„Mano Rimi“ lojalumo programos taisyklės

Galioja nuo 2018-11-01.

Versija: 11

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-01-01.

Turinys

1. Sąvokų apibrėžtys

2. Bendrosios nuostatos

3. Programos privalumai

4. Dalyvavimas programoje

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai

6. Baigiamosios nuostatos

E. parduotuvės priedas

1. Sąvokų apibrėžimai

1.1.RIMI– „ AS Rimi Eesti“ , įmonės kodas 10263574, juridinis adresas: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae apylinkė, 75301, Harju apskritis, Estija;„SIA Rimi Latvia“, įmonės kodas 40003053029, adresas: A. Deglava iela 161, Ryga, LV-1021, Latvija; UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lietuva.

1.2.RIMI E. PARDUOTUVĖ– elektroninės prekybos vieta adresais www.rimi.lv, www.rimi.ee, www.rimi.lt, kurią Klientas naudoja užsakymams pateikti.

1.3.Programa –tai „Mano Rimi“ lojalumo programa, kurią RIMI siūlo savo klientams.

1.4. Taisyklės – taišis dokumentas. Šios Taisyklės nustato teises, įsipareigojimus ir numato kitas su Programa susijusias nuostatas.

1.5.Dalyvis– RIMI klientas, kuris dalyvauja Programoje pagal „Mano Rimi“ lojalumo programos taisykles.

1.6. Kortelė – dalyviams išduodama fizinė ar virtuali „Mano Rimi“ kortelė, suteikianti galimybę dalyvauti Programoje ir naudotis Programos teikiamais privalumais bei galimybėmis.

1.7. Programos interneto svetainė – programai skirta RIMI interneto svetainė, kurios internetinis adresas Estijoje https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga, Latvijoje www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas; Lietuvoje https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

1.8. „Rimi“ paskyra – Dalyvio asmeninė paskyra Programos interneto svetainėje.

1.9. Terminalas – tai daugumoje RIMI parduotuvių esantis elektroninis įrenginys, kuris paprastai stovi šalia įėjimo į parduotuvės prekybos salę.

1.10.Mobilioji programėlė– tai nemokama RIMI mobilioji programėlė, skirta padėti klientams patogiau ir lengviau apsipirkti. Programėlę galima rasti ir atsisiųsti programėlių platinimo platformose, pavyzdžiui, „App Store“ ir „Google Play Store“.

1.11.Partneris –RIMI verslo partneris, kuris Programos taikymo apimtyje bendradarbiauja su RIMI ir teikia įvairius naudingus pasiūlymus Programos dalyviams.

1.12. Privatumo politika – informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politiką galima rasti Programos interneto svetainėje ir prisijungus prie Terminalo.

1.13. E. parduotuvės priedas – tai papildomas šių Taisyklių priedas, kuriame išdėstytos išsamios RIMI elektroninės parduotuvės paslaugų teikimo Dalyviui taisyklės ir kuriame numatyti papildomi šalių įsipareigojimai.

2. Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės – tai RIMI ir Dalyvio sutartis dėl asmeninių pasiūlymų, įskaitant asmenines rekomendacijas, ir kitų privalumų bei paslaugų, kurias RIMI įsipareigoja teikti Dalyviui, o Dalyvis turi teisę pagal šias Taisykles tuos privalumus ir paslaugas gauti.

2.2.Šios Taisyklės yra sutartis, sudaryta atskirai nuo kitų sandorių, kuriuos gali sudaryti RIMI ir Dalyvis, įskaitant, tačiau neapsiribojant Dalyvio ir RIMI susitarimais dėl prekių pirkimo iš RIMI.

2.3.Šios Taisyklės nustato pagrindines šalių teises ir įsipareigojimus bei kitas susijusias nuostatas. Tapdamas Programos dalyviu, RIMI klientas sudaro su RIMI susitarimą, kuriam taikomos šios Taisyklės. Prieš tapdamas šios Programos Dalyviu, RIMI klientas yra supažindinamas su šiomis Taisyklėmis ir turi teisę su jomis sutikti arba atsisakyti.

2.4.Dalyvis gali naudotis įvairiais privalumais pagal šias Taisykles, o pagrindinis Klientui suteikiamas privalumas - asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos. Pagrindinis šių Taisyklių tikslas yra RIMI asmeninių pasiūlymų ir asmeninių rekomendacijų teikimas Dalyviui, atsižvelgiant į Dalyvio apsipirkimo įpročius ir kitus susijusius aspektus. Kai kurios Taisyklių nuostatos gali būti aktualios tik tuo atveju, jei Dalyvis pasirenka naudotis tam tikra paslauga, pavyzdžiui, užsakyti prekes iš RIMI E. parduotuvės.

2.5.Tam, kad galėtų vykdyti šias Taisykles, RIMI turi atlikti Dalyvių profiliavimą, t. y. tvarkyti Dalyvių asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis ir juos panaudoti asmeniniams Dalyvių apsipirkimo įpročiams ir kitiems aspektams įvertinti šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.6.RIMI turi teisę keisti šias Taisykles arba nutraukti visą Programą ar jos dalį. Apie Programos pakeitimą ar nutraukimą RIMI informuoja paskelbdama pranešimą Programos interneto svetainėje ir (arba) Terminale, ir (arba) RIMI parduotuvėse, ir (arba) Mobiliojoje programėlėje, ir (arba) kiekvienam Dalyviui nusiųsdama pranešimą el. paštu ir paprašydama, kad Dalyvis susipažintų su pakeitimais. Tuo atveju, jei bus keičiamas tik E. parduotuvės priedas, RIMI apie tai praneš tik tiems Dalyviams, kurie naudojasi RIMI E. parduotuve ir dėl to jiems tiesiogiai taikomos E. parduotuvės priedo taisyklės.

2.7.Privatumo politika yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir pateikiama RIMI klientui susipažinti prieš jam tampant Programos Dalyviu. Siekiant užtikrinti šių Taisyklių vykdymą, bus tvarkomi Dalyvio asmens duomenys. Tapdamas šios Programos Dalyviu, Dalyvis patvirtina, kad jis susipažino su Privatumo politika.

2.8.RIMI informuoja Dalyvį, kad kai kurios sąvokos, kurios vartojamos šiose Taisyklėse, gali skirtis nuo E. parduotuvės priede pateiktų sąvokų net ir tada, jei yra apibrėžtos identiškai. Bet kokie E. parduotuvės priedo nuostatų prieštaravimai šioms Taisyklėms turėtų būti aiškinami konkrečios šių Taisyklių dalies, kurioje vartojama atitinkama sąvoka, kontekste.

3. Programos privalumai

Programos Dalyviams RIMI suteikia tokius privalumus:

3.1. Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos

a) Kas tai yra?

Asmeniniai pasiūlymai bei asmeninės rekomendacijos yra pagrindinis Programos privalumas.

Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos – tai individualizuoti pasiūlymai, teikiami Dalyviui atsižvelgus į jo pateiktus duomenis ir į duomenis, kuriuos RIMI gauna analizuodama Dalyvio veiksmus (pvz., pirkimų istoriją, Kortelės naudojimo vietas ir kt.). Asmeniniuose pasiūlymuose Dalyviui pasiūloma nuolaida konkrečiam RIMI parduotuvėse parduodamam produktui ar produktų grupei. Asmeninėse rekomendacijose Dalyviui primenama ir siūloma pasinaudoti kitais jam prieinamais Programos privalumais.

b) Kaip tai veikia?

Sprendimą dėl asmeninių pasiūlymų ir asmeninių rekomendacijų dažnumo, kuris gali tam tikru laikotarpiu keistis, priima RIMI. Pavyzdžiui, asmeniniai pasiūlymai gali būti keičiami kiekvieną antradienį ir galioti iki kito pirmadienio (imtinai).

Dalyvis gali matyti konkrečiu metu galiojančius asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas savo „Rimi“ paskyroje.

Jei Dalyvis pageidauja, informaciją apie asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas jis gali gauti el. paštu. Tokiu atveju Dalyvis savo sutikimą gauti pasiūlymus el. paštu turi nurodyti savo „Rimi“ paskyroje (skiltyje „Komunikacija ir kitos parinktys“).

Tam, kad galėtų pasinaudoti asmeniniais pasiūlymais, Dalyvis kiekvieną savaitę turi juos aktyvuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

i. perbraukti Kortele per terminalo kortelių skaitytuvą bet kurioje RIMI parduotuvėje, arba

ii. prisijungti prie Mobiliosios programėlės, arba

iii. peržiūrėti asmeninius pasiūlymus savo el. pašte, arba

iv. prisijungti prie savo „Rimi“ paskyros arba prie RIMI E. PARDUOTUVĖS.

3.2. „Mano Rimi“ pinigai

a) Kas tai yra?

„Mano Rimi“ pinigai – tai nuolaida, kurią Dalyvis kaupia savo Kortelėje apsipirkdamas, jei atsiskaitydamas už pirkinius Dalyvis kasoje panaudoja turimą „Mano Rimi“ Kortelę arba perka RIMI E. PARDUOTUVĖJE.

b) Kaip Dalyvis gali kaupti „Mano Rimi“ pinigus?

Už kiekvieną pirkinį Dalyvis gauna „Mano Rimi“ pinigų, kurių vertė lygi 1 % pirkinio sumos. Vieno „Mano Rimi“ piniginio vieneto vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

Dalyvis gali pasiekti papildomą „Mano Rimi“ Lygį, įvykdydamas papildomas sąlygas.

„Mano Rimi“ Lygis – atskiro Dalyvio pasiektas lygis, atsižvelgiant į pirkinių sumą, išleistą per paskutinį kalendorinį mėnesį, arba kitas sąlygas ir išimtis, nustatytas Lygių pasiekimui. Informaciją apie „Mano Rimi“ Lygių sąlygas rasite „Rimi“ parduotuvėse ir (ar) Programos interneto svetainėje ir (ar) Terminale ir (ar) Mobiliojoje programėlėje ir (ar) naujienlaiškiuose. Pasiektas „Mano Rimi“ Lygis galioja 1 (vieną) ateinantį kalendorinį mėnesį.

