Skaitmeniniai kanalai

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų internet svetainėse, naudojatės mobiliąja programėle.

Mobiliųjų programėlių privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Mobiliosios programėlės naudojimo administravimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami užtikrinti, kad jūs galėtumėte naudotis mobiliąją programėle ir visomis jos funkcinėmis galimybėmis. Mes tvarkome tuos jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte aktyvindami ypatybes, reikalaujančias mus tvarkyti jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis konkrečia mobiliosios programėlės funkcine galimybes, pavyzdžiui, nustatyti jūsų buvimo vietą, nuskenuoti brūkšninį kodą, nusiųsti draugui pirkinių sąrašą, pašalinti iš produktų sąrašo specifinius ingredientus ar produktus, būti prisijungus prie lojalumo programos profilio ir pan.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  - Buvimo vietos duomenys

  - Informacija apie pasirinktą parduotuvę

  - Jūsų išsaugoti receptai

  - Produktų ir ingredientų, kurių reikia vengti, sąrašas

  - Prieiga prie kameros

  - Parinktys

  - Prekių sąrašo elementai

  - Gavėjo, kuriam nusiųstas pirkinių sąrašas, el. paštas arba telefono numeris

  Vykdyti sutartį su jumis

  30 dienų po paskutinio naudojimosi programėle

   

  Gavėjo, kuriam nusiųstas pirkinių sąrašas, el. paštas arba telefono numeris – 3 dienas po pirkinių sąrašo išsiuntimo

   

  Siekdami jums pateikti suasmenintus pasiūlymus ir pasiūlyti kitokius privalumus, mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Tuo tikslu mes naudojame specialius jūsų pateiktų asmens duomenų ir jūsų pasirinkimų analizavimo algoritmus. Mūsų vykdoma veikla jūsų atžvilgiu nesukelia nei teisinių, nei kitokių padarinių.

  Pavyzdžiui, produktus iš jūsų produktų sąrašo, turinčius ingredientų, kuriuos nurodėte kaip vengtinus, mes nurodome sąrašo pabaigoje, taip pat nerodome receptų, kuriuose yra tokių ingredientų arba produktų.

  Jei nenorėsite, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, naudotis mūsų mobiliąja programėle jūs negalėsite.

  Taip pat mes tvarkome informaciją apie tai, kaip jūs sąveikaujate su mobiliosiomis programėlėmis.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  Prisijungimo duomenys tada, kai prisijungiate prie mobiliosios programėlės, keičiate duomenis arba atliekate kitus veiksmus mobiliojoje programėlėje

  Mūsų teisėti interesai

   

  Dalyvavimo „Mano Rimi“ lojalumo programoje administravimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami administruoti jūsų dalyvavimą „Mano Rimi“ lojalumo programoje. Jei mobiliąja programėle naudojatės kartu su „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyra, asmens duomenų tvarkymui galioja lojalumo kortelių naudotojų duoti sutikimai ir šiems naudotojams taikomos sąlygos. Informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis „Mano Rimi“ lojalumo programos kontekste, pateikiama šiose interneto svetainėse: www.rimi.lv/mans-rimi-lv (Latvija), www.rimi.lt/mano-rimi-lt (Lietuva), www.rimi.ee/sinurimi (Estija).

  Statistikos, analizės ir rinkos tyrimų tikslai

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad parengtume ataskaitas ir statistinius duomenis mūsų paslaugų stebėjimo, vertinimo ir tobulinimo tikslais. Duomenų tvarkymas šiais tikslais neapims jūsų vardo ir pavardės, kontaktinių duomenų ir jokios kitos informacijos, pagal kurią būtų galima tiesiogiai nustatyti jūsų, kaip konkretaus asmens, tapatybę.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  - Informacija apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų mobiliąja programėle

  - Įrenginio tipas, operacinės sistemos ir jų versijos
  Tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų teisėtą interesą parengti ataskaitas ir statistinius duomenis mūsų paslaugų stebėjimo ir įvertinimo tikslu. 38 mėnesiai
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte, pavyzdžiui, nurodydami, kokių ingredientų reikėtų vengti, leisdami mums pasiekti jūsų buvimo vietos duomenis, atnaujindami „Mano Rimi“ paskyrą.

  „Mano Rimi“ lojalumo programa

  Tuo metu, kai jūs prisijungiate prie „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyros, mes jums rodome duomenis, kuriuos jūs pateikėte mums ir kuriuos mes tvarkome „Mano Rimi“ lojalumo programos kontekste.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenimis mes dalijamės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, užtikrina, kad mūsų mobiliosios programėlės tinkamai veiktų. Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi už ES ir EEE teritorijos ribų.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Visus duomenis, kuriuos tvarkome mobiliosios programėlės administravimo tikslu, mes saugome 30 dienų nuo to momento, kai paskutinį kartą naudojotės programėle. Statistikos, analizės ir rinkos tyrimų tikslais naudojami duomenys saugomi 38 mėnesius.

  Bet kokiu atveju iš jūsų gauti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų nuo to momento, kai nustojote naudotis mobiliąja programėle, išskyrus tuos asmens duomenis, kuriuos iš jūsų gavome „Mano Rimi“ lojalumo programos kontekste. Šie duomenys saugomi „Mano Rimi“ lojalumo programos privatumo politikoje aprašyta tvarka.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Pabrėžiame, kad mes neturime tikslo nustatyti jūsų asmens tapatybę, išskyrus atvejus, kai prisijungiate prie savosios „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyros.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Bet kuriuo metu jūs patys galite mobiliojoje programėlėje prisijungti prie savosios „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyros ir pamatyti, kokią informaciją mes turime apie jus.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę patys ją ištaisyti, arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Tam tikrą informaciją apie save jūs galite patikslinti mobiliojoje programėlėje prisijungę prie „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyros. Visus likusius savo asmens duomenis, kurie susiję su „Mano Rimi“ lojalumo programa, jūs galite atnaujinti „Mano Rimi“ lojalumo programos privatumo apsaugos politikoje nurodyta tvarka.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 246 10 57

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com  

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.