Patalpos ir aikštelės

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų patalopose, naudojatės automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Stovėjimo aikštelių privatumo politika

 

Mes rūpinamės Jūsų privatumo apsauga

Jūsų pasitikėjimas mums yra labai svarbus. Mes siekiame, kad visada, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, Jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys pas mus visuomet būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas, mes įgyvendiname atitinkamas priemones.

Mums labai svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Šiame informaciniame pranešime išdėstome, kaip ir kur tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su automobilių statymo kontrole, apmokėjimų už stovėjimą administravimu ir vaizdo stebėjimu mūsų valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse.

 • KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME IR KODĖL?

  Automobilių statymo mūsų valdomose stovėjimo aikštelėse kontrolė ir stovėjimo mokesčio surinkimas ir administravimas

  Jūsų asmens duomenis tvarkome, įgyvendinti savo teisėtą interesą kontroliuoti automobilių statymą mūsų valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse. Mes ribojame nemokamą stovėjimo laiką, kad prekybos centrų aikštelėse savo automobilių ilgam laikui nelaikytų nesusiję tretieji asmenys (pvz. gretimų verslo objektų darbuotojai ar kiti asmenys) ir vykdome mokesčio už stovėjimą stovėjimo aikštelėse surinkimą ir administravimą. Mes siekiame, kad nesusiję asmenys neužimtų vietų, skirtų prekybos centrų klientams ir stovėjimo aikštelių nuomininkams ir kad mūsų klientai, atvykę apsipirkti automobiliu, visada turėtų pakankamai vietų pasistatyti savo automobilį.

  Jei stovėjimo aikštele naudojatės, sudarę su mumis sutartį, Jūsų duomenis tvarkome pagal Privatumo politiką verslo partneriams.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (pvz., automobilio valstybinis numeris, kliento tipas ir kt.);
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys (pvz., įvažiavimo/išvažiavimo laikas, stovėjimo laikotarpis, įvažiavimo/ išvažiavimo vieta);
  • Mokėjimo duomenys (pvz., tikrinimo rezultatas, ar už stovėjimą reikia mokėti, apmokėjimo už stovėjimą faktas ir laikas, mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, bankas, mokėjimo paskirties apibūdinimas, ir kt.); .
  • Informacija apie skolas (pvz., aikštelės naudotojo skola už statymą aikštelėje).
  • Audiovizualinė medžiaga (pvz., nuotraukos, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai kamerų aprėpties zonoje)
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

  Jūsų nusiskundimo ar paklausimo gavimas, įvertinimas ir išsprendimas

  Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai skambinate dėl naudojantis stovėjimo aikštele kylančių problemų, teikdami paklausimą ar nusiskundimą, kad galėtume jį priimti, įvertinti ir išspręsti.

  Šiuo tikslu Jūsų skambučius taip pat ir įrašome.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (pvz., vardas, pavardė, automobilio valstybinis numeris, kliento tipas ir kt.);
  • Informacija apie situaciją (pvz., situacijos rūšis (pvz., saugumo incidentas, eismo įvykis, automobilio valstybinis numeris, kuriam ribojamas patekimas į aikštelę dėl anksčiau padarytos žalos, neapmokėto stovėjimo), situacijos laikas ir data, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.);
  • Kontaktiniai duomenys (pvz., nuolatinių aikštelės naudotojų, su kuriais yra sudaryti susitarimai dėl stovėjimo, kontaktiniai duomenys: el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.);
  • Komunikacijos duomenys (pvz., metaduomenys, telefono skambučiai, ir kt.).
  • Audiovizualinė medžiaga (pvz., nuotraukos, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai kamerų aprėpties zonoje)
  • Duomenys reikalingi teisinių reikalavimų valdymui
  • Siekiant vykdyti mums taikomą teisinę prievolę.
  • Mūsų teisėtas interesas.
  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

  Siekdami užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.), bei Jūsų ir kitų asmenų esminiams interesams, įskaitant sveikatą ir gyvybę, kontroliuoti ir nustatyti tokius nusikaltimus.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.) bei asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui (įskaitant, bet neapsiribojant):

  • užtikrinti saugumą (klientų, personalo, aikštelėje stovinčių automobilių, aikštelės įrengimų);
  • nustatyti neteisėtą patekimą ar pasišalinimą į/iš aikštelės, įsilaužimus, vagystes, išpuolius, kitus neteisėtus veiksmus, padarytą žalą ir kt.;
  • stebėti automobilių ir žmonių judėjimą ir elgesį, siekiant geriau valdyti rizikas ir užtikrinti saugumą;
  • nustatyti, kaip tinkamai paskirstyti išteklius tais atvejais, kai gresia arba vykdomas nusikaltimas;
  • ištirti incidentus.
  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (pvz., , automobilio valstybinis numeris, kliento tipas ir kt.);
  • Audiovizualinė medžiaga (pvz., nuotraukos, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai kamerų aprėpties zonoje)
  • Informacija apie situaciją (pvz., situacijos rūšis (pvz., saugumo incidentas, eismo įvykis, automobilio valstybinis numeris, kuriam ribojamas patekimas į aikštelę dėl anksčiau padarytos žalos, neapmokėto stovėjimo), situacijos laikas ir data, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.).
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, ginti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos

  Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Audiovizualinė medžiaga (pvz., nuotraukos, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.) kamerų aprėpties zonoje).
  • Duomenys reikalingi teisinių reikalavimų valdymui
  Mūsų teisėtas interesas ir pareikšti, vykdyti ir apginti teisinį reikalavimą Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

 • KOKIE YRA ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

  Iš Jūsų

  Asmens duomenis mes renkame iš Jūsų, kai skambinate mums dėl nusiskundimo ar paklausimo.

