„Rimi“ programėlės privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą. Mes siekiame, kad jaustumėtės saugiai atskleidę mums savo asmens duomenis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurią galima naudoti asmeniui identifikuoti.

Mes imamės tinkamų priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politiką, gaires ir tvarką. Mes taip pat paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną stebėti, kaip laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų skaidrus. Dėl to šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur mes tvarkome asmens duomenis naudojantis mūsų mobiliąja programėle.

 

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

 • Mobiliosios programėlės naudojimo administravimas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti, kad galėtumėte naudotis mūsų mobiliąja programėle ir visomis mobiliosios programėlės funkcijomis. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, leisdami naudoti tam tikras funkcijas, reikalaujančias, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tam, kad jūs galėtumėte naudotis konkrečiomis mobiliosios programėlės funkcijomis, pvz., nustatyti jūsų buvimo vietą, nuskaityti QR kodą, išsiųsti pirkinių sąrašą draugui, likti prisijungusiam prie savo paskyros ir pan.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
 • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, kalbos nustatymas ir kt.
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgesys skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių sąrašas, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
 • Informacija apie buvimo vietą, pvz., šalis, GPS koordinatės, geografiškai apribota teritorija ir kt.

Siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį su jumis

30 dienų nuo paskutinio programėlės naudojimo

Mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kad galėtume pateikti jums geriausius pasiūlymus ir kitus privalumus. Norėdami tai padaryti, mes pagal konkrečius algoritmus analizuojame jūsų pateiktus asmens duomenis ir jūsų pageidavimus. Mūsų vykdoma veikla nedaro teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio jums.

Jeigu nenorite savo atžvilgiu automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, negalite naudotis mūsų mobiliąja programėle.

 

 • Tiesioginė rinkodara

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, norėdami išsiųsti jums tiesioginės rinkodaros informaciją, pvz., informaciją apie nuolaidas, išpardavimus, specialias kampanijas, mūsų naujienas ir pan., jūsų pasirinktu komunikacijos kanalu.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
 • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, kalbos nustatymas ir kt.
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgesys skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių sąrašas, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
 • Ryšio duomenys, pvz., įrenginio tipas, operacinės sistemos ir versija, laiko juosta, naršyklės tipas ir kt.
Jūsų sutikimas  Kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginę rinkodarą 

 

 • Dalyvavimo „Mano Rimi“ lojalumo programoje administravimas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis administruodami jūsų dalyvavimą „Mano Rimi“ lojalumo programoje. Jeigu naudojatės mūsų mobiliojoje programėlėje „Mano Rimi“ profiliu, asmens duomenys tvarkomi gavus lojalumo kortelės vartotojų sutikimą jiems taikomomis sąlygomis. Informaciją, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis „Mano Rimi“ lojalumo programoje, galite rasti www.rimi.lv/mans-rimi-lv Latvijoje, www.rimi.lt/mano-rimi-lt Lietuvoje ir www.rimi.ee/sinurimi Estijoje.

 

 • Statistikos, analizės ir rinkos tyrimų tikslai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad parengtume ataskaitas ir statistiką, siekdami stebėti, įvertinti, tobulinti ir plėsti mūsų paslaugas. Šiais tikslais mes netvarkome jūsų vardo, pavardės, kontaktinės informacijos ir kitos tiesiogiai identifikuojančios informacijos, kuri gali tiesiogiai identifikuoti jus, kaip konkretų asmenį.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgesys skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių sąrašas, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
 • Ryšio duomenys, pvz., įrenginio tipas, operacinės sistemos ir versija, laiko juosta, naršyklės tipas ir kt.
Tvarkyti asmens duomenis būtina dėl mūsų teisėto intereso patobulinti ir išplėsti savo paslaugas. 38 mėnesius

 

 • Informacijos saugumo tikslai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami nustatyti galimą grėsmę, sukčiavimą ar neteisėtą veiklą ir apsaugoti sistemas bei duomenis nuo neteisėtų pakeitimų bei išlaikyti nuoseklumą. Mes registruojame („audito žurnale“) jūsų ir mūsų veiklą savo sistemose, prie kurių suteikiama prieiga jums ir mums. Pvz., mes registruojame („audito žurnale“), kai prisijungiate prie mobiliosios programėlės, pakeičiate duomenis ar atliekate kitus veiksmus mobiliojoje programėlėje.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
 • Ryšio duomenys, pvz., įrenginio tipas, operacinės sistemos ir versija, laiko juosta, naršyklės tipas ir kt.
 • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgesys skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių sąrašas, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
Mūsų teisėtas interesas užtikrinti informacijos saugumą. Iki 18 kalendorinių mėnesių, nebent įstatymai reikalauja ilgesnio saugojimo laikotarpio.