„Mano Rimi“ pinigai suteikiami tik tuo atveju, kai bendra vieno pirkinių krepšelio vertė yra ne mažesnė kaip 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Jei pirkinių krepšelio vertė mažesnė, už atitinkamą pirkinių krepšelį Dalyvis „Mano Rimi“ pinigų negauna.

„Mano Rimi“ pinigų Dalyvis gali gauti ir pirkdamas produktus, paslaugas iš Partnerių ar naudodamasis Partnerių paslaugomis kitu nurodytu būdu, jei Dalyvis pirkimo pas Partnerį metu Partnerio atstovams pateikė savo Kortelę arba įvedė Kortelės numerį specialiai tam skirtoje vietoje, arba įvykdė kitus identifikavimo reikalavimus. Informacija apie tai, kokią pinigų sumą Dalyvis gaus tokiais atvejais, pateikiama Dalyvio „Rimi“ paskyroje, Terminale ir kituose kanaluose (atitinkamo Partnerio pasiūlymo aprašyme), tačiau ši išleista suma nėra įtraukiama apskaičiuojant „Mano Rimi“ Lygius (jei taikoma).

Dalyvis negali gauti „Mano Rimi“ pinigų, jei pirkdamas neužregistravo galiojančios Kortelės.

Už perkamas RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius (Lietuvoje – ir už medicinos produktus, arbatą vaikams, lojalumo (lipdukų) kampanijos prekes ir pirkinių maišelius) arba už trečiųjų šalių paslaugas (pavyzdžiui, bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriomis prekiaujama RIMI parduotuvėse, „Mano Rimi“ pinigai nesuteikiami.

Informaciją apie sukauptą „Mano Rimi“ pinigų sumą Dalyvis gali pasitikrinti pirkimo kvite, atsiskaitymo metu savitarnos kasų ekrane, RIMI E. PARDUOTUVĖS sąskaitoje-faktūroje ir/arba Dalyvio „Rimi“ paskyroje.

c) Kaip Dalyvis gali panaudoti „Mano Rimi“ pinigus?

„Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali panaudoti atsiskaitydamas už RIMI parduotuvėse, įskaitant internetinę parduotuvę, įsigytas prekes, išskyrus žemiau nurodytas išimtis. Sumokant už pirkinį, galima panaudoti tiek „Mano Rimi“ pinigų, kiek jų yra „Mano Rimi“ Kortelės sąskaitoje, laikantis toliau nurodytų apribojimų.

Nepriklausomai nuo to, kokia „Mano Rimi“ pinigų suma yra Dalyvio „Mano Rimi“ Kortelėje, „Mano Rimi“ pinigais Dalyvis gali apmokėti ne daugiau kaip 99% pirkinio sumos. Jei Dalyvis nori panaudoti „Mano Rimi“ pinigus, prieš mokėdamas už prekes privalo apie tai perspėti RIMI kasininką, jei atsiskaito savitarnos kasoje – prieš atlikdamas mokėjimą jis turi spausti parinktį „Panaudoti „Mano Rimi“ pinigus“, o pirkdamas internetinėje parduotuvėje – nurodyti norimą panaudoti sumą atsiskaitymo metu.

„Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali paaukoti labdarai, paskirdamas juos labdaros organizacijoms, kurios išvardytos Dalyvio „Rimi“ paskyroje. Dalyvio pasirinkta aukoti „Mano Rimi“ pinigų suma bus ištrinta iš Dalyvio „Rimi“ sąskaitos ir tikrais pinigais RIMI paaukota labdarai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną 23:59 val. Dalyvis gali bet kada pakeisti nustatymus ir aukojamos sumos dydį iki tol, kol auka nepervedama RIMI ir „Mano Rimi“ pinigai neištrinami iš Dalyvio paskyros.

Pirkdamas RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius arba trečiųjų šalių teikiamas prekes ir paslaugas (pvz., bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriais prekiaujama RIMI parduotuvėse, Dalyvis negali atsiskaityti „Mano Rimi“ pinigais (Lietuvoje atsiskaityti „Mano Rimi“ pinigais negalima ir perkant medicinos produktus, arbatą vaikams, lojalumo (lipdukų) kampanijos prekes ir pirkinių maišelius).

„Mano Rimi“ Kortelėje sukaupti pinigai galioja 1 (vienerius) metus nuo jų įskaitymo į Kortelės sąskaitą dienos. Atsiskaitant už pirkinį „Mano Rimi“ pinigais, seniausiai sukaupti „Mano Rimi“ pinigai panaudojami pirmiausia.

d) Kitose šalyse sukaupti „Mano Rimi“ pinigai

Kortele Dalyvis gali naudotis ir apsipirkdamas jos sąskaitoje kaupti „Mano Rimi“ pinigus ne tik toje šalyje, kurioje ji buvo išduota, bet ir kitose Baltijos šalyse. Tačiau „Mano Rimi“ pinigus galima panaudoti tik toje šalyje, kurioje jie buvo sukaupti, pavyzdžiui, „Mano Rimi“ pinigai, sukaupti už pirkinius Lietuvoje, gali būti panaudoti tik Lietuvoje ir atitinkamai pinigai, sukaupti už pirkinius kitose šalyse, gali būti panaudoti toje šalyje, kurioje jie buvo gauti.

3.3. „Mano Rimi“ asmenų grupė

a) Apibrėžtis

Savo „Rimi“ paskyroje Dalyvis gali sukurti grupę iš kelių Dalyvių, jei pastarieji sutinka būti jos nariais (toliau – „Mano Rimi“ asmenų grupė).

b) Kaip tai veikia?

„Mano Rimi“ asmenų grupės nariai gali bendrai naudotis Programos teikiamais privalumais. Tai reiškia, kad jie bendrai kaupia „Mano Rimi“ pinigus, virtualius lipdukus ir bendrai naudojasi asmeniniais pasiūlymais. Kiekvienas „Mano Rimi“ asmenų grupės narys gali panaudoti visus atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės sukauptus „Mano Rimi“ pinigus arba virtualius lipdukus.

Prisijungdamas prie „Mano Rimi“ asmenų grupės, naujas Dalyvis savo sukauptus „Mano Rimi“ pinigus ir surinktus virtualius lipdukus prijungia prie kitų grupės narių sukauptų „Mano Rimi“ pinigų ir surinktų virtualių lipdukų.

„Mano Rimi“ asmenų grupėje gali būti ne daugiau kaip 5 (penki) nariai (įskaitant administratorių). Dalyvis gali būti tik vienos „Mano Rimi“ asmenų grupės nariu.

c) Kaip sukurti „Mano Rimi“ asmenų grupę?

„Mano Rimi“ asmenų grupę galima sukurti atliekant Programos svetainėje arba kliento „Rimi“ paskyroje aprašytus veiksmus. „Mano Rimi“ asmenų grupę sukūręs Dalyvis tampa „Mano Rimi“ asmenų grupės administratoriumi. Pakviesti kitus Dalyvius prisijungti prie atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės gali tik administratorius. Administratorius turi užtikrinti, kad prieš jam patvirtinant pageidaujančio prisijungti Dalyvio narystę asmenų grupėje, būtų gautas kiekvieno tokio „Mano Rimi“ asmenų grupės nario sutikimas.

d) „Mano Rimi“ asmenų grupės/narystės panaikinimas

„Mano Rimi“ asmenų grupės narių narystę gali panaikinti tik administratorius. Jei „Mano Rimi“ asmenų grupės narys nori palikti grupę, jis turėtų paprašyti, kad administratorius panaikintų jo narystę atitinkamoje asmenų grupėje, arba turėtų kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Panaikinus „Mano Rimi“ asmenų grupę, sukaupti „Mano Rimi“ pinigai po lygiai padalijami visiems „Mano Rimi“ asmenų grupės nariams.

3.4. Pasiūlymai gimtadienio ir vardadienio proga

a) Apibrėžimas

Savo gimtadienio ir vardadienio proga Dalyvis gauna specialią nuolaidą RIMI parduotuvėse. Speciali nuolaida vardadienio proga taikoma tik Latvijoje užsiregistravusiems Dalyviams.

b) Kaip tai veikia?

Gimtadienio ir vardadienio proga tam tikras prekes tam tikrą laikotarpį iki gimtadienio arba vardadienio ir po jo Dalyvis gali įsigyti su nuolaida.

Produktų, kuriems taikoma ši nuolaida, sąrašas, nuolaidos dydis ir jos taikymo laikotarpis dienomis skelbiami Programos interneto svetainėje ir gali keistis.

3.5. Partnerių pasiūlymai

Partneriai, bendradarbiaujantys su RIMI, taip pat gali teikti Dalyviams specialius pasiūlymus. Partnerių sąrašas gali keistis. Informacija apie Partnerius ir jų teikiamus pasiūlymus skelbiama kliento „Rimi“ paskyroje, Terminale, Mobiliojoje programėlėje ir/ar kituose kanaluose.

3.6. Specialūs žaidimai ir loterijos

RIMI organizuoja įvairius žaidimus ir loterijas, specialiai skirtus Programoje dalyvaujantiems klientams. Informacija apie visus vykstančius žaidimus ir loterijas skelbiama RIMI interneto svetainėje.

3.7. Kortelės naudojimo statistikos peržiūrėjimas

Kliento „Rimi“ paskyroje Dalyvis gali peržiūrėti informaciją apie Kortelės naudojimą. Pagal datą ir laiką Dalyvis gali peržiūrėti iki 1 (vienerių) metų senumo informaciją apie tai, kiek pinigų išleido apsipirkdamas RIMI ir jos Partnerių parduotuvėse (Partnerių atveju – tik informaciją apie operacijas, kurių metu buvo pateikta Kortelė arba nurodytas Kortelės numeris), parduotuvės, kurioje Kortelė buvo naudojama, pavadinimą ir adresą, sukauptų ir panaudotų „Mano Rimi“ pinigų sumą.

3.8. Virtualūs lipdukai

a)Apibrėžimas

Virtualus lipdukas – tai elektroninis lipdukas, kurį Dalyvis gauna apsipirkdamas RIMI parduotuvėse specialios akcijos laikotarpiu, jei atitinkamo apsipirkimo metu pasinaudoja Kortele.

b)Kaip tai veikia?

