0

E-parduotuvės taisyklės

Šios E-parduotuvės taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė mūsų elektroninėje parduotuvėje www.Rimi.lt, pagrindu. Šiose E-parduotuvės taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių E-parduotuvės taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.

Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad E-parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs E-parduotuvės taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų mūsų elektroninėje parduotuvėje www.Rimi.lt.

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

 • RIMI – tai elektroninė parduotuvė www.rimi.lt ir susijusi teisių savininkė UAB „RIMI LIETUVA“ (įmonės kodas 123715317, juridinis adresas Spaudos g. 6-1, LT 05132 Vilnius, Lietuva), kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Klientui siūlo ir parduoda prekes pagal šias E-parduotuvės taisykles.
   
 • Klientas

1. fizinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes. Teisę pirkti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys. Teisę pirkti energinius gėrimus turi tik ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys.
2. Juridinis asmuo, kuris iš RIMI užsako prekes.

 • RIMI E-PARDUOTUVĖ – tai elektroninė parduotuvė www.rimi.lt, kurią Klientas naudoja savo užsakymams pateikti.
   
 • Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną.
   
 • Atsiėmimas parduotuvėje – tai RIMI E-PARDUOTUVĖJE suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje arba prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) šiose E-parduotuvės taisyklėse.
   
 • Pristatymo zona – tai RIMI nustatyta teritorija, kurios ribose RIMI gali pristatyti prekes Kliento nurodytu adresu. Naujausias teritorinės zonos ribas galima rasti internete www.rimi.lt/e-parduotuve.

2. REGISTRACIJA

Klientas gali naudotis RIMI E-PARDUOTUVĖS paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:
1.    registruotas naudotojas:
a.    Klientas privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą, mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams. Norint sukurti Kliento paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus.
b.    Tam, kad galėtų prisijungti prie RIMI E-PARDUOTUVĖS, Klientas gali naudotis savuoju „Mano Rimi“ lojalumo programos profiliu. Tokiu atveju sistema naudoja Kliento duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį, adresą (tik tuo atveju, jei reikia pristatyti konkrečiu adresu), pasirinktus rinkodaros pranešimų siuntimo kanalus. Jei „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyroje Klientas nėra nurodęs vienos ar kelių minėtų asmens duomenų kategorijų, sistema prašys pateikti papildomą informaciją. Taip pat Klientas gali pasirinkti, ar jis norėtų gauti elektroninės parduotuvės rinkodaros pranešimus, ir jei taip – kokiais komunikacijos kanalais.

2.    svečias:
a.    prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir adresą, jei Klientas pasirenka pristatymą nurodytu adresu. Jei Klientas pasirenka Atsiėmimą parduotuvėje, nurodyti adresą nėra būtina.

3.    registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas:
a.    Klientas, kuris yra juridinis asmuo, privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą, mobilaus telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams; Norint sukurti juridinio asmens paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, įmonės atstovo vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo numerį (pasirinktinai), kontaktinius duomenis, slaptažodį bei pažymėti komunikacijos nustatymus.

Klientas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Kliento slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Klientui. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Kliento paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Klientui. Jei Kliento paskyra naudojasi kitas asmuo, RIMI laikys, kad ja naudojasi Klientas. Praradęs prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis, Klientas privalo apie tai pranešti RIMI, paskambindamas RIMI E-PARDUOTUVĖS portale nurodytu telefonu, arba nusiųsdamas pranešimą  tuo el. pašto adresu, kuris irgi nurodytas RIMI E-PARDUOTUVĖS portale.
Pasirinkdamas komunikacijos nustatymus, Klientas pasirenka, ar pageidauja iš RIMI arba iš RIMI partnerių gauti pranešimus ir naudingus pasiūlymus Klientui. Klientas gali pats pasirinkti komunikacijos kanalus, kuriais RIMI siųstų jam pranešimus arba pasiūlymus. Tuo atveju, jei Klientas pasirenka, kad nori gauti pranešimus ir pasiūlymus, tai reiškia, kad Klientas sutinka, jog RIMI jam siųstų pranešimus ir pasiūlymus Kliento pasirinktais komunikacijos kanalais.
Jei Klientas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savojoje Kliento paskyroje.
Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Klientui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Klientas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes pirmiau minėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Klientui apie užsakymo statusą.
Jei Klientas nusprendžia prie elektroninės parduotuvės prisijungti per lojalumo programos paskyrą (per lojalumo paskyrą gali jungtis tik fiziniai asmenys, bet ne juridiniai asmenys), tokiu atveju jis galės naudotis programos siūlomais privalumais:
•    gaus asmeninius pasiūlymus (įskaitant jo paties ir vaikų gimtadienių pasiūlymus);
•    gaus pasiūlymus lojalumo kortelės turėtojams;
•    galės kaupti „Mano Rimi“ pinigus;
•    galės rinkti virtualius „lipdukus“.
Klientų asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines ir kitas iš šių E-parduotuvės taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas RIMI E-PARDUOTUVĖJE suteiktas paslaugas. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama šių E-parduotuvės taisyklių 11 skirsnyje.

