„MANO RIMI“ LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS

 

Turinys

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. PROGRAMOS PRIVALUMAI

3.1. Asmeniniai pasiūlymai

3.2. „Mano Rimi“ pinigai

3.3. „Mano Rimi“ asmenų grupė

3.4. Pasiūlymai gimtadienio ir vardadienio proga

3.5. Partnerių pasiūlymai

3.6. Specialūs žaidimai ir loterijos

3.7. Kortelės naudojimo statistikos peržiūrėjimas

3.8. Virtualūs lipdukai

3.9. Dalyvio informavimas

3.10. Specialūs pasiūlymai atskirose šalyse

3.11. Kiti privalumai

4. DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

4.1. Registracija

4.2. Registracijos metu pateiktų duomenų keitimas

4.3. Terminalas

4.4. Paskyra internete

4.5 Mobilioji programėlė

4.6. Klientų aptarnavimo centras

4.7. Kortelės pametimas arba sugadinimas

4.8. Kortelės pakeitimas

4.9. Dalyvavimo Programoje nutraukimas

5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

 

1.1. RIMI – tai UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,  adresas: Kedrų g. 4, Vilnius, LT-03116 Lietuva.

1.2. Programa – tai „Mano Rimi“ lojalumo programa, kurią RIMI siūlo savo klientams.

1.3. Sąlygos – tai šis dokumentas, kuriame išdėstytos  su Programa susijusios teisės, įsipareigojimai ir kitos nuostatos.

1.4. Dalyvis – tai RIMI klientas, ne jaunesnis nei 16 m.,  kuris Programoje dalyvauja pagal šias Sąlygas.

1.5. Kortelė – tai Dalyviams išduota „Mano Rimi“ kortelė, suteikianti galimybę dalyvauti Programoje ir pasinaudoti Programos siūlomais privalumais.

1.6. Programos interneto svetainė – tai programai skirta RIMI interneto svetainė, kurios adresas https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

1.7. Paskyra internete – tai Dalyvio asmeninė paskyra Programos interneto svetainėje.

1.8. Terminalas – tai daugumoje RIMI parduotuvių esantis elektroninis įrenginys, kuris dažniausiai būna įrengtas šalia įėjimo į parduotuvės prekybos salę.

1.9. Mobilioji programėlė – tai nemokama mobilioji programėlė, kurios paskirtis – sudaryti galimybes patogiau ir lengviau apsipirkti. Programėlę galima rasti programėlių platinimo platformose, pavyzdžiui, „App Store“ ir Google Play.“

1.10. Partneris – tai RIMI verslo partneris, kuris Programos kontekste bendradarbiauja su RIMI ir teikia jos Dalyviams įvairius naudingus pasiūlymus.

1.11. Privatumo politika – tai informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politiką galima rasti Programos interneto svetainėje ir prisijungus prie terminalo.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Šios Sąlygos  yra sutartis tarp RIMI ir Dalyvio dėl asmeninių pasiūlymų ir kitų privalumų, kuriuos RIMI įsipareigoja teikti Dalyviui ir kuriuos Dalyvis turi teisę gauti pagal šias Sąlygas.

2.2. Šios Sąlygos yra sutartis, atskira nuo kitų sutarčių, kurias gali sudaryti RIMI ir Dalyvis, įskaitant, tačiau neapsiribojant Dalyvio ir RIMI susitarimais dėl  prekių pirkimo iš RIMI.

2.3. Šios Sąlygos nustato pagrindines šalių teises ir įsipareigojimus bei kitas nuostatas. Tapdamas Programos dalyviu, RIMI klientas sudaro su RIMI susitarimą, kuriam taikomos šios Sąlygos. Prieš tapdamas šios Programos nariu, RIMI klientas privalo susipažinti su šiomis Sąlygomis ir turi laisvę su jomis sutikti arba atsisakyti jas priimti.

2.4. Nors privalumų, kurie Dalyviui suteikiami pagal šias Sąlygas, yra daug, tačiau svarbiausias iš jų yra asmeniniai pasiūlymai. Todėl šių Sąlygų pagrindimas, jos esmė ir pagrindinis tikslas yra asmeniniai pasiūlymai, kuriuos Dalyviui RIMI teikia atsižvelgusi į su Dalyviu susijusius aspektus.

