„MANO RIMI“ LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. PROGRAMOS PRIVALUMAI

3.1. Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos

3.2. „Mano Rimi“ pinigai

3.3. „Mano Rimi“ asmenų grupė

3.4. Pasiūlymai gimtadienio ir vardadienio proga

3.5. Partnerių pasiūlymai

3.6. Specialūs žaidimai ir loterijos

3.7. Kortelės naudojimo statistikos peržiūrėjimas

3.8. Virtualūs lipdukai

3.9. Dalyvio informavimas

3.10. Specialūs pasiūlymai atskirose šalyse

3.11. Savarankiško skenavimo sistema

3.12. Kiti privalumai

4. DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

4.1. Registracija

4.2. Registracijos metu pateiktų duomenų keitimas

4.3. Terminalas

4.4. Paskyra internete

4.5. Mobilioji programėlė

4.6. Klientų aptarnavimo centras

4.7. Kortelės pametimas arba sugadinimas

4.8. Kortelės pakeitimas

4.9. Dalyvavimo Programoje nutraukimas

5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1.1. RIMI – UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317, adresas: Kedrų g. 4, Vilnius, LT-03116 Lietuva.

1.2. Programa – „Mano Rimi“ lojalumo programa, kurią RIMI siūlo savo klientams.

1.3. Sąlygos – šis dokumentas. Sąlygos nustato teises, įsipareigojimus ir kitas nuostatas, susijusias su Programa.

1.4. Dalyvis – RIMI klientas, kuris dalyvauja Programoje pagal šias Sąlygas.

1.5. Kortelė – Dalyviams išduodama fizinė ar virtuali „Mano Rimi“ kortelė, suteikianti galimybę dalyvauti Programoje ir naudotis Programos teikiamais privalumais.

1.6. Programos interneto svetainė – programai skirta RIMI interneto svetainė, kurios adresas https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa .

1.7. Paskyra internete – tai Dalyvio asmeninė paskyra Programos interneto svetainėje.

1.8. Terminalas – tai daugumoje RIMI parduotuvių esantis elektroninis įrenginys, kuris dažniausiai būna įrengtas šalia įėjimo į parduotuvės prekybos salę.

1.9. Mobilioji programėlėtai nemokama mobilioji programėlė, skirta patogesniam ir lengvesniam apsipirkimui. Programėlę galima rasti programėlių platinimo platformose, pavyzdžiui, „App Store“ ir „Google Play store“.

1.10. Partneris – Rimi verslo partneris, kuris Programos taikymo srityje bendradarbiauja su RIMI ir teikia įvairius naudingus pasiūlymus Programos Dalyviams.

1.11. Privatumo politikainformacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politiką galima rasti Programos interneto svetainėje ir prisijungus prie terminalo.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Sąlygos – tai sutartis tarp RIMI ir Dalyvio dėl asmeninių pasiūlymų, įskaitant asmenines rekomendacijas, ir kitų privalumų, kuriuos RIMI įsipareigoja teikti Dalyviui, o Dalyvis turi teisę juos gauti pagal šias Sąlygas.

2.2. Šios Sąlygos yra sutartis, atskira nuo kitų sutarčių, kurias gali sudaryti RIMI ir Dalyvis, įskaitant, tačiau neapsiribojant Dalyvio ir RIMI susitarimais dėl prekių pirkimo iš RIMI.

2.3. Šios Sąlygos nustato pagrindines šalių teises ir įsipareigojimus bei kitas nuostatas. Tapdamas Programos dalyviu, RIMI klientas sudaro su RIMI susitarimą, kuriam taikomos šios Sąlygos. Prieš tapdamas šios Programos Dalyviu, RIMI klientas privalo susipažinti su šiomis Sąlygomis ir turi laisvę su jomis sutikti arba atsisakyti jas priimti.

2.4. Nors Dalyvis gali naudotis įvairiais privalumais pagal šias Sąlygas, pagrindinis jų privalumas yra asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos. Todėl šių Sąlygų pagrindas, esmė ir pagrindinis tikslas yra RIMI asmeninių pasiūlymų ir asmeninių rekomendacijų teikimas Dalyviui atsižvelgus į su Dalyviu susijusius aspektus.