3. KAINOS, MOKĖJIMAI IR PRISTATYMO MOKESTIS

Prekių kainos RIMI E-PARDUOTUVĖJE  yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina RIMI E-PARDUOTUVĖJE ir RIMI fizinėje parduotuvėje skiriasi, taikoma RIMI E-PARDUOTUVĖS kaina. Jei produkto kaina RIMI E-PARDUOTUVĖJE ir ant produkto pakuotės nurodyta kaina skiriasi, taikoma RIMI E-PARDUOTUVĖS kaina. Akcijos ir kitos rinkodaros kampanijos RIMI E-PARDUOTUVĖJE ir RIMI fizinėse parduotuvėse gali skirtis.

Jei visa užsakymo suma yra 49,99 EUR arba mažesnė, papildomai prie užsakymo kainos Klientas turės sumokėti pristatymo į namus mokestį, kuris, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo laiko, gali būti iki 5 EUR. Pristatymo mokestis netaikomas, jei visa užsakymo suma yra didesnė kaip 49,99 EUR. Pristatymo mokesčiams gali būti taikomos akcijos.

Registruoti Klientai (netaikoma klientams, kurie perka svečio statusu) gali įsigyti paslaugą „Nemokamo pristatymo abonementas.“ Įsigijęs šią paslaugą už tam tikrą fiksuotą mokestį, Klientas gali tam tikrą nustatytą laikotarpį (įskaitant abonemento įsigijimo dieną) naudotis nemokamo pristatymo paslauga visiems užsakymams, kurių suma didesnė kaip 20 EUR. Jei Klientas bent 1 kartą pasinaudoja nemokamo pristatymo paslauga, pinigų už abonementą susigrąžinti nebegalima. Abonemento galiojimo pabaigos data priklauso nuo pasirinktos abonemento trukmės ir ją galima pamatyti Kliento paskyroje.
Minimali užsakymo pristatant į namus ir į Atsiėmimo parduotuvėje punktą suma yra 20 EUR. Suformuoti užsakymus, kurių suma būtų mažesnė nei 20.00 EUR, nėra galimybės.

Įtraukti į savo užsakymą papildomas prekes Klientas galės iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą. Teisiškai toks užsakymo papildymas laikomas atskiru sandoriu (užsakymu) tomis pačiomis, kaip ir pirminio užsakymo, kuris buvo papildytas, pristatymo sąlygomis. Jei užsakymą dar galima papildyti, Klientas matys veikiantį mygtuką „Pridėti prekes“. Jei Klientas į užsakymą įtraukia papildomas prekes, jos laikomos užsakytomis tik tada, kai Klientas už jas sumoka. Užsakymui papildyti skirtas laikas yra ribotas. Jis skaičiuojamas nuo papildymo pradžios, o Klientui likęs laikas matyti laikmatyje. 
Baigęs pildyti užsakymą, Klientas gaus užsakymo patvirtinimą, kuriame bus išvardytos papildomai į užsakymą įtrauktos prekės.
Kuponai, taikomi pagrindiniam užsakymui, galios ir papildomai į užsakymą įtrauktoms prekėms, jeigu kupono nuolaida yra galiojanti užsakymo papildymo metu. Jeigu nuolaidos kuponas nebuvo panaudotas darant pagrindinį užsakymą, tokiu atveju jo nebebus galima panaudoti įtraukiant į pagrindinį užsakymą papildomas prekes.

Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti RIMI E-PARDUOTUVĖS mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.
RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad sveriamų produktų kiekis kaip galima labiau atitiktų Kliento užsakyme nurodytą kiekį. Tačiau atsižvelgus į natūralaus dydžio ir svorio skirtumus, RIMI negarantuoja, kad paimtas produktų kiekis atitiks užsakyme nurodytą kiekį; galimi nedideli svorio skirtumai.
RIMI niekaip neįsipareigoja užtikrinti tikslaus užsakytų prekių svorio. Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Kliento nurodytą svorį. RIMI garantuoja, kad tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Klientui nereikės papildomai mokėti. Jei pristatytų prekių svoris yra mažesnis nei užsakyme nurodytas, kainos tarp užsakyto ir pristatyto svorio skirtumas Klientui bus grąžintas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Grąžinimai bus įforminami nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

RIMI nustatė fiksuotą mokestį už prekių pakavimą, kuris bus atliekamas surenkant produktus Kliento užsakymui. Pakavimo mokestį gali sudaryti kelių rūšių išlaidos.

Pakavimo mokestis priklauso nuo krepšelio dydžio. Jį pamatysite atsiskaitymo žingsnyje, eilutėje „Pakavimo mokestis.“
Pakavimo mokestį sudaro viso užsakymo pakavimo (maišelių) kaina;* į jį taip pat gali būti įtraukta lengvų plastikinių maišelių kaina,** papildomų plastikinių maišelių kaina*** ir vienkartinių plastikinių dėžučių kaina.****
*Prekės pakuojamos į popierinius maišelius. Užšaldytos prekės gali būti pakuojamos į lengvus plastikinius maišelius.
**Mokestis taikomas už lengvus plastikinius maišelius, į kuriuos būtina sudėti iš anksto supakuotus arba nesupakuotus maisto produktus (išskyrus lengvus plastikinius maišelius iki 15 mikronų storio, kurie yra būtini siekiant užtikrinti pirminės maisto produktų pakuotės higieną).
***Jei produktai yra nestandartinio dydžio ir (arba) jei būtina užkirsti kelią galimam maisto ir gretimų produktų sąlyčiui, yra naudojami papildomi plastikiniai maišeliai.
****Papildomas mokestis taikomas vienkartinėms plastikinėms dėžutėms, į kurias sudedami nesupakuoti maisto produktai.
 

4. JŪSŲ UŽSAKYMO PRODUKTŲ SURINKIMAS IR UŽSAKYMO PRISTATYMAS

RIMI deda visas pastangas, kad visi užsakymai būtų pilnai įvykdyti. Tačiau RIMI negarantuoja, kad pristatytame užsakyme bus tiksliai tokie produktai, kurie buvo užsakyti internetu, nes tuo metu, kai yra formuojamas užsakymas, tam tikrų produktų gali ir nebūti prekybos centre.

Užsakytus produktus gali tekti pakeisti kitais. Pateikdamas užsakymą Klientas turi galimybę nurodyti, ar tuo atveju, jei konkretaus produkto nebūtų, užsakytą produktą pakeisti kitu. Jei Klientas pasirinko, kad nesamo produktų keisti kitu nereikia, užsakyme bus tik tokie produktai, kokių likutis surinkimo metu yra prekybos centre. Jei Klientas leidžia nesamus produktus keisti kitais, RIMI padarys viską, kad rastų tokius produktus, kurie (RIMI supratimu) bus geriausia alternatyva. Tačiau RIMI negali garantuoti, kad pasirinkti prekių pakaitalai tikrai atitiks Kliento lūkesčius. 

Prieš Klientui atsiimant užsakymą arba jį pristatant, Klientui bus pranešta apie produktus, kuriuos jis gaus, ir apie produktų pakeitimą kitais (jei buvo pasirinkta tokia galimybė). Klientas visada turės teisę užsakymo perdavimo metu grąžinti pakeistą produktą ir už jį atgauti pinigus tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Jei prekės pakaitalas Kliento netenkina, už šį pakaitalą jam gali būti grąžinti pinigai tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Jei faktą, kad užsakyme yra prekių pakaitalų, kurie Kliento netenkina, Klientas pastebi po to, kai užsakymas jau buvo perduotas, Klientas gali susisiekti su RIMI Klientų aptarnavimo centru ir susitarti dėl produkto ir pinigų grąžinimo.

