Versija: 7

Paskutinio atnaujinimo data: 2022.09.30

 

informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

 

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

 

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis „Mano Rimi“ lojalumo programos ir naudojimosi RIMI e. parduotuve kontekste.

 

Tuo atveju, jei jūs nesutiksite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiame informaciniame tekste aprašyta tvarka, jūs negalėsite sukurti paskyros, pateikti užsakymo, naudotis „Mano Rimi“ lojalumo programos ir RIMI e. parduotuvės teikiamais privalumais arba paslaugomis.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl

·         Registracijos ir narystės tvarkymas

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume sukurti jūsų „Rimi“ paskyrą ir administruoti jūsų dalyvavimą programoje. Naudojantis sukurta „Rimi“ paskyra, visose trijose Baltijos šalyse galima pateikti užsakymą RIMI e. parduotuvėje, gauti asmeninius pasiūlymus ir rekomendacijas, naudotis savarankiško skenavimo sistema bei naudotis kitais „Mano Rimi“ lojalumo programos arba RIMI e. parduotuvės siūlomais privalumais.

Tam, kad galėtume sukurti jūsų paskyrą ir administruoti jūsų dalyvavimą, reikia, kad jūs pateiktumėte asmens duomenis, kurie yra būtini sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti. Privalomi laukeliai, kuriuos būtina užpildyti registruojantis, yra pažymėti žvaigždute („*“). Jei būtinų asmens duomenų nepateiksite, sukurti savo paskyros negalėsite. Jeigu jums nepavyktų užpildyti kai kurių privalomų laukelių, būtinai kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.

Nustatyti savo parinktis ir pateikti kitus duomenis savo „Rimi“ paskyroje jūs galite savo nuožiūra. Pavyzdžiui, galite nurodyti, kuri parduotuvė yra jūsų mėgstamiausia, koks yra numatytasis jūsų pristatymo adresas, o tam, kad galėtumėte greičiau atsiskaityti RIMI e. parduotuvėje, galite išsaugoti kreditinės kortelės duomenis.

Jūsų pareiga – pateikti tik galiojančius bei tikrus asmens duomenis ir tik tokius duomenis, kurie yra tinkami ir būtini šiame informaciniame tekste nurodytiems tikslams pasiekti. Sukurdami „Rimi“ paskyrą jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Jei asmens duomenys yra netikslūs, jūs privalote nedelsdami juos ištaisyti.

Jūsų duomenys bus naudojami sukurti „Rimi“ paskyrą arba prie jos prisijungti, pateikti joje atitinkamą informaciją, atsakyti į jūsų prašymus, užtikrinti, kad jūsų pateikta informacija būtų tiksli ir atnaujinta, patvirtinti jūsų registraciją arba pakeisti jūsų „Mano Rimi“ kortelę, nustatyti jūsų tapatybę arba susieti jus kaip atitinkamą „Mano Rimi“ kortelės naudotoją (esant būtinumui) bei susisiekti su jumis būtinais atvejais ir pranešti svarbią informaciją (pvz., apie Taisyklių pakeitimus, pamirštus pirkinius ir kt.).

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt..

·         Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.

·         Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Operacijos duomenys, pvz., operacijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, kvito numeris ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

Sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti.

Sutikimas – išsaugoti kreditinės kortelės duomenis jūsų „Rimi“ paskyroje

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

Jūsų mobiliojo telefono numerį mes naudojame tam, kad galėtume nedelsiant su jumis susisiekti skubiais atvejais. Tam, kad pateiktume jums informaciją apie „Mano Rimi“ lojalumo programą arba apie RIMI e. parduotuvę (pvz., sistemos, Taisyklių, šios Privatumo politikos pasikeitimus, nusiųsti pranešimą apie patvirtintą registraciją renginiuose, kuriuose jūs pareiškėte norą dalyvauti ir kt.), mes naudojame jūsų nurodytą el. paštą. Jūsų telefono numerį ir el. paštą naudojame ir tais atvejais, kai reikia patvirtinti registraciją ir pakeisti „Mano Rimi“ kortelę.

Komunikacijai bendro pobūdžio klausimais mes naudojame ir kitas platformas (pvz., interneto svetainę, terminalą, mobiliąją programėlę ir kt.).

