0

E-parduotuvės taisyklės

Šios E. parduotuvės taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė mūsų elektroninėje parduotuvėje www.rimi.lt, pagrindu. Šiose E. parduotuvės taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių E. parduotuvės taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.

Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad E. parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs E. parduotuvės taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų mūsų elektroninėje parduotuvėje www.rimi.lt.

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

 • RIMI – tai elektroninė parduotuvė www.rimi.lt ir susijusi teisių savininkė UAB „RIMI LIETUVA“ (įmonės kodas 123715317, juridinis adresas Spaudos g. 6-1, LT 05132 Vilnius, Lietuva), kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Klientui siūlo ir parduoda prekes pagal šias E. parduotuvės taisykles.
 • Klientas

1. Ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes. Teisę pirkti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys.
2. Juridinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes.

 • RIMI E. PARDUOTUVĖ – tai elektroninė parduotuvė www.rimi.lt, kurią Klientas naudoja savo užsakymams pateikti.
 • Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną.
 • Atsiėmimas parduotuvėje – tai RIMI E. PARDUOTUVĖJE suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje arba centriniame prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) šiose E. parduotuvės taisyklėse.
 • Pristatymo zona – tai RIMI nustatyta teritorija, kurios ribose RIMI gali pristatyti prekes Kliento nurodytu adresu. Naujausias teritorinių zonų ribas galima rasti paspaudus šias nuorodą: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/pristatymo-budai.

2. REGISTRACIJA

Klientas gali naudotis RIMI E. PARDUOTUVĖS paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:
1. Registruotas naudotojas:

 • Klientas privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei
 • Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams;
 • norint sukurti Kliento paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus.

2. Svečias:

 • prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, gimimo datą ir adresą, jei Klientas pasirenka pristatymą nurodytu adresu. Jei Klientas pasirenka atsiėmimą parduotuvėje, nurodyti adresą nėra būtina.

3. Registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas:

 • Klientas, kuris yra juridinis asmuo, privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams;
 • norint sukurti juridinio asmens paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, įmonės atstovo vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo numerį (pasirinktinai), kontaktinius duomenis, slaptažodį, bei pažymėti komunikacijos nustatymus;
 • juridinio asmens paskyros naudotojams lojalumo kortelės pasiūlymai negalioja.

Klientas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Kliento slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Klientui. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Kliento paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Klientui, nebent būtų įrodyta, kad Kliento paskyra kitas asmuo pasinaudojo ne dėl Kliento kaltės, arba jei ja pasinaudojo dėl RIMI kaltės. Jei Kliento paskyra naudojasi kitas asmuo, RIMI laikys, kad ja naudojasi Klientas. Praradęs prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis, Klientas privalo apie tai pranešti RIMI, paskambindamas RIMI E. parduotuvės portale nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą RIMI E. parduotuvės portale nurodytu el. pašto adresu.

Pasirinkdamas komunikacijos nustatymus, Klientas pasirenka, ar pageidauja iš RIMI arba iš RIMI partnerių gauti pranešimus ir naudingus pasiūlymus Klientui. Klientas gali pats pasirinkti komunikacijos kanalus, kuriais RIMI siųstų jam pranešimus arba pasiūlymus. Tuo atveju, jei Klientas pasirenka, kad nori gauti pranešimus ir pasiūlymus, tai reiškia, kad Klientas sutinka, jog RIMI jam siųstų pranešimus ir pasiūlymus Kliento pasirinktais komunikacijos kanalais.

Jei Klientas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savojoje Kliento paskyroje. Norint atlikti pakeitimus, reikia atverti Kliento paskyros nustatymus ir spausti tas pranešimų rūšis, kurias Klientas nori pakeisti. Kliento paskyros nustatymus galima pasiekti paspaudus šią nuorodą: https://login.onrimi.net/SSO_WEB/RimiSSO/Profile/index. Be to, galima pateikti prašymą raštu tiesiogiai Rimi arba Rimi duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu RimiDPO@rimibaltic.com.

Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Klientui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Klientas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes pirmiau minėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Klientui apie užsakymo statusą.

Klientų asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines bei kitas iš šių E. parduotuvės taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas RIMI E. PARDUOTUVĖJE suteiktas paslaugas. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama šių E. parduotuvės taisyklių 11 skirsnyje.