Prekių pakaitalų kaina apskaičiuojama pagal produktų, kuriuos Klientas pasirinko formuodamas užsakymą, kainą. Jei pristatytų prekių pakaitalų kaina yra didesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, RIMI garantuoja, kad nereikalaus, jog Klientas sumokėtų papildomai. Jei pristatytų prekių pakaitalų kaina yra mažesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, Klientui bus grąžintas alternatyvių ir jo iš pradžių pasirinktų produktų kainų skirtumas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Skirtumo suma bus grąžinta nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

Jei Klientas nusprendžia, kad prekių pakaitalų gauti nenori, o užsakytų produktų nėra, arba jų kiekis yra nepakankamas, Klientui bus grąžinta suma už tuos produktus, kurių nėra, arba kurių kiekio nepakanka, tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Suma bus grąžinta nedelsiant, tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

Jei Klientas gavo tokius produktus, kurių nebuvo užsakęs, arba jei produktų kiekis yra didesnis nei buvo užsakyta, ir visi tokie produktai nėra prekių pakaitalai, kuriais pakeičiami Kliento užsakytieji produktai (t. y. produktai buvo įdėti per klaidą), Klientas turėtų susisiekti su RIMI Klientų aptarnavimo centru.

Pristatymas bus vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Užsakymą RIMI pristatys nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo. Klientui paprašius, kurjeris užsakymą pristatys į konkretų daugiabučio namo aukštą tik tuo atveju, jei:
a.    kurjeris yra gavęs Kliento sutikimą; ir
b.    kurjeris mano, kad įvykdyti tokį prašymą yra saugu ir praktiška. RIMI visada pasilieka sau teisę pristatyti užsakymą nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo.

Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, RIMI gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas, tačiau, deja, RIMI negali užsakymo pristatyti į Kliento darbo vietą. Jei įmonė turi bendrą priimamąjį, užsakymą RIMI gali pristatyti į priimamąjį.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad RIMI užsakymus pristato tik tam tikrose Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Palangos miesto ir rajono zonose. Konkretūs miestai, miestų rajonai ir konkrečios zonos gali būti keičiamos. Sužinoti, ar mes pristatome užsakymus į atitinkamą Kliento buvimo vietą, galima internete adresu www.rimi.lt/e-parduotuve.
Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą.

Užsakymai bus pristatomi Klientams kiekvieną savaitės dieną 9.00 – 21.00 val. Teisę atsiimti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys. Teisę atsiimti energinius gėrimus turi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys. Pristatydama produktus, kuriuos įsigyti galima tik sulaukus tam tikro amžiaus, RIMI gali vadovautis „25 metų amžiaus“ taisykle, todėl tuo atveju, jei asmuo atrodo jaunesnis nei 25 metų, mes prašysime pateikti asmens tapatybės dokumentą. Jei produktų, kuriuos galima įsigyti tik sulaukus tam tikro amžiaus, pristatymo momentu Klientas neturės galiojančio dokumento, kuris patvirtintų jo amžių (t. y. Lietuvos ar užsienio šalies piliečio paso, Lietuvos ar užsienio šalies asmens tapatybės kortelės, arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo (išduoto po 2005 m. lapkričio 1 d.)), kurjeris minėtų produktų neatiduos, o Klientui bus grąžinti už tuos produktus sumokėti pinigai. Jei į užsakymą yra įtraukti alkoholiniai gėrimai, kurjeris gali įvertinti, ar nėra požymių, kad užsakymą su alkoholiniais gėrimais priimantis asmuo yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs. Tuo atveju, jei kiltų įtarimų, kad Klientas yra neblaivus, alkoholiniai gėrimai nebus perduoti.

Užsakyti alkoholinius gėrimus Klientas gali bet kuriuo metu, tačiau šie produktai gali būti pristatomi tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai nepristatomi. Jei dėl kokių nors priežasčių užsakymas pristatomas anksčiau ar vėliau nei minėtos valandos, o užsakyme yra alkoholinių gėrimų, tokie alkoholiniai gėrimai lieka pas kurjerį, o Klientui grąžinami už tuos produktus sumokėti pinigai.