 

·         Juridinio asmens paskyros RIMI e. parduotuvėje registracijos ir narystės administravimas

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume sukurti jūsų juridinio asmens paskyrą ir administruoti jūsų narystę. Naudojantis sukurta juridinio asmens paskyra visose trijose Baltijos šalyse galima pateikti užsakymą RIMI e. parduotuvėje, gauti išankstinę sąskaitą-faktūrą ir galutinę sąskaitą-faktūrą su nurodyta įmonės informacija, peržiūrėti ankstesnių užsakymų istoriją, išsaugoti pirkinių krepšelius bei naudotis kitais RIMI e. parduotuvės siūlomais privalumais.

Tam, kad galėtume sukurti juridinio asmens paskyrą ir administruoti jūsų narystę, reikia, kad jūs pateiktumėte asmens duomenis, kurie yra būtini sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti. Privalomi laukeliai, kuriuos būtina užpildyti registruojantis, yra pažymėti žvaigždute („*“), pvz., įmonės atstovo vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, kontaktinė informacija. Jei būtinų asmens duomenų nepateiksite, sukurti paskyros negalėsite. Jeigu jums nepavyktų užpildyti kai kurių privalomų laukelių, būtinai kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.

Nustatyti savo parinktis ir pateikti kitus duomenis juridinio asmens paskyroje jūs galite savo nuožiūra. Pavyzdžiui, galite nurodyti, koks yra numatytasis jūsų pristatymo adresas, išsaugoti kreditinės kortelės duomenis tam, kad galėtumėte greičiau atsiskaityti RIMI e. parduotuvėje.

Jūsų pareiga – pateikti tik galiojančius bei tikrus asmens duomenis ir tik tokius duomenis, kurie yra tinkami ir būtini šiame informaciniame tekste nurodytiems tikslams pasiekti. Sukurdami juridinio asmens paskyrą jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Jei asmens duomenys yra netikslūs, jūs privalote nedelsdami juos ištaisyti.

Jūsų duomenys bus naudojami sukurti jūsų juridinio asmens paskyrą arba prie jos prisijungti, pateikti joje atitinkamą informaciją, atsakyti į jūsų prašymus, užtikrinti, kad jūsų pateikta informacija būtų tiksli ir atnaujinta, patvirtinti jūsų registraciją, nustatyti jūsų tapatybę bei susisiekti su jumis būtinais atvejais ir pranešti svarbią informaciją (pvz., apie Taisyklių, šios Privatumo politikos pakeitimus ir kt.).

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Informacija apie įmonę, pvz., įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Tapatu mo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

Sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti.

Sutikimas – išsaugoti kreditinės kortelės duomenis jūsų Įmonės paskyroje

 

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Pirkimų RIMI e. parduotuvėje administravimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume administruoti jūsų apsipirkimą RIMI e. parduotuvėje. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jūsų užsakymą, mokėjimą, nusiųsti jums sąskaitą-faktūrą, kredito avizą, palaikyti su jumis ryšį užsakymo ir jo statuso klausimais, pristatyti užsakymą ir vykdyti panašius veiksmus, susijusius su jūsų užsakymo vykdymu.

Tam, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą, reikia, kad jūs pateiktumėte asmens duomenis, būtinus sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti. Pavyzdžiui, norėdami apmokėti užsakymą turite pateikti mokėjimo duomenis, o jei norite, kad užsakymas būtų jums pristatytas tiesiogiai, mums reikia žinoti, kokiu adresu jį pristatyti.

Norint pateikti užsakymą RIMI e. parduotuvėje, sukurti paskyrą nėra būtina. Yra galimybė už prekes sumokėti ir svečio teisėmis, pateikiant tik tuos asmens duomenis, kurie būtini užsakymui įvykdyti, pvz., vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, gimimo datą. Asmens duomenys, kurie pateikiami apsiperkant svečio teisėmis, nebus naudojami paskyrai sukurti, tačiau jie bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu bei su juo susijusiais dokumentais (pavyzdžiui, su sąskaita-faktūra, kredito aviza).

