Asmens duomenų kategorijos

 

Kategorija

Apibūdinimas ir asmens duomenų pavyzdžiai
Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt

Asmenį identifikuojantys duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, naudotojo vardas, įvairūs ID, kaip antai asmens dokumento Nr., kliento ID, tabelinis numeris, IP adresas, automobilio valstybinis numeris, teisėto globėjo tapatybės duomenys, valstybė, kuri išdavė asmens dokumentą ir kt.

Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

Informacija, kuri naudojama nustatyti (patvirtinti) asmens tapatumą, pvz., elektroninio parašo informacija, galiojimas ir išdavusios įstaigos pavadinimas, slaptažodžiai, PIN, slaptas klausimas, fizinis parašas ir kt.

Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, bendrovės nuosavybė, asmens pareigų pavadinimas ir kt.

Informacija apie asmenį ir bendrovę, kuriai tas asmuo atstovauja, arba kurios vardu veikia, pvz., bendrovės pavadinimas, informacija apie bendrovės nuosavybę (pvz., galutinis naudos gavėjas, turima akcijų dalis, turimų balsavimo teisių skaičius, perduotų balsavimo teisių dalis), asmens pareigų pavadinimams, darbo vieta ir kt.

Duomenys, susiję su sankcijų sąrašais, pvz, ar asmuo ar bendrovė įtraukti į sankcijų sąrašą ir kt.

Informacija, ar bendrovė, asmuo, jo šeimos narys ar artimai su asmeniu susijęs asmuo yra įtraukti į sankcijų sąrašus, kuriuos Rimi privalo tikrinti pagal ES teisę.

Duomenys, susiję su Politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis

Informacija, ar asmuo, jo šeimos nariai ar artimais ryšiais susiję asmenys yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymus.

Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

Duomenys, naudojami susisiekti su asmeniu, pvz., adresas, telefono numeris, el. paštas.

Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

Demografinius požymius apibūdinantys duomenys, pvz., gimimo data, lytis, šeiminė padėtis, amžius, kalba, pilietybė, šalis, šalis, kurioje gyvena bendrovės galutinis naudos gavėjas ir kt.

Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

Informacija, rodanti asmens elgseną ar veiklą. Pvz., bendravimas ir elgsena įvairiuose skaitmeniniuose kanaluose, paspaudimų istorija, dažniausiai aplankyta parduotuvė, savaitinis grafikas, pietų planuotojas, pasirinkti receptai, išsaugotas pirkinių sąrašas, informacija apie veiklą informacinėse sistemose (pvz., prisijungė, ką pakeitė, atsijungė, įvesti duomenys ir kt.), informacija apie prieigos kortelių, raktų ir PIN kodų naudojimą mūsų patalpose (pvz., atvykimo, išvyko iš patalpų), informacija apie vietas, kuriose buvo naudojama „Mano Rimi“ kortelė ir kt.

Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, lojalumo programos klubų pranešimų prenumerata, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

Informacija apie asmens, kaip kliento, pasirinkimus, pvz., sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų ir jų atsisakymas, trumpi informaciniai pranešimai su piktograma, naujienlaiškių prenumerata, tam tikri perspėjimai, lojalumo programos klubai, nurodyta mėgstamiausia parduotuvė, mėgstamiausių žyma pažymėti produktai ir kt.

Narystės duomenys, pvz. narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.

Informacija apie asmens narystę lojalumo programoje arba e. parduotuvėje. Pvz., narystės pradžios data, kliento statusas (pvz., tik lojalumo programos narys, tik e. parduotuvės pirkėjas ir pan.), kliento rūšis (pvz., privatus fizinis asmuo, įmonė, mūsų darbuotojas ir pan.), asmens paskyros statusas (pvz., aktyvi, užblokuota, nepatvirtinta ir pan.), klientų segmentas ir kt.

Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt. Duomenys apie asmens namų ūkį ir jo sudėtį, pvz., informacija apie namų ūkio narių skaičių, atžalas, augintinius, įvaikinimo faktas (jei reikalaujama pagal įstatymus) ir kt.
Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt

Informacija apie užsakymą, pvz., užsakymo Nr., produktų sąrašas ir kiekiai, produktų pakaitalai, pristatymo būdas, produktų kainos, apsipirkimo suma, sąskaita-faktūra ar kvitas, grąžinimai ir kt.

Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

Informacija apie pasirinktą mokėjimo rūšį ir mokėjimą, pvz., mokėjimo kortelė numeris, kortelės serijos numeris, referencinis numeris, sąskaitos numeris, bankas, kortelės galiojimo data, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

Pristatymo duomenys, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymą, pvz., užsakymo data, pristatymo būdas, pristatymo adresas, pristatymo laikas ir data, pastabos ir kt.

Informacija apie transakciją, pvz., transakcijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, kvito Nr. ir kt.

Atliktos transakcijos duomenys, pvz., transakcijos data ir vieta, mokėjimo būdas, pirktos prekės, pirkimo suma, kvito Nr. ir kt.