2.5. Kad galėtų vykdyti šias Sąlygas, RIMI turi atlikti Dalyvių profiliavimą, t. y. tvarkyti Dalyvių asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis ir juos panaudoti tam tikriems asmeniniams Dalyvių aspektams įvertinti šiose Sąlygose bei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.6. RIMI turi teisę keisti šias Sąlygas arba nutraukti visą Programą ar jos dalį. Apie Programos pakeitimą ar nutraukimą RIMI informuoja paskelbdama pranešimą Programos interneto svetainėje ir (arba) Terminale, ir (arba) RIMI parduotuvėse, ir (arba) Mobiliojoje programėlėje, ir (arba) kiekvienam Dalyviui nusiųsdama pranešimą el. paštu.

2.7. Privatumo politika yra neatsiejama šių Sąlygų dalis ir pateikiama RIMI klientui susipažinti prieš jam tampant Programos Dalyviu. Siekiant užtikrinti šių Sąlygų vykdymą, bus tvarkomi Dalyvio asmens duomenys. Tapdamas šios Programos dalyviu, Dalyvis patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika.

 

3. PROGRAMOS PRIVALUMAI

Programos Dalyviams RIMI suteikia šiuos privalumus:

3.1. Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos

a) Kas tai yra?

Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos – tai pagrindinis Programos privalumas, kuris didžiąja dalimi yra priežastis, kodėl ši Programa buvo sukurta.

Asmeniniai pasiūlymai ir asmeninės rekomendacijos – tai individualizuoti pasiūlymai, teikiami Dalyviui atsižvelgus į jo pateiktus duomenis ir į duomenis, kuriuos RIMI gauna analizuodama Dalyvio veiksmus (pvz., pirkimų istoriją, Kortelės naudojimo vietas ir kt.).

Asmeniniuose pasiūlymuose Dalyviui pasiūloma nuolaida konkrečiam produktui ar produktų grupei, kurie parduodamai RIMI parduotuvėse. Asmeninėse rekomendacijose Dalyviui primenama ir siūloma pasinaudoti kitais jam prieinamais Programos privalumais.

b) Kaip tai veikia?

Sprendimą dėl asmeninių pasiūlymų ir asmeninių rekomendacijų dažnumo, kuris gali tam tikru laikotarpiu keistis, priima RIMI. Pavyzdžiui, asmeniniai pasiūlymai gali būti keičiami kiekvieną antradienį ir galioti iki kito pirmadienio.

Dalyvis gali matyti esamus asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas Paskyroje internete, Terminale, Mobiliojoje programėlėje ir kituose kanaluose, įskaitant Dalyvio informavimą apie asmeninius pasiūlymus el. paštu.

Jei Dalyvis pageidauja, informaciją apie asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas jis gali gauti el. paštu. Tokiu atveju Dalyvis savo sutikimą gauti pasiūlymus el. paštu turi išreikšti Paskyroje internete, Terminale ar Mobiliojoje programėlėje (skiltyje „Palaikykite ryšį su „Rimi““, „Noriu gauti pasiūlymus“ ar „Mano pasiūlymai ir akcijos“).

Kad galėtų pasinaudoti asmeniniais pasiūlymais, Dalyvis kiekvieną savaitę turi juos aktyvuoti vienu iš šių būdų:

a) perbraukti kortele per terminalo kortelių skaitytuvą bet kurioje RIMI parduotuvėje;

b) peržiūrėti asmeninius pasiūlymus Mobiliojoje programėlėje;

c) peržiūrėti asmeninius pasiūlymus savo el. pašte ir paspausti „Aktyvuoti pasiūlymus“;

d) peržiūrėti asmeninius pasiūlymus savo Paskyroje internete.

3.2. „Mano Rimi“ pinigai

a) Kas tai yra?

„Mano Rimi“ pinigai – tai nuolaida, kurią Dalyvis kaupia savo Kortelėje apsipirkdamas, jei atsiskaitydamas už pirkinius kasoje pateikia „Mano Rimi“ kortelę.

b) Kaip Dalyvis gali kaupti „Mano Rimi“ pinigus?

Už kiekvieną pirkinį Dalyvis gauna „Mano Rimi“ pinigų, kurių vertė lygi 1 % pirkinio sumos. Vieno „Mano Rimi“ piniginio vieneto vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

„Mano Rimi“ pinigai suteikiami tik tuo atveju, kai bendra vieno pirkinių krepšelio vertė yra ne mažesnė kaip 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Jei pirkinių krepšelio vertė mažesnė, už atitinkamą pirkinių krepšelį Dalyvis „Mano Rimi“ pinigų negauna.