2.5. Kad galėtų vykdyti šias Sąlygas, RIMI turi atlikti Dalyvių profiliavimą, t. y. tvarkyti Dalyvių asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis ir juos panaudoti tam tikriems asmeniniams Dalyvių aspektams įvertinti šiose Sąlygose bei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.6. RIMI turi teisę šias Sąlygas pakeisti arba nutraukti visą Programą ar jos atskirą dalį. Apie Programos pakeitimą arba jos nutraukimą RIMI paskelbia pranešimu Programos interneto svetainėje ir (arba) terminale, RIMI parduotuvėse, mobiliojoje programėlėje ir (arba) kiekvienam Dalyviui nusiųsdama pranešimą el. paštu.

2.7. Privatumo politika bus neatskiriama šių Sąlygų dalis ir bus pateikta RIMI klientui susipažinti prieš jam tampant Programos Dalyviu. Siekiant užtikrinti šių Sąlygų vykdymą, bus tvarkomi Dalyvio asmens duomenys. Tapdamas šios Programos dalyviu, Dalyvis patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika.

 

3. PROGRAMOS PRIVALUMAI

 

Programos Dalyviams RIMI suteikia toliau išvardytus privalumus.

 

3.1. Asmeniniai pasiūlymai

 

Kas yra asmeniniai pasiūlymai?

Asmeniniai pasiūlymai yra pagrindinis Programos privalumas, kuris didžiąja dalimi yra priežastis, kodėl ši Programa buvo sukurta. Asmeniniai pasiūlymai – tai pasiūlymai, kurie Dalyviui teikiami asmeniškai, atsižvelgus į jo pirkimų istoriją. Dalyviui yra pasiūloma nuolaida konkrečiam produktui arba produktų grupėms, kurios parduodamos RIMI parduotuvėse.

 

Kaip tai veikia?

Sprendimą dėl asmeninių pasiūlymų dažnumo, kuris gali tam tikru laikotarpiu keistis, priima RIMI. Pavyzdžiui, asmeniniai pasiūlymai gali būti keičiami kiekvieną antradienį ir tokiais atvejais galioja iki kito pirmadienio įskaitytinai.

Su esamais asmeniniais pasiūlymais Dalyvis gali susipažinti savo paskyroje internete, terminale, mobiliojoje programėlėje; be to, informaciją apie asmeninius pasiūlymus Dalyvis gali gauti ir el. paštu.

Dalyviui pageidaujant, informacija apie asmeninius pasiūlymus išsiunčiama el. paštu. Tokiu atveju  savo paskyroje internete, terminale, mobiliojoje programėlėje (skiltyje „Bendraukime“) Dalyvis privalo išreikšti savo sutikimą gauti pasiūlymus el. paštu.

Kad galėtų pasinaudoti asmeniniais pasiūlymais, kiekvieną savaitę Dalyvis turi juos aktyvinti vienu iš toliau nurodytų būdų:

a) bet kurioje RIMI parduotuvėje perbraukti kortele per terminalo kortelių skaitytuvą;

b) paskyroje varnele pažymėti langelį ties asmeniniu pasiūlymu;

c) peržiūrėti RIMI el. pašto pranešime pateiktus asmeninius pasiūlymus (ši galimybė veikia, jei Dalyvis sutiko informaciją apie pasiūlymus gauti el. paštu);

d) peržiūrėti asmeninius pasiūlymus prisijungus prie RIMI mobiliosios programėlės.

 

3.2. „Mano Rimi“ pinigai

 

Kas tai?

„Mano Rimi“ pinigai yra nuolaida, kurią Dalyvis pirkdamas prekes kaupia savo kortelėje, tačiau su sąlyga, jei atsiskaitydamas už pirkinius kasoje pateikia „Mano Rimi“ kortelę.

 

Kaip kaupiami „Mano Rimi“ pinigai?

Pirkdamas RIMI parduotuvėse, Dalyvis savo Kortelės sąskaitoje kaupia „Mano Rimi“ pinigus – kaskart 1% nuo pirkinių sumos sugrįžta į Kortelę „Mano Rimi“ pinigais. Vienas „Mano Rimi“ pinigas lygus 0,01 EUR (vienas euro centas).

„Mano Rimi“ pinigų galima gauti tik tada, jei vieno apsipirkimo metu bendra pirkinių krepšelio vertė yra ne mažesnė kaip 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Jei pirkinių krepšelio vertė mažesnė, už atitinkamą pirkinių krepšelį Dalyvis pinigų negauna.

Be to, „Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali gauti pirkdamas Partnerių produktus ar paslaugas, tačiau su sąlyga, jei pirkdamas Partnerio atstovams pateikė „Mano Rimi“ kortelę. Informaciją apie tai, kokią pinigų sumą Dalyvis gaus tokiais atvejais, pateikiama paskyroje internete, terminale  ir kitais kanalais (atitinkamo Partnerio pasiūlymo aprašyme).

Jei atsiskaitydamas už prekes Dalyvis nepateikė „Mano Rimi“ kortelės arba kasoje ja neperbraukė per kortelių skaitytuvą, „Mano Rimi“ pinigų už pirkinius negaus.

Už RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako produktus arba trečiųjų šalių paslaugas (pavyzdžiui, bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriomis prekiaujama RIMI parduotuvėse bei depozitą ir RIMI pirkinių krepšelius „Mano Rimi“ pinigai neduodami.

Informaciją apie sukauptus „Mano Rimi“ pinigus pateikiama pirkimo kvite, atsiskaitant savitarnos kasoje – ekrane, taip pat paskyroje internete, mobiliojoje programėlėje ir terminale.

 

Kaip galima panaudoti „Mano Rimi“ pinigus?

„Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali panaudoti kitą kartą atsiskaitydamas už RIMI parduotuvėje įsigytas prekes. Sumokant už pirkinį, galima panaudoti tiek „Mano Rimi“ pinigų, kiek jų yra „Mano Rimi“ kortelės sąskaitoje, tačiau būtina atsižvelgti į toliau nurodytus apribojimus.

Nepriklausomai nuo to, kokia „Mano Rimi“ pinigų suma yra Dalyvio „Mano Rimi“ kortelėje, „Mano Rimi“ pinigais Dalyvis gali apmokėti ne daugiau kaip 99% pirkinio sumos. Jei Dalyvis nori panaudoti „Mano Rimi“ pinigus, prieš mokėdamas už prekes privalo apie tai perspėti RIMI kasininką,  o jei atsiskaito savitarnos kasoje, prieš atlikdamas mokėjimą turi spausti parinktį „Panaudoti „Mano Rimi“ pinigus“.

„Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali paaukoti labdarai, tuo tikslu per savo paskyrą arba terminale juos pervesdamas išvardytoms labdaros organizacijoms. Aukos iš Dalyvio sąskaitos pervedamos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną 23.59 val., nurašant anksčiau Dalyvio pasirinktą sumą. Iki aukos pervedimo iš sąskaitos momento Dalyvis bet kuriuo metu gali pakeisti nustatymus ir aukojamą sumą.

Atsiskaityti „Mano Rimi“ pinigais perkant RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako produktus arba trečiųjų šalių paslaugas (pavyzdžiui, bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriomis prekiauja RIMI parduotuvėse nei depozitą ir RIMI pirkinių krepšelius negalima.

„Mano Rimi“ pinigai galioja 1 (vienerius) metus nuo jų pervedimo į „Mano Rimi“ kortelę dienos. Atsiskaitant „Mano Rimi“ pinigais, pirmiausia bus panaudojami anksčiausiai gauti „Mano Rimi“ pinigai.

 

Kitose šalyse sukaupti „Mano Rimi“ pinigai

Savo Kortelę Dalyvis gali naudoti ne tik toje šalyje, kurioje ji buvo išduota, bet ir kitose Baltijos šalyse, kur apsipirkdamas irgi gauna „Mano Rimi“ pinigus. Tačiau „Mano Rimi“ pinigus galima panaudoti tik toje šalyje, kurioje jie buvo sukaupti, pvz., Lietuvoje  gautus „Mano Rimi“ pinigus galima panaudoti tik atsiskaitant už pirkinius Lietuvoje.

 

3.3. „Mano Rimi“ asmenų grupė

 

Apibrėžtis

 Paskyroje internete Dalyvis gali sukurti grupę iš kelių Dalyvių, tačiau su sąlyga, jei tie Dalyviai sutiko būti tokios grupės nariais (toliau – „Mano Rimi“ asmenų grupė).

 

Kaip tai veikia?

„Mano Rimi“ asmenų grupės nariai gali bendrai naudotis Programos teikiamais privalumais. Tai reiškia, kad jie bendrai kaupia „Mano Rimi“ pinigus ir bendrai naudojasi asmeniniais pasiūlymais. Kiekvienas „Mano Rimi“ asmenų grupės narys gali panaudoti visus atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės sukauptus pinigus.

Prisijungdamas prie „Mano Rimi“ asmenų grupės,  savo sukauptus „Mano Rimi“ pinigus ir surinktus virtualius lipdukus Dalyvis prijungia prie bendros sąskaitos.

„Mano Rimi“ asmenų grupėje gali būti ne daugiau kaip 5 (penki) nariai (įskaitant administratorių). Dalyvis gali būti tik vienos „Mano Rimi“ asmenų grupės nariu.

 

Kaip sukurti „Mano Rimi“ asmenų grupę?

„Mano Rimi“ asmenų grupę galima sukurti Programos interneto svetainėje arba paskyroje internete atlikus toliau nurodytus veiksmus. Laikoma, kad „Mano Rimi“ asmenų grupę sukūręs Dalyvis yra tos „Mano Rimi“ asmenų grupės administratorius. Kviesti jungtis prie atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės gali tik administratorius, kurio pareiga – užtikrinti, kad prieš jam patvirtinant pageidaujančio prisijungti Dalyvio narystę asmenų grupėje, būtų gautas kiekvieno tokio „Mano Rimi“ asmenų grupės nario sutikimas.

Tapęs „Mano Rimi“ asmenų grupės nariu, naujasis Dalyvis suteikia administratoriui teisę prijungti (arba atmesti) jo surinktus virtualius lipdukus prie „Mano Rimi“ asmenų grupės lipdukų kolekcijos. Keisti virtualių lipdukų rinkimo parinktis kiti asmenų grupės nariai negali.

 

„Mano Rimi“ asmenų grupės likvidavimas

Esamų „Mano Rimi“ asmenų grupės Dalyvių narystę gali panaikinti tik administratorius. Norėdamas  atsiskirti nuo „Mano Rimi“ asmenų grupės, narys turi paprašyti, kad atitinkamos asmenų grupės administratorius panaikintų jo narystę, arba turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Jei „Mano Rimi“ asmenų grupė likviduojama, sukaupti „Mano Rimi“ pinigai po lygiai padalinami visiems „Mano Rimi“ asmenų grupės nariams.

 

3.4. Pasiūlymai gimtadienio proga

 

Apibrėžtis

Gimtadienio proga Dalyvis RIMI parduotuvėse gauna specialią nuolaidą.

 

Kaip tai veikia?

Tam tikras prekes, kurioms gimtadienio proga Dalyviui suteikiama nuolaida, Dalyvis gali įsigyti tam tikru laikotarpiu iki savo gimtadienio ar vardadienio ir po to.

Produktų, kuriems taikoma ši nuolaida, sąrašas, nuolaidos dydis ir laikotarpis dienomis, kurį taikoma ši nuolaida, skelbiamas Programos interneto svetainėje ir laikui bėgant, gali keistis.

 

3.5. Partnerių pasiūlymai

 

Partnerio ir RIMI bendradarbiavimo kontekste Dalyviai gali gauti ypatingus Partnerių pasiūlymus. Partnerių sąrašas gali keistis. Informacija apie Partnerius ir jų pasiūlymus pateikiama internetinėje paskyroje, terminale ir per kitus kanalus.

 

3.6. Specialūs žaidimai ir loterijos

 

RIMI klientams, kurie dalyvauja Programoje, RIMI rengia įvairius žaidimus ir loterijas. Informacija apie vykstančius žaidimus ir loterijas pateikiama RIMI interneto svetainėje.

 

3.7. Kortelės naudojimo statistikos peržiūrėjimas

 

Paskyros skiltyje „Kortelės likutis“ Dalyvis gali peržiūrėti informaciją apie Kortelės naudojimą. Čia pateikiami 1 (vienerių) metų duomenys pagal datą ir laiką apie tai, kiek pinigų išleista perkant RIMI ir Partnerių įmonėse, parduotuvės pavadinimas ir vieta, kurioje buvo naudojama Kortelė, sukaupta ir išleista „Mano Rimi“ pinigų suma.

 

3.8. Virtualūs lipdukai

 

Apibrėžtis

Virtualūs lipdukai – tai elektroninės formos lipdukai, kuriuos klientas gauna pirkdamas prekes specialios akcijos laikotarpiu.

 

Kaip tai veikia?

Tam tikrais laikotarpiais RIMI rengia akcijas, kurių metu RIMI klientai, perkantys su „Mano Rimi“ kortele ir įvykdę akcijos sąlygas, gali gauti specialius virtualius lipdukus. Virtualūs lipdukai klientui skiriami atsižvelgus į galutinę pirkinių, už kuriuos jis atsiskaitė kasoje, sumą pritaikius visas nuolaidas, ir kaupiami kliento „Mano Rimi“ paskyroje. Surinkęs nustatytą lipdukų skaičių, klientas įgyja teisę su nuolaida įsigyti tam tikrą specialios akcijos prekę.

Pavyzdžiui, jei akcijos taisyklėse numatyta, kad RIMI klientas turi teisę gauti vieną lipduką tada, kai įsigyja prekių už ne mažiau kaip 5 eurus, tuomet klientas turi teisę gauti du lipdukus, kai įsigyja prekių už ne mažiau kaip 10 eurų.

Sukauptų lipdukų skaičių akcijos dalyvis gali pamatyti pirkimo kvite, savo „Mano Rimi“ paskyroje, prie kurios galima prisijungti interneto svetainėje manorimi.lt, „Mano Rimi“ kortelių terminale arba RIMI mobiliojoje programėlėje.

Informaciją apie tokias akcijas ir jų taisykles, prekes, kurias galima įsigyti su nuolaida surinkus reikiamą skaičių lipdukų, tokios nuolaidos sumą ir kitas detales galima rasti RIMI parduotuvėse, RIMI mobiliojoje programėlėje ir RIMI interneto svetainėje (žiūrėti skyrių „Lipdukų akcija“).

 

3.9. Dalyvio informavimas

 

Dalyvis gali nurodyti, kad pageidauja per įvairius kanalus (pvz., SMS, el. paštu, paštu, per socialinius tinklus) gauti iš RIMI informaciją apie pasiūlymus, akcijas, loterijas, asmeninius pasiūlymus, akcijas parduotuvių atidarymo proga ir kitą susijusią informaciją. Tokį pageidavimą galima nurodyti registruojant Kortelę arba internetinėje paskyroje, mobiliojoje programėlėje ar terminale.

 

3.10. Specialūs pasiūlymai atskirose šalyse

 

Specialūs pasiūlymai vaikus auginančioms šeimoms

Dalyvis turi teisę gauti specialius pasiūlymus, jei turi jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų ir juos tinkamai užregistruoja savo paskyroje.

Narystė suteikia galimybę gauti specialius pasiūlymus, pavyzdžiui:

a) nuolaidas vaikų gimtadienio proga;

b) galimybę gauti nuolaidas tam tikroms prekių kategorijoms;

c) galimybę gauti specialius pasiūlymus ypatingų švenčių, renginių ar progų metu;

d) gauti kitus privalumus.

 

3.11. Kiti privalumai

 

Dalyvis gali naudotis ir kitais tam tikru metu siūlomais Programos privalumais. Informacija apie papildomus privalumus pateikiama RIMI parduotuvėse ir (arba) Programos interneto svetainėje, terminale, mobiliojoje programėlėje ir (arba) naujienų biuleteniuose.

 

4. DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

 

4.1. Registracija

 

Programoje gali dalyvauti tik ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus fiziniai asmenys.

Norėdamas dalyvauti Programoje, klientas privalo bet kurioje RIMI parduotuvėje įsigyti kortelę. Kortelės kaina gali keistis.

Kad galėtų naudotis visais šiose Sąlygose aprašytais privalumais, Dalyvis privalo Kortelę užregistruoti.