Tuo atveju, jei užsakymas pristatomas Kliento nurodytu laiku, tačiau tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, apie tai pranešama Klientui. Tam, kad Klientas galėtų susitarti dėl kito pristatymo laiko arba dėl užsakymo atsiėmimo parduotuvėje, Klientui reikia pačiam kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą. Jei nei kurjeriui, nei RIMI Klientų aptarnavimo centrui nepavyksta susisiekti su Klientu, o Klientas pats nesikreipia į Klientų aptarnavimo centrą, užsakymas pristatomas į artimiausią Atsiėmimo parduotuvėje punktą. Prekes klientas gali atsiimti iki tos pačios dienos pabaigos. Jei Klientas per duotą laiką prekių neatsiima, užsakymas atšaukiamas, o sumokėta suma grąžinama Klientui tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.
Tokiais atvejais, jei RIMI turi grąžinti užsakymą, ir jei kurjeris mėgino užsakymą pristatyti Kliento nurodytu laiku, Klientui gali būti pritaikytas papildomas mokestis (pristatymo ir pakavimo mokestis).

Nors RIMI deda visas pastangas užtikrinti, kad Kliento užsakymas būtų pristatytas nurodytu laiku, RIMI neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad buvo iš dalies arba visiškai nukrypta nuo pristatymo laiko, jei toks nukrypimas atsirado dėl Kliento kaltės ar kitų neišvengiamų aplinkybių.

Jei užsakymo pristatyti neįmanoma dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių (pvz., registruodamasis RIMI E-PARDUOTUVĖS portale Klientas įvedė neteisingą adresą, tokio adreso nerasta, produktus gaunantis asmuo pateikė negaliojančią asmens tapatybės kortelę arba atsisakė ją pateikti (tais atvejais, kai RIMI privalo užtikrinti, kad prekes priimančio asmens amžius atitinka galiojančių teisės aktų arba šių E-parduotuvės taisyklių reikalavimus)), prekės nėra dar kartą siunčiamos pakartotiniam pristatymui. Sumokėta pinigų suma Klientui grąžinama iš jos atskaičius pristatymo ir pakavimo mokestį.

Pristatymo būdą Klientas gali keisti iki to momento, kai RIMI pradeda apdoroti užsakymą.

Jei Klientas pasirinks pigesnį pristatymo būdą, jam bus grąžintas pinigų skirtumas. Jei Klientas pasirinks brangesnį pristatymo būdą, pavyzdžiui, užsakymo Pristatymą (arba tą būdą, kuris yra brangesnis ar pigesnis priklausomai nuo nuolaidos), Klientas turės sumokėti papildomą sumą, o pakeitimai bus patvirtinti tik atlikus mokėjimą.

Jei Klientas kuponą pritaikė pristatymo būdui arba parduotuvei, keisti pristatymo būdo Klientui nebeleidžiama. 
 

5. KOKYBĖS GARANTIJA IR CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

RIMI visuomet stengsis užsakymui parinkti šviežiausius ir aukščiausios kokybės produktus. Tai reiškia, kad bus parenkami produktai, kurių galiojimo terminas yra ilgiausias, ir kad produktai bus pakuojami bei transportuojami saugiai. Tačiau nuomonė dėl pakankamos produkto kokybės yra subjektyvus dalykas, todėl RIMI neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tie produktai visuomet atitiks Kliento lūkesčius. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, priimdamas pristatytą užsakymą Klientas gali grąžinti konkretų produktą ir atgauti už jį sumokėtą visą pinigų sumą. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, tačiau jis tai pastebėjo tik po to, kai užsakymas jau buvo pristatytas, jis gali susiekti su RIMI Klientų aptarnavimo centru ir susitarti dėl produkto ir pinigų grąžinimo.

Dėl įvairių įrenginių, kurie naudojami užsakant produktus, techninių charakteristikų ar kitų pagrįstai tikėtinų skirtumų RIMI E-PARDUOTUVĖS portale rodomi produktai gali būti ne tokio paties dydžio, formos ir spalvos, kaip gautieji produktai.

Visų produktų, kuriuos galima įsigyti RIMI E-PARDUOTUVĖJE, charakteristikos yra nurodytos produkto aprašyme. RIMI atsako už tai, kad ši informacija būtų rodoma tik Klientams, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai numato kitaip. Už produkto charakteristikas apibūdinančią informaciją atsako gamintojas ir (arba) platintojas.