„Mano Rimi“ pinigų Dalyvis taip pat gali gauti pirkdamas produktus/paslaugas iš Partnerių, jei pirkimo metu Dalyvis partnerio atstovams pateikia savo Kortelę. Informacija apie tai, kokią pinigų sumą Dalyvis gaus tokiais atvejais, pateikiama Paskyroje internete, Terminale ir kituose kanaluose (atitinkamo Partnerio pasiūlymo aprašyme).

Dalyvis, kuris pirkimo metu nepateikia galiojančios Kortelės, „Mano Rimi“ pinigų  negauna.

Už RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius arba trečiųjų šalių prekes ir paslaugas (pvz., bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriais prekiaujama RIMI parduotuvėse, „Mano Rimi“ pinigai nesuteikiami.

Informaciją apie sukauptą „Mano Rimi“ pinigų sumą Dalyvis gali pasitikrinti pirkimo kvite, savitarnos kasų ekrane, Paskyroje internete, Mobiliojoje programėlėje, Terminale ir kituose kanaluose.

c) Kaip Dalyvis gali panaudoti „Mano Rimi“ pinigus?

Dalyvis gali panaudoti „Mano Rimi“ pinigus atsiskaitydamas už RIMI parduotuvėje įsigytas prekes. Sumokant už pirkinį, galima panaudoti tiek „Mano Rimi“ pinigų, kiek jų yra „Mano Rimi“ kortelės sąskaitoje, laikantis toliau nurodytų apribojimų.

Nepriklausomai nuo to, kokia „Mano Rimi“ pinigų suma yra Dalyvio „Mano Rimi“ kortelėje, „Mano Rimi“ pinigais Dalyvis gali apmokėti ne daugiau kaip 99% pirkinio sumos. Jei Dalyvis nori panaudoti „Mano Rimi“ pinigus, prieš mokėdamas už prekes privalo apie tai perspėti RIMI kasininką, o jei atsiskaito savitarnos kasoje – prieš atlikdamas mokėjimą turi spausti parinktį „Panaudoti „Mano Rimi“ pinigus“.

„Mano Rimi“ pinigus Dalyvis gali paaukoti labdarai, pervesdamas juos išvardytoms labdaros organizacijoms Paskyroje internete arba Terminale. Dalyvio pasirinkta dovanoti suma nuskaičiuojama nuo jo sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, 23:59 val. Iki aukojamos sumos pervedimo iš sąskaitos momento Dalyvis gali bet kuriuo metu pakeisti nustatymus ir aukojamos sumos dydį.

Pirkdamas RIMI dovanų korteles, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius arba trečiųjų šalių teikiamas prekes ir paslaugas (pvz., bilietus, išankstinio mokėjimo korteles, loterijos bilietus), kuriais prekiaujama RIMI parduotuvėse, Dalyvis negali atsiskaityti „Mano Rimi“ pinigais.

„Mano Rimi“ Kortelėje sukaupti pinigai galioja 1 (vienerius) metus nuo jų pervedimo į Kortelės sąskaitą dienos. Atsiskaitant už pirkinį „Mano Rimi“ pinigais, seniausiai sukaupti „Mano Rimi“ pinigai panaudojami pirmiausia.

d) Kitose šalyse sukaupti „Mano Rimi“ pinigai

Dalyvis Kortele gali naudotis ne tik toje šalyje, kurioje ji buvo išduota, bet ir kitose Baltijos šalyse, kuriose apsipirkdamas jis taip pat gali kaupti „Mano Rimi“ pinigus. Tačiau „Mano Rimi“ pinigus galima panaudoti tik toje šalyje, kurioje jie buvo sukaupti, pavyzdžiui, „Mano Rimi“ pinigai, sukaupti už pirkinius Lietuvoje, gali būti panaudoti tik Lietuvoje.

3.3. „Mano Rimi“ asmenų grupė

a) Apibrėžtis

Paskyroje internete Dalyvis gali sukurti grupę iš kelių Dalyvių, jei pastarieji sutinka būti jos nariais (toliau – „Mano Rimi“ asmenų grupė).

b) Kaip tai veikia?