  Užtvarų sistema įvažiuojant/išvažiuojant į/iš automobilių stovėjimo aikštelę, atsiskaitant už mokėjimą

  Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones – automobilių stovėjimo aikštelės užtvarų skanerius, jums įvažiuojant/išvažiuojant į/iš automobilių stovėjimo aikštelę, taip pat mokėjimo terminalą jums atsiskaitant už stovėjimą. 

  Vaizdo stebėjimo kameros

  Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones – vaizdo stebėjimo kameras, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemas ir kitas panašias technologijas.

 • DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

  Paslaugų teikėjai

  Dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, kaip, pavyzdžiui:

  • Saugos įmonėms, kurios teikia mums paslaugas;
  • Bendrovėms, kurios administruoja ir valdo užtvarų sistemas stovėjimo aikštelėse;
  • Bendrovėms, kurios atsako į skambučius dėl naudojant aikšteles kylančių problemų;
  • Informacinių sistemų priežiūros ir plėtojimo paslaugas.

  Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, pareikalavus teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, mes galime joms perduoti Jūsų asmens duomenis. Be to, perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso, pavyzdžiui, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

 • KUR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • KIEK LAIKO SAUGOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo jų užfiksavimo dienos ir paskui ištrinami išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą (pvz., įraše fiksuotas stovėjimo aikštelės naudojimosi tvarkos pažeidimas, turto sugadinimas, teisės pažeidimas, nusikalstama veika ar pan. ir duomenis reikia išsaugoti kaip įrodymus). Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema, užbaigtas atitinkamas tyrimas ar ginčo nagrinėjimas teisme. Įrašai gali būtų saugomi ir trumpiau, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrangos techninių galimybių (skirtos saugojimo laikmenų talpos).

  Duomenys, surinkti naudojant automobilių aikštelėje įrengtą užtvarų sistemą bus saugomi 1 metus, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą, ir dėl to juos reikia saugoti ilgiau. Ilgiau duomenys saugomi, jei įraše fiksuotas turto sugadinimas, teisės pažeidimas, nusikalstama veika ar pan. - tokiu atveju duomenys išsaugomi kaip įrodymai visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį. Arba jei buvo įvykdytas stovėjimo aikštelės naudojimosi tvarkos pažeidimas (padaryta žala, neapmokėta už automobilio stovėjimą aikštelėje ar pan.), todėl siekiant apsaugoti bendrovės interesus ir turtą nuo tolesnio bendrovės interesų pažeidimo iki 3 metų gali būti tvarkomas automobilio valstybinis numeris, kuriam ribojamas patekimas į aikštelę. Nuotraukos iš valstybinių numerių nuskaitymo kamerų gali būtų saugomos ir trumpiau, priklausomai nuo įrangos techninių galimybių (paskirtos saugojimo laikmenų talpos).

  Skambučių įrašai bus saugomi 30 dienų.

  Visi asmens duomenys, susiję su išspręstu reikalavimu ir (arba) paklausimu, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo nusiskundimo ir (arba) paklausimo gavimo datos. Jei nusiskundimas ir (arba) paklausimas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

  Informacija apie atsiskaitymus (finansines transakcijas) už stovėjimą bus saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 • JŪSŲ TEISĖS

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

  Kad galėtumėte pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Tačiau norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, mes toliau juos tvarkysime. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Taip pat norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, jog bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nes duomenys yra renkami automatiškai, jei patenkate į mūsų valdomos automobilių stovėjimo aikštelės vaizdo kamerų aprėpties zonas. Jūs taip pat negalėtumėte pasinaudoti ir aikštelės paslaugomis.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Taip pat norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis bei valstybinius automobilių numerius nuskaitančių sistemų pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens duomenų.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Tačiau norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis bei valstybinius automobilių numerius nuskaitančių sistemų pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai, jei patenkate į stovėjimo aikštelės vaizdo kamerų aprėpties zonas. Apriboję asmens duomenų tvarkymą, jūs taip pat negalėtumėte pasinaudoti ir aikštelės paslaugomis.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

 • SU KUO TURĖČIAU SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Bendrovės, atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Hakonlita“, įmonės kodas. 125018861

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva 05132

  Telefonas: +370 5 2461057

  El. paštas: parking@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktiniai duomenys

  Telefonas: + 370 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Be to, su mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti nusiuntę laišką anksčiau nurodytu adresu. Tokį laišką reikia adresuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnui.