Patalpos ir aikštelės

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų patalopose, naudojatės automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Praėjimo kontrolės privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis lankytojų registracijos ir įėjimo kontrolės kontekste.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Pagrindinis visų įėjimo kontrolės veiksmų tikslas – užtikrinti, kad į tas zonas, kurioms taikomi įėjimo apribojimai, nepatektų jokie leidimo neturintys asmenys, ir apsaugoti mūsų nekilnojamąjį bei kitą turtą ir darbuotojus.

  Užtikrinti įėjimo į mūsų biuro patalpas kontrolę

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad kontroliuotume įėjimą į mūsų biuro patalpas, t. y. įregistruotume jus kaip lankytoją, sektume, kas įėjo į mūsų patalpas ir kas išėjo iš biuro patalpų. Minėtu tikslu mes prašome, kad jūs arba jūsų įmonė mums pateiktų informaciją, kokie lankytojai atvyks pas mus. Jums atvykus, mes paprašysime, kad apsaugos darbuotojui arba sekretoriui pateiktumėte asmens tapatybės dokumentą jūsų tapatybei patikrinti.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas ir pavardė
  • Įmonės pavadinimas
  • Priimantis asmuo
  • Atvykimo ir išvykimo laikas bei vieta
  Mūsų teisėti interesai Ne ilgiau kaip 1 metus po duomenų įvedimo į lankytojų registracijos sistemą.

  Užtikrinti patikimą įėjimo į mūsų parduotuvių administracines patalpas ir PC

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad kontroliuotume įėjimą į mūsų biuro, parduotuvių administracijos patalpas ir PC, pvz., kad galėtume sekti, kas įėjo į mūsų biurus, parduotuvių administracijos patalpas, PC ir kas išėjo iš tų patalpų. Minėtose patalpose gali lankytis tik leidimus turintis personalas, todėl tam, kad galėtumėte apsilankyti mūsų biuruose, parduotuvių administracinėse patalpose arba PC, jūs turėtume užsiregistruoti patys arba (ir) jūsų įmonė mums turėtų pateikti informaciją, kiek asmenų ir iš kokios įmonės atvyks pas mus. Jums atvykus, paprašysime, kad nurodytumėte savo atvykimo ir išvykimo laiką bei kokiai įmonei atstovaujate.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Įmonės pavadinimas
  • Atvykimo ir išvykimo laikas bei vieta
  • Parašas
  Mūsų teisėti interesai Ne ilgiau kaip 1 metus po duomenų įvedimo į lankytojų registracijos sistemą.

  Užtikrinti naudojimąsi mums priklausančia parkavimo vieta

  Kai kuriais specifiniais atvejais jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti tam, kad suteiktume jums galimybę nemokamai naudotis mums priklausančia parkavimo vieta, pvz., tam, kad užregistruotume mūsų dokumentuose ir sistemose, jog automobilis su jūsų nurodytu valstybiniu numeriu sutartais tikslais ir sutartu laiku gali stovėti mums priklausančioje parkavimo vietoje.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas ir pavardė
  • Automobilio valstybinis numeris
  Mūsų teisėti interesai

  Lankytojų – ne ilgiau kaip 90 dienų; darbuotojų – tol, kol dirba bendrovėje ir naudojasi parkavimo vieta.

  Užtikrinti tinkamą įėjimo raktų kontrolės procesą

  Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad kontroliuotume įėjimą į mūsų zonas, kurioms taikomi įėjimo apribojimai, pvz., tam, kad išduotume jums raktą (fizinį ir elektroninį raktą) ir kontroliuotume jūsų judėjimą mūsų patalpose.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas ir pavardė
  • Rakto išdavimo ir grąžinimo laikas bei vieta
  • Parašas
  • Išduotų raktų skaičius
  • Audito įrašai apie išduoto elektroninio rakto naudojimą
  Mūsų teisėti interesai Tiek laiko, kiek yra jums išduotas raktas.

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie jus mūsų įėjimo kontrolės ir raktų valdymo sistemose bei dokumentuose.
  • Kita informacija ryšium su teisiniu reikalavimu
  Mūsų teisėtas interesas Tol, kol bus išspręstas teisinis reikalavimas.

