Apie „Mano grupės“ naudą

Kas yra „Mano grupė“ ir kodėl verta į ją jungtis?

Susijungę į „Mano grupę“ galėsite naudotis ir grupės narių asmeniniais pasiūlymais, kartu kaupti „Mano Rimi“ pinigus ir virtualius „lipdukus“.

„Mano Rimi“ asmenų grupės narių skaičius negali viršyti 5 (penkių) asmenų ir galima priklausyti tik vienai grupei.

 

 

 

Kaip sukurti grupę?

Asmuo, norintis prijungti kitą asmenį prie „Mano Rimi“ asmenų grupės, turi prisijungęs prie savo paskyros www.rimi.lt svetainėje  (Mano Rimi --> Mano grupė) išsiųsti kvietimą kitam asmeniui, suvesdamas jo „Mano Rimi“ kortelės numerį.

 

Pirmasis asmuo, pakvietęs kitą asmenį, tampa „Mano Rimi“ asmenų grupės administratoriumi. 

Administratorius gali:

  • patvirtinti naujus grupės narius;
  • pašalinti kitus grupės narius;
  • išardyti „Mano Rimi“ asmenų grupę;
  • inicijuoti tolimesnį narių prijungimą.

 

 

 

Kviečiamasis narys turi padaryti tą patį – prisijungęs prie savo paskyros www.rimi.lt svetainėje (Mano Rimi --> Mano grupė) suvesti administratoriaus „Mano Rimi“ kortelės numerį. Grupė sukuriama, kai abi pusės patvirtina susijungimą.

 

„Mano Rimi“ asmenų grupės nariai galės matyti:

  • kiek narių dalyvauja grupėje;
  • kiek bendrai yra sukaupę bei panaudoję „Mano Rimi“ pinigų;
  • „Mano Rimi“ pinigų likutį;
  • visų grupės narių asmeninius pasiūlymus;
  • savo bei kitų grupės narių pirkimo istoriją nuo įstojimo į „Mano Rimi“ asmenų grupę momento ir iki išėjimo iš jo.

 

 

 

Ar galima panaikinti grupę?

Tuo atveju, jei administratorius nuspręstų išeiti iš grupės, prieš tai jis privalo pašalinti kitus gupės narius, o iki atsijungimo sukaupti „Mano Rimi“ pinigai – išdalinami proporcingai.

Atsiskyrimo nuo „Mano Rimi“ asmenų grupės atveju, iki tol uždirbtų „Mano Rimi“ pinigų likutis, bus paskirstomas visiems proporcingai.

 

 

<< Sukurti grupę

Svarbu!

Informaciją apie tai, kokią mažiausią kainą per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo „Rimi“ taikė leidinyje nurodytoms negreitai gendančioms prekėms rasite e. parduotuvėje ir prekybos vietose (atitinkamos prekės kainolapyje).