Tam tikrais laikotarpiais RIMI organizuoja akcijas, kurių metu Dalyviai gali gauti specialius virtualius lipdukus, jeigu apsipirkimo metu pasinaudoja „Mano Rimi“ kortele ir įvykdo akcijos sąlygas. Virtualius lipdukus Dalyvis gauna į savo Kortelę pagal kvite nurodytą galutinę sumą, pritaikius visas nuolaidas. Surinkęs nustatytą lipdukų skaičių, Dalyvis turi teisę įsigyti tam tikrą specialios akcijos prekę su nuolaida.

Pavyzdžiui, jei akcijos taisyklėse numatyta, kad Dalyvis turi teisę gauti vieną lipduką tada, kai įsigyja prekių už 5 EUR ir daugiau, pirkdamas už 10 EUR Dalyvis gauna du lipdukus ir t.t..

Sukauptą virtualių lipdukų skaičių Dalyvis gali pamatyti savo „Rimi“ paskyroje.

Informacija apie tokias akcijas, jų sąlygas ir prekes, kurias galima įsigyti su nuolaida, jeigu Dalyvis surenka reikiamą virtualių lipdukų skaičių, nuolaidos dydį ir kita informacija skelbiama RIMI parduotuvėse, Mobiliojoje programėlėje ir/arba RIMI interneto svetainėje (Estijoje https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga; Latvijoje www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas; Lietuvoje https://www.rimi.lt/lipduku-akcija).

3.9.Dalyvio informavimas

Dalyvis gali išreikšti savo pageidavimą informaciją apie pasiūlymus, kampanijas, loterijas, asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas, parduotuvių atidarymo akcijas ir kitą svarbią informaciją gauti iš RIMI per įvairius kanalus (pvz., SMS, el. paštu, aktyviaisiais programėlės pranešimais ir kt.). Savo pasirinkimą Dalyvis gali nurodyti registruodamas Kortelę arba bet kada vėliau savo „Rimi“ paskyroje.

Jei Dalyvis nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pats pakeisti pranešimų siuntimo nustatymus savo „Rimi“ paskyroje, atidarydamas „Rimi“ paskyros nustatymus ir paspaudęs ant tos rūšies pranešimų, kuriuos Dalyvis nori pakeisti. „Rimi“ paskyros nustatymus galima pasiekti paspaudus šią nuorodą

https://sso.onrimi.net. Be to, Dalyvis gali pateikti prašymą raštu RIMI arba parašyti RIMI duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu RimiDPO@rimibaltic.com.

3.10.Savarankiško skenavimo sistema

Apsipirkdamas RIMI parduotuvėse Dalyvis gali naudotis savarankiško skenavimo sistema, t. y. rankiniu skeneriu arba Mobiliąja programėle nuskenuoti prekes, iš karto jas dėti į krepšelį ir sumokėti kasoje už prekes, neišimant jų iš krepšelio. Savarankiško skenavimo sistemos naudojimui taikomos atskiros sąlygos, su kuriomis Dalyvis turi susipažinti prieš pradėdamas pirmą kartą naudotis rankiniu skeneriu.

3.11.Elektroninė parduotuvė

Dalyvis nuo 14 metų turi galimybę naudotis RIMI E. parduotuve su Dalyvio „Rimi“ paskyra. Naudojantis RIMI E. parduotuve, papildomai taikomas šių Taisyklių E. parduotuvės priedas. Tai, kad klientas naudojasi RIMI E. parduotuve, tuo pačiu metu reiškia, kad siekiant suteikti elektroninės parduotuvės paslaugas, yra tvarkomi papildomi asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslai išvardyti Privatumo politikoje. Jei Dalyvis pasirenka nesinaudoti RIMI E. parduotuve ir paprasčiausiai tik dalyvauja Programoje bei naudojasi jos privalumais, asmens duomenys RIMI E. parduotuvės tikslais nebus tvarkomi.

3.12.Elektroniniai pirkimo kvitai

Dalyviai gali naudotis elektroninių pirkimo kvitų galimybe, jei sutinka, kad elektroniniai kvitai būtų pateikiami jų „Rimi“ paskyroje. Dalyvis turės galimybę savo elektroninius kvitus matyti savo „Rimi“ paskyroje, gauti juos el. paštu arba vėliau atsisakyti šios funkcijos. Jei asmuo sutinka su šia funkcija, tai reiškia, kad parduotuvėje popierinis pirkimo kvitas nebebus spausdinamas. Elektroniniai kvitai Dalyvio „Rimi“ paskyroje bus saugomi 2 metus.

3.13.Kiti privalumai

Dalyvis gali naudotis ir kitais tam tikru metu siūlomais Programos privalumais. Informacija apie papildomus privalumus pateikiama RIMI parduotuvėse ir (arba) Programos interneto svetainėje ir (arba) Terminale, ir (arba) Mobiliojoje programėlėje, ir (arba) naujienlaiškiuose.

3.14.Specialūs pasiūlymai atskirose šalyse

Dalyviai gali naudotis ir daugeliu kitų privalumų bei pasiūlymų, kurie teikiami tik atskirose šalyse ir kuriais galima pasinaudoti tik konkrečioje šalyje, kurioje Dalyvis yra užsiregistravęs. Atskirose šalyse taikomus specialius pasiūlymus galima pamatyti paspaudus šias nuorodas:

Estijoje: https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga,

Latvijoje: https://www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas,

Lietuvoje: https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

4. Dalyvavimas programoje

4.1. Registracija

Programoje gali dalyvauti tik ne jaunesni kaip 14 metų fiziniai asmenys.

RIMI klientas, norintis dalyvauti Programoje, pirmiausia turi įsigyti Kortelę bet kurioje RIMI parduotuvėje. Kortelės kaina gali keistis. Taip pat RIMI klientas gali nemokamai užregistruoti virtualią kortelę ir Programos interneto svetainėje arba Mobiliojoje programėlėje, tuo tikslu sukurdamas kliento „Rimi“ paskyrą. Tokiu atveju Dalyvio Kortelė bus pasiekiama „Rimi“, o naudotis Kortele klientas galės per Mobiliąją programėlę.

Įsigijęs Kortelę, Dalyvis privalo ją užregistruoti, kad galėtų naudotis visais šiose Taisyklėse aprašytais privalumais.

Kortelę užregistruoti galima Terminale ir Programos interneto svetainėje. Užregistruodamas Kortelę, Dalyvis sukuria savo „Rimi“ paskyrą. Jei registruojant Kortelę Dalyviui kyla klausimų, jis gali kreiptis į RIMI parduotuvių darbuotojus arba į Klientų aptarnavimo centrą.

Kortelės registracija atliekama užpildant visus registracijos formoje nurodytus privalomus laukus, kurie pažymėti žvaigždute (*). Pateikta informacija turi būti teisinga. Kortelė nebus užregistruota, jei Dalyvis neužpildys privalomų laukelių. Tačiau jei Dalyvis neužpildys neprivalomų laukelių, Kortelę vis tiek bus galima užregistruoti.

Apie sėkmingą kortelės registraciją Dalyvis bus informuotas specialiu pranešimu registracijos proceso pabaigoje. Registracijos metu Dalyvis el. paštu gaus pranešimą su nuoroda, skirta savo nurodytam el. pašto adresui patvirtinti. Nepatvirtinus el. pašto, kuris nurodytas kuriant Dalyvio „Rimi“ paskyrą, tikrumo, registracija nebus užbaigta. Jei Kortelė registruojama Terminale, vietoje el. pašto adreso patvirtinimo siūlomas telefono numerio patvirtinimas. Jei Terminale vietoje el. pašto patvirtinimo Dalyvis pasirenka telefono numerio patvirtinimą, tokiu atveju Dalyviui jungiantis prie savo „Rimi“ paskyros vis tiek bus prašoma nurodyti el. pašto adresą ir jį patvirtinti.

Visa svarbi informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą Kortelės registracijos proceso metu ir dalyvaujant Programoje pateikiama Privatumo politikoje.

Tik sėkmingai užregistravęs Kortelę pagal pirmiau aprašyto proceso reikalavimus Dalyvis galės pasinaudoti visais šiose Taisyklėse aprašytais Programos privalumais.

Jei Dalyvis naudojasi neužregistruota Kortele, „Mano Rimi“ pinigai tokios kortelės sąskaitoje kaupiasi taip, kaip nurodyta 3.2 dalies b punkte, tačiau Dalyvis negali pasinaudoti nei „Mano Rimi“ pinigais, nei jokiais kitais šiose Taisyklėse aprašytais privalumais iki tol, kol Kortelė nebus tinkamai užregistruota

Dalyvis gali turėti tik vieną aktyvią kortelę.

4.2.Registracijos metu pateiktų duomenų keitimas

Dalyvis gali savarankiškai keisti Kortelės registracijos metu pateiktus duomenis. Tai padaryti galima Terminale, Dalyvio „Rimi“ paskyroje, Mobiliojoje programėlėje ir susisiekus su Klientų aptarnavimo centru.

Dalyviui neleidžiama pačiam pakeisti savo vardo, gimimo datos ir informacijos apie lytį. Norėdamas pakeisti tokius duomenis, Dalyvis turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

4.3.Terminalas

Visi Dalyviai gali naudotis Terminalu, norėdami užregistruoti ar pakeisti Kortelę, peržiūrėti jiems skirtus asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas, Partnerių pasiūlymus ir kitus privalumus, „Mano Rimi“ pinigų likutį, mėnesio nuolaidas, virtualių lipdukų skaičių bei paaukoti „Mano Rimi“ pinigus ir kt.

Naudotis terminalu Dalyviai gali perbraukę Kortele per jo kortelių skaitytuvą arba nuskenavę QR kodą savo mobiliuoju telefonu, jeigu jame yra įdiegta Mobilioji programėlė.

Papildomus duomenis (pvz., ištaisyti profilio duomenis ir pan.) Terminale Dalyvis gali pasiekti atlikęs saugumo patikrą (pvz., įvedęs gimimo datą).

Be to, Terminale Dalyvis gali gauti RIMI kuponus ir nuolaidas. Šie pasiūlymai tam tikrais laikotarpiais gali keistis. Jų aprašymai ir panaudojimo sąlygos pateikiamos Terminale.