3. KAINOS, MOKĖJIMAI IR PRISTATYMO MOKESTIS

Prekių kainos RIMI E. PARDUOTUVĖJE yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kokios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

Jei visa užsakymo suma yra 49,99 EUR arba mažesnė, papildomai prie užsakymo kainos Klientas turės sumokėti pristatymo į namus mokestį, kuris, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo laiko, gali būti iki 4,99 EUR. Pristatymo mokestis netaikomas, jei visa užsakymo suma yra didesnė kaip 49,99 EUR.

Registruoti Klientai (netaikoma klientams, kurie perka svečio statusu) gali įsigyti paslaugą „Nemokamo pristatymo abonementas.“ Įsigijęs šią paslaugą už tam tikrą fiksuotą mokestį, Klientas gali tam tikrą nustatytą laikotarpį (įskaitant abonemento įsigijimo dieną) naudotis nemokamo pristatymo paslauga visiems užsakymams, kurių suma didesnė kaip 20 EUR. „Nemokamo pristatymo abonementą“ į pirkinių krepšelį galima įtraukti RIMI E. PARDUOTUVĖS atsiskaitymo žingsnyje. Jei abonemento galiojimo laikotarpiu Klientas bent 1 kartą per mėnesį pasinaudoja nemokamo pristatymo paslauga tuomet, kai pirkinių krepšelio suma yra 49,99 EUR arba mažesnė, pinigų už abonementą susigrąžinti nebegalima. Grąžinti pinigus už „Nemokamo pristatymo abonementą“ galima už visus paskesnius mėnesius, per kuriuos bent 1 kartą nebuvo pasinaudota nemokamo pristatymo paslauga perkant už 49,99 EUR arba mažesnę sumą. Abonemento galiojimo pabaigos data priklauso nuo pasirinktos abonemento trukmės ir ją galima pamatyti Kliento paskyroje.

Minimali užsakymo pristatant į namus ir į atsiėmimo parduotuvėje punktą suma yra 20,00 EUR.

Įtraukti į savo užsakymą papildomas prekes Klientas galės iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą. Teisiškai toks užsakymo papildymas laikomas atskiru sandoriu (užsakymu) tomis pačiomis, kaip ir pirminio užsakymo, kuris buvo papildytas, pristatymo sąlygomis. Jei užsakymą dar galima papildyti, Klientas matys veikiantį mygtuką „Pridėti prekes“. Jei Klientas į užsakymą įtraukia papildomas prekes, jos laikomos užsakytomis tik tada, kai Klientas už jas sumoka. Užsakymui papildyti skirtas laikas yra ribotas. Jis skaičiuojamas nuo papildymo pradžios, o Klientui likęs laikas matyti laikmatyje.

Baigęs pildyti užsakymą, Klientas gaus užsakymo patvirtinimą, kuriame bus išvardytos papildomai į užsakymą įtrauktos prekės.

RIMI E. PARDUOTUVĖ pasilieka sau teisę riboti didžiausią vieno užsakymo prekių skaičių.

Įsigyti alkoholinių gėrimų bus galima tik tuomet, kai Klientas patvirtina savo tapatybę ir amžių reikalavimus atitinkančiu elektroniniu tapatybės nustatymo būdu.

Kuponai, taikomi pagrindiniam užsakymui, galios ir papildomai į užsakymą įtrauktoms prekėms, jeigu kupono nuolaida yra galiojanti. Taikyti nuolaidą arba panaudoti kuponą tik papildomoms prekėms negalima. Pristačius prekes, RIMI nusiųs Klientui elektroninį dokumentą – elektroniniu būdu suformuotą sąskaitą faktūrą. Elektroninis dokumentas galioja be parašo. Klientui, kuris yra juridinis asmuo, pranešimas apie užsakymo patvirtinimą bus nusiųstas kartu su elektroniniu dokumentu – elektroniniu būdu suformuota išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra. Toks elektroninis dokumentas – išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra galioja be parašo.

Pateikti užsakymą, kuris būtų mažesnis nei nustatyta 20,00 EUR dydžio minimali vertė, nėra galimybės. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie yra nurodyti RIMI E. PARDUOTUVĖS mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad sveriamų produktų kiekis kaip galima labiau atitiktų Kliento užsakyme nurodytą kiekį. Tačiau atsižvelgus į natūralaus dydžio ir svorio skirtumus, RIMI negarantuoja, kad paimtas produktų kiekis atitiks užsakyme nurodytą kiekį. Todėl galimi nedideli svorio skirtumai.