Jūsų mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą mes naudojame komunikacijos dėl jūsų pateikto užsakymo tikslu. Pavyzdžiui, jūsų mobiliojo telefono numerį naudojame tam, kad galėtume su jumis susisiekti tada, jei kiltų problemų su pateiktu užsakymu; jei užsakymą turime pristatyti į jūsų nurodytą vietą; taip pat tam, kad galėtume nusiųsti PIN kodą, kuris naudojamas atsiimant užsakymą ir kt. Jūsų el. pašto adresą mes naudojame tam, kad galėtume jus informuoti apie jūsų užsakymo statusą (užsakymas patvirtintas, paruoštas pristatyti, pristatytas, atšauktas, užsakymo pristatyti nepavyko, laukiama atsiėmimo nepavykus užsakymo pristatyti nurodytu adresu ir t. t.), kad galėtume nusiųsti užsakymui atsiimti skirtą PIN kodą ir kt.

Pristatymo tikslais RIMI gali pasitelkti rangovus arba pasiūlyti pasinaudoti kitų pristatymo įmonių paslaugomis skubiam ar bet kokiam kitokiam pristatymui atlikti. Šiais tikslais su mūsų partneriu, kuris veikia kaip atskiras duomenų tvarkytojas arba duomenų valdytojas, gali būti dalijamasi ribotu kiekiu asmens duomenų, pavyzdžiui, informacija apie jūsų tapatybę, kontaktiniais duomenimis, užsakymo duomenimis ir informacija apie pristatymą. Jei informacija bus dalijamasi su kitu atskiru duomenų valdytoju, RIMI pateiks nuorodą į jų privatumo politiką arba privatumo pareiškimą.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Tapatu mo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Operacijos duomenys, pvz., operacijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, kvito numeris ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

Siekiant su jumis sudaryti sutartį ir ją vykdyti.

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Asmeninių pasiūlymų ir kitų programos privalumų administravimas

Jūsų narystės lojalumo programoje metu jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume administruoti asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas bei kitus privalumus, pavyzdžiui, nuolaidas vardadienių ir gimtadienių proga, privalumus specialių klubų dalyviams (pvz., auginančių vaikus, vynų klubo, augintinių klubo ir kt.), kvietimus į specialius renginius. Mes tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini konkretaus privalumo tikslais.

Jei mes įvestume papildomų privalumų arba pasiūlymų, kurių atveju prašytume pateikti papildomus asmens duomenis, arba jei norėtume jau pateiktus duomenis naudoti kitais tikslais, paprašydami jus pateikti naujus asmens duomenis arba supažindindami jus su naujais duomenų tvarkymo tikslais, mes pateiksime jums informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt..

·         Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt..

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.

·         Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

Vykdyti sutartį su jumis

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

Programos Taisyklėse yra nustatyta, kad mes įsipareigojame jums pateikti specialiai jums pritaikytus asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas bei kitus privalumus.

Siekdami pateikti jums asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas ir kitus privalumus, mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Tam, kad galėtume tai padaryti, jūsų pateiktus asmens duomenis bei duomenis, kuriuos gauname įvertinę jūsų veiksmus (pvz., apsipirkimo operacijas, vietas, kuriose naudojotės „Mano Rimi“ kortele, prisijungimus prie „Rimi“ paskyros ir kt.) mes analizuojame taikydami bendrąją taisyklę arba specialius algoritmus ir prognozavimo modelius. Mūsų atlikti veiksmai neturi jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Tam, kad jūs galėtumėte pasinaudoti mūsų siūlomais pagrindiniais privalumais, mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, pagrįstą tik bendrąja taisykle, kuri taikoma visiems klientams, turintiems „Rimi“ paskyrą. Jis nėra pagrįstas jūsų pasirinkimais, elgsena ar panašiais ypatumais, ir tam, kad galėtume jums suteikti tokius privalumus, mes nebandome nuspėti ar įvertinti jokios jūsų galimos elgsenos ar pasirinkimo. Pavyzdžiui, automatizuotas sprendimų priėmimas naudojamas tada, kai paskirstome atitinkamą „Mano Rimi“ pinigų sumą pagal apskaičiavimus, atliktus atsižvelgiant į jūsų operacijos sumą ir įsigytus pirkinius. Pagal taisyklę, kuri nustato, kad „Mano Rimi“ pinigai nekaupiami perkant alkoholinius gėrimus, sistema automatiškai aptinka krepšelyje tokius pirkinius ir apskaičiuodama „Mano Rimi“ pinigus, jų neįtraukia. Pagal jūsų įvestą gimimo datą sistema nustato, kada jums pateikti gimtadienio pasiūlymus. Atsižvelgdami į tai, kokiais pasiūlymais jūs naudojatės arba nesinaudojate, nustatome kitas „Mano Rimi“ lojalumo programos galimybes, kuriomis jūs galite naudotis.