4.4. „Rimi“ paskyra

Registruodamas Kortelę, Dalyvis sukuria savo „Rimi“ paskyrą, kuri kartu su užregistruota Kortele arba atskirai nuo jos galioja Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. „Rimi“ paskyra gali naudotis visi Dalyviai, norėdami gauti informaciją apie asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas ir kitus privalumus, virtualių lipdukų skaičių, „Mano Rimi“ pinigų likutį, naudotis RIMI E. PARDUOTUVE ir pan., o taip pat, kai pageidauja atnaujinti paskyros informaciją ir keisti parinktis taip, kaip jiems atrodo būtina.

Prie „Rimi“ paskyros galima prisijungti per Programos interneto svetainę, Terminalą ir Mobiliąją programėlę.

Dalyvis, naudodamasis savo „Rimi“ paskyra, gali prisijungti prie RIMI E. parduotuvės, suvedęs savo „Rimi“ paskyros prisijungimo duomenis ir, jei reikia, pateikęs reikiamą papildomą informaciją.

4.5. Mobilioji programėlė

Dalyvis, turintis savo „Rimi“ paskyrą, Programos funkcijomis ir privalumais gali naudotis Mobiliojoje programėlėje.

Mobilioji programėlė sukurta siekiant palengvinti vartotojų kasdienybę, užtikrinti jiems geresnę patirtį RIMI parduotuvėse bei įkvėpti ir sudaryti galimybę lengviau planuoti pirkinius.

Mobilioji programėlė leidžia Dalyviui peržiūrėti aktualius pasiūlymus ir nuolaidas, susirasti RIMI parduotuves, receptus bei keisti „Rimi“ paskyros asmeninę informaciją, komunikacijos parinktis ir kt.

Mobilioji programėlė bus toliau nuolat vystoma ir tobulinama. Tai reiškia, kad bus gerinama vartotojų patirtis, bus kuriamos naujos programėlės funkcijos, o nepopuliarios – panaikinamos.

4.6.Klientų aptarnavimo centras

RIMI veikia Klientų aptarnavimo centras, su kuriuo Dalyvis gali susisiekti:

1. paskambinęs Klientų aptarnavimo centro numeriu, arba

2. nusiuntęs el. pašto pranešimą oficialiu el. pašto adresu, arba

3. nusiuntęs RIMI adresuotą laišką paštu, arba

4. susisiekęs su RIMI per socialinius tinklus ar kitas platformas, arba

5. per grįžtamojo ryšio funkciją Mobiliojoje programėlėje ar kitose platformose.

Dalyvis gali kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą visais su RIMI susijusiais klausimais. Pavyzdžiui, Klientų aptarnavimo centras gali padėti užregistruoti arba pakeisti Kortelę, išspręsti su asmeniniais pasiūlymais susijusias problemas ir kt. Jei Dalyvis pageidauja susisiekti su RIMI, tokiu atveju reikia kreiptis į RIMI bendrovę atitinkamoje Dalyvio buvimo vietos šalyje.

Išsamus kontaktinių duomenų visose šalyse sąrašas:

„Rimi Eesti Food AS“:

Telefono numeris: +372 6 056 333

El. paštas: klienditugi@rimibaltic.com

Adresas: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae apylinkė, 75301, Harju apskritis, Estija

„SIA Rimi Latvia“:

Telefono numeris: + 371 80000180

El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

Adresas: A. Deglava iela 161, Ryga, LV-1021, Latvija.

UAB „Rimi Lietuva“:

Telefono numeris: 8 800 29 000

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

Adresas: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lietuva.

4.7. Kortelės praradimas arba sugadinimas

Praradęs kortelę, Dalyvis turi iš karto kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Gavus apie tai pranešimą, prarasta Kortelė bus laikinai užblokuota.

Prieš užblokuodami Kortelę, Klientų aptarnavimo centro darbuotojai patikrins Dalyvio asmens tapatybę pagal turimus Dalyvio duomenis.

Po to, kai kortelė buvo laikinai užblokuota, Dalyviui reikia įsigyti naują Kortelę ir senąją pasikeisti į naują 4.8 punkte nurodyta tvarka. Pakeitus kortelę, visa informacija, privalumai bei visi su senąja Kortele susieti „Mano Rimi“ pinigai bus perkelti į naują Kortelę.

Jei Dalyvis nepraneša Klientų aptarnavimo centrui, kad pametė Kortelę, RIMI neprisiima jokios atsakomybės dėl jos naudojimo, įskaitant sukauptų „Mano Rimi“ pinigų panaudojimą, kol Dalyvis nepraneša RIMI apie pamestą Kortelę.

Jei kortelė buvo sugadinta arba Dalyvis tiesiog nori senąją Kortelę pakeisti į naują, jis turi atlikti Kortelės pakeitimo procedūrą 4.8 punkte nurodyta tvarka. Jei Kortelė yra akivaizdžiai nusidėvėjusi ir be išorinių mechaninio pažeidimo požymių, naują Kortelę Dalyvis gali gauti nemokamai.

Laikinas Kortelės užblokavimas reiškia, kad Kortelės dalyvavimas Programoje sustabdomas iki to momento, kol bus imtasi tolesnių veiksmų. Tokiu atveju visus su laikinai užblokuota Kortele susijusius privalumus arba duomenis Dalyvis gali perkelti į naująją Kortelę.

4.8. Kortelės pakeitimas

Jei Dalyvis pageidauja, jis gali pasikeisti turimą Kortelę į naują. Tokiu atveju tam, kad galėtų naudotis visais pirmiau aprašytais privalumais, jis turi nusipirkti naują Kortelę ir ją užregistruoti, arba Programos interneto svetainėje sukurti virtualią paskyrą.

Pateikus visą registracijai būtiną informaciją, Programa identifikuos Dalyvį kaip esamą naudotoją, ir jo bus paklausta, ar Dalyvis nori pasikeisti jau turimą Kortelę. Dalyvis privalo pateikti tą pačią informaciją, kurią buvo pateikęs ankstesnės Kortelės registracijos metu.

Patvirtinęs, kad nori pasikeisti Kortelę, Dalyvis į savo mobilųjį telefoną gaus SMS žinutę su kodu, kurį Dalyvio bus prašoma įvesti registracijos metu. Patvirtinimo kodas galioja 48 valandas. Jei per 48 valandas Dalyvis neįveda gauto patvirtinimo kodo, registracijos procesą jam reikia pradėti iš naujo.

Teisingai įvedus kodą, Dalyvio Kortelė pakeičiama, o visa su senąja Kortele susijusi informacija bus perkelta į naująją Kortelę.

Pakeitus senąją Kortelę nauja, senosios atnaujinti nebegalima.

4.9.Dalyvavimo programoje nutraukimas

Dalyvavimą programoje Dalyvis gali nutraukti tokiais būdais:

1. Pateikęs laisvos formos prašymą raštu arba paskambinęs į Klientų aptarnavimo centrą. Klientų aptarnavimo centrui patikrinus Dalyvio tapatybę, Dalyvio Kortelė visam laikui užblokuojama, o visi su Dalyviu susiję duomenys ištrinami arba nuasmeninami.

2. Jei 1 (vienerius) kalendorinius metus Dalyvis apsipirkdamas nesinaudoja Kortele, ji užblokuojama automatiškai, o visi su Dalyviu susiję duomenys ištrinami arba nuasmeninami pasibaigus visų sukauptų „Mano Rimi“ pinigų ir virtualių lipdukų galiojimui.

Užblokuotą fizinę Kortelę turi sunaikinti pats Dalyvis.

Kortelės užblokavimas visam laikui reiškia, kad visi su Dalyviu susieti privalumai ir duomenys bus neatšaukiamai nuasmeninti arba pašalinti iš Programos ir taps nebepasiekiami.

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai

Be kitose šių Taisyklių dalyse nustatytų teisių ir įsipareigojimų Šalys turi ir tokias teises bei įsipareigojimus:

5.1.RIMI:

i. užtikrina Programos funkcionalumą taip, kaip aprašyta šiose Taisyklėse;

ii. suteikia Dalyviams šiose Taisyklėse numatytus privalumus;

iii. turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles;

iv. vykdydama šiose Taisyklėse numatytas užduotis, laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

v. turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos, jei jis padaro esminį šių Taisyklių pažeidimą.

5.2. Dalyvis:

i. Privalo pateikti tik teisingus ir tikslius duomenis, o pasikeitus informacijai, iš karto ją atnaujinti arba ištaisyti visus netikslumus;

ii. privalo neleisti kitiems asmenims naudotis Kortele ir (arba) savo „Rimi“ paskyra;

iii. privalo visais šiose Taisyklėse siūlomais kanalais, objektais ir teisėmis naudotis laikantis teisės aktų reikalavimų ir nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir interesų;

iv. privalo saugoti Kortelę taip, kad ji būtų apsaugota nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinio poveikio ar mechaninių pažeidimų. Kortelė turi būti laikoma saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono aparato, raktų, žiebtuvėlių ir panašių daiktų;

v. pametęs Kortelę, Dalyvis privalo iš karto apie tai pranešti Klientų aptarnavimo centrui;

vi. nutraukęs dalyvavimą Programoje, Dalyvis privalo nedelsiant sunaikinti užblokuotą Kortelę;

vii. jei Dalyvis yra „Mano Rimi“ asmenų grupės administratorius, jis privalo užtikrinti, kad būtų gautas kiekvieno „Mano Rimi“ asmenų grupės nario sutikimas būti tos konkrečios asmenų grupės nariu;

viii. privalo visada elgtis sąžiningai;

ix. negali piktnaudžiauti jokiais privalumais, kurie jam teikiami pagal Programą.

6. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikomi ir jos aiškinamos pagal šalies, iš kurios Dalyviui yra teikiamos paslaugos, nacionalinius įstatymus.

Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis arba Programa, sprendžiami derybomis. Nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal tos jurisdikcijos, kurioje yra įregistruota atitinkama ginče dalyvaujanti RIMI bendrovė, įstatymuose nustatytą tvarką.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra iš dalies arba visai negaliojanti ar neįgyvendinama, visos likusios šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir yra privalomos.