Apsipirkimų istorija, pvz., informacija anksčiau pirktus produktus bei sumas ir kt.

Informacija apie anksčiau pirktus produktus ir apsipirkimo sumas, pvz., pirktos prekės, kiekiai, apsipirkimo suma, įskaitant apsipirkimo naudojantis „Mano Rimi“ lojalumo kortele duomenis.

Informacija apie privalumus darbuotojams, pvz., bendrovės skirtos papildomos išmokos ir lengvatos pagal vidines procedūras, galiojimo laikotarpis ir kt.

Informacija apie darbuotojo gautas išmokas ir lengvatas, pvz., bendrovės automobilis, įskaitant informaciją apie tą automobilį, bendrovės telefonas, įskaitant informaciją apie telefoną, limitai, draudimas, galiojimo laikotarpis, informacija apie specialų renginį, kai pagal vidaus procedūrą taikomi tam tikros lengvatos ir kt.

Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.

Informacija apie asmens gautus įvairius privalumus ar pasiūlymus, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, virtualūs lipdukai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis, informacija apie specialų renginį, kai taikomas tam tikras privalumas ir kt.

Praktikų duomenys, pvz., praktikos laikas, reikalavimai praktikantų mokymui ir kt.

Informacija, kurios reikia atliekant praktiką, pvz., informacija apie kvalifikaciją, kurią reikia įgyti, praktikos laikas, reikalavimai mokymams praktikos metu ir kt.

Rekomendacijos duomenys, pvz., asmens ypatybės ir kt..

Informacija apie asmenį, gauta iš kito asmens, kuris duoda rekomendaciją, pvz., asmens savybės ir pan.

Darbo santykių duomenys, pvz., įsidarbinimo data, darbo sutarties rūšis, pareigybė, pareigos darbe, leidimas dirbti ir kt.

Su darbo santykiais susijusi informacija. Pavyzdžiui, darbdavio pavadinimas, darbo sutarties pradžios data ir laikas, darbo sutarties rūšis, darbo vieta, darbo sutarties nutraukimo pagrindai, darbo valandos, etato dalis, pareigybė, skyrius, išlaidų centras, pareigybės lygis, pareigos, pavadinimas, leidimas dirbti, tėvų leidimas ir kiti dokumentai, leidžiantys įforminti darbo santykius, pareigų perėmimas, patvirtinimas apie susipažinimą su vietiniu dokumentu, pareigybei priskirtos IT priemonės ir teisės, darbuotojui priskirtos materialinės vertybės ir kt.

Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, gauti sertifikatai, baigti kursai, kalbų mokėjimo įgūdžiai ir kt.

Informacija apie asmens išsilavinimą ir profesinę karjerą, pvz., išsilavinimas, profesinė patirtis, baigti kursai, kvalifikacijos, gauti sertifikatai, kalbų mokėjimo įgūdžiai, IT naudojimo įgūdžiai, informacija apie dalyvavimą mokymuose ir kt.

Duomenys apie veiklos rezultatus, pvz., tikslai, pasiekimai, efektyvumo statistika ir kt.

Informacija apie asmens veiklos rezultatus, pvz., efektyvumo rodiklis, pasiekimai, tikslai, tikslų įvykdymas, efektyvumo statistika, klientų arba kolegų atsiliepimai apie asmens veiklos rezultatus ir kt.

Vertinimo duomenys, pvz., veiklos vertinimas, įvertinimas, testai, kiti vertinimai ir kt..

Informacija apie asmens gebėjimų vertinimą, pvz., veiklos vertinimo duomenys, įvertinimo rezultatas, testai, kiti vertinimai ir kt.

Informacija apie atvykimus ir neatvykimus į darbą, pvz., atvykimai į darbą, atostogos, nedarbingumo dėl ligos laikotarpiai ir kt.

Informacija apie darbuotojo atvykimą į darbą, pvz., nedarbingumo dėl ligos laikotarpiai, atostogos, sukauptų atostogų dienų skaičius, dirbtas laikas, nukrypimai, išeiginės ir kt.

Informacija apie su darbo santykiais susijusius pažeidimus

Informacija apie vidaus taisyklių, procedūrų pažeidimus, pvz., vidiniai įsakymai, darbuotojo pasiaiškinimai, nuobaudos ir kt.

Informacija apie atlyginimą ir darbo užmokestį, pvz., atlyginimo dydis, atlyginimo rūšis, išmokos, kompensacijos ir kt..

Informacija apie asmens atlyginimą ir kitas priemokas, pvz., atlyginimas, darbo apmokėjimo forma (mėnesinė alga, valandinis atlygis), priedai prie atlyginimo, darbuotojo išlaidos ir kt.
Duomenys apie sveikatą, pvz., traumos, neįgalumas, privalomo sveikatos patikrinimo duomenys ir kt.

