Etiškas ir skaidrus verslas

Mūsų veikla paremta žmogiškumo ir sąžiningumo principais. Užtikriname ir giname darbuotojų teises, reikalaujame etiško bendradarbiavimo principų laikytis ir savo partnerių bei tiekėjų. Savo veikloje remiamės „ICA Gruppen“ Verslo etikos politika, kurioje numatoma, kad mes netoleruojame jokių korupcijos, kyšininkavimo arba neetiškos verslo praktikos formų. Skatiname savo tiekėjus ir partnerius ir iš jų reikalauja veikti skaidriai, laikytis teisės aktų reikalavimų ir sąžiningos verslo praktikos. Iki 2020 m. siekiame, kad 100 proc. „ICA“ tiekėjų besivystančiose šalyse galėtų dokumentais patvirtinti atsakingą darbuotojų samdą ir būtų praėję tarptautinį socialinį auditą.