E. parduotuvės priedas

1. Sąvokų apibrėžimai

1.1. RIMI – „AS Rimi Eesti“, įmonės kodas 10263574, juridinis adresas: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae apylinkė, 75301, Harju apskritis, Estija;„SIA Rimi Latvia“, įmonės kodas 40003053029, adresas: A. Deglava iela 161, Ryga, LV-1021, Latvija; UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lietuva.

1.2. RIMI e. parduotuvė– elektroninės prekybos vieta adresais www.rimi.lv, www.rimi.ee, www.rimi.lt, kurią Klientas naudoja užsakymams pateikti.

1.3. Programa –„Mano Rimi“ lojalumo programa, kurią RIMI siūlo savo klientams.

1.4. Dalyvis– RIMI Klientas, kuris dalyvauja Programoje pagal „Mano Rimi“ lojalumo programos Taisykles.

1.5. Klientas

1.5.1. Ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus Dalyvis ar kitas fizinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes ir, kurio veiksnumas nėra apribotas teisės aktų nustatyta tvarka

1.5.2. Juridinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes.

1.6. „Rimi“ paskyra – Dalyvio asmeninė paskyra Programos interneto svetainėje.

1.7. Programos interneto svetainė – programai skirta RIMI interneto svetainė, kurios internetinis adresas Estijoje https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga, Latvijoje www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas; Lietuvoje https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

1.8. RIMI rekomendacijų programa – programa, kurioje esami E. PARDUOTUVĖS vartotojai gali užsidirbti nuolaidų kuponų ar kitų privalumų, nukreipdami kitus žmones tapti naujais RIMI E. PARDUOTUVĖS klientais. Dabartinius privalumus galite rasti čia:

EE: https://www.rimi.ee/epood/ee/Konto/rimi-soovitusprogramm

LV: https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/mans-konts/atved-draugu

LT: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/paskyra/pakviesk-drauga

1.9. Pristatymas– tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą Pristatymo zoną.

1.10. Atsiėmimas parduotuvėje– tai RIMI E. PARDUOTUVĖJE suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje arba centriniame prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) šiame E. parduotuvės priede

1.11. Pristatymo zona – tai RIMI nustatyta teritorija, kurios ribose RIMI gali pristatyti prekes Kliento nurodytu adresu. Naujausias teritorinių zonų ribas galima rasti paspaudus šias nuorodas: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/pristatymo-budai , www.rimi.lt/e-parduotuve.

1.12. E. parduotuvės priedas – tai neatsiejama „Mano Rimi“ lojalumo programos Taisyklių ir nuotolinės sutarties, kurią sudarė RIMI ir Klientas ir (arba) Dalyvis ir kuri gali būti taikoma RIMI e. parduotuvei kartu su „Rimi“ paskyra arba be jos, dalis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šis E. parduotuvės priedas yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė Kliento užsakymo, pateikto RIMI e. parduotuvėje, pagrindu. Šiame E. parduotuvės priede išdėstytos prievolės yra privalomos šalims. Šio E. parduotuvės priede išdėstytų sąlygų esminis pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neterminuotai .

2.2. Pateikdamas užsakymą Dalyvis patvirtina, kad E. parduotuvės priedą perskaitė, suprato ir su juo sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs E. parduotuvės priedo ir nėra su juo sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų RIMI e. parduotuvėje.

2.3. Visų su RIMI e. parduotuve susijusių teisių savininkė yra RIMI, kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Klientams siūlo ir parduoda prekes pagal šį E. parduotuvės priedą.

2.4. E. parduotuvės priedas taikomas Klientams bei Dalyviams taip, kaip apibrėžta „Mano Rimi“ lojalumo programos Taisyklėse.

3.Registracija

3.1. Klientas gali naudotis RIMI e. parduotuvės paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

3.1.1. Registruotas Klientas:

i. naudodamasis turima „Rimi“ paskyra arba susikurdamas „Rimi“ paskyrą. Susikurdamas „Rimi“ paskyrą, Klientas taps Dalyviu ir gaus visus Programos siūlomus privalumus.

3.1.2. Svečias:

i. pateikdamas užsakymui įvykdyti būtinus asmens duomenis. Tokiu atveju „Rimi“ paskyros kurti nėra būtina.

3.1.3. Registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas:

i. sukurdamas juridinio asmens paskyrą. Juridinio asmens paskyros naudotojams lojalumo kortelės pasiūlymai negalioja.

3.2. Klientas yra atsakingas už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą bei informacijos atnaujinimą laiku. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Kliento slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Klientui. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Kliento paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Klientui, nebent būtų įrodyta, kad Kliento paskyra kitas asmuo pasinaudojo ne dėl Kliento kaltės, arba jei ja pasinaudojo dėl RIMI kaltės. Jei Kliento paskyra naudojasi kitas asmuo, RIMI laikys, kad ja naudojasi Klientas. Praradęs prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis, Klientas privalo apie tai pranešti RIMI, paskambindamas RIMI e. parduotuvės portale nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą RIMI e. parduotuvės portale nurodytu el. pašto adresu.

3.3. Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Klientui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Klientas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes pirmiau minėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Klientui apie užsakymo statusą.

3.4. Klientas yra atsakingas už tinkamo prisijungimo būdo užsakymams pateikti pasirinkimą (ar Klientas prisijungė kaip registruotas klientas/svečias / registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas) ir jo teisingumą. Pateikus užsakymą, užsakymo duomenys apie Klientą ir parengtos sąskaitos faktūros negali būti keičiamos.

4.Kainos, mokėjimai ir pristatymo mokestis

4.1. Prekių kainos RIMI e. parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su pridėtinės vertės ir/ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kokios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už kitas RIMI teikiamas paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

4.2. Jei visa užsakymo suma yra 58,99 EUR Latvijoje, 59,99 EUR Estijoje ir 49.99 EUR Lietuvoje arba mažesnė, papildomai prie užsakymo kainos Klientas turės sumokėti pristatymo į namus mokestį, kuris, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo laiko, gali būti iki 4,99 EUR. Pristatymo mokestis netaikomas, jei visa užsakymo suma yra didesnė kaip 58,99 EUR Latvijoje, 59,99 EUR Estijoje ir 49,99 EUR Lietuvoje.

4.3. Norėdami greitai gauti prekes, Klientai gali pasirinkti greitąjį pristatymą. Pasirinkus greitąjį pristatymą, Klientas turės sumokėti pristatymo mokestį už bet kokią užsakymo sumą.

4.4. Registruoti Klientai (netaikoma klientams, kurie perka svečio statusu) gali įsigyti paslaugą „Nemokamo pristatymo abonementas.“ Įsigijęs šią paslaugą už fiksuotą mokestį, Klientas gali nustatytą laikotarpį (įskaitant abonemento įsigijimo dieną) naudotis nemokamo pristatymo paslauga visiems užsakymams, kurių suma didesnė kaip 20 EUR. „Nemokamo pristatymo abonementą“ į pirkinių krepšelį galima įtraukti RIMI e. parduotuvės atsiskaitymo žingsnyje. Jei abonemento galiojimo laikotarpiu Klientas bent 1 kartą per mėnesį pasinaudoja nemokamo pristatymo paslauga tuomet, kai pirkinių krepšelio suma yra 58,99 EUR Latvijoje, 59,99 EUR Estijoje ir 49,99 EUR Lietuvoje arba mažesnė, pinigų už abonementą susigrąžinti nebegalima. Grąžinti pinigus už „Nemokamo pristatymo abonementą“ galima už visus mėnesius, per kuriuos bent 1 kartą nebuvo pasinaudota nemokamo pristatymo paslauga perkant už 58,99 EUR Latvijoje, 59,99 EUR Estijoje ir 49,99 EUR Lietuvoje arba mažesnę sumą. Abonemento galiojimo pabaigos data priklauso nuo pasirinktos abonemento trukmės ir ją galima pamatyti Kliento paskyroje. „Nemokamo pristatymo abonementas“ nėra taikomas greitiesiems pristatymams.

4.5. Minimali užsakymo pristatant į namus ir į atsiėmimo punktą parduotuvėje suma yra ne didesnė kaip 20,00 EUR. Šiuo metu taikomą minimalią pristatymo į namus sumą galite peržiūrėti RIMI e. parduotuvėje ir pateikdami užsakymą.

4.6. Įtraukti į savo užsakymą papildomas prekes Klientas galės iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą. Toks užsakymo papildymas laikomas atskiru sandoriu (užsakymu) tomis pačiomis, kaip ir pirminio užsakymo, kuris buvo papildytas, pristatymo sąlygomis. Jei užsakymą dar galima papildyti, Klientas matys veikiantį mygtuką „Pridėti prekes“. Jei Klientas į užsakymą įtraukia papildomas prekes, jos laikomos užsakytomis tik tada, kai Klientas už jas sumoka. Užsakymui papildyti skirtas laikas yra ribotas. Jis skaičiuojamas nuo papildymo pradžios, o Klientui likęs laikas matyti laikmatyje.

Baigęs pildyti užsakymą, Klientas gaus užsakymo patvirtinimą, kuriame bus išvardytos papildomai į užsakymą įtrauktos prekės.

4.7. RIMI e. parduotuvė pasilieka sau teisę riboti didžiausią vieno užsakymo prekių skaičių ir greičiausią užsakymų pristatymo laiką užsakymams, kuriuose yra proginių (užsakomųjų) gaminių arba užsakymams su didmeniniais kiekiais.

4.8. Įsigyti alkoholinių gėrimų bus galima tik po to, kai Klientas patvirtina savo tapatybę ir amžių reikalavimus atitinkančiu elektroniniu tapatybės nustatymo būdu (taikoma tik perkant Latvijoje).

4.9. Kuponai, taikomi pagrindiniam užsakymui, galios ir papildomai į užsakymą įtrauktoms prekėms, jeigu kupono nuolaida yra galiojanti. Taikyti nuolaidą arba panaudoti kuponą tik papildomoms prekėms negalima. Pristačius prekes, RIMI nusiųs Klientui elektroninį dokumentą – elektroniniu būdu suformuotą PVM sąskaitą-faktūrą. Elektroninis dokumentas galioja be parašo. Latvijoje Klientui, kuris yra Juridinis asmuo, pranešimas apie užsakymo patvirtinimą bus nusiųstas kartu su elektroniniu dokumentu – elektroniniu būdu suformuota išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra. Toks elektroninis dokumentas – išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra galioja be parašo.