„Mano Rimi“ asmenų grupės nariai gali bendrai naudotis Programos teikiamais privalumais. Tai reiškia, kad jie bendrai kaupia „Mano Rimi“ pinigus, virtualius lipdukus ir bendrai naudojasi asmeniniais pasiūlymais. Kiekvienas „Mano Rimi“ asmenų grupės narys gali panaudoti visus atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės sukauptus „Mano Rimi“ pinigus arba virtualius lipdukus.

Prisijungdamas prie „Mano Rimi“ asmenų grupės, naujas Dalyvis savo sukauptus „Mano Rimi“ pinigus ir surinktus virtualius lipdukus prijungia prie kitų grupės narių sukauptų „Mano Rimi“ pinigų ir surinktų virtualių lipdukų.

„Mano Rimi“ asmenų grupėje gali būti ne daugiau kaip 5 (penki) nariai (įskaitant administratorių). Dalyvis gali būti tik vienos „Mano Rimi“ asmenų grupės nariu.

c) Kaip sukurti „Mano Rimi“ asmenų grupę?

„Mano Rimi“ asmenų grupę galima sukurti atliekant Programos svetainėje arba Paskyroje internete aprašytus veiksmus. „Mano Rimi“ asmenų grupę sukūręs Dalyvis tampa „Mano Rimi“ asmenų grupės administratoriumi. Tik administratorius gali pakviesti kitus Dalyvius prisijungti prie atitinkamos „Mano Rimi“ asmenų grupės. Administratorius turi užtikrinti, kad prieš jam patvirtinant pageidaujančio prisijungti Dalyvio narystę asmenų grupėje, būtų gautas kiekvieno tokio „Mano Rimi“ asmenų grupės nario sutikimas.

d) „Mano Rimi“ asmenų grupės panaikinimas

„Mano Rimi“ asmenų grupės narių narystę gali panaikinti tik administratorius. „Mano Rimi“ asmenų grupės narys, kuris nori palikti grupę, turi prašyti administratoriaus panaikinti jo narystę atitinkamoje asmenų grupėje arba kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Panaikinus „Mano Rimi“ asmenų grupę, sukaupti „Mano Rimi“ pinigai po lygiai padalijami visiems „Mano Rimi“ asmenų grupės nariams.

3.4. Pasiūlymai gimtadienio ir vardadienio proga

a) Apibrėžtis

Dalyvis gauna specialią nuolaidą savo gimtadienio ir vardadienio proga RIMI parduotuvėse.

b) Kaip tai veikia?

Gimtadienio ir vardadienio proga tam tikras prekes tam tikrą laikotarpį iki gimtadienio/vardadienio ir po jo Dalyvis gali įsigyti su nuolaida.

Produktų, kuriems taikoma ši nuolaida, sąrašas, nuolaidos dydis ir jos taikymo laikotarpis dienomis skelbiami Programos interneto svetainėje ir kartais gali keistis.

3.5. Partnerių pasiūlymai

Bendradarbiaudami su RIMI Partneriai gali teikti Dalyviams specialius pasiūlymus. Partnerių sąrašas kartais gali keistis. Informacija apie Partnerius ir jų teikiamus pasiūlymus skelbiama Paskyroje internete, Terminale, Mobiliojoje programėlėje ir per kitus kanalus.

3.6. Specialūs žaidimai ir loterijos

RIMI organizuoja įvairius žaidimus ir loterijas, specialiai skirtus Programoje dalyvaujantiems klientams. Informacija apie visus vykstančius žaidimus ir loterijas skelbiama RIMI interneto svetainėje.

3.7. Kortelės naudojimo statistikos peržiūrėjimas

Paskyros internete skiltyje „Kortelės likutis“ ir Mobiliosios programėlės skiltyje „Mano likutis“ Dalyvis gali peržiūrėti informaciją apie Kortelės naudojimą. Dalyvis pagal datą ir laiką gali peržiūrėti iki 1 (vienų) metų senumo informaciją apie tai, kiek pinigų išleido pirkdamas RIMI ir jos Partnerių, parduotuvės, kurioje Kortelė buvo naudojama, pavadinimą ir adresą, sukauptų ir panaudotų „Mano Rimi“ pinigų sumą.