Kortelę užregistruoti galima Terminale ir Programos interneto svetainėje. Jei registruojant Kortelę Dalyviui iškiltų kokių nors klausimų, jis gali kreiptis į RIMI parduotuvių darbuotojus arba į Klientų aptarnavimo centrą.

Kortelės registracija atliekama užpildant visus registracijos formoje nurodytus privalomus laukus, kurie pažymėti žvaigždute („*“). Pateikta informacija turi būti teisinga. Jei Dalyvis neužpildys privalomų laukelių, Kortelė neužregistruojama, tačiau neužpildžius nebūtinų laukelių, Kortelė gali būti užregistruojama.

Apie sėkmingą Kortelės registraciją Dalyviui bus pranešta registracijos pabaigoje, pateikiant specialų pranešimą. Be to, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu Dalyviui bus nusiųstas sėkmingą registraciją patvirtinantis el. pašto pranešimas. Šiame el. pašto pranešime bus el. pašto adresui patvirtinti skirta nuoroda ir per ją Dalyvis turėtų patvirtinti savo el. pašto adresą.

Visa svarbi informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą, kuris atliekamas registruojant Kortelę ir dalyvaujant Programoje,  pateikta Privatumo politikoje.

Visiškai naudotis visais Programos privalumais, kurie aprašyti šiose Sąlygose, Dalyvis galės tik tada, kai sėkmingai įregistruos Kortelę pagal pirmiau aprašytą tvarką.

Jei Dalyvis naudojasi neužregistruota Kortele, „Mano Rimi“ pinigai joje kaupiami 3.2 punkto b papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Dalyvis negalės nei jų panaudoti, nei naudotis visais šiose Sąlygose aprašytais privalumais.

Dalyvis gali turėti tik vieną aktyvintą Kortelę.

 

4.2. Registracijos metu pateiktų duomenų keitimas

 

Duomenis, kuriuos pateikė registruodamas Kortelę, Dalyvis gali pakeisti pats. Pakeisti duomenis galima terminale, paskyroje arba Klientų aptarnavimo centre.

Dalyviui neleidžiama pačiam pakeisti savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir informacijos apie lytį.  Norėdamas pakeisti šiuos Duomenis, jis turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

 

4.3. Terminalas

 

Terminalu gali naudotis visi dalyviai. Jame galima užregistruoti arba pakeisti Kortelę, patikrinti esamus asmeninius pasiūlymus, Partnerių pasiūlymus, sukauptą „Mano Rimi“ pinigų sumą, mėnesio nuolaidas, virtualių lipdukų skaičių, paaukoti „Mano Rimi“ pinigus ir pan.

Naudotis terminalu Dalyviai gali perbraukę kortele per jo kortelių skaitytuvą arba nuskenavę QR kodą savo mobiliojo ryšio telefonu, jei telefone yra įdiegta mobilioji programėlė.

Papildomus duomenis (pvz., ištaisyti profilio duomenis ir pan.) terminale galima pasiekti įvedus saugos kodą (pvz. Dalyvio gimimo datą).

Terminale Dalyvis gali atsispausdinti RIMI kuponus ir nuolaidas. Šie pasiūlymai gali keistis, o jų aprašymai ir naudojimo instrukcijos pateikiamos terminale.

 

4.4. Paskyra internete

 

Programos interneto svetainė suteikia Dalyviui galimybę susikurti savo paskyrą internete. Jei Dalyvis susikuria paskyrą internete, jis gali matyti informaciją apie asmeninius pasiūlymus, virtualių lipdukų skaičių, „Mano Rimi“ pinigų likutį ir pan., bei atnaujinti savo profilio informaciją ir pakeisti parinktis taip, kaip jam atrodo tinkama.

Be to, 3.7 punkte minėtą savo Kortelės naudojimo statistiką Dalyvis gali pamatyti tik savo paskyroje.

 

4.5. Mobilioji programėlė

 

Jei Dalyvis turi paskyrą internete, Programos siūlomos galimybės ir pasiūlymai jam yra pasiekiami ir  mobiliojoje programėlėje.

Mobilioji programėlė sudaryta taip, kad pasiūlydama geresnę naudotojo patirtį RIMI parduotuvėse, galimybes pasisemti įkvėpimo bei lengviau suplanuoti apsipirkimą, šiek tiek palengvintų naudotojo kasdienį gyvenimą.

