„Rimi Lietuva“ pozicija dėl gyvūnų gerovės klausimų

2017 m. Gruodis 19 d.
„Rimi“ visose Baltijos valstybėse yra nusprendusi siekti iki 2025 m. nutraukti prekybą narvuose auginamų vištų kiaušiniais.

---------------------------------------------------------- English version below -----------------------------------------------

Socialinės atsakomybės klausimai yra labai svarbūs „Rimi Lietuva“ veikloje. Norėdami pateikti geriausios kokybės produktus pirkėjams, mes aktyviai bendradarbiaujame su tiekėjais ir nustatome konkrečius socialinės atsakomybės kriterijus, kuriuos jie turi įgyvendinti savo veikloje, kad galėtų tiekti produktus į „Rimi“ parduotuves. Matome, kad pirkėjams rūpi ne tik, ar produktas yra kokybiškas ir kokia jo kaina, bet vis dažniau jie domisi, kaip produktas buvo pagamintas. Mums svarbu, kad prekės, kurias parduodame savo parduotuvėse, būtų pagamintos remiantis geriausia praktika, o jų gamybos būdai atitiktų aukščiausias kokybės normas, teisės ir tvarumo principus.

Mums yra ypatingai svarbu, kad gyvūninės kilmės produktų gamybos metu būtų laikomasi svarbiausių gyvūnų gerovės standartų.

Jau nuo 2015 m. visi „Rimi Lietuva” tiekėjai kartu su tiekimo sutartimi pasirašo ir Tvarumo priedą, kuriuo įsipareigoja užtikrinti aukštus gyvūnų gerovės standartus. Tai reiškia, kad:

·         su gyvūnais turi būti gerai elgiamasi, jie turi būti apsaugoti nuo nebūtinų kančių ir ligų;

·         gyvūnai turi būti laikomi ir prižiūrimi gyvūnams palankioje aplinkoje, kuri padeda išsaugoti jų sveikatą ir natūralią elgseną;

·         gyvūnai turi gauti tinkamą priežiūrą ir dėmesį.

Tai pat šiame dokumente nurodoma, kad priimtinai gyvūnų gerovei užtikrinti pageidautina, kad  gamybos vietos  būtų įdiegusios trečiosios šalies audituojamą sistemą, o antibiotikai ir (arba) hormonai gyvulininkystėje neturi būti naudojami prevenciniams tikslams.

Priedą yra pasirašę visi mūsų tiekėjai (išskyrus tuos, kurie turi savo įmonės Tvarumo politiką, ir ji neprieštarauja „Rimi“ tvarumo politikai).

„Rimi“ visose Baltijos valstybėse yra nusprendusi siekti iki 2025 m. nutraukti prekybą narvuose auginamų vištų kiaušiniais.

Lietuvoje mūsų parduotuvėse prekiaujame visų kategorijų kiaušiniais, 2016 m. pradėjome prekiauti „Rimi“ privačios etiketės ant kraiko laikomų vištų kiaušiniais.

Siekdami minėto tikslo iki 2025 m. atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių, mes aktyviai bendradarbiaujame su tiekėjais, taip pat pradėjome pirkėjų švietimo kampaniją skatindami sąmoningą pasirinkimą. Mes ėmėmės iniciatyvos ir gyvūnų gerovės klausimą, kurį būtina spręsti, iškėlėme visų prekybos įmonių lygiu, o bendradarbiaudami su Lietuvos veterinarijos ir maisto tarnyba siekiame, kad produkcijos gamintojai atkreiptų dėmesį į gyvūnų gerovę bei užtikrintų tinkamas auginimo sąlygas. 

Mes pakvietėme prisijungti prie šių iniciatyvų nevyriausybines organizacijas, dirbančias gyvūnų gerovės srityje ir tikimės aktyvaus jų dalyvavimo sprendžiant gyvūnų gerovės klausimus, nes tikime, kad kartu galime pasiekti tikrai įspūdingų rezultatų.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rimi Lietuva" Memorandum for animal welfare
 
For Rimi, responsibility in all activities, including client relations as well as business relations with co-operation
partners has always been essential. The market is moving towards sustainable trade because of increasing
awareness of consumers and companies. For Rimi it is important that only such goods, for the production of
which necessary laws and best practice have been followed, are available at Rimi.
 
It is vital for us that during the production process of animal products, all necessary directives have been
followed and the animals have been treated well.
 
Since 2015, Rimi has asked purchasers to sign the Sustainability Appendix in addition to the general contract,
which states the following:
 
Suppliers shall ensure high standard of animal welfare, which means:
 
• Animals shall be treated well and be protected from unnecessary sutfering and disease.
• Animals shall be kept and cared for in an animal-friendly environment that promotes their health and
natural behavior.
• Animals shall receive adequate care and attention.
 
 
Production sites should preferably use a third party system to ensure acceptable animal welfare.
 
Antibiotics and/or hormones shall not be used for preventive purposes in animal husbandry.
 
Most purchasers of Rimi baltics have signed the Sustainability Appendix.
 
Rimi has set an ambition: by the year 2025, to sell only eggs from cage free hens.
 
Rimi brand barn eggs have been sold at Rimi Baltic since 2016. All the other types of eggs are available in Rimi
stores as well all over Baltic countries.
 
We have been and will in future take the responsibility to inform the clients and improve co-operation with
purchasers, in order to reach the ambition by 2025, to sell only eggs from cage free hens. Rimi will work
together with Veterinary service in order to provide higher animal welfare standards in production.

Populiarūs straipsniai