų ir paklausimų valdymo procese.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Jūsų nusiskundimo ir (arba) paklausimo įvertinimas ir išsprendimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įvertinti ir išspręsti jūsų nusiskundimą ir (arba) paklausimą (t. y. pasiūlymą, pastabą, klausimą, atsiliepimą ir kt.), įsitikinti, kad jūsų nusiskundimas yra teisėtas, ir pateikti jums atsakymą.

  Nusiskundimo atveju mes prašome jus pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, nusiskundimo aprašymą ir dokumentus, patvirtinančius jūsų nusiskundimo teisėtumą. Jei jūs nepateiksite nurodytos informacijos, mes negalėsime įvertinti ir išspręsti jūsų nusiskundimo.

  Paklausimo atveju mes leidžiame jums pasirinkti, ar norėtumėte gauti atsakymą į savo paklausimą, ir kaip norėtumėte jį gauti. Todėl leidžiame jums nurodyti tik atitinkamą kontaktinę informaciją –gyvenamosios vietos adresą, arba el. pašto adresą, arba telefono numerį. Jei nepateiksite jokios kontaktinės informacijos, mes negalėsime jums pateikti atsakymo.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, ir kt.

  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kada atsirado ta situacija, situacijos aprašymas, lydintys dokumentai ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys

  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.
  • Duomenys apie sveikatą, pvz., traumos, neįgalumas, ir kt.
  • Duomenys, reikalingi teisinių reikalavimų valdymui
  Duomenis tvarkyti būtina siekiant vykdyti mums taikomą teisinę prievolę. Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Mūsų paslaugų tobulinimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įvertinti, patobulinti ir išplėtoti mūsų paslaugas. Šiais tikslais jūsų tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis arba bet kokią kitą informaciją, pagal kurią būtų galima identifikuoti jus kaip konkretų asmenį, mes tvarkysime tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra būtinas ir tiesiogiai susijęs su konkrečios mūsų paslaugų dalies tobulinimu ir jei netvarkydami jūsų duomenų mes negalėtume tų paslaugų patobulinti.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kada atsirado ta situacija, situacijos aprašymas, lydintys dokumentai ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.

  • Grįžtamojo ryšio duomenys

  Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso tobulinti mūsų paslaugas.

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, ir kt.

  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kada atsirado ta situacija, situacijos aprašymas, lydintys dokumentai ir kt.
  • Duomenys apie sveikatą, pvz., traumos, neįgalumas, ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  • Duomenys, reikalingi teisinių reikalavimų valdymui

  Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso ir siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinį reikalavimą.

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Skambučių įrašymas

  Įrašysime jūsų skambučius į mūsų klientų aptarnavimo centro telefono liniją, kad galėtume lengviau įgyvendinti kitas susijusias duomenų tvarkymo veiklas ir tikslus: įvertinti ir (arba) išspręsti jūsų nusiskundimą ir (arba) paklausimą; patobulinti mūsų paslaugas (netaikoma įrašytiems balso pranešimams, kurie buvo palikti nepasiekus „Rimi“ darbuotojo) ir valdyti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, ir kt.

  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kada atsirado ta situacija, situacijos aprašymas, lydintys dokumentai ir kt.
  • Duomenys apie sveikatą, pvz., traumos, neįgalumas, ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  • Duomenys, reikalingi teisinių reikalavimų valdymui
  Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant įgyvendinti kitas susijusias duomenų tvarkymo veiklas ir tikslus: įvertinti ir (arba) išspręsti jūsų nusiskundimą ir (arba) paklausimą; patobulinti mūsų paslaugas (netaikoma įrašytiems balso pranešimams, kurie buvo palikti nepasiekus „Rimi“ darbuotojo) ir pareikšti, vykdyti arba ginti teisinį reikalavimą.

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte jūs arba jūsų atstovas, pavyzdžiui, teikdami nusiskundimą ir (arba) paklausimą.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui su:

  • duomenų prieglobos paslaugų teikėjais;
  • informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjais;
  • socialinių platformų valdymo paslaugų teikėjais.

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovėmis, jei jūsų skundas ir (arba) paklausimas yra susijęs su kita (-omis) „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrove (-mis).

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

  Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduodami arba tvarkomi valstybėje, nepriklausančioje ES ir EEE. Pavyzdžiui, jei jūs su mumis susisiekiate per socialinių tinklų platformas („Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir kt.), jūsų asmens duomenys bus perduodami JAV esantiems paslaugų teikėjams. Europos Komisija nėra nei priėmusi sprendimo, nei nurodžiusi, kad JAV yra užtikrinusios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, mes sudarėme atitinkamus susitarimus su paslaugos tiekėjais. Informaciją apie įgyvendintas asmens duomenų apsaugos priemones jūs galite gauti pateikę mums prašymą raštu.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Visi asmens duomenys, susiję su išspręstu reikalavimu ir (arba) paklausimu, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo nusiskundimo ir (arba) paklausimo gavimo datos.

  Skambučių įrašai bus saugomi 30 dienų.

  Asmens duomenys (susiję su išspręstu reikalavimu ir (arba) paklausimu ir garso įrašai) gali būti saugomi ilgiau, jei nusiskundimas ir (arba) paklausimas per minėtą laikotarpį nebuvo išspręstas, arba jei tebevyksta bylos nagrinėjimas. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas nusiskundimas ir (arba) paklausimas, arba 1 metus po to, kai atitinkama byla buvo baigta nagrinėti teisme.

  Jei nusiskundimas ir (arba) paklausimas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

  Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant tobulinti mūsų paslaugas, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo atitinkamo nusiskundimo ir (arba) paklausimo gavimo dienos.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę ją ištaisyti patys (jei yra tokia galimybė), arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti, pvz., tam tikra informacija yra būtina siekiant laikytis teisinės prievolės pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymus. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  Daugumoje atvejų tokia įmonė bus:

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Tačiau kai kuriais atvejais įmone, atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali būti ir viena iš toliau nurodytų „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovių. Šios įmonės asmens duomenis tvarko taip, kaip aprašyta šiame informaciniame tekste.

  UAB „HAKONLITA“, reg. Nr. 125018861,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.