Bendruomeninė veikla

Mes norime būti visuomenės, kurioje esame, dalimi. Tad remiame bei aktyviai bendradarbiaujame su vietinėmis bendruomenėmis bei įvairiomis organizacijomis.