4.10. Pateikti užsakymą, kuris būtų mažesnis nei nustatyta minimali vertė, nėra galimybės. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie yra nurodyti RIMI e. parduotuvės mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

4.11. Registruoti Klientai gali užsisakyti reguliarų krepšelio pristatymą arba atsiėmimą ir gauti produktus pagal sutartą grafiką. Norint pasinaudoti prenumerata reikalinga išsaugota mokėjimo kortelė. Būsimi prenumeratos užsakymai generuojami pagal pradinį užsakymą. Klientas gali redaguoti krepšelio prekes arba atšaukti būsimus užsakymus, kol RIMI nepradės apdoroti užsakymo. Prekių kaina yra fiksuojama likus 24h iki užsakymo pristatymo/atsiėmimo pagal esamą prekių kainą, įskaitant pristatymo mokestį. Jei prenumeratos užsakymas yra suplanuotas tam laikotarpiui, kai RIMI e. parduotuvė negali įvykdyti užsakymo, užsakymo laikas bus perkeltas į artimiausią įmanomą datą ir Klientui bus išsiunčiamas atitinkamas pranešimas. Klientas gali turėti daugiau nei vieną aktyvią prenumeratą. RIMI pasilieka teisę apriboti tam tikrų produktų ar kategorijų prenumeratos paslaugą.

4.12. RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad sveriamų produktų kiekis kaip galima labiau atitiktų Kliento užsakyme nurodytą kiekį. Tačiau atsižvelgus į natūralaus dydžio ir svorio skirtumus,

4.13. RIMI negarantuoja, kad surinktas produktų kiekis atitiks užsakyme nurodytą kiekį. Todėl galimi nedideli svorio skirtumai.

4.14. RIMI niekaip neįsipareigoja užtikrinti tikslaus užsakytų prekių svorio. Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Kliento nurodytą svorį. RIMI garantuoja, kad tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Klientui nereikės papildomai mokėti. Jei pristatytų prekių svoris yra mažesnis nei užsakyme nurodytas, kainos tarp užsakyto ir pristatyto svorio skirtumas Klientui bus grąžintas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Pinigų grąžinimai bus įforminami nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

4.15. Surinkimo mokestis taikomas Latvijoje (priklauso nuo krepšelio dydžio) ir Estijoje (fiksuota kaina). Surinkimo mokestį sudaro viso užsakymo surinkimo ir pakavimo kaina. Surinkimo mokestį galima pamatyti atsiskaitymo žingsnyje. Apskaičiuojant sumą, nuo kuriuos taikomas nemokamas pristatymas, ir minimalaus krepšelio dydį, surinkimo mokestis neįtraukiamas (išskyrus Estiją).

4.16. Lietuvoje taikomas pakavimo mokestis, kurį sudaro viso užsakymo pakavimo (maišelių) kaina* (į jį gali būti įtraukta lengvų plastikinių maišelių kaina** ), papildomų plastikinių maišelių kaina*** ir vienkartinių plastikinių dėžučių kaina.****

* Formuojant užsakymą, prekės pakuojamos į popierinius maišelius. Užšaldyti produktai pakuojami į lengvus plastikinius maišelius.

** Mokestis taikomas už lengvus plastikinius maišelius, į kuriuos būtina sudėti iš anksto supakuotus arba nesupakuotus maisto produktus (išskyrus lengvus plastikinius maišelius iki 15 mikronų storio, kurie yra būtini siekiant užtikrinti pirminės maisto produktų pakuotės higieną).

*** Jei produktai yra nestandartinio dydžio ir jei būtina užkirsti kelią galimam maisto ir gretimų produktų sąlyčiui, yra naudojami papildomi plastikiniai maišeliai.

**** Papildomas mokestis taikomas vienkartinėms plastikinėms dėžutėms, į kurias sudedami nesupakuoti maisto produktai.

5.Juridinių asmenų mokėjimo atidėjimai ir išankstiniai mokėjimai

5.1. Juridinis asmuo gali kreiptis dėl mokėjimų atidėjimo limito arba išankstinių mokėjimų užpildęs paraiškos formą e. parduotuvės Juridinio asmens paskyroje. Paraiška gali būti pateikta vieną kartą ir galioja toje šalyje, kurioje ji buvo pateikta.

5.2. Juridinis asmuo, pildydamas paraišką, supranta, kad pateikta informacija, įskaitant nurodytų įmonės atstovų duomenis, bus naudojama patikrinimui ir sprendimų vertinimui, o Juridinis asmuo yra atsakingas už atitinkamų asmenų informavimą apie asmens duomenų pateikimą ir tvarkymą „Rimi“, bei supažindinimą su Privatumo politika.

5.3. Pateikus paraišką, „Rimi“ ją peržiūrės per 5 darbo dienas ir prašymą patvirtins, patikslins arba atmes. Juridinį asmenį apie priimtą sprendimą „Rimi“ informuos el. paštu. „Rimi“ turi teisę prireikus (kilus papildomiems klausimams ir pan.) kreiptis į Juridinį asmenį elektroniniu paštu ar kitais būdais, nurodytais paraiškoje. Vertinimo metu „Rimi“ turi teisę rinkti duomenis iš išorinių įmonių duomenų bazių ir kredito registrų, kad būtų galima įvertinti paraiškoje nurodytą informaciją ir sumažinti neatsiskaitymo ar kitų rizikų tikimybę ir pan.

5.4. Bus vertinama ir sprendžiama dėl galimybės bendradarbiauti su Juridiniu asmeniu kaip įmone. Konkrečios pozicijos ir informacija, kaip reikalaujama pagal įstatymus, gali būti tikrinama pagal sankcijų sąrašą arba siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui.

5.5. „Rimi“ pasilieka teisę atmesti pateiktą paraišką arba koreguoti mokėjimų atidėjimo limitą ir nepateikti jokios informacijos apie priežastis.

5.6. Išnagrinėjus ir patvirtinus paraišką (5.3. punktas), Juridinis asmuo per 3 darbo dienas gaus elektroninį laišką su kvietimu pasirašyti paraišką skaitmeniniu būdu. Kai Juridinis asmuo pateiks „Rimi“ pasirašytą paraišką ir jei joje nebus jokių neatitikimų, per 6 darbo dienas „Rimi“ pateiks Juridiniam asmeniui patvirtinimą apie galimybę pradėti naudoti patvirtintą atsiskaitymo būdą. Paraiška kartu su Taisyklėmis kaip nustatytos naujos sąlygos tarp Juridinio asmens ir „Rimi“ įsigalioja, kai „Rimi“ informuoja Juridinį asmenį apie šiame punkte nurodytą patvirtinimą. „Rimi“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Taisykles.

5.7. Priskirtas atsiskaitymo būdas neturi galiojimo pabaigos datos, bet gali būti deaktyvuotas kartu su Juridinio asmens paskyra, jeigu ji yra neaktyvi 1 (vienerius) metus, kaip nurodyta Taisyklių punkte Nr. 4.9.2.

5.8. „Rimi“ pasilieka teisę koreguoti mokėjimų atidėjimo limitą, jį blokuoti ar panaikinti, jeigu nevykdomi mokėjimai, pažeidžiamos kitos Taisyklės arba gaunama neigiama finansinė informacija apie Juridinį asmenį. Apie priimtą sprendimą „Rimi“ informuos Juridinį asmenį prieš 10 dienų, tuo tarpu „Rimi“ turi teisę blokuoti limitą. „Rimi“ taip pat šiuo punktu apibrėžia teisę keisti priskirtą atidėto ar išankstinio apmokėjimo atsiskaitymo būdą, jei gaunama informacija apie sankcijų sąrašą, pinigų plovimą ar terorizmo finansavimą. Juridiniam asmeniui nesutikus su pakeitimais, Juridinis asmuo turi teisę nutraukti atidėto ar išankstinio mokėjimo būdą, pateikdamas atšaukimą pagal čia nustatytas sąlygas (5.13. punktas) ir vykdydamas visus mokėjimo įsipareigojimus.

5.9. Patvirtinus paraišką, „Rimi“ užregistruos kiekvieną patvirtintą paraišką sistemoje ir Juridiniam asmeniui bus suteiktas unikalus sąskaitos ID, kuris bus naudojamas pasirinktoje šalyje mokėjimams pagal mokėjimo grafikus. Registracija gali užtrukti iki 3 darbo dienų. Juridinis asmuo privalo laikytis šių mokėjimo sąlygų:

5.9.1. Juridinis asmuo gautas sąskaitas faktūras turi apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, nebent Juridinis asmuo ir „Rimi“ raštu susitarė dėl kitokių mokėjimo terminų. Gavus mokėjimą, per 2 darbo dienas likęs likutis bus pakoreguotas ir galės būti naudojamas kitiems užsakymams.

5.9.2. „Rimi“ daro viską, kad kiekvienas užsakymas būtų pilnai įvykdytas; tačiau dėl kai kurių prekių likučio trūkumo „Rimi“ negarantuoja, kad pristatytame užsakyme bus tiksliai tos pačios prekės, kurios buvo užsakytos internetu. Tokiais atvejais ir tuo atveju, jei Juridinis asmuo prašo grąžinti pinigus, suma bus pridėta prie turimo likučio per 2 darbo dienas.

5.9.3. Negavus apmokėjimo sutartu terminu, juridinis asmuo turi mokėti 0,5 % delspinigius nuo uždelstos įmokos sumos per dieną po mokėjimo termino pabaigos. „Rimi“ turi teisę pasitelkti skolų išieškojimo įmonę skolų išieškojimui užtikrinti arba turi teisę perleisti „Rimi“ reikalavimo teises tretiesiems asmenims. Juridinis asmuo padengia visas su skolų išieškojimu susijusias išlaidas (mokėjimų administravimas, pašto paslaugos, teismo išlaidos ir kt.), kurias nustato atitinkama išieškojimo įmonė.