Tam, kad galėtume pateikti jums asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas (ir kartais pasiūlyti kitus privalumus), mums būtina jus profiliuoti, t. y. pasitelkus specialius algoritmus ir prognozavimo modelius išanalizuoti jūsų pasirinkimus, elgseną ar panašius požymius. Pavyzdžiui, specialūs algoritmai analizuoja jūsų pateiktus asmens duomenis ir jūsų apsipirkimo operacijas (pvz., vietą, kurioje apsiperkate, įsigytas prekes ir kt.), kad sukurtų asmeninius ir tik jums skirtus pasiūlymus. Atsižvelgdami į jūsų pirkimo operaciją, galime suformuoti ir individualizuotą rekomendaciją dėl kitų jums skirtų programos privalumų.

Kadangi asmeniniai pasiūlymai, asmeninės rekomendacijos ir teikiami privalumai yra „Mano Rimi“ lojalumo programos esmė ir pagrindinis tikslas, tuo atveju, jei jūs nenorite, kad jums būtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, dalyvauti šioje programoje jūs negalėsite.

 

 

·         Tiesioginė rinkodara

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, norėdami siųsti jums rinkodaros informaciją, pvz., asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas, informaciją apie nuolaidas, privalumus, išpardavimus, specialias akcijas (įskaitant mūsų partnerių akcijas), mūsų naujienas, naujas asortimento prekes ir kt., jūsų pasirinktu ryšių kanalu, pvz., SMS, el. paštu, aktyviaisiais pranešimais ir kt.

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Informacija apie įmonę, pvz., įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt..

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.

·         Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.

·         Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

·         Ryšio duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versijos, laiko zona, naršyklės tipas ir kt.

Jūsų sutikimas

 

Tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros informaciją

 

Mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, tam, kad suteiktume jums pagal jūsų poreikius pritaikytas ir veiksmingas tiesioginės rinkodaros paslaugas. Tuo tikslu atsižvelgiame į jūsų pateiktus asmens duomenis ir (arba) duomenis, kuriuos išskaičiuojame, atsižvelgę į jūsų elgseną (pvz., parduotuvę, kurioje apsiperkate). Pavyzdžiui, informacija apie naują paslaugą mūsų konkrečioje parduotuvėje gali dominti tik tuos programos dalyvius, kurie apsiperka atitinkamoje parduotuvėje. Todėl gali būti, kad mes priimsime sprendimą pranešimus siųsti tik tiems dalyviams, kurie apsipirko atitinkamoje parduotuvėje. Mūsų vykdoma veikla jums neturi jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

·         Teisinių reikalavimų vykdymas

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įvykdyti įvairių mums taikomų teisės aktų reikalavimus, pvz., reglamentuojančių apskaitą, atsakomybę už produktus ir produktų saugumą. Pavyzdžiui, jūsų asmens kodą mes naudojame siekdami patvirtinti jūsų tapatybę ir patikrinti amžių tada, kai RIMI e. parduotuvėje pateiktame užsakyme yra alkoholinių gėrimų. Įstatymuose nustatytą laikotarpį mes saugome operacijos informaciją ir su jūsų užsakymu RIMI e. parduotuvėje susijusią dokumentaciją (pvz., užsakymo duomenis, sąskaitas-faktūras, kredito avizą, grąžinimo duomenis ir pan.).

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

Vykdyti mūsų teisinę prievolę

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas

Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus, įskaitant mūsų siekį užkirsti kelią sukčiavimui arba nusikalstamai veikai ir (arba) ją nutraukti, surinkti įrodymus apie nustatytas problemas ir suvaldyti situaciją bei sustabdyti netinkamo mūsų produktų arba paslaugų naudojimo atvejus.

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Tapatu mo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

·         Informacija apie įmonę, pvz., įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt..