RIMI niekaip neįsipareigoja užtikrinti tikslaus užsakytų prekių svorio. Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Kliento nurodytą svorį. RIMI garantuoja, kad tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Klientui nereikės papildomai mokėti. Jei pristatytų prekių svoris yra mažesnis nei užsakyme nurodytas, kainos tarp užsakyto ir pristatyto svorio skirtumas Klientui bus grąžintas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Pinigų grąžinimai bus įforminami nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

Pakavimo mokestis priklauso nuo krepšelio dydžio. Jį pamatysite atsiskaitymo žingsnyje, eilutėje „Pakavimo mokestis.“

Apskaičiuojant nemokamo pristatymo sumą ir minimalaus užsakymo vertę, pakavimo mokestis neįtraukiamas.

Pakavimo mokestį sudaro viso užsakymo pakavimo (maišelių) kaina* (į jį gali būti įtraukta lengvų plastikinių maišelių kaina),** papildomų plastikinių maišelių kaina*** ir vienkartinių plastikinių dėžučių kaina.****

*Formuojant užsakymą, prekės pakuojamos į popierinius maišelius. Užšaldyti produktai gali būti pakuojami į lengvus plastikinius maišelius.

**Mokestis taikomas už lengvus plastikinius maišelius, į kuriuos būtina sudėti iš anksto supakuotus arba nesupakuotus maisto produktus (išskyrus lengvus plastikinius maišelius iki 15 mikronų storio, kurie yra būtini siekiant užtikrinti pirminės maisto produktų pakuotės higieną).

***Jei produktai yra nestandartinio dydžio ir (arba) jei būtina užkirsti kelią galimam maisto ir gretimų produktų sąlyčiui, yra naudojami papildomi plastikiniai maišeliai.

****Papildomas mokestis taikomas vienkartinėms plastikinėms dėžutėms, į kurias sudedami nesupakuoti maisto produktai.
 

4. JŪSŲ UŽSAKYMO PRODUKTŲ SURINKIMAS IR UŽSAKYMO PRISTATYMAS

RIMI deda visas pastangas, kad kiekvienas užsakymas būtų visiškai įvykdytas. Tačiau RIMI negarantuoja, kad pristatytame užsakyme bus tiksliai tokie produktai, kurie buvo užsakyti internetu, nes tuo metu, kai yra formuojamas užsakymas, prekybos centre tam tikrų produktų gali ir nebūti.

Gali būti, kad užsakytus produktus teks pakeisti kitais. Pateikdamas užsakymą Klientas turi galimybę nurodyti, ar tuo atveju, jei konkretaus produkto nebūtų, užsakytą produktą pakeisti kitu. Jei Klientas pasirinko, kad nesamo produktų keisti kitu nereikia, užsakyme bus tik tokie produktai, kokių likutis surinkimo metu yra prekybos centre. Jei Klientas leidžia nesamus produktus keisti kitais, RIMI padarys viską, kad rastų tokius produktus, kurie (RIMI supratimu) bus geriausia alternatyva. Tačiau RIMI negali garantuoti, kad pasirinkti prekių pakaitalai tikrai atitiks Kliento lūkesčius.

Prieš Klientui atsiimant užsakymą arba jį pristatant, Klientui bus pranešta apie produktus, kuriuos jis gaus, ir apie produktų pakeitimą kitais (jei buvo pasirinkta tokia galimybė). Klientas visada turės teisę užsakymo perdavimo metu grąžinti pakeistą produktą ir už jį atgauti pinigus tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Produktų pakaitalų kaina apskaičiuojama pagal produktų, kuriuos Klientas pasirinko formuodamas užsakymą, kainą. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra didesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, RIMI garantuoja, kad nereikalaus, jog Klientas sumokėtų papildomai. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra mažesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, Klientui bus grąžintas produktų pakaitalų ir jo iš pradžių pasirinktų produktų kainų skirtumas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Skirtumo suma bus grąžinta nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

Pristatymas bus vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Kliento užsakymą RIMI pristatys nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo. Klientui paprašius, kurjeris užsakymą pristatys į konkretų daugiabučio namo aukštą tik tuo atveju, jei:
1. kurjeris yra gavęs Kliento sutikimą; ir
2. kurjeris mano, kad įvykdyti tokį prašymą yra saugu ir praktiška. RIMI visada pasilieka sau teisę pristatyti užsakymą nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo.

Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, RIMI gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas, tačiau, deja, RIMI negali užsakymo pristatyti į Kliento darbo vietą. Jei įmonė turi bendrą priimamąjį, užsakymą RIMI gali pristatyti į priimamąjį.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad RIMI užsakymus pristato tik tam tikrose Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Palangos miesto ir rajono zonose. Norėdami įsitikinti, ar mes siūlome pristatymą į jūsų vietovę, pristatymo zonas pasitikslinkite paspaudę šią nuorodą: Lietuva: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/pristatymo-budai. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą.

Užsakymai bus pristatomi Klientams kiekvieną savaitės dieną 9.00–21.00 val. Teisę atsiimti alkoholinius gėrimus turi tik ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys.

Užsakyti alkoholinius gėrimus Klientas gali bet kuriuo metu, tačiau šie produktai gali būti pristatomi tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai nepristatomi. Jei dėl svarbių ir objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, force majeure arba kliūčių, kurių pagrįstai neįmanoma numatyti ir kurių nei RIMI, nei Klientas negali kontroliuoti) užsakymas būtų pristatytas anksčiau arba vėliau nei minėtos valandos, o užsakyme yra alkoholinių gėrimų, tokie alkoholiniai gėrimai lieka pas kurjerį, o Klientui grąžinami už tuos produktus sumokėti pinigai. Siekiant įsitikinti, ar asmuo tikrai yra ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus, pristačius užsakymą, bus reikalaujama, kad Klientas pateiktų galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Pristatydama produktus, kuriuos įsigyti galima tik sulaukus tam tikro amžiaus, RIMI vadovaujasi „25 metų amžiaus“ taisykle, todėl tuo atveju, jei asmuo atrodo jaunesnis nei 25 metų, mes prašysime pateikti asmens tapatybės dokumentą. Jei produktų, kuriuos galima įsigyti tik sulaukus tam tikro amžiaus, pristatymo momentu Klientas neturės galiojančio dokumento, kuris patvirtintų jo amžių, o kartu su juo nebus kitų asmenų, kuriems jau yra 20 metų, produktai liks pas kurjerį. Tuo atveju, jei užsakymas pristatomas Kliento nurodytu laiku, tačiau tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, apie tai pranešama Klientui. Tam, kad Klientas galėtų susitarti dėl kito pristatymo laiko arba dėl užsakymo atsiėmimo parduotuvėje, Klientui reikia pačiam kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą.

Tais atvejais, jei RIMI turi grąžinti užsakymą, ir jei kurjeris mėgino užsakymą pristatyti Kliento nurodytu laiku, Klientui gali būti pritaikytas papildomas mokestis.

Nors RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad Kliento užsakymas būtų pristatytas nurodytu laiku, RIMI neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad buvo iš dalies arba visiškai nukrypta nuo pristatymo laiko, jei toks nukrypimas atsirado dėl Kliento kaltės ar kitų neišvengiamų aplinkybių.

Pristatymo būdą Klientas gali keisti iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą.
Jei Klientas pasirinks pigesnį pristatymo būdą, jam bus grąžintas pinigų skirtumas. Jei Klientas pasirinks brangesnį pristatymo būdą, pavyzdžiui, užsakymo atsiėmimą parduotuvėje (arba tą būdą, kuris yra brangesnis ar pigesnis priklausomai nuo nuolaidos), Klientas turės sumokėti papildomą sumą, o pakeitimai bus patvirtinti tik atlikus mokėjimą.

Jei Klientas kuponą pritaikė pristatymo būdui arba parduotuvei, keisti pristatymo būdo Klientui nebeleidžiama.
 

5. KOKYBĖS GARANTIJA IR CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

RIMI visuomet stengsis užsakymui parinkti šviežiausius ir aukščiausios kokybės produktus. Tai reiškia, kad bus parenkami produktai, kurių galiojimo terminas yra ilgiausias, ir kad produktai bus pakuojami bei transportuojami saugiai. Tačiau nuomonė dėl pakankamos produkto kokybės yra subjektyvus dalykas, todėl RIMI neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tie produktai visuomet atitiks Kliento lūkesčius. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, priimdamas pristatytą užsakymą Klientas gali grąžinti konkretų produktą ir atgauti už jį sumokėtą visą pinigų sumą.

