Pranešėjų apsauga (Whistleblowing)

Jūs turite galimybę pranešti!

Atvira ir sąžininga komunikacija ICA ir RIMI turi lygiai tokią pačią svarbią reikšmę, kaip ir galimybė pranešti apie pažeidimus. Mūsų darbuotojai, verslo partneriai bei kiti asmenys, kurie yra RIMI veiklos dalis, gali pastebėti nukrypimus nuo teisinių reikalavimų ir perspėti mus apie pažeidimus, kurie paveikia žmones, mūsų įmonę, visuomenę arba aplinką.

Jums pateikus pranešimą, RIMI pranešimų tyrimo komanda kruopščiai ištirs Jūsų pranešimą ir imsis priemonių pažeidimams ištaisyti.

Jūs būsite apsaugoti:

 • Bus užtikrintas Jūsų tapatybės, pranešimo ir tolesnės komunikacijos su Jumis konfidencialumas.
 • Net jei per šią Pranešimų teikimo liniją atskleistumėte RIMI konfidencialią informaciją, verslo paslaptį ar informaciją apie privatų gyvenimą, toks atskleidimas nebus laikomas pažeidimu.
 • Būsite apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų (neigiamo poveikio) dėl pateikto pranešimo.
 • Gali būti, kad Generalinė prokuratūra Jums suteiks pranešėjo statusą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, jei tokios apsaugos pageidausite.

Todėl netylėkite ir papasakokite tiesą!

Apie ką galima pranešti?

 • Šia Pranešimų teikimo linija galima naudotis tada, kai norite pranešti apie Pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytą neteisėtą veiklą, ar veiklą, kuri galėtų sukelti pavojų viešajam interesui (pvz., nusikaltimai, administraciniai nusižengimai ir kt.), kuriuos rengia, vykdo ar yra padariusi RIMI, jos darbuotojai, verslo partneriai. Atkreipkite dėmesį, kad asmeninio pobūdžio pranešimai čia nėra tiriami.
 • Praneškite apie pažeidimus RIMI, jei apie juos sužinojote dėl savo dabartinių ar ankstesnių darbo santykių, ar kitų sutartinių ar ikisutartinių santykių su RIMI.
 • Tam, kad galėtumėte pranešti, įrodymų nereikia, tačiau visi pranešimai turi būti pateikti sąžiningai ir juose turi būti pateikta tikra informacija.

Kaip ir kam galima pranešti?

Apie pažeidimus galite pranešti RIMI tokiais būdais:

 • El. paštu report.lt@rimibaltic.com. Galite pildyti pranešimo formą (ją rasite ČIA) ir ją pridėti prie el. laiško arba el. laiške pateikti šioje formoje nurodytą informaciją.
 • Esami RIMI darbuotojai pranešimą gali pateikti žodžiu, susitikę su RIMI pranešimų tyrimo komanda.
 • Elektronine Pranešimų teikimo linija, kurios veikimą palaikys paslaugų teikėjas „WhistleB“. Pranešimų liniją galite pasiekti per šią nuorodą: https://report.whistleb.com/lt/ICAGruppen ir tada dešinėje pasirinkti UAB „RIMI LIETUVA“ arba galite iš karto rinktis šią nuorodą pranešimui pateikti: https://report.whistleb.com/lt/message/uabrimilietuva

Gautus pranešimus tirs RIMI pranešimų tyrimo komanda, kurios nariai yra Vidaus audito vadovas ir 2 Teisės skyriaus darbuotojai (Teisės skyriaus vadovas ir teisininkas). Jei prireiks, į pagalbą gali būti pasitelkti ir kiti įmonės darbuotojai, kurie taip pat užtikrins informacijos konfidencialumą.

 • Tuo atveju jei jūsų pranešimas yra apie RIMI pranešimų tyrimo komandos narius, arba jei pranešimas apima ne vien tik vietinės RIMI veiklos operacijas, savo pranešimą galite pateikti ir „ICA Gruppen“ kanalu (nuoroda: https://report.whistleb.com/en/ICAGruppen) arba el. paštu Whistleblowing@ica.se. Tokį pranešimą tirs „ICA Gruppen“ Pranešimų tyrimo komanda.

Kaip vyksta pranešimo tyrimo procesas?

Single image Single mobile image

Jei kiltų klausimų

Jei turite klausimų arba norėtumėte konfidencialiai pasitarti, kreipkitės tuo pačiu el. pašto adresu report.lt@rimibaltic.com. RIMI pranešimų tyrimo komanda konfidencialiai atsakys į Jūsų klausimus.

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis „Pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo privatumo politika“ (Privacy policy for Whistleblowing process). Ją rasite www.rimi.lt skiltyje „Privatumo politika“.

Statistiniai duomenys apie gautus pranešimus per pranešimų teikimo liniją

 

Metai 2022 m.
Gautų pranešimų skaičius 1 (anoniminis)
Pranešimų, kurie buvo tiriami suteikus žymą „Pranešėjo byla“, skaičius 1
Pranešėjo bylų, apie kurias informuota kompetentinga institucija, skaičius 0