3.8. Virtualūs lipdukai

a) Apibrėžtis

Virtualus lipdukas – tai elektroninis lipdukas, kurį Dalyvis gauna apsipirkdamas RIMI parduotuvėse specialios akcijos laikotarpiu, jei atitinkamo apsipirkimo metu pasinaudoja Kortele.

b) Kaip tai veikia?

Tam tikrais laikotarpiais RIMI organizuoja akcijas, kurių metu Dalyviai, apsipirkimo metu pasinaudoję „Mano Rimi“ kortele ir įvykdę akcijos sąlygas, gali gauti specialius virtualius lipdukus. Virtualius lipdukus Dalyvis gauna į savo Kortelę pagal kvite nurodytą galutinę sumą, pritaikius visas nuolaidas. Surinkęs nustatytą lipdukų skaičių, Dalyvis turi teisę su nuolaida įsigyti tam tikrą specialios akcijos prekę.

Pavyzdžiui, jei akcijos taisyklėse numatyta, kad Dalyvis klientas turi teisę gauti vieną lipduką tada, kai įsigyja prekių už 5 Eur ir daugiau, pirkdamas už 10 EUR Dalyvis gauna du lipdukus.

Sukauptą virtualių lipdukų skaičių Dalyvis gali peržiūrėti Paskyroje internete, Terminale, Mobiliojoje programėlėje ir kituose kanaluose.

Informacija apie tokias akcijas, jų sąlygas ir prekes, kurias galima įsigyti su nuolaida surinkus reikiamą virtualių lipdukų skaičių, nuolaidos dydį ir kita informacija skelbiama RIMI parduotuvėse, Mobiliojoje programėlėje ir RIMI interneto svetainėje (www.rimi.lt/lipduku-akcija).

3.9. Dalyvio informavimas

Dalyvis gali pasirinkti informaciją apie pasiūlymus, kampanijas, loterijas, asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas, parduotuvių atidarymo akcijas ir kitą naudingą informaciją gauti iš RIMI per įvairius kanalus (pvz., SMS, el. paštu, paprastu paštu, per socialinius tinklus, aktyviaisiais pranešimais ir kt.). Savo pasirinkimą Dalyvis gali nurodyti registruodamas Kortelę arba Paskyroje internete, Mobiliojoje programėlėje ir Terminale.

3.10. Specialūs pasiūlymai Lietuvoje

a) Specialūs pasiūlymai vaikus auginančioms šeimoms

RIMI „Mano šeimai“ programos nariu gali tapti Dalyvis, turintis jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų.

Narystė RIMI „Mano šeimai“ programoje suteikia teisę Dalyviui gauti specialius pasiūlymus, pavyzdžiui:

• nuolaidas tam tikroms prekių kategorijoms, pagal vaikų amžių;

• nuolaidas vaikų gimtadienio proga;

• specialius pasiūlymus ypatingų švenčių, renginių ar progų metu;

• kitus privalumus.

b) Specialūs pasiūlymai senjorams

Dalyvis gali nurodyti pageidavimą gauti senjorų pasiūlymus Terminale arba paskambinęs į Klientų aptarnavimo centrą. Registracija bus baigta, įvedus Dalyvio pensininko pažymėjimo numerį.

Narystė senjorų programoje suteikia teisę Dalyviui gauti specialius pasiūlymus:

• nuolaidas tam tikromis savaitės dienomis (pvz., 10% nuolaida pirkinių krepšeliui pirmadieniais), konkrečios nuolaidos ir jų taikymo dienos gali keistis;

• specialius renginius;

• kitus privalumus.

3.11. Savarankiško skenavimo sistema

Apsipirkdamas RIMI parduotuvėse Dalyvis gali naudotis savarankiško skenavimo sistema, t.y. rankiniu skeneriu nuskenuoti prekes, iš karto jas dėti į krepšelį ir sumokėti už prekes, neišimant jų iš krepšelio. Savarankiško skenavimo sistemos naudojimui taikomos atskiros sąlygos, su kuriomis Dalyvis turi susipažinti prieš pirmą kartą naudodamasis rankiniu skeneriu.

3.12. Kiti privalumai

Dalyvis gali naudotis ir kitais tam tikru metu siūlomais Programos privalumais. Informacija apie papildomus privalumus pateikiama RIMI parduotuvėse ir (arba)  Programos interneto svetainėje ir (arba) Terminale, ir (arba) Mobiliojoje programėlėje, ir (arba) per naujienlaiškius.

4. DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

4.1. Registracija

Programoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų.

RIMI klientas, norintis dalyvauti Programoje, pirmiausia turi įsigyti Kortelę bet kurioje RIMI parduotuvėje. Kortelės kaina kartais gali keistis.

Įsigijęs kortelę, Dalyvis privalo ją užregistruoti, kad galėtų naudotis visais šiose Sąlygose aprašytais privalumais.

Kortelę užregistruoti galima Terminale ir Programos interneto svetainėje. Jei registruojant Kortelę Dalyviui kyla klausimų, jis gali kreiptis į RIMI parduotuvių darbuotojus arba į Klientų aptarnavimo centrą.

Kortelės registracija atliekama užpildant visus registracijos formoje nurodytus privalomus laukus, kurie pažymėti žvaigždute (*). Pateikta informacija turi būti teisinga. Kortelė nebus užregistruota, jei Dalyvis neužpildys privalomų laukelių; jei Dalyvis neužpildys neprivalomų laukelių, Kortelė gali būti užregistruota.

Apie sėkmingą Kortelės registraciją Dalyvis bus informuotas specialiu pranešimu registracijos pabaigoje. Be to, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu Dalyvis gaus el. laišką, patvirtinantį sėkmingą registraciją. Šiame el. laiške pateikiama el. pašto adreso patvirtinimo nuoroda, kuria naudodamasis Dalyvis turi patvirtinti savo el. pašto adresą.

Visa svarbi informacija apie Dalyvio asmens duomenų tvarkymą Kortelės registracijos proceso metu ir dalyvaujant Programoje pateikiama Privatumo politikoje.

Tik sėkmingai užregistravęs Kortelę pagal pirmiau aprašyto proceso reikalavimus Dalyvis galės pasinaudoti visais Programos privalumais, aprašytais šiose Sąlygose.

Jei Dalyvis naudojasi neužregistruota Kortele, „Mano Rimi“ pinigai jos sąskaitoje kaupiasi, kaip nurodyta 3.2 dalies b punkte, tačiau Dalyvis negali pasinaudoti nei „Mano Rimi“ pinigais, nei jokiais kitais šiose Sąlygose aprašytais privalumais.

Dalyvis gali turėti tik vieną aktyvią kortelę.

4.2. Registracijos metu pateiktų duomenų keitimas

Dalyvis gali savarankiškai keisti Kortelės registracijos metu pateiktus duomenis. Tai padaryti galima Terminale, Paskyroje internete, Mobiliojoje programėlėje ir susisiekus su Klientų aptarnavimo centru.

Dalyviui neleidžiama pačiam pakeisti savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir informacijos apie lytį. Norėdamas pakeisti tokius duomenis, Dalyvis turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

4.3. Terminalas

Visi Dalyviai gali naudotis Terminalu registruodami ar keisdami Kortelę, peržiūrėdami jiems skirtus asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas, Partnerių ir kt. pasiūlymus, „Mano Rimi“ pinigų likutį, mėnesio nuolaidas, virtualių lipdukų skaičių, aukoti „Mano Rimi“ pinigus ir kt.

Naudotis terminalu Dalyviai gali perbraukę Kortele per jo kortelių skaitytuvą arba nuskenavę QR kodą savo mobiliuoju telefonu, jeigu jame yra įdiegta Mobilioji programėlė.

Papildomus duomenis (pvz., ištaisyti profilio duomenis ir pan.) Terminale galima pasiekti, atlikus saugumo patikrą (pvz., įvedus gimimo datą).

Terminale Dalyvis taip pat gali gauti RIMI kuponus ir nuolaidas. Šie pasiūlymai gali keistis. Jų aprašymai ir naudojimo instrukcijos pateikiamos Terminale.

4.4. Paskyra internete

Programos interneto svetainėje Dalyvis gali užregistruoti savo Paskyrą internete. Registruodamas Paskyrą internete Dalyvis turi galimybę susipažinti su asmeniniais pasiūlymais, asmeninėmis rekomendacijomis ir kitais pasiūlymais, sužinoti, kiek turi virtualių lipdukų, koks jo „Mano Rimi“ pinigų likutis ir kt., atnaujinti profilio informaciją ir keisti parinktis, kaip jam atrodo tinkama.