Dėl įvairių įrenginių, kurie naudojami užsakant produktus, techninių charakteristikų ar kitų pagrįstai tikėtinų skirtumų RIMI E. parduotuvės portale rodomi produktai gali būti šiek tiek kitokio dydžio, formos ir spalvos, negu gautieji produktai.

Visų produktų, kuriuos galima įsigyti RIMI E. parduotuvėje, charakteristikos yra nurodytos produkto aprašyme, kuris pridedamas prie kiekvieno produkto.
 

6. UŽSAKYMŲ ATSIĖMIMAS PARDUOTUVĖJE

Jei Klientas pasirenka atsiimti užsakymą parduotuvėje, atsiėmimo laiko intervalas ir parduotuvė bus nustatomi pateikus užsakymą. Kai kuriose parduotuvėse yra galimybė atsiimti užsakymą tą pačią dieną.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad Klientai neturės galimybės atsiimti užsakymą anksčiau nei nurodytu laiku. Jei Klientas atvyksta vėliau, gali būti, kad užsakymą dar bus galima atsiimti. Tokiais atvejais kreipkitės į atsiėmimo parduotuvėje punkte dirbančius RIMI darbuotojus, kurie jums galės padėti.

Užsakymai Klientams bus perduodami kiekvieną savaitės dieną nuo 08.00 iki 20.00 val. parduotuvėse įrengtuose atsiėmimo parduotuvėje punktuose arba „Drive“ . Užsakymų atsiėmimas parduotuvėje ir „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose yra nemokamas. Savo užsakymus klientai galės pasiimti naudodamiesi PIN kodu, kuris jiems išsiunčiamas SMS žinute arba el. paštu. „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose užsakymus galima atsiimti ir pagal Kliento automobilio valstybinį numerį, kurį būtina įvesti ir išsaugoti pateikiant užsakymą ar Kliento paskyroje, arba naudojantis RIMI mobiliąja programėle.

Alkoholinius gėrimus galima atsiimti tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholinių gėrimų atsiimti negalima. Teisę atsiimti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys. Atsiimdamas užsakymą Klientas privalo papildomai patvirtinti savo amžių, pateikdamas RIMI darbuotojams asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Atsiimti užsakymus galima tik per Kliento nurodytą laiko intervalą. Jei Klientas atvyksta vėliau nei nurodytu laiku, užsakymo atsiėmimo procesas gali užtrukti ilgiau.

Jei per nustatytą laiko intervalą Klientas neatvyksta atsiimti užsakymo, RIMI pasilieka sau teisę atšaukti užsakymą ir grąžinti Klientui už produktus sumokėtą sumą. RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui sumos, kuri lygi patirtiems nuostoliams už tą užsakymo dalį, kurią sudaro negrąžintini produktai, įskaitant ne vien tik gendančius produktus.

7. TEISĖ ATSISAKYTI IR TEISĖ NEPRIIMTI UŽSAKYMO

Klientas turi teisę vienašališkai pasinaudoti teise atsisakyti užsakymo per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Apie užsakymo atsisakymą būtina nedelsiant informuoti RIMI. Teise atsisakyti užsakymo galima pasinaudoti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiomis E. parduotuvės taisyklėmis ir kitomis galiojančiomis RIMI išleistomis sąlygomis. Tiesiogines tokių užsakymų grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

Jei Klientas pageidauja grąžinti greitai gendančius produktus, juos galima grąžinti per tinkamumo vartoti terminą. Klientas privalo turėti omenyje tai, kad sveikatos ar higienos sumetimais negalima grąžinti ir RIMI negali atgal priimti tam tikrų produktų (pavyzdžiui, dantų šepetėlių arba trumpai galiojančių produktų).
Šviežius trumpai galiojančius maisto produktus, kurie buvo panaudoti kaip prekių pakaitalai vietoje Kliento pasirinktų produktų, galima grąžinti tik per kurjerį užsakymo pristatymo momentu arba grąžinti tik RIMI darbuotojui užsakymo atsiėmimo momentu tuo atveju, jei Klientas buvo pasirinkęs atsiėmimą parduotuvėje. Kurjeris arba RIMI darbuotojas pasirūpins, kad sumokėta pinigų suma būtų grąžinta į tą mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą.