·         Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt..

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt..

·         Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt..

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Operacijos duomenys, pvz., operacijos data ir vieta, pirktos prekės, pirkimo suma, kvito numeris ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt..

·         Ryšio duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versijos, laiko zona, naršyklės tipas ir kt.

·         Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt..

·         Teisinių reikalavimų valdymui

Mūsų teisėtas interesas užkirsti kelią sukčiavimui, sustabdyti sukčiavimą ar nusikalstamą veiką bei netinkamą mūsų produktų naudojimą

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

Mes galime naudoti jūsų pateiktus asmens duomenis, jei reikėtų su jumis susisiekti, nustačius galimas problemas su jūsų paskyra, „Mano Rimi“ kortele, su tuo, kaip jūs naudojate mūsų produktus ar paslaugas, pvz., mes aptikome klaidų operacijose, nustatėme, kad pamiršote grąžinti savitarnos skenerį ir kt.

Savarankiško skenavimo sistemos naudojimo atveju mes taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Jis grindžiamas apibrėžtomis bendrosiomis taisyklėmis, taikomomis visiems savarankiško skenavimo sistemos naudotojams, pvz., tam tikrais naudotojo veiksmais, ankstesnių tikslumo patikrų rezultatais ir kt. Jei nustatytos taisyklės laikomasi, sistema pradeda dalinę arba visišką jūsų nuskenuoto pirkinių krepšelio tikslumo patikrą. Tokia veikla jums neturi jokio reikšmingo poveikio. Tokios veiklos rezultatas – jūsų pirkinių krepšelį iš naujo nuskenuos parduotuvės darbuotojas. Jei jūs nepageidaujate, kad jums būtų taikomas toks automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, naudotis savarankiško skenavimo sistema jūs negalėsite.

 

·         Informacijos saugumo tikslai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad nustatytume galimą grėsmę, sukčiavimą ar neteisėtą veiką, apsaugotume sistemas ir duomenis nuo neleistinų pakeitimų ir išlaikytume vientisumą. Mes registruojame informaciją (audito registracijos žurnale) apie jūsų ir savo veiksmus mūsų sistemose, prie kurių jums ir mums yra suteikta prieiga. Pavyzdžiui, mes registruojame (audito registracijos žurnale) duomenis tada, kai jūs (arba mes jūsų prašymu) prisijungiate prie jūsų paskyros, keičiate duomenis arba sistemoje atliekate kitus veiksmus.

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Tapatu mo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

·         Ryšio duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versijos, laiko zona, naršyklės tipas ir kt.

·         Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

·         Kiti duomenys, būtini tikslui pasiekti.

Mūsų teisėtas interesas užtikrinti informacijos saugumą

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Statistiniai ir rinkos tyrimų tikslai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume pateikti ataskaitas ir statistinius duomenis, stebėti, vertinti, tobulinti ir plėtoti mūsų paslaugas (pavyzdžiui, kiek pristatymų buvo įvykdyta laiku ir pan.). Šiais tikslais mes netvarkysime tokių duomenų, kaip jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija ar kokia nors kita informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti jus kaip konkretų asmenį.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.

·         Užsakymo duomenys, pvz., užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos, pristatymo būdas ir kt.

·         Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.

·         Informacija apie pristatymą, pvz., pristatymo data ir laikas, pristatymo adresas, pastabos ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Mokėjimo duomenys, pvz., mokėjimo rūšis, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo paskirties apibūdinimas ir kt.

·         Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt..

·         Grįžtamojo ryšio duomenys

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso tobulinti ir plėtoti mūsų paslaugas.

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Apklausų vykdymo tikslu

Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti tam, kad galėtume jus pakviesti dalyvauti apklausose, skirtose surinkti klientų atsiliepimus, kurie leistų mums gerinti ir plėtoti savo paslaugas. Jei jūs sutikote gauti rinkodaros informaciją, apklausos anketą mes jums nusiųsime jūsų pasirinktu komunikacijos kanalu. Kitais atvejais mes galime paskelbti apklausą mūsų interneto svetainėje, parduotuvėse esančiuose terminaluose ir kt., kur galėsite ją rasti ir, jei pageidaujate, užpildyti.

Sprendimą, ar dalyvauti apklausoje, jūs galite priimti savo nuožiūra.

