„Rimi Lietuva“ išbandė Lygių galimybių liniuotę ir gavo aukščiausią įvertinimą

2020 m. Rugpjūtis 13 d.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pristatytą Lygių galimybių liniuotę jau išbandė ir kol kas aukščiausią įvertinimą – 9,2 iš 10 galimų balų, gavo „Rimi Lietuva“.

Aukštą rezultatą lėmė bendrovėje ne tik egzistuojanti, bet ir matoma įvairovė, gera darbuotojų savijauta darbe, atsakingas, kokybiškos vadybos bruožais pasižymintis vadovavimas ir darbuotojų palankumas lygių galimybių principams bei didesnei darbuotojų įvairovei.

Lygių galimybių principų puoselėjimas ypatingai svarbus šiuo sudėtingu laikotarpiu

„Dabartinėje situacijoje, kai dalis įmonių yra priverstos stabdyti veiklą, mažinti darbuotojų skaičių ar organizuoti darbus nuotoliniu būdu, darbuotojų įsitraukimas, gera savijauta, pasitikėjimas kolegomis ir vadovais ypatingai svarbus, norint užtikrinti darbų tęstinumą ir geriausius šiomis įtemptomis aplinkybėmis įmanomus rezultatus. Būtent šiuos aspektus ir atskleidžia Lygių galimybių liniuotė. Mums, kaip už lygių  galimybių stiprinimą šalyje atsakingai institucijai, išties svarbu matyti, kad mūsų sukurtu įrankiu naudojamasi drąsiai, o gaunami rezultatai yra rimta priežastis didžiuotis“, – sako Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.  

„Lygios galimybės visada buvo ir yra vienas kertinių principų visose mūsų organizacijos veiklose bei visose darbuotojų grandyse. Šių principų stiprinimui visada, net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu, skiriame didelį dėmesį, todėl nekantravome pasinaudoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sukurtu įrankiu ir įsivertinti, kaip mums sekasi. Išties geras ir džiuginantis rezultatas – ne priežastis sustoti. Stengsimės atsižvelgti į tyrimo išvadose pateikiamas rekomendacijas, pavyzdžiui, patobulinti vidinį pranešimų dėl galimų lygių galimybių pažeidimų nagrinėjimo mechanizmą, atlikti Lygių galimybių liniuotės apklausą tarp visų įmonės darbuotojų“, – sako „Rimi Lietuva“ personalo vadovė Vaida Kaikarienė.

Daugiausia įvairovės fizinės negalios, gimtosios kalbos ir kilmės pagrindais

Lygių galimybių liniuotė atskleidė, jog „Rimi Lietuva“ daugiausia įvairovės matoma fizinės negalios, gimtosios kalbos ir kilmės pagrindais. 89 % apklausoje dalyvavusių įmonės darbuotojų nurodė pastebintys egzistuojančią kolektyvo įvairovę vienu ar keliais pagrindais. Dar didesnis darbuotojų, dalyvavusių apklausoje, skaičius – 96 % – patvirtino, jog jaučiasi visaverte organizacijos dalimi ir darbovietė užtikrina lygias galimybes savo darbuotojams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikiamose tyrimo išvadose pastebi, kad absoliučiai visi ne lietuvių tautybės ir ne Romos katalikų tikėjimo „Rimi“ darbuotojai sutiko su teiginiu, jog jaučiasi visaverte organizacijos dalimi.

Lygių galimybių liniuotės tyrime taip pat buvo klausiama, ar darbuotojams priimtina kolektyvo darbuotojų įvairovė pagal lytį, amžių, kilmę, įsitikinimus, seksualinę orientaciją ir kt. požymius. Absoliuti dauguma – 97 % – teigiamai atsakė į šį klausimą, taip patvirtindami š. m. birželį vykdytos vidinės apklausos rezultatus: jie parodė, kad, darbuotojų nuomone, didžiausi „Rimi“ privalumai yra geros, malonios darbo sąlygos bei geri ir draugiški kolegos. Šie tyrimai, Vaidos Kaikarienės teigimu, leido įsitikinti, kad pasirinkta personalo strategija pilnai pasiteisina, pavyzdžiui, vykdyta kampanija „Amžius nesvarbu“ atspindi vidinį įmonės paveikslą bei darbuotojų savijautą. 

Vadovų pavyzdys lemia realius pokyčius lygių galimybių srityje 

Lygių galimybių liniuotė taip pat suteikia galimybę pamatyti, kaip darbuotojai vertina vadovus ir jų darbo principus. Devyni iš dešimties, 91 %, apklausoje dalyvavusių „Rimi“ darbuotojų mano, kad vadovai elgiasi pagarbiai ir vertina jų darbą, 86 % sutinka, kad vadovui rūpi lygios galimybės darbe. „Aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų pavyzdys ir atsakomybė yra lemiami, užtikrinant lygias galimybes darbe, formuojant pagarbią organizacinę kultūrą. Jei vadovai puoselėja lygių galimybių principus, nuolatos kelia su šia tema susijusius klausimus, tai tampa organizacinės kultūros dalimi. Be vadovų įsipareigojimo ir nuolatinio dėmesio, lygių galimybių tema įmonėje – formalumas, o ne realus pokytis“, – sako Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertas Tomas Vytautas Raskevičius.

Lygių galimybių liniuotė, kurią Lygių galimybių tarnyba sukūrė atsižvelgdama į Lietuvos darbdavių poreikį gauti konsultacijas, kuriant lygių galimybių politiką ir/ar veiksmų planus savo darbovietėse, yra skirta tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbovietėms, turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų. „Rimi“ šiame tyrime dalyvavo apie 150 įmonės darbuotojų. Tarp tyrimą taip pat jau atlikusių organizacijų – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras, Registrų centras ir pati Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.


Populiarūs straipsniai

Svarbu!

Informaciją apie tai, kokią mažiausią kainą per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo „Rimi“ taikė leidinyje nurodytoms negreitai gendančioms prekėms rasite e. parduotuvėje ir prekybos vietose (atitinkamos prekės kainolapyje).