  Jūsų vizito metu prisijungimo prie belaidžio interneto valdymas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad suteiktume prieigą prie belaidžio interneto, kol jūs lankotės mūsų patalpose, bei siekdami apsaugoti mūsų teisėtą interesą tuo atveju, jei pažeidžiate belaidžio interneto naudojimosi taisykles.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.

  Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

  Prisijungimo duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versija, laiko zona, naršyklės rūšis ir kt.

  Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgesį skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotą pirkinių sąrašą, mėgstamiausią parduotuvę ir kt.
  Mūsų teisėtas interesas 30 kalendorinių dienų po to, kai jūs paprašėte suteikti prieigą prie belaidžio ryšio tinklo
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte tiesiogiai, pavyzdžiui, kai lankėtės mūsų patalpose, kai pateikėte informaciją, bei tuos, kuriuos mums pateikėte netiesiogiai, pvz., kai naudojotės mūsų įmonės belaidžiu internetu.

  Iš mūsų paslaugų teikėjų

  Mes renkame asmens duomenis iš jūsų įmonės, kuriai jūs atstovaujate, pavyzdžiui, tada, kai ji pateikia mums informaciją apie asmenis, kurie lankysis pas mus.

  Iš kitų šaltinių

  Mes renkame asmens duomenis iš naudojamų techninių sistemų, pavyzdžiui, įėjimo kontrolės sistemų audito žurnalų apie išduotų elektroninių raktų naudojimą.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui:

  • duomenų prieglobos paslaugas (angl. „hosting“),
  • informacinių sistemų vystymo ir priežiūros paslaugas,
  • fizinės apsaugos paslaugas.

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik vadovaudamosi mūsų nurodytomis taisyklėmis ir negali jūsų asmens duomenų naudoti kitais tikslais. Be to, vadovaujantis įstatymais ir mūsų bendradarbiavimo sutartimis, šios įmonės yra įpareigotos apsaugoti jūsų asmens duomenis.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ grupės bendrovėmis, jei jais dalintis yra būtina siekiant mūsų nustatytų tikslų.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Kitos įmonės

  Šiame dokumente nurodytais tikslais jūsų tapatybės duomenimis ir (arba) informacija apie įmonę mes galime pasidalinti su kitomis įmonėmis, kurios veikia kaip atskiras duomenų valdytojas. Tokia informacija mes dalinamės tam, kad užtikrintume, jog jūs galėsite patekti į tas patalpas, kurių įėjimo kontrolę administruoja kitos įmonės, bei galėsite naudotis joms priklausančiomis parkavimo vietomis arba gauti reikalingus raktus.

 • Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

  Jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi už ES ir EEE teritorijos ribų.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Asmens duomenys, kurie buvo užregistruoti įėjimo kontrolės ir lankytojų registracijos sistemose bei žurnaluose, bus saugojami ne ilgiau kaip 1 metus.

  Asmens duomenys, kurie raktų išdavimo ir grąžinimo arba parkavimo vietos naudojimo tikslu buvo užregistruoti registracijos žurnaluose ar kitokia forma, bus saugojami tol, kol asmuo grąžins raktą, arba kol naudosis suteikta parkavimo vieta.

  Asmens duomenys, susiję su prisijungimu prie belaidžio ryšio tinklo ir jo naudojimu, bus saugojami 30 dienų nuo to momento, kai pateikėte prašymą suteikti prieigą prie belaidžio ryšio tinklo.

  Jei asmens duomenys yra reikalingi sukčiavimo prevencijos tikslu arba siekiant išspręsti teisinį reikalavimą, jie bus saugojami tol, kol bus užbaigtas atitinkamas tyrimas bei išspręstas ir įgyvendintas teisinis reikalavimas. Jei atliekant tyrimą nustatyta, kad pažeidimų nebuvo, duomenys bus saugojami 1 (vienerius) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą priėmimo dienos. Jei nustatyta, kad pažeidimas buvo, duomenys bus saugojami 3 (trejus) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą dienos, arba tol, kol bus galutinai įgyvendintas teismo sprendimas.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Norėtume jus informuoti, kad mes nesiekiame nustatyti jūsų tapatybę, jei tai nėra būtina nustatytiems tikslams pasiekti.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis saugoti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, LT-05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite Duomenų apsaugos pareigūnui.