5.9.4. Klientas turi apmokėti sąskaitą už joje nurodytas kainas, neturėdamas teisės sumažinti sumos ar įskaityti mokėjimų pagal pretenzijas ar priešpriešinius reikalavimus.

5.10. Patvirtinus išankstinį apmokėjimą (punktas Nr. 5.6.) pradinis likutis Juridiniam asmeniui bus 0. Po patvirtinimo reikalinga Juridinio asmens paskyroje pateikti užklausą išankstinio apmokėjimo sąskaitai faktūrai gauti, kad sąskaita būtų išsiųsta Juridiniam asmeniui (sąskaita bus išsiųsta per 3 darbo dienas). Apmokėjus sąskaitą faktūrą ir ją apdorojus „Rimi“, po 2 darbo dienų sumokėtą sumą bus galima naudoti internetinėje svetainėje.

5.11. Juridiniam asmeniui, kuris naudojasi sąskaitų apmokėjimo būdu (mokėjimų atidėjimo limitu arba išankstiniu apmokėjimu) Sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu tą pačią dieną, kai bus pristatytas užsakymas, taip pat bus pasiekiama užsakymų istorijoje Juridinio asmens paskyroje.

5.12. Įsigytos prekės negali būti naudojamos perpardavimui.

5.13. Norėdamas atšaukti priskirtą atsiskaitymo būdą, Juridinis asmuo turi pateikti užklausą „Rimi“ klientų aptarnavimo centrui. Visos nepadengtos sąskaitos turi būti apmokėtos prieš nutraukiant priskirtą atsiskaitymo būdą.

5.14. „Rimi“ pasilieka teisę laikinai arba visam laikui panaikinti atidėto ir/arba išankstinio atsiskaitymo būdo galimybę juridiniams asmenims.

6.Kliento užsakymo produktų surinkimas ir užsakymo pristatymas

6.1. RIMI deda visas pastangas, kad kiekvienas užsakymas būtų visiškai įvykdytas. Tačiau RIMI negarantuoja, kad pristatytame užsakyme bus tiksliai tokie produktai, kurie buvo užsakyti internetu, nes tuo metu, kai yra formuojamas užsakymas, tam tikrų produktų gali ir nebūti.

6.2. Gali būti, kad užsakytus produktus teks pakeisti kitais. Pateikdamas užsakymą Klientas turi galimybę nurodyti, ar tuo atveju, jei konkretaus produkto nebūtų, užsakytą produktą pakeisti kitu. Jei Klientas pasirinko, kad nesamo produktų keisti kitu nereikia, užsakyme bus tik tokie produktai, kokių likutis surinkimo metu yra prekybos centre. Jei Klientas leidžia nesamus produktus keisti kitais, RIMI padarys viską, kad rastų tokius produktus, kurie (RIMI supratimu) bus geriausia alternatyva. Tačiau RIMI negali garantuoti, kad pasirinkti prekių pakaitalai tikrai atitiks Kliento lūkesčius.

6.3. Prieš Klientui atsiimant užsakymą arba jį pristatant, Klientui bus pranešta apie produktus, kuriuos jis gaus, ir apie produktų pakeitimą kitais (jei buvo pasirinkta tokia galimybė). Klientas turės teisę užsakymo perdavimo metu (išskyrus greituosius pristatymus, kai Klientas turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą) grąžinti pakeistą produktą ir už jį atgauti pinigus tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Produktų pakaitalų kaina apskaičiuojama pagal produktų, kuriuos Klientas pasirinko formuodamas užsakymą, kainą. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra didesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, RIMI garantuoja, kad nereikalaus, jog Klientas sumokėtų papildomai. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra mažesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, Klientui bus grąžintas produktų pakaitalų ir jo iš pradžių pasirinktų produktų kainų skirtumas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Skirtumo suma bus grąžinta nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

6.4. Pristatymas bus vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Kliento užsakymą RIMI pristatys nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo arba kliento nurodytoje vietoje. Klientui paprašius, kurjeris užsakymą įneš į vidų ir pristatys į konkretų daugiabučio namo aukštą, tačiau tik tuo atveju, jei:

i. kurjeris yra gavęs Kliento sutikimą; ir

ii. kurjeris mano, kad įvykdyti tokį prašymą yra saugu ir praktiška. RIMI visada pasilieka sau teisę pristatyti užsakymą nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo.

6.5. Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, RIMI gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas, tačiau, RIMI negali užsakymo pristatyti į Kliento darbo vietą. Jei įmonė turi bendrą priimamąjį, užsakymą RIMI gali pristatyti į priimamąjį.

6.6. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad RIMI užsakymus pristato tik nustatytos Pristatymo zonos ribose. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą.

6.7. Užsakymai bus pristatomi Klientams kiekvieną savaitės dieną nuo 8.00 iki 22.00 val. Latvijoje ir nuo 9.00 iki 21.00 val. Estijoje ir Lietuvoje. Teisę atsiimti alkoholinius ir energinius gėrimus turi tik ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys (Lietuvoje alkoholinius gėrimus gali atsiimti ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys, Estijoje energinius gėrimus gali atsiimti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus asmenys).

6.8. Užsakyti alkoholinius gėrimus Klientas gali bet kuriuo metu, tačiau šie produktai Latvijoje gali būti pristatomi tik nuo 8.00 iki 22.00 val., o Estijoje – nuo 10.00 iki 22.00 val. Lietuvoje taikomi labiau specifiniai apribojimai: alkoholiniai gėrimai gali būti pristatomi tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai nepristatomi. Jei dėl svarbių ir objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, force majeure arba kliūčių, kurių pagrįstai neįmanoma numatyti ir kurių nei RIMI, nei Klientas negali kontroliuoti) užsakymas būtų pristatytas anksčiau arba vėliau nei minėtos valandos, o užsakyme yra alkoholinių gėrimų, tokie alkoholiniai gėrimai lieka pas kurjerį, o Klientui grąžinami už tuos produktus sumokėti pinigai. Siekiant įsitikinti, ar asmuo tikrai yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (Lietuvoje – ne jaunesnis kaip 20 metų), pristatant užsakymą, bus reikalaujama, kad Klientas pateiktų galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Pristatydama produktus, kuriuos įsigyti galima tik sulaukus tam tikro amžiaus, RIMI vadovaujasi „25 metų amžiaus“ taisykle, todėl tuo atveju, jei asmuo atrodo jaunesnis nei 25 metų, mes prašysime pateikti asmens tapatybės dokumentą. Jei produktų, kuriuos galima įsigyti tik sulaukus tam tikro amžiaus, pristatymo momentu Klientas neturės galiojančio dokumento, kuris patvirtintų jo amžių, o kartu su juo nebus kitų asmenų, kuriems jau yra 18 metų (Lietuvoje – 20 metų), produktai liks pas kurjerį. Tuo atveju, jei užsakymas pristatomas Kliento nurodytu laiku, tačiau tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, apie tai pranešama Klientui. Tam, kad Klientas galėtų susitarti dėl kito pristatymo laiko arba dėl užsakymo atsiėmimo parduotuvėje, Klientui reikės pačiam kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą.

6.9. Tais atvejais, jei RIMI turi grąžinti užsakymą, ir jei kurjeris mėgino užsakymą pristatyti Kliento nurodytu laiku, Klientui gali būti pritaikytas papildomas pristatymo mokestis.

6.10. Nors RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad Kliento užsakymas būtų pristatytas nurodytu laiku, RIMI neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad buvo iš dalies arba visiškai nukrypta nuo pristatymo laiko, jei toks nukrypimas atsirado dėl Kliento kaltės ar kitų neišvengiamų aplinkybių.

6.11. Pristatymo būdą Klientas gali keisti iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą.

6.12. Jei Klientas pasirinks pigesnį pristatymo būdą, jam bus grąžintas pinigų skirtumas. Jei Klientas pasirinks brangesnį pristatymo būdą, pavyzdžiui, užsakymo atsiėmimą parduotuvėje (arba tą būdą, kuris yra brangesnis ar pigesnis priklausomai nuo nuolaidos), Klientas turės sumokėti papildomą sumą, o pakeitimai bus patvirtinti tik atlikus mokėjimą.

6.13. Jei Klientas kuponą pritaikė pristatymo būdui arba parduotuvei, keisti pristatymo būdo Klientui nebeleidžiama.

7.Kokybės garantija ir civilinė atsakomybė

7.1. RIMI visuomet stengsis užsakymui parinkti šviežiausius ir aukščiausios kokybės produktus. Tai reiškia, kad bus parenkami produktai, kurių galiojimo terminas yra ilgiausias, ir kad produktai bus pakuojami bei transportuojami saugiai. Tačiau nuomonė dėl pakankamos produkto kokybės yra subjektyvus dalykas, todėl RIMI neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tie produktai visuomet atitiks Kliento lūkesčius. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, priimdamas pristatytą užsakymą Klientas gali grąžinti konkretų produktą ir atgauti už jį sumokėtą visą pinigų sumą.

7.2. Dėl įvairių įrenginių, kurie naudojami užsakant produktus, techninių charakteristikų ar kitų pagrįstai tikėtinų skirtumų RIMI e. parduotuvės portale rodomi produktai gali būti šiek tiek kitokio dydžio, formos ir atspalvio, negu gautieji produktai.

7.3. Visų produktų, kuriuos galima įsigyti RIMI e. parduotuvėje, charakteristikos yra nurodytos produkto aprašyme, kuris pridedamas prie kiekvieno produkto.

8.Užsakymų atsiėmimas parduotuvėje

8.1. Jei Klientas pasirenka atsiimti užsakymą parduotuvėje, atsiėmimo laiko intervalas ir parduotuvė bus nustatomi pateikus užsakymą. Kai kuriose parduotuvėse yra galimybė atsiimti užsakymą tą pačią dieną.

8.2. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad Klientai neturės galimybės atsiimti užsakymą anksčiau nei nurodytu laiku. Jei Klientas atvyksta vėliau, gali būti, kad užsakymą dar bus galima atsiimti. Tokiais atvejais Klientas turėtų kreiptis į atsiėmimo parduotuvėje punkte dirbančius RIMI darbuotojus, kurie galės padėti Klientui.

