Apie „Mano grupės“ naudą

Kas yra „Mano grupė“ ir kodėl verta į ją jungtis?

Susijungę į „Mano grupę“ galėsite naudotis ir grupės narių asmeniniais pasiūlymais, kartu kaupti „Mano Rimi“ pinigus ir virtualius „lipdukus“.

„Mano Rimi“ asmenų grupės narių skaičius negali viršyti 5 (penkių) asmenų ir galima priklausyti tik vienai grupei.

 

 

 

Kaip sukurti grupę?

Asmuo, norintis prijungti kitą asmenį prie „Mano Rimi“ asmenų grupės, turi prisijungęs prie savo paskyros www.rimi.lt svetainėje  (Mano Rimi --> Mano grupė) išsiųsti kvietimą kitam asmeniui, suvesdamas jo „Mano Rimi“ kortelės numerį.

 

Pirmasis asmuo, pakvietęs kitą asmenį, tampa „Mano Rimi“ asmenų grupės administratoriumi. 

Administratorius gali:

  • patvirtinti naujus grupės narius;
  • pašalinti kitus grupės narius;
  • išardyti „Mano Rimi“ asmenų grupę;
  • inicijuoti tolimesnį narių prijungimą.

 

 

 

Kviečiamasis narys turi padaryti tą patį – prisijungęs prie savo paskyros www.rimi.lt svetainėje (Mano Rimi --> Mano grupė) suvesti administratoriaus „Mano Rimi“ kortelės numerį. Grupė sukuriama, kai abi pusės patvirtina susijungimą.

 

„Mano Rimi“ asmenų grupės nariai galės matyti:

  • kiek narių dalyvauja grupėje;
  • kiek bendrai yra sukaupę bei panaudoję „Mano Rimi“ pinigų;
  • „Mano Rimi“ pinigų likutį;
  • visų grupės narių asmeninius pasiūlymus;
  • savo bei kitų grupės narių pirkimo istoriją nuo įstojimo į „Mano Rimi“ asmenų grupę momento ir iki išėjimo iš jo.

 

 

 

Ar galima panaikinti grupę?

Tuo atveju, jei administratorius nuspręstų išeiti iš grupės, prieš tai jis privalo pašalinti kitus gupės narius, o iki atsijungimo sukaupti „Mano Rimi“ pinigai – išdalinami proporcingai.

Atsiskyrimo nuo „Mano Rimi“ asmenų grupės atveju, iki tol uždirbtų „Mano Rimi“ pinigų likutis, bus paskirstomas visiems proporcingai.

 

 

<< Sukurti grupę