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

·         Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.

·         Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.

·         Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

·         Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt..

·         Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.

·         Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.

·         Grįžtamojo ryšio duomenys

Jūsų sutikimas

 

Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

 

 

·         Žaidimai

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti žaidimus, jei jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją, identifikuotume jus išduodant žaidimo prizus, , taip pat tam, kad įtrauktume jūsų vardą ir pavardę į žaidimo protokolą pagal teisinės prievolės vykdymo tvarką.

Informuojame, kad išreiškę pageidavimą dalyvauti žaidimuose, jūs sutinkate, kad jūsų „Mano Rimi“ kortelės numeris būtų įtrauktas į „Rimi“ ir mūsų tiekėjų organizuojamus automatinius žaidimus apie tai jums nepranešus papildomai. Informaciją apie tiekėjus, kurie rengia automatinius žaidimus ir su kuriais mes dalijamės jūsų asmens duomenimis (pvz. „Mano Rimi“ kortelės numeriu arba jūsų kontaktine informacija) rasite: Estijoje čia https://www.rimi.ee/privaatsuspoliitika/osaleja/kampaaniamangude-isikuandmete-tootlemine , Latvijoje čia https://www.rimi.lv/piedavajumi , Lietuvoje čia https://www.rimi.lt/organizatoriai . Įteikiant prizą, bus patikrinama jūsų tapatybė. Jei faktiniai asmens duomenys neatitiks pateiktųjų, prizas nebus įteiktas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis tais atvejais, jei jūs dalyvaujate mūsų rengiamuose žaidimuose, rasite: Estijoje čia https://www.rimi.ee/privaatsuspoliitika/osaleja/kampaaniamangude-isikuandmete-tootlemine , Latvijoje čia https://www.rimi.lv/privatuma-politika/dalibnieks/loteriju-spelu-unvai-konkursu-privatuma-politika , Lietuvoje čia https://www.rimi.lt/privatumo-politika/renginiai-ir-parama/zaidimu-privatumo-politika .

 

·         Klientų nusiskundimų valdymas

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume administruoti jūsų paklausimus ir nusiskundimus. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis paklausimų ir nusiskundimų administravimo kontekste, rasite: Estijoje čia https://www.rimi.ee/privaatsuspoliitika/klient/kliendi-pretensioonide-lahendamise-privaatsuspoliitika , Latvijoje čia https://www.rimi.lv/privatuma-politika/klients/pretenziju-unvai-pieprasijumu-izvertesanas-privatuma-politika , Lietuvoje čia https://www.rimi.lt/privatumo-politika/apsipirkimas/pirkeju-paklausimu-nusiskundimu-privatumo-politika .

Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

·         Iš jūsų

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate tiesiogiai ir netiesiogiai, pavyzdžiui, kai sukuriate paskyrą, pateikiate užsakymą, susisiekiate su mumis, naudojatės „Mano Rimi“ kortele, mūsų sistemomis, platformomis ir priemonėmis.

 

Dalijimasis asmens duomenimis

·         Paslaugų teikėjai

Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su įmonėmis, kurios mums teikia tokias paslaugas:

·         duomenų centrų paslaugas;

·         informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros paslaugas;

·         interneto ar mobiliųjų programėlių kūrimo ir priežiūros paslaugas;

·         klientų duomenų analizės paslaugas;

·         asmeninių pasiūlymų rengimo paslaugas;

·         tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas;

·         su rinkodaros veiksmais susijusias paslaugas;

·         klientų skambučių centro paslaugas;

·         teikia lojalumo programos pasiūlymus;

·         pristatymo paslaugas.

Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą reikalaujama, kad jos apsaugotų jūsų asmens duomenis.

 

·         Grupės bendrovės

Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovėmis, jei to reikia nustatytiems tikslams pasiekti.

 

·         Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

·         Žaidimų, kuriuose jus išreiškėte norą dalyvauti, organizatoriai

Kai kuriais jūsų asmens duomenimis (pvz., „Mano Rimi“ kortelės numeriu, jūsų kontaktine informacija) mes galime dalintis su savo bendradarbiavimo partneriais, organizuojančiais automatinius žaidimus, kuriuose jūs pareiškėte norą dalyvauti. Išsamesnę informaciją apie tokius žaidimus skaitykite dalies „Žaidimai“ skirsnyje „Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl“.

