Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“

Pagrindiniai skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ tikslai – skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką, padėti atsisakyti ydingos praktikos dalį atlyginimo darbuotojams mokėti „vokeliuose“, atkreipti visuomenės ir vartotojų dėmesį į pažangų ir atsakingą Lietuvos verslą, siekiantį kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams.

Kasdieniu savo darbu įgyvendiname šio judėjimo principus ir prisidedame prie „Baltosios bangos“ iniciatyvos plėtojimo. Mūsų privačios etiketės produkcija ir biuro blankai žymimi „Baltosios bangos“ ženklu.

Dalyvaujame „Baltoji banga“ organizuojamoje tradicinėje švietėjiškoje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. Ja siekiama skatinti šalies gerovę ir didinti piliečių sąmoningumą apie „šešėlio“ žalą visuomenei.