8.3. Užsakymai Klientams bus perduodami kiekvieną savaitės dieną nuo 08.00 iki 22.00 val. parduotuvėse įrengtuose atsiėmimo parduotuvėje punktuose arba „Drive“ (kai kurių atsiėmimo parduotuvėje punktų darbo laikas gali skirtis). Užsakymų atsiėmimas parduotuvėje ir „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose yra nemokamas. Savo užsakymus klientai galės pasiimti naudodamiesi PIN kodu, kuris jiems išsiunčiamas SMS žinute arba el. paštu. „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose užsakymus galima atsiimti ir naudojantis RIMI mobiliąja programėle, nuoroda SMS žinutėje ar pagal Kliento automobilio valstybinį numerį, kurį būtina įvesti ir išsaugoti pateikiant užsakymą ar Kliento paskyroje, arba RIMI mobiliojoje programėlėje.

8.4. Latvijoje alkoholinius gėrimus galima atsiimti tik nuo 8.00 val. iki 22.00 val., Estijoje – nuo 10.00 iki 22.00 val. Lietuvoje taikomi griežtesni apribojimai: pirmadieniais – šeštadieniais atsiimti galima nuo 10.00 iki 20.00 val., o sekmadieniais – nuo 10.00 iki 15.00 val. Rugsėjo 1 d. alkoholinių gėrimų atsiimti negalima. Atsiimdamas užsakymą Klientas privalo papildomai patvirtinti savo amžių, pateikdamas RIMI darbuotojams asmens tapatybės kortelę arba pasą.

8.5. Atsiimti užsakymus galima tik per Kliento nurodytą laiko intervalą. Jei Klientas atvyksta vėliau nei nurodytu laiku, užsakymo atsiėmimo procesas gali užtrukti ilgiau.

8.6. Jei per nustatytą laiko intervalą Klientas neatvyksta atsiimti užsakymo, RIMI pasilieka sau teisę atšaukti užsakymą ir grąžinti Klientui už produktus sumokėtą sumą. RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui sumos, kuri lygi RIMI patirtiems nuostoliams už tą užsakymo dalį, kurią sudaro negrąžintini produktai, įskaitant, bet neapsiribojant greitai gendančiais produktais.

9.Teisė atsisakyti ir teisė nepriimti užsakymo

9.1. Klientas turi teisę vienašališkai pasinaudoti teise atsisakyti užsakymo per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Apie užsakymo atsisakymą būtina nedelsiant informuoti RIMI. Teise atsisakyti užsakymo galima pasinaudoti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiuo E. parduotuvės priedu ir kitomis RIMI galiojančiomis sąlygomis. Tiesiogines tokių užsakymų grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

9.2. Jei Klientas pageidauja grąžinti greitai gendančius produktus, juos galima grąžinti per tinkamumo vartoti terminą. Klientas privalo turėti omenyje tai, kad sveikatos ar higienos sumetimais negalima grąžinti ir RIMI negali atgal priimti tam tikrų produktų (pavyzdžiui, dantų šepetėlių arba trumpai galiojančių produktų).

9.3. Šviežius trumpai galiojančius maisto produktus, kurie buvo panaudoti kaip prekių pakaitalai vietoje Kliento pasirinktų produktų, galima grąžinti tik per kurjerį užsakymo pristatymo momentu (išskyrus greituosius pristatymus, kai Klientas turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą) arba grąžinti tik RIMI darbuotojui užsakymo atsiėmimo momentu tuo atveju, jei Klientas buvo pasirinkęs atsiėmimą parduotuvėje. Kurjeris arba RIMI darbuotojas pasirūpins, kad sumokėta pinigų suma būtų grąžinta į tą mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą.

9.4. Klientas turi teisę užsakytas prekes grąžinti per 14 dienų, apie tai įspėjęs RIMI Klientų aptarnavimo centrą. Klientas gali grąžinti maisto produktus ir ne maisto prekes, išskyrus šviežius trumpai galiojančius maisto produktus. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

9.5. Grąžinant maisto produktus į parduotuvę, maisto produktai turi būti originalioje pakuotėje ir neatidaryti. Jei Klientas šių reikalavimų negali įvykdyti, RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui pinigų už jo grąžintus produktus. Grąžinant ne maisto prekes į parduotuvę, jos turi būti originalioje pakuotėje, neatidarytos. Jei Klientas šių reikalavimų negali įvykdyti, RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui pinigų už jo grąžintas prekes.

9.6. Jei gavęs užsakymą Klientas nustato, kad užsakyme yra sugadintų ir (arba) prastos kokybės prekių, Klientas turi kreiptis su pareiškimu į RIMI Klientų aptarnavimo centrą. Rekomenduojama pateikti sugadinto produkto nuotrauką. Klientų aptarnavimo centras pasirūpins, kad pinigai būtų grąžinti į tą pačią sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą. RIMI pasilieka teisę pareikalauti, kad sugadintą produktą Klientas grąžintų į parduotuvę.

10.Užsakymo atšaukimas

10.1. Esant rimtoms aplinkybėms, RIMI gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti RIMI e. parduotuvės portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, RIMI grąžins per 10 darbo dienų.

10.2. Dėl būtinumo užtikrinti RIMI e. parduotuvės veiklos tęstinumą RIMI pasilieka teisę nustatyti leidžiamą pirkti to paties produkto kiekį. Jei Klientas užsako neįprastai didelį tos pačios rūšies prekių kiekį (nepriklausomai nuo to, ar produktai buvo užsakyti per vieną ar kelis kartus), RIMI turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą.

10.3. Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Per tam tikrą laikotarpį nuo užsakymo pateikimo Klientas gali pats atšaukti užsakymą sistemoje. Praėjus šiam laikotarpiui, Klientas turi teisę kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Klientui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

10.4. Greitųjų užsakymų klientas pats atšaukti negali, Klientas turi susisiekti su RIMI Klientų aptarnavimo centru. Greitųjų užsakymų pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

10.5. Užsakymus, kuriuose yra šventėms skirtų patiekalų, atšaukti po to, kai užsakymas jau pradėtas apdoroti, galima susisiekus su „Rimi“ Klientų aptarnavimo centru. Už tokius šventėms skirtus patiekalus pinigai negrąžinami.

11.Klientų aptarnavimas

11.1. Jei kiltų klausimų dėl apsipirkimo RIMI e. parduotuvėje, RIMI ragina Klientus kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą jo darbo valandomis paskambinant atitinkamos Kliento šalies kontaktinėje informacijoje nurodytu telefonu arba nusiunčiant pranešimą nurodytu el. paštu:

„Rimi Eesti Food AS“:

Darbo valandos: pirmadieniai – penktadieniais nuo 8:00 iki 21:00 val., šeštadieniais – sekmadieniais nuo 9:00 iki 21:00 val.

Telefono numeris: +372 6 056 333

El. paštas: klienditugi@rimibaltic.com

„SIA Rimi Latvia“:

Darbo valandos: 8:00 – 22:00 val.

Telefono numeris: + 371 80000180

El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

UAB „Rimi Lietuva“:

Darbo valandos: 8:00 – 21:00 val.

Telefono numeris: 8 800 29 000

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

12.Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimo tvarka

12.1. Tuo atveju, jei RIMI pažeistų šį E. parduotuvės priedą, RIMI bus atsakinga tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Kliento patirtus nuostolius.

12.2. RIMI turi teisę pakeisti šį E. parduotuvės priedą arba nutraukti visos RIMI e. parduotuvės arba jos dalies veiklą. Apie RIMI e. parduotuvės pakeitimus ar jos veiklos nutraukimą RIMI praneš paskelbdama pranešimą Programos interneto svetainėje ir RIMI e. parduotuvės portale ir (arba) terminaluose ir (arba) RIMI parduotuvėse ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir (arba) nusiųsdama pranešimą el. paštu kiekvienam klientui ir paprašys, kad Klientas kiekvieno naujo pirkimo (užsakymo) atveju pateiktų savo patvirtinimą.

12.3. E. parduotuvės priedas parengtas pagal tos šalies, iš kurios Klientui yra teikiamos paslaugos, įstatymus ir jam taikomi tos šalies įstatymai. Visi ginčai sprendžiami teisme pagal tos jurisdikcijos, kurioje yra įregistruota atitinkama ginče dalyvaujanti RIMI bendrovė, įstatymuose nustatytą tvarką.

12.4. Jei teismas ar kita kompetentinga institucija yra tos nuomonės, kad kuri nors šio E. parduotuvės priedo nuostata neatitinka įstatymų, yra neteisinga arba netinkama, toks sprendimas nepaveikia likusių E. parduotuvės priedo nuostatų, kurios yra galiojančios ir visiškai taikytinos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojimo.

12.5. Jei Klientas mano, kad RIMI pažeidė šio E. parduotuvės priedo taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Kliento galimybę naudotis savo teisėmis, ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai (papildomai Estijoje klientas gali kreiptis į Vartotojų ginčų komitetą. Susipažinti su procedūros sąlygomis ir pateikti prašymą galima https://komisjon.ee/et. Vartotojų ginčų komitetas yra kompetentingas spręsti ginčus, kylančius iš sutarties, kurią sudarė klientas ir RIMI. Kliento skundą Komitetas nagrinėja nemokamai.

Lietuvoje:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius

Telefonas: (8 5) 262 6751, faksas: (8 5) 279 1466

El. paštas: tarnyba@vvtat.lt.

Be to, Klientas gali kreiptis į Europos Sąjungos Elektroninio ginčų sprendimo portala- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show):

Estijoje:

Vartotojų teisių apsaugos ir techninės priežiūros tarnyba

Endla 10a, 10122 Talinas

Telefonas: +372 667 2000

Vartotojų konsultavimo linija: +372 620 1707

El. paštas: info@ttja.ee.

Latvijoje:

Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos centras

Brīvības iela 55, Ryga, LV-1010

Telefonas: +371 654 525 54

El. paštas: pasts@ptac.gov.lv.

13.Duomenų tvarkymas ir apsauga

13.1. Kliento asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šio E. parduotuvės priedo ir šios nuotolinės sutarties, bei naudotis RIMI e. parduotuvės siūlomomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, kurią galima rasti paspaudus čia - https://www.rimi.lt/privatuma-politika.