Ateityje Dalyvis turės galimybę patikrinti ir aktyvinti jam skirtus asmeninius pasiūlymus, peržiūrėti tinkamiausias savaitės nuolaidas, pasirinkti ir patogiai paruošti įkvepiančius receptus, patikrinti „Mano Rimi“ pinigų likutį, virtualių lipdukų skaičių ir pateikti atsiliepimus.

Mobilioji programėlė bus toliau  nuolat vystoma ir tobulinama, gerinant naudotojo patirtį, kuriant naujas ir  panaikinant nepopuliarias funkcines galimybes.

 

4.6. Klientų aptarnavimo centras

 

RIMI veikia Klientų aptarnavimo centras, į kurį Dalyvis gali kreiptis:

a) paskambinęs Klientų aptarnavimo centro numeriu 8 800 29 000;

b) parašydamas laišką el. paštu info.lt@rimibaltic.com;

c) išsiųsdamas laišką paštu adresu Spaudos g. 6, Vilnius, LT05132, Lietuva

d) susisiekdamas su RIMI socialiniuose tinkluose;

e) per grįžtamojo ryšio funkciją mobiliojoje programėlėje.

Į Klientų aptarnavimo centrą Dalyvis gali kreiptis bet kokiais su RIMI susijusiais klausimais, Pavyzdžiui, Klientų aptarnavimo centras gali padėti užregistruoti arba pasikeisti kortelę, išspręsti su asmeniniais pasiūlymais susijusias problemas ir pan.

 

4.7. Kortelės pametimas arba sugadinimas

 

Pametęs Kortelę, Dalyvis turi iš karto kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Gavus pranešimą, pamesta Kortelė bus laikinai užblokuota. Pamesta kortelė bus užblokuota tą pačią darbo dieną, jei pranešimas gautas iki 18 val. Jei pranešimas buvo gautas po 18.00 val., savaitgalį ar valstybinių švenčių dienomis, pamesta Kortelė bus užblokuota kitą darbo dieną.

Kad galėtų užblokuoti  Kortelę, Klientų aptarnavimo centro darbuotojai patikrins Dalyvio asmens tapatybę pagal turimus Dalyvio duomenis.

Po to, kai Kortelė buvo laikinai užblokuota, Dalyviui reikės nusipirkti naują Kortelę ir 4.8 punkte aprašyta tvarka senąją kortelę pakeisti į naują. Pakeitus kortelę, visa informacija, privalumai bei visi su senąja  Kortele susieti „Mano Rimi“ pinigai bus perkelti į naująją kortelę.

Jei Dalyvis nepraneša Klientų aptarnavimo centrui apie pamestą Kortelę, iki to momento, kai Dalyvis praneša RIMI apie pamestą Kortelę, RIMI neprisiima jokios atsakomybės dėl jos naudojimo, įskaitant sukauptų „Mano Rimi“ pinigų panaudojimą.

Jei Kortelė buvo sugadinta arba Dalyvis tiesiog nori senąją kortelę pakeisti į naują, jis turi nusipirkti naują Kortelę ir atlikti pakeitimo procedūrą 4.8 punkte nurodyta tvarka. Jei ant kortelės matyti akivaizdūs jos nusidėvėjimo požymiai ir jos išorė nėra mechaniškai apgadinta, naują Kortelę dalyvis gali gauti nemokamai.

Laikinas Kortelės užblokavimas reiškia, kad Kortelės dalyvavimas programoje sustabdomas iki to momento, kai bus imtasi tolesnių veiksmų. Tokiu atveju Dalyvis gali visus su laikinai užblokuota kortele susijusius privalumus arba duomenis perkelti į naują Kortelę.

 

4.8. Kortelės pakeitimas

 

Jei Dalyvis pageidauja, turimą Kortelę gali pakeisti į naują. Tokiu atveju jis privalo nusipirkti naują kortelę ir ją užregistruoti, kad galėtų naudotis visais pirmiau aprašytais privalumais.