 

 • Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų valdymas

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami apginti, pareikšti ir įgyvendinti teisinius reikalavimus, taip pat užkirsti kelią ir (arba) sustabdyti apgaulingą ar nusikalstamą veiklą, surinkti nustatytų pažeidimų įrodymus ir kontroliuoti padėtį bei sustabdyti piktnaudžiavimą mūsų produktais ar paslaugomis.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

Visos asmens duomenų kategorijos, nurodytos šioje privatumo politikoje.

Mūsų teisėtas interesas. Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

 • Iš Jūsų

Mes renkame jūsų pateiktus asmens duomenis, pvz., kai naudojate mobiliąją programėlę, leidžiate pasiekti buvimo vietos duomenis, atnaujinate duomenis „Mano Rimi“ profilyje.

 • „Mano Rimi“ lojalumo programa

Kai prisijungiate prie savo „Mano Rimi“ profilio, mes parodome jums duomenis, kuriuos pateikėte, ir ką tvarkome „Mano Rimi“ profilyje.

 

Dalijimasis asmens duomenimis

 • Paslaugų teikėjai

 

Mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, teikiančiomis paslaugas mums, pavyzdžiui:

 • duomenų laikymo paslaugas;
 • informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros paslaugas;
 • tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas;
 • internetinių / mobiliųjų programėlių kūrimo ir priežiūros paslaugas.

Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali naudoti jų kitiems tikslams. Jie taip pat privalo pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo sutartį saugoti jūsų asmens duomenis.

 • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Privalėdami įvykdyti savo teisinę pareigą, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldos institucijoms jų prašymu. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldos institucijoms dėl mūsų teisėto intereso pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES / EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi ne ES / EEE šalyse.

 

Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

Duomenys, reikalingi administruojant mobiliųjų programėlių naudojimą, saugomi 30 dienų nuo paskutinio programėlės naudojimo.

Duomenys, naudojami statistikos, analizės ir rinkos tyrimų tikslais, saugomi 38 mėnesius.

Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi ar iš jūsų gaunami „Mano Rimi“ lojalumo programoje, saugomi „Mano Rimi“ lojalumo programos privatumo politikoje nurodytą laikotarpį.

Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol neatšauksite sutikimo gauti tiesioginę rinkodarą.

Duomenys informacijos saugumo tikslais saugomi iki 18 kalendorinių mėnesių, nebent įstatymai reikalauja ilgesnio saugojimo laikotarpio.

Teisinių reikalavimų atveju duomenys tvarkomi, kol vyksta tokio reikalavimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo.

 

Jūsų teisės

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad neturime tikslo jūsų identifikuoti, nebent esate prisijungę prie „Mano Rimi“ profilio arba jei to reikia šiame dokumente nurodytais tikslais.

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, jei tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Galite bet kuriuo metu prisijungti prie „Mano Rimi“ profilio mobiliojoje programėlėje, norėdami pamatyti tam tikrą informaciją apie save.

 • Asmens duomenų ištaisymas

Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga ar neišsami, turite teisę ją ištaisyti arba paprašyti mūsų tai padaryti. Kai kurią informaciją apie save galite atnaujinti prisijungę prie „Mano Rimi“ profilio mobiliojoje programėlėje. Kitus asmens duomenis „Mano Rimi“ lojalumo programoje galite atnaujinti, kaip aprašyta „Mano Rimi“ lojalumo programos privatumo politikoje.

 • Sutikimo atšaukimas

Tiek, kiek mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Mobiliųjų programėlių nustatymuose galite pakeisti savo pageidavimus ir atšaukti sutikimą.

 • Prieštaravimas duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros prenumeratos mobiliosios programėlės nustatymuose.

 • Prieštaravimas tvarkymui, pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, grindžiamam mūsų teisėtais interesais. Tačiau mes ir toliau tvarkysime jūsų duomenis, net jei jūs tam prieštaravote, jei turėsime įtikinamų pagrįstų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite raštišką prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Tačiau tai negalioja, kai įstatymai reikalauja saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, galite ištrinti mobiliąją programėlę ir nustoti ja naudotis.

 • Duomenų tvarkymo apribojimas

Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei prašote apriboti jūsų duomenų tvarkymą, tai gali turėti įtakos galimybei naudotis mobiliąja programėle. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite raštišką prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Duomenų perkeliamumas

Galiausiai jūs turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte gavus jūsų sutikimą ar pagal sutartį ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite raštišką prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

 • Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktai

UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

Telefono numeris: +370 5 246 10 57

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

 • Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

 

Telefono numeris: 8 800 29 000

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com  

 • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

 

El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

Taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu siųsdami mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.