Prisijungęs prie Paskyros internete naudodamasis prisijungimo prie jos duomenimis ir pateikęs reikiamą papildomą informaciją Dalyvis gali susikurti Rimi e. parduotuvės paskyrą.

4.5. Mobilioji programėlė

Dalyvis, turintis Paskyrą internete, gali naudotis Programos funkcijomis ir privalumais Mobiliojoje programėlėje.

Mobilioji programėlė sukurta siekiant palengvinti vartotojų kasdienybę, užtikrinti jiems kuo geresnę patirtį RIMI parduotuvėse, suteikiant įkvėpimo ir palengvinant apsipirkimo planavimą.

Ateityje Dalyviai turės galimybę peržiūrėti tinkamiausias savaitės nuolaidas, išsirinkti ir patogiai paruošti įkvepiančius receptus ir pan.

Mobilioji programėlė bus toliau nuolat vystoma ir tobulinama, gerinant vartotojų patirtį, kuriant naujas ir panaikinant nepopuliarias programėlės funkcijas.

4.6. Klientų aptarnavimo centras

RIMI veikia Klientų aptarnavimo centras, su kuriuo Dalyvis gali susisiekti:

1. skambindamas Klientų aptarnavimo centro numeriu 8 800 29 000;

2. rašydamas el. paštu: info.lt@rimibaltic.com;

3. išsiųsdamas laišką paštu adresu: Spaudos g. 6-1, Vilnius, LT-05132, Lietuva;

4. susisiekdamas su RIMI per socialinius tinklus arba kitas platformas;

5. naudodamasis grįžtamojo ryšio funkcija Mobiliojoje programėlėje arba kitose platformose.

Dalyvis gali kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą visais su RIMI susijusiais klausimais. Pavyzdžiui, Klientų aptarnavimo centras gali padėti užregistruoti arba pakeisti kortelę, išspręsti su asmeniniais pasiūlymais susijusias problemas ir kt.

4.7. Kortelės pametimas arba sugadinimas

Pametęs Kortelę, Dalyvis turi iš karto kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

Gavus pranešimą, pamesta Kortelė bus laikinai užblokuota. Pamesta kortelė bus užblokuota tą pačią darbo dieną, jei pranešimas gautas iki 18 val. Jei pranešimas buvo gautas po 18.00 val., savaitgalį ar valstybinių švenčių dienomis, pamesta Kortelė bus užblokuota kitą darbo dieną.

Kad galėtų užblokuoti  Kortelę, Klientų aptarnavimo centro darbuotojai patikrins Dalyvio asmens tapatybę pagal turimus Dalyvio duomenis.

Laikinai užblokavus Kortelę, Dalyviui reikia įsigyti naują Kortelę ir senąją kortelę pasikeisti į naują 4.8 punkte nurodyta tvarka. Pakeitus kortelę, visa informacija, privalumai bei visi su senąja  Kortele susieti „Mano Rimi“ pinigai perkeliami į naują Kortelę.

Jei Dalyvis nepraneša Klientų aptarnavimo centrui, kad pametė Kortelę, RIMI neprisiima jokios atsakomybės dėl jos naudojimo, įskaitant sukauptų „Mano Rimi“ pinigų panaudojimą, kol Dalyvis nepraneša RIMI apie pamestą Kortelę.

Jei Kortelė buvo sugadinta arba Dalyvis tiesiog nori senąją Kortelę pakeisti nauja, jis turi nusipirkti naują Kortelę ir atlikti Kortelės pakeitimo procedūrą, kaip nurodyta 4.8 punkte. Jei Kortelė yra akivaizdžiai nusidėvėjusi ir be išorinių mechaninio pažeidimo požymių, naują Kortelę Dalyvis gali gauti nemokamai.

Laikinas Kortelės užblokavimas reiškia, kad Kortelės dalyvavimas programoje sustabdomas iki to momento, kol bus imtasi tolesnių veiksmų. Tokiu atveju visus su laikinai užblokuota Kortele susijusius privalumus arba duomenis Dalyvis gali perkelti į naująją Kortelę.

4.8. Kortelės pakeitimas

Jei Dalyvis pageidauja, turimą Kortelę jis gali pasikeisti į naują. Tokiu atveju Dalyvis turi nusipirkti naują Kortelę ir ją užregistruoti, kad galėtų naudotis visais pirmiau aprašytais privalumais.