Pateikus visą registracijos metu reikalaujamą informaciją, programa identifikuos dalyvį kaip esamą naudotoją ir jo bus paklausta, ar nori pakeisti esamą Kortelę. Dalyvis privalo pateikti tą pačią informaciją, kurią buvo pateikęs registruodamas ankstesnę kortelę.

Po to, kai Dalyvis patvirtinamas, į jo mobiliojo ryšio telefoną nusiunčiama SMS su kodu, kurį Dalyvis turės įvesti registruodamas Kortelę. Patvirtinimo kodas galioja 48 valandas. Jei Dalyvis per 48 valandas neįveda gauto patvirtinimo kodo, visą registracijos procesą turės atlikti iš naujo.

Teisingai įvedus kodą,  Dalyvio kortelė bus pakeista, o visa su senąja kortele susijusi informacija bus perkelta į naująją Kortelę.

Pakeitus senąją kortelę į naują, senosios atnaujinti nebegalima.

 

4.9. Dalyvavimo Programoje nutraukimas

 

Dalyvis gali nutraukti dalyvavimą programoje:

a) pateikęs laisvos formos prašymą raštu arba paskambinęs į Klientų aptarnavimo centrą. Po to, kai Klientų aptarnavimo centras patikrina Dalyvio tapatybę, Dalyvio Kortelė visam laikui užblokuojama, o visi su Dalyviu susiję duomenys ištrinami arba nuasmeninami;

b) jei pirkdamas prekes 1 (vienerius) kalendorinius metus nesinaudoja Kortele. Šiuo atveju Kortelė bus užblokuota automatiškai, o visi su Dalyviu susiję duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti po to, kai baigsis visų sukauptų „Mano Rimi“ pinigų ir virtualių lipdukų galiojimas.

Užblokuotą Kortelę turi sunaikinti pats Dalyvis.

Užblokavimas visam laikui reiškia, kad visi su Dalyviu susieti privalumai ir duomenys bus neatšaukiamai nuasmeninti arba ištrinti iš programos ir jų nebebus galima pasiekti.

 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Be šalių teisių ir įsipareigojimų, kurie yra numatyti kitose šių Sąlygų dalyse, šalys turi tokias teises ir įsipareigojimus:

 

5.1. RIMI:

 

a) užtikrina programos funkcionalumą taip, kaip aprašyta šiose Sąlygose;

b) suteikia Dalyviui šiose Sąlygose numatytus privalumus;

c) turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygas;

d) vykdydama šiose Sąlygose numatytas užduotis, laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

e) jei Dalyvis pažeidžia Programos taisykles, RIMI turi teisę tokį Dalyvį pašalinti iš „Mano Rimi“ lojalumo programos.

 

5.2. Dalyvis:

 

a) pateikia tik teisingus bei tikslius duomenis ir pasikeitus informacijai, nedelsdamas ją atnaujina arba ištaiso visus netikslumus;

b) naudojasi Kortele tik pats asmeniškai ir neleidžia ja naudotis kitiems asmenims;

c) naudodamas bet kokius ir visus kanalus, objektus ir teises, kurios numatytos šiose Sąlygose, laikosi teisės aktų reikalavimų ir nepažeidinėja kitų asmenų bei subjektų teisių;

d) apsaugo Kortelę nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinių bangų poveikio ar mechaninių pažeidimų. Kortelę būtina laikyti saugioje vietoje, atokiai nuo mobiliojo ryšio įrenginių, raktų, apšvietimo šaltinių ir panašių objektų;

e) pametęs Kortelę, iš karto apie tai praneša Klientų aptarnavimo centrui;

f) pasitraukus iš Programos, sunaikina užblokuotą Kortelę;

g) jei Dalyvis yra „Mano Rimi“ asmenų grupės administratorius, užtikrina, kad kiekvienas „Mano Rimi“ asmenų grupės narys būtų sutikęs tapti tos konkrečios asmenų grupės nariu;

h) visuomet elgiasi sąžiningai;

j) nepiktnaudžiauja jokiais privalumais, kurie jam siūlomi pagal Programą.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos nacionalinius įstatymus.

Visi su šiomis Sąlygomis arba Programa susiję ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta procesine tvarka.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra iš dalies ar visiškai negaliojanti arba neįgyvendinama, visos kitos šių Sąlygų nuostatos išlieka įgyvendinamos ir įpareigojančios.