Klientas turi teisę užsakytas prekes grąžinti per 14 dienų, apie tai įspėjęs RIMI Klientų aptarnavimo centrą. Klientas gali grąžinti maisto produktus ir ne maisto prekes, išskyrus šviežius trumpai galiojančius maisto produktus. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.  

Grąžinant maisto produktus į parduotuvę, maisto produktai turi būti originalioje pakuotėje ir neatidaryti. Jei Klientas šių reikalavimų negali įvykdyti, RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui pinigų už jo grąžintus produktus. Grąžinant ne maisto prekes į parduotuvę, jos turi būti originalioje pakuotėje, neatidarytos ir tinkamo vartoti termino + 1 diena. Jei Klientas šių reikalavimų negali įvykdyti, RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui pinigų už jo grąžintas prekes.

Jei gavęs užsakymą Klientas nustato, kad užsakyme yra sugadintų ir (arba) prastos kokybės prekių, Klientas turi kreiptis su pareiškimu į RIMI Klientų aptarnavimo centrą. Rekomenduojama pateikti sugadinto produkto nuotrauką. Klientų aptarnavimo centras pasirūpins, kad pinigai būtų grąžinti į tą pačią sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą. RIMI pasilieka teisę paprašyti, kad sugadintą produktą Klientas grąžintų į parduotuvę.
 

8. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

Esant rimtoms aplinkybėms, RIMI gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti RIMI E. parduotuvės portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, RIMI grąžins per 10 darbo dienų.

Dėl būtinumo užtikrinti RIMI E. parduotuvės veiklos tęstinumą RIMI pasilieka teisę nustatyti leidžiamą pirkti to paties produkto kiekį. RIMI turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą, jei Klientas užsako neįprastai didelį tos pačios rūšies prekių kiekį (nepriklausomai nuo to, ar produktai buvo užsakyti per vieną ar kelis kartus).

Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Per tam tikrą laikotarpį nuo užsakymo pateikimo Klientas gali pats atšaukti užsakymą sistemoje. Praėjus šiam laikotarpiui, Klientas turi teisę kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Klientui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

9. KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS

Jei kiltų klausimų dėl apsipirkimo RIMI E. parduotuvėje, RIMI skatina jus kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą nuo 8.00 iki 22.00 val. telefonu 8 800 29 000, arba rašyti el. paštu info.lt@rimibaltic.com.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Tuo atveju, jei RIMI pažeistų šias E. parduotuvės taisykles, RIMI bus atsakinga tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Kliento patirtus nuostolius.

RIMI gali vienašališkai pakeisti šias E. parduotuvės taisykles arba nutraukti visos RIMI E. parduotuvės arba jos dalies veiklą. Apie  RIMI E. parduotuvės pakeitimus ar jos veiklos nutraukimą RIMI praneš paskelbdama pranešimą RIMI E. parduotuvės portale ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir (arba) nusiųsdama pranešimą el. paštu kiekvienam klientui. Tokiame pranešime RIMI paprašys, kad Klientas susipažintų su pakeitimais.
RIMI e. parduotuvė pasilieka teisę apriboti Kliento galimybę naudotis RIMI e. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją apie tai atskirai neįspėjusi, jei Klientas bando pakenkti stabilumui ir saugumui tokiomis priemonėmis, už kurias pagal galiojančius įstatymus asmuo yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Šios E. parduotuvės taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija yra tos nuomonės, kad kuri nors šių E. parduotuvės taisyklių nuostata neatitinka įstatymų, yra neteisinga arba netinkama, toks sprendimas nepaveikia likusių E. parduotuvės taisyklių nuostatų, kurios yra galiojančios ir visiškai taikytinos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojimo.

Jei Klientas mano, kad RIMI pažeidė šias E. parduotuvės taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Kliento galimybę naudotis savo teisėmis, ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
Telefonas: (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466
El. paštas: tarnyba@vvtat.lt
 

11. DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

Kliento asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių E. parduotuvės taisyklių ir šios nuotolinės sutarties, bei naudotis RIMI E. parduotuvės siūlomomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo apsaugos politikoje, kurią rasite paspaudę čia.

Mano paskyra

Pristatymas
0 EUR