 

·         Kitos įmonės

Pristatymo tikslais RIMI gali pasiūlyti pasinaudoti kitų siuntų pristatymo įmonių paslaugomis skubiam ar bet kokiam kitokiam pristatymui atlikti. Šiais tikslais su mūsų partneriu, kuris veikia kaip duomenų valdytojas, gali būti dalijamasi ribotu kiekiu asmens duomenų, pavyzdžiui, informacija apie jūsų tapatybę, kontaktiniais duomenimis, užsakymo duomenimis ir informacija apie pristatymą. Jei informacija bus dalijamasi su atskiru duomenų valdytoju, RIMI pateiks nuorodą į jų privatumo politiką arba privatumo pareiškimą. Tokiems duomenims gali būti taikomos skirtingos duomenų saugojimo taisyklės.

Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

Paslaugų teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis, gali perduoti arba tvarkyti jūsų asmens duomenis valstybėje, kuri yra už ES arba EEE teritorijos ribų. Siekdami garantuoti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą duomenų perdavimo už ES arba EEE ribų metu, mes užtikriname, kad būtų įdiegtos tinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės, pavyzdžiui, ES Komisijos sprendimas, pagal kurį reikalaujama, kad atitinkama valstybė privalo užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, standartinės sutarčių sąlygos ir kt. Pateikę mums rašytinį prašymą, jūs gausite informaciją apie įdiegtas asmens duomenų apsaugos priemones.

Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

Visi tiesiogiai iš jūsų ir netiesiogiai gauti asmens duomenys yra saugojami jūsų paskyroje tiek laiko, kiek jūs turite „Rimi“ paskyrą. Jei mums nebereikės tam tikrų duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę, tokių duomenų visą laikotarpį nesaugosime ir juos anoniminiais paversime greičiau.

 

Jei pirkdami nenaudojote „Mano Rimi“ kortelės visus 1 (vienerius) kalendorinius metus, praėjus 1 (vieneriems) metams ir pasibaigus visų sukauptų „Mano Rimi“ pinigų bei virtualių lipdukų galiojimui, jūsų „Rimi“ paskyra (įskaitant „Mano Rimi“ kortelę) bus užblokuota, o visi su ja susieti asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti arba saugiai paversti anoniminiais taip, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

Jei visus 1 (vienerius) kalendorinius metus jūs neprisijungsite prie savo juridinio asmens paskyros, tokia juridinio asmens paskyra bus panaikinta. Praėjus 1 (vieneriems) metams jūsų juridinio asmens paskyra bus ištrinta, o visi su jumis susieti asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti arba saugiai paversti anoniminiais taip, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys bus tvarkomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

 

Dokumentai, susiję su jūsų užsakymu RIMI e. parduotuvėje (pvz., užsakymo duomenys, sąskaitos-faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros, kredito aviza, grąžinimo duomenys ir kt.), bus saugomi atitinkamos šalies įstatymuose nustatytą laikotarpį: „Rimi Eesti Food AS“ klientų atveju – 7 metus, „SIA Rimi Latvia“ klientų atveju – 10 metų, UAB „Rimi Lietuva“ klientų atveju – 5 metus. Saugojimo terminas pradedamas skaičiuoti taip:

-          saugojami užsakymo duomenys – nuo užsakymo suformavimo dienos;

-          saugojami prekių grąžinimo duomenys – nuo prekių grąžinimo suformavimo dienos;

-          finansiniai dokumentai (pvz., sąskaitos-faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros, kredito aviza) – nuo dokumento suformavimo momento.

Jei paskyroje buvo išsaugoti kreditinės kortelės duomenys, jie bus saugomi tol, kol jūsų paskyra bus aktyvi, arba tol, kol neatšauksite savo sutikimo.

Teisinio reikalavimo atveju duomenys bus tvarkomi tol, kol bus tiriamas, sprendžiamas ir įgyvendinamas teisinis reikalavimas. Jei atlikus tyrimą pažeidimų nebus nustatyta, duomenys bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą priėmimo dienos. Jei bus nustatyta, kad įvyko pažeidimas, duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą priėmimo dienos arba iki bus galutinai įgyvendintas teismo sprendimas.