Pateikus visą registracijai reikalingą informaciją, Programa identifikuos Dalyvį kaip esamą vartotoją ir jo bus paklausta, ar Dalyvis nori pasikeisti turimą Kortelę. Dalyvis turi pateikti tą pačią informaciją, kaip ankstesnės Kortelės registracijos metu.

Patvirtinęs, kad nori pasikeisti Kortelę, Dalyvis į savo mobilųjį telefoną gauna SMS žinutę su kodu, kurį Dalyvio bus prašoma įvesti registracijos metu. Patvirtinimo kodas galioja 48 valandas. Jei per 48 valandas Dalyvis neįveda gauto patvirtinimo kodo, registracijos procesą jam reikia pradėti iš naujo.

Teisingai įvedus kodą, Dalyvio kortelė pakeičiama, o visa su senąja Kortele susijusi informacija perkeliama į naująją Kortelę.

Pakeitus senąją Kortelę nauja, senosios atnaujinti nebegalima.

4.9. Dalyvavimo programoje nutraukimas

Dalyvis gali nutraukti dalyvavimą Programoje:

1. Pateikdamas laisvos formos prašymą raštu arba paskambindamas į Klientų aptarnavimo centrą. Klientų aptarnavimo centrui patikrinus Dalyvio tapatybę, Dalyvio Kortelė visam laikui užblokuojama, o visi su Dalyviu susiję duomenys ištrinami arba nuasmeninami.

2. Jei pirkdamas prekes 1 (vienerius) kalendorinius metus Dalyvis nesinaudoja Kortele, ji užblokuojama automatiškai, o visi su Dalyviu susiję duomenys ištrinami arba nuasmeninami pasibaigus visų sukauptų „Mano Rimi“ pinigų ir virtualių lipdukų galiojimui.

Užblokuotą kortelę turi sunaikinti pats Dalyvis.

Kortelės užblokavimas visam laikui reiškia, kad visi su Dalyviu susieti privalumai ir duomenys bus neatšaukiamai nuasmeninti arba pašalinti iš Programos ir jų nebebus galima pasiekti.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Be kitose šių Sąlygų dalyse nustatytų teisių ir įsipareigojimų Šalys turi šias teises ir įsipareigojimus:

5.1. RIMI:

a) užtikrina Programos funkcionalumą, kaip aprašyta šiose Sąlygose;

b) suteikia Dalyviams šiose Sąlygose numatytus privalumus;

c) turi teisę vienašališkai keisti šias Sąlygas;

d) vykdydama šiose Sąlygose numatytas užduotis, laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

e) turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos, jei jis pažeidžia šias Sąlygas.

5.2. Dalyvis:

a) pateikia tik teisingus ir tikslius duomenis, o pasikeitus informacijai iš karto ją atnaujina arba ištaiso visus netikslumus;

b) naudojasi Kortele tik pats asmeniškai ir neleidžia ja naudotis kitiems asmenims;

c) visais kanalais, objektais ir teisėmis, kurie siūlomi šiose Sąlygose, naudojasi laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir nepažeisdamas kitų asmenų ir subjektų teisių;

d) saugo Kortelę taip, kad ji būtų apsaugota nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinio poveikio ar mechaninių pažeidimų. Kortelė turi būti laikoma saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono aparato, raktų, žiebtuvėlių ir panašių daiktų;

e) pametęs Kortelę, iš karto apie tai praneša Klientų aptarnavimo centrui;

f) nutraukęs dalyvavimą Programoje, sunaikina užblokuotą Kortelę;

g) jei Dalyvis yra „Mano Rimi“ asmenų grupės administratorius, jis užtikrina, kad būtų gautas kiekvieno „Mano Rimi“ asmenų grupės nario sutikimas būti tos konkrečios asmenų grupės nariu;

h) visada elgiasi sąžiningai;

i) nepiktnaudžiauja jokiais privalumais, kurie jam teikiami pagal Programą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniais įstatymais.

Visi ginčai, susiję su šiomis Sąlygomis arba Programa, sprendžiami derybomis. Nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra iš dalies arba visai negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata neturi poveikio likusių šių Sąlygų nuostatų vykdymui ir galiojimui.