Pirkėjai, kviečiame elektros, elektroninę įrangą, nešiojamas baterijas ir akumuliatorius utilizuoti teisingai

2009 m. Sausis 26 d.
„Rimi Lietuva“, prisidėdama prie aplinkos tausojimo skatinimo, informuoja, kad:  
 
  1. Senas ir panaudotas baterijas galite atnešti į mūsų prekybos centrus, kuriuose stovi jų surinkimui skirtos specialios dėžės – į jas ir išmeskite šiuos naudoti netinkamus daiktus.
  2. Pirkdami naują elektroninį prietaisą, senuosius taip pat galite palikti mums, o mes pasirūpinsime jo atidavimu į reikiamas vietas.
  3. Elektros, elektroninės įrangos atliekų, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti su kitomis komunalinėmis atliekomis.
  4. Minėtuose įrenginiuose yra pavojingų medžiagų (pvz. gyvsidabrio, kadmio, švino), kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl juos reikia surinkti atskirai ir tinkamai utilizuoti. Šios atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams saugiam perdirbimui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai.
  5. Daugiau informacijos apie esamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis naudotis galite rasti tinklalapyje www.gyvasmedis.lt arba kreipkitės į savo savivaldybę.
  6. Atliekų tvarkymo sėkmė priklauso nuo visų mūsų atsakingo požiūrio ir indėlio į elektros, elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo!
 
Gerbkime mus supančią aplinką!

Populiarūs straipsniai