Informacijos saugumo tikslais tvarkomi duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 18 kalendorinių mėnesių, jei pagal įstatymus nėra reikalaujama juos saugoti ilgiau.

Statistiniais ir rinkos tyrimų tikslais tvarkomi duomenys bus saugomi tol, kol bus reikalingi mums įgyvendinti savo teisinį interesą.

Apklausos duomenys saugojami ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo anketos užpildymo dienos.

 

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

·         Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Pamatyti, kokius jūsų asmens duomenis mes turime, galima bet kuriuo metu prisijungus prie savo „Rimi“ paskyros arba prie juridinio asmens paskyros. Norėdami pasinaudoti šia teise, jūs galite pateikti prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 

·         Teisė ištaisyti asmens duomenis

Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Tam tikrą informaciją apie save jūs galite atnaujinti prisijungę prie savo „Rimi“ paskyros arba juridinio asmens paskyros, arba paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą.

·         Teisė atšaukti sutikimą

Jei jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Pakeisti savo parinktis ir atšaukti savo sutikimą galima prisijungus prie savo „Rimi“ paskyros, juridinio asmens paskyros, arba paskambinus į Klientų aptarnavimo centrą.

 

·         Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Be to, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galima pakeitus parinktis savo „Rimi“ paskyroje, juridinio asmens paskyroje, arba paskambinus į Klientų aptarnavimo centrą. 

 

·         Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 

·         Teisė ištrinti asmens duomenis

Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis saugoti. Ištrinti tam tikrus duomenis galima prisijungus prie savo „Rimi“ paskyros arba juridinio asmens paskyros. Be to, paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą, jūs galite paprašyti, kad būtų ištrinti tam tikri duomenys, arba pašalinta visa jūsų „Rimi“ paskyra arba juridinio asmens paskyra.

 

·         Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei prašote apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, toks prašymas gali paveikti jūsų dalyvavimą programoje arba galimybę pateikti ir vykdyti užsakymus RIMI e. parduotuvėje. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

·         Teisė į duomenų perkeliamumą

Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

su kuo turėčiau susisiekti, jei kiltų klausimų?

Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame kreiptis į mus.

Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

·         Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

Jūsų sukurta paskyra galioja ir ja naudotis galima visose Baltijos valstybėse. Siekdami užtikrinti šią funkcinę galimybę, mes nustatėme, kad visos toliau įvardytos mūsų bendrovės turi bendro duomenų valdytojo statusą ir visos yra atsakingos už tai, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Tačiau gali būti, kad kiekviena bendrovė bus ir individualiai atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. veiks kaip atskiras duomenų valdytojas tais atvejais, kai atitinkama bendrovė jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje minėtais tikslais tvarko savarankiškai ir atskirai nuo kitų bendrovių.

Jūsų atžvilgiu atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą yra atitinkamoje jūsų šalyje įregistruota RIMI bendrovė.

Jei norėtumėte su mumis susisiekti arba pasinaudoti šioje Privatumo politikoje minėtomis teisėmis, kreipkitės į atitinkamoje jūsų šalyje įregistruotą RIMI bendrovę. Mes užtikrinsime, kad visos mūsų bendrovės (išvardytos toliau), kurios tvarko jūsų duomenis, gerbtų ir užtikrintų jūsų galimybę pasinaudoti savo teisėmis.

 

 

„SIA Rimi Latvia“, įmonės kodas 40003053029,

Juridinis adresas: 161 A. Deglava iela, Ryga, Latvija, LV 1021

Telefono numeris: +371 67045409

El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

 

„Rimi Eesti Food AS“, įmonės kodas 10263574

Juridinis adresas: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae apylinkė, Estija

Telefono numeris: +373 6059400

El. paštas: info.ee@rimibaltic.com

 

UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

Telefono numeris: +370 5 2461057

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

 

 

·         Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

SIA Rimi Latvia

Telefono numeris: + 371 80000180

El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

 

UAB „Rimi Lietuva“

Telefono numeris: 8 800 29 000

El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

 

Rimi Eesti Food AS

Telefono numeris: +372 6 056 333

El. paštas: klienditugi@rimibaltic.com

 

 

·         Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.