Ką reiškia maistingumo ir sveikumo simboliai?

Sveikumo logotipais ir simboliais siekiama interpretuoti maistinę informaciją ir atkreipti vartotojų dėmesį į etiketę, ypač tais atvejais, kai spaudžia laikas. ES teisės aktai jų nurodyti nereikalauja, bet jie yra reglamentuojami kai kuriose šalyse. Vienas dažniausiai pastebimų sveikatos simbolių Šiaurės ir Baltijos šalyse yra Rakto skylutės simbolis.

Rakto skylutė: sveiki pasirinkimai, kuriuos paprasta priimti

Rakto skylutės simbolis buvo sukurtas siekiant vartotojams padėti pasirinkti sveikiausią maisto kategorijos produktą Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Makedonijoje. Rakto skylute pažymėtuose maisto produktuose yra mažiau cukraus ir druskos, daugiau skaidulų ir visų grūdo dalių miltų, sveikesni riebalai arba riebalų yra mažiau nei tos pačios rūšies maisto produktuose, nepažymėtuose šiuo simboliu. Tai savanoriškas sveikumo logotipas, t. y. produktų atitikimą Rakto skylutės reikalavimams užtikrina patys gamintojai. Siekdama savo tikslo skatinti sveiką gyvenseną, mūsų „Rimi Goodlife“ prekės ženklu žymimi produktai kuriami pagal labai panašius kriterijus, kurie taikomi Rakto skylutės simboliui.

Daugiau sužinoti gali čia.

Rakto skylutės logotipas

Kiti ant pakuotės esantys simboliai

Visuomenė vis labiau nori būti informuota apie įvairius maisto vartojimo poveikius, tokius kaip poveikį aplinkai, gyvūnų gerovei ir darbo sąlygoms besivystančiose šalyse. Informacija apie tai kartais pateikiama ant maisto ir gėrimo pakuočių esančiuose ženkluose ir logotipuose. Tokiais ekologiniais ir etiniais ženklais siekiama skatinti žmones priimti visuomenei naudingus sprendimus (pvz., sprendimus, kurie yra draugiški aplinkai ir (arba) turi etinę dimensiją). Toliau pateikiami ženklai, kuriais naudinga vadovautis siekiant atsakingai rinktis produktus atitinkamose tvarumo srityse.

Etiški produktai gaminami ir tvarkomi vadovaujantis sąžiningos prekybos principais, kurie koncentruojasi į socialinį ir ekonominį skaidrumą prekybos grandinėje. Sąžininga prekyba reiškia sąžiningas darbo taisykles ir geresnes prekybos sąlygas smulkiems ūkininkams, taip pat geresnius ir labiau pagrįstus prekybos standartus visame gamybos ir pristatymo procese. Toliau pateiktos žinomiausios sąžiningos prekybos sertifikavimo organizacijos, kurios garantuoja, kad gamintojai laikosi sąžiningos prekybos principų:

„Fairtrade International“ arba FLO kiekvienam produktui nustato minimalią kainą ir antkainį, kurį gamintojas (ūkininkas) turi gauti iš pirkėjo. Organizacija sertifikuoja produktus, kurių sudedamosios medžiagos atkeliauja iš mažiau išsivysčiusių šalių, pavyzdžiui, kavą, bananus, kakavą, arbatą, cukrų ir t.t.

Daugiau sužinoti gali čia.

„Fairtrade International“ logotipas

„The Rainforest Alliance Certified“ antspaudas skiriamas ūkiams, miškams ir verslams, kurie atitinka griežtus aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius standartus: biologinės įvairovės išsaugojimo, geresnių pragyvenimo šaltinių ir žmonių gerovės, gamtos išteklių išsaugojimo, efektyvaus planavimo ir ūkio valdymo sistemų. Neseniai „Rainforest Alliance“ susijungė su UTZ organizacija, tad galime sulaukti su jų produktų žymėjimo standartu susijusių pokyčių.

Aplinkosaugos sertifikatas suteikia patikimos informacijos, kurie produktai daro mažesnį poveikį aplinkai ir taip mums padeda mažinti gamtos patiriamą naštą bei remti ekologišką produkciją. Toks ženklas skiriamas tiems produktams, kurie visą produkto gyvavimo ciklą atitinka tam tikrus kriterijus: kurios žaliavos yra naudojamos gamyboje, kaip produktai yra vartojami, kaip jie yra išmetami, ar produktą ar jo pakuotę galima perdirbti ir t.t.

„Marine Stewardship Council“ (Jūros priežiūros taryba) arba MSC yra tarptautinė nepelno organizacija, sukurta spręsti tokias problemas kaip netvari žvejyba ir jūros gėrybių resursų išsaugojimas ateičiai. Pasirinkdami produktą su MSC ženklu, jūs remiate:

  • žvejybą pagal tokius apribojimus, kurie leidžia palaikyti natūralų laukinių žuvų populiacijos lygį, apsaugantį nuo jų išnykimo pavojaus;
  • žvejybos veiksmus, kurie užtikrina natūralios ekosistemos struktūrą, produktyvumą ir įvairovę;
  • žuvininkystės ūkius, kurie laikosi atitinkamų įstatymų ir yra įdiegę griežtas valdymo sistemas, leidžiančias sumažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Daugiau sužinoti gali čia.

MSC

„Aquaculture Stewardship Council“ (Akvakultūros priežiūros taryba) arba ASC yra pasaulyje pirmaujanti organizacija, įgyvendinanti atsakingo ūkininkavimo būdu išgautų jūros gėrybių sertifikavimo ir ženklinimo programą. Pirkdami geresniu būdu gaminamus žuvų produktus su ASC logotipu, jūs padedate tenkinti nuolat augantį akvakultūros produktų poreikį, tuo pačiu padedate mažinti susijusį neigiamą socialinį poveikį bei įtaką aplinkai, pavyzdžiui, vandens taršą, vietinių ekosistemų naikinimą ir prastas darbo sąlygas. ASC standartai ir reikalavimai yra labai panašūs į MSC standartus ir reikalavimus, tačiau ASC taikoma tik jūrų gėrybių ūkiams, o MSC – tik žvejybos pramonei.

Daugiau sužinoti gali čia.

ASC

„Forest Stewardship Council“ (Miškų valdymo taryba) arba FSC teikia aplinkosauginius sertifikatus ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai tvariai miškininkystei. Šiuo ženklu gali būti žymimi medienos ir popieriaus produktai, pagaminti naudojant tvarių miškų ūkių žaliavas arba perdirbtas medžiagas, pvz., kartono pakuotės, sodo baldai ir kepsninės. FSC sertifikatas laikomas „aukso standartu“ – ekspertai vartotojams rekomenduoja ieškoti ir prašyti produktų, pažymėtų FSC logotipu, kuris reiškia, kad medieną galima atsekti iki konkretaus tvariai valdomo miško.

Daugiau sužinoti gali čia.

FSC

ES ekologinis ženklas yra pagrįstas ES ekologinio ūkininkavimo reglamentu ir rodo, kad 95 proc. produkto sudedamųjų dalių yra pagamintos ekologišku būdu. Jis užtikrina, kad gamybos procesas yra natūralus, tvarus bei atitinka ekologiniam ūkininkavimui ir apdirbimui taikomus reglamentus. Ekologinį logotipą galima naudoti tik su tais produktais, kuriuos kaip ekologiškus patvirtino įgaliotoji priežiūros institucija ar įstaiga. Tai reiškia, kad jie atitiko griežtas gamybos, transportavimo ir laikymo sąlygas.

Daugiau sužinoti gali čia.

EU Organic