Pranešimas mėsos tiekėjams dėl Logistikos priedo nuostatų interpretavimo

2012 m. Gruodis 17 d.

PRANEŠIMAS DĖL LOGISTIKOS PRIEDO NUOSTATŲ INTERPRETAVIMO

2012 m. gruodžio 17d. Vilnius

 

Gerbiamieji,

Atsižvelgiant į tai, jog kai kuriems UAB „RIMI LIETUVA“ tiekėjams kilo klausimų dėl su UAB „RIMI LIETUVA“ sudarytų sutarčių priedo Nr. 5 „Priedas dėl logistikos“ (toliau – „Logistikos priedas“) nuostatų interpretavimo bei UAB „RIMI LIETUVA“ santykių su kai kuriais pakartotinio naudojimo pakuotės tiekėjais, įskaitant Container Centralen A/S, teikiame sekantį paaiškinimą:

Logistikos priedo 12.6 punkte yra nurodyta „Pirkėjas pasilieka teisę sukurti specialius reikalavimus pakuotėms, kurie optimizuotų Prekių priežiūros sąnaudas visoje tiekimo grandinėje. Jei sukuriami tokie nauji reikalavimai pakuotėms, Pirkėjas apie tai mažiausiai prieš 1 (vieną) mėnesį įspėja Pardavėją raštu. Apie Pirkėjo naujus reikalavimus pakuotėms Pardavėjui pranešama aiškiai ir suprantamai“.

Siekiant išvengti bet kokių abejonių, šiuo raštu patvirtiname, jog nei ši, nei bet kokia kita su UAB „RIMI LIETUVA“ sudarytos sutarties nuostata neriboja Jūsų (t.y. Pardavėjo) teisės spręsti iš kokių trečiųjų asmenų pirkti, nuomotis ar kitu būdu įsigyti UAB „RIMI LIETUVA“ nustatytų standartų pakartotinio naudojimo pakuotę. Kitaip tariant, šios nuostatos pagrindu UAB „RIMI LIETUVA“ turi teisę spręsti, kokius objektyviais kriterijais apibrėžtus parametrus turi atitikti pakuotė, naudojama prekių tiekimui UAB „RIMI LIETUVA“. Tuo tarpu sprendimus dėl pakuotės įsigijimo, nuomos ar pan. priima tiekėjas, savo nuožiūra. Atitinkamai, UAB „RIMI LIETUVA“ nereikalauja įsigyti pakartotinio naudojimo pakuotę iš Container Centralen A/S ar kurio nors kito tiekėjo.

Nors Logistikos priedo 12.6 punktas atspindi tokį interpretavimą, aiškumo sumetimais siūlysime artimiausio sutarties ir/ar Logistikos priedo keitimo metu papildyti sutartį ir/ar priedą paaiškinimu, jog pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rinktis iš kokių trečiųjų asmenų pirkti/nuomotis pirkėjo specialius reikalavimus atitinkančias pakuotes.

Siekiant išvengti nesusipratimų, žemiau nurodome šiuo metu taikomus šviežios mėsos ir mėsos gaminių standartinių pakartotinio naudojimo pakuočių reikalavimus: (1) pakuotė turi atitikti žemiau lentelėje pateiktus matmenis, (2) pakuotės turi būti pagamintos iš plastmasės, (3) pakuotės turi būti pritaikytos uždėti viena ant kitos (angliškai stackable), (4) pakuotės turi būti juodos spalvos:

 

Šviežios mėsos ir mėsos gaminių standartinių pakartotinio naudojimo pakuočių matmenys

60x40x7

60x40x11

60x40x17

60x40x23

40x30x8

40x30x15

  • mato vienetas cm

Prekės aukščiau nurodytų matmenų pakuotėse yra pristatomos naudojant sutartyse numatytus „Europadėklus“ arba žemiau nurodytos specifikacijos „ratukus“ (vežimėlius).

 

„Ratukų“ (vežimėlių) specifikacija

Vidiniai išmatavimai

Turi tilpti du stulpeliai RIMI standarto 60x40 dėžių, arba keturi stulpeliai RIMI standarto 40x30 dėžių

Ratukų (vežimėlių) konstrukcija

Dėžės, padėtos ant ratukų, ratukams judant turi neslidinėti ir stabiliai stovėti savo vietose

Minimalus vežamas svoris

400 kg

  • mato vienetas cm

Kaip ir pakartotinės pakuotės atveju, tiekėjas pats renkasi iš kokių trečiųjų asmenų pirkti/nuomotis pirkėjo specialius reikalavimus atitinkančius „ratukus“ (vežimėlius).

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Jaunesniąją Tiekimų vadovę Tatjaną Kornilovą, 8 5 2461058, tatjana.kornilova@rimibaltic.com).

 

Pagarbiai,

Logistikos vadovas

Eduardas Vareikis


Populiarūs straipsniai