Informacija, apibūdinanti asmens sveikatos būklę ir medicininę diagnozę. Pvz., traumos, neįgalumas, fizinė sveikata, privalomo sveikatos patikrinimo rezultatai, privalomų higienos patikrinimų rezultatai ir kt.

Informacija apie antraeilį darbą ir interesų konfliktus, pvz., antraeilio darbo rūšis, finansiniai interesai kitose įmonėse, interesų konfliktai ir kt.

Informacija apie kitą asmens darbą. Informacija apie asmens, jo šeimos nario ar su asmeniu artimai susijusio asmens nuosavybę ir finansinius interesus, dėl ko galėtų kilti interesų konfliktas. Pvz., ankstesnė veikla ar ankstesniame darbe turėtos pareigos, antraeilio darbo rūšis, antraeilės darbovietės pavadinimas, interesų konfliktų rūšis, interesų konfliktas, akcijos bei finansiniai interesai kitose įmonėse ir kt.

Informacija apie narystę profsąjungose

Informacija apie asmens priklausymą profsąjungai, pvz., profsąjungos pavadinimas ir kt.

Etniniai duomenys, pvz., rasė, etninė kilmė ir kt.

Informacija, atskleidžianti asmens rasinę ar etninę kilmę.

Seksualinė informacija, pvz, lytinė orientacija ir kt.

Informacija, atskleidžianti lytinę orientaciją, ar duomenys, susiję su asmens lytiniu gyvenimu.
Duomenys apie asmens įsitikinimus, pvz., religiniai, politiniai įsitikinimai ir kt.

Informacija, atskleidžianti asmens politinę priklausomybę/nuomonę, religinius ir filosofinius įsitikinimus.

Duomenys, kurie unikaliai identifikuoja asmenį, pvz, piršto antspaudai, veido geometrija, balsas, kt. Informacija, kuri gali būti naudojama unikaliam asmens identifikavimui, ypač genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, pvz., pirštų antspaudai, veido geometrija, balsas, DNR.
Duomenys susiję su teistumu ir nusikaltimais.

Informacija, susijusi su asmens istoriniais ir aktyviais teistumais ar padarytais nusikaltimais.

Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, situacijos laikas ir data, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.

Informacija, atsirandanti ryšium su tam tikra situacija, pvz., įvykiu, trauma, reikalavimu ir kt., situacijos rūšis (pvz., nelaimingas atsitikimas darbe saugos incidentas ir kt.), situacijos laikas ir data, situacijos aprašymas, lydintys dokumentai ir kt.

Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.

Informacija, kuri susijusi ir yra įtraukta į sąveiką bei komunikaciją su asmeniu, pvz., metaduomenys (data, laikas ir kt.) ir el. pašto, telefono skambučių, balso pašto turinys ir kt.

Informacija apie skolas, pvz., darbuotojo skola antstoliui arba mums, verslo partnerių skolos mums ar kitiems ir kt.

Informacija apie skolas, pvz., darbuotojo skola antstoliui arba mums, verslo partnerio skola mums ar kitiems, skolos suma, sutartis, sąskaitos-faktūros ir kt.

Grįžtamojo ryšio duomenys

Informacija, kurią asmuo pateikė apklausose arba kokio nors kito bendravimo, kuriuo siekta gauti grįžtamąjį ryšį, metu.

Informacija apie buvimo vietą, pvz., šalis, GPS koordinatės, geozona ir kt.

Informacija apie asmens buvimo vietą, pvz., šalis, GPS koordinatės, geozona ir kt.

Ryšio duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versijos, laiko zona, naršyklės tipas ir kt.

Informacija apie asmens naudojamą įrenginį (mobiliojo ryšio arba AK), pvz., IP adresas, MAC adresas, operacinė sistema, programėlių versija, interneto ryšys ir tipas, naršyklės tipas, kalbos parinktys ir kt.

Kredito informacija, pvz., kredito istorija, kreditingumas, kredito mokėjimo pajėgumas ir kt.

Informacija apie asmens reputaciją finansinio patikimumo aspektu, pvz., kredito istorija, kreditingumas, kredito mokėjimo pajėgumas, finansinė padėtis, pajamos ir galimi mokėjimo pranešimai.

Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.

Audiovizualinio pobūdžio informacija, kurioje yra asmens atvaizdas, įrašytas balsas ar kuri atskleidžia fizines savybes, pvz., nuotrauka, filmas, garso įrašas, stebėjimo vaizdo kameromis įrašas ir kt., kur yra įrašytas asmuo ir (arba) asmens balsas.

Redaguojamas turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt.

Informacija apie asmenį, esanti medžiagoje, kurią galima redaguoti, pvz., interviu, straipsniai ir kt.

Teisinių prievolių vykdymui

Visa informacija, kuri buvo surinkta ir yra būtina siekiant įvykdyti teisines prievoles.

Teisinių reikalavimų valdymui

Visa informacija, kuri buvo surinkta ir yra naudojama ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-31