6. UŽSAKYMŲ ATSIĖMIMAS PARDUOTUVĖJE

Jei Klientas pasirenka atsiimti užsakymą parduotuvėje, atsiėmimo laikotarpis ir parduotuvė bus nustatomi pateikus užsakymą. Kai kuriose parduotuvėse yra galimybė atsiimti užsakymą tą pačią dieną.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad Klientai neturės galimybės atsiimti užsakymą anksčiau nei nurodytu laiku. Jei Klientas atvyksta vėliau, gali būti, kad užsakymą dar bus galima atsiimti. Tokiais atvejais kreipkitės į Atsiėmimo parduotuvėje punkte arba RIMI Klientų aptarnavimo centre dirbančius RIMI darbuotojus, kurie jums galės padėti.

Užsakymai Klientams bus perduodami kiekvieną savaitės dieną nuo 8.00 iki 20.00 val. tam tikrose parduotuvėse įrengtuose Atsiėmimo parduotuvėje ar „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose. Užsakymų atsiėmimas parduotuvėje ir „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose yra nemokamas. Savo užsakymus klientai galės pasiimti naudodamiesi PIN kodu, kuris jiems išsiunčiamas SMS žinute arba el. paštu, arba naudodamiesi „Rimi“ mobiliąja programėle. „Drive“ prekių atsiėmimo punktuose užsakymus galima atsiimti ir pagal Kliento automobilio valstybinį numerį, kurį galima įvesti ir išsaugoti pateikiant užsakymą arba Kliento paskyroje. 

Alkoholinius gėrimus galima atsiimti tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholinių gėrimų atsiimti negalima. Teisę atsiimti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys. Jei užsakyme yra alkoholinių gėrimų ir jei užsakymą atsiimantis asmuo atrodo jaunesnis nei 25 metų, mes prašysime pateikti asmens tapatybės dokumentą. Jei atsiėmimo metu Klientas neturės galiojančio dokumento, kuris patvirtintų jo amžių (t. y. Lietuvos ar užsienio šalies piliečio paso, Lietuvos ar užsienio šalies asmens tapatybės kortelės, arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo (išduoto po 2005 m. lapkričio 1 d.)), alkoholiniai gėrimai atiduoti nebus, o Klientui bus grąžinti už tuos produktus sumokėti pinigai. Jei atsiėmimo momentu kyla įtarimų, jog Klientas yra neblaivus, alkoholiniai gėrimai nebus atiduodami, o už juos sumokėti pinigai bus grąžinti Klientui.

Jei į užsakymą yra įtraukti energiniai gėrimai, o produktus atsiimantis asmuo atrodo jaunesnis nei 25 metų, jis privalo parodyti asmens tapatybės dokumentą, įrodantį, kad tokiam asmeniui yra daugiau kaip 18 metų. Jei Klientas negali pateikti asmens tapatybės dokumento, pateikia negaliojantį dokumentą, arba jei paaiškėja, kad Klientui yra mažiau nei 18 metų, energinių gėrimų atiduoti negalima. Tokiu atveju Klientui bus grąžinti už tuos produktus sumokėti pinigai. 

Atsiimti užsakymus galima tik Kliento nurodytu laiku. Jei Klientas atvyksta vėliau nei nurodytu laiku, užsakymo atsiėmimo procesas gali užtrukti ilgiau.
Jei per nustatytą laiko intervalą Klientas neatvyksta atsiimti užsakymo, RIMI pasilieka sau teisę atšaukti užsakymą ir grąžinti Klientui už produktus, kurie nesugedo, sumokėtą sumą tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. RIMI pasilieka teisę imti iš Kliento mokestį už tą užsakymo dalį, kurią sudaro negrąžintini produktai, įskaitant, tačiau nepasiribojant vien tik gendančiais produktais.

7. TEISĖ ATSISAKYTI IR TEISĖ NEPRIIMTI UŽSAKYMO

Klientas turi teisę vienašališkai pasinaudoti teise atsisakyti užsakymo per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Apie užsakymo atsisakymą būtina nedelsiant informuoti RIMI. Teise atsisakyti užsakymo galima pasinaudoti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiomis E-parduotuvės taisyklėmis ir kitomis galiojančiomis RIMI išleistomis sąlygomis. Tokių užsakymų grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

Jei Klientas nusprendžia pasinaudoti teise per 14 dienų grąžinti užsakytas prekes, Klientas privalo apie tai pranešti RIMI Klientų aptarnavimo centrui ir susitarti dėl prekių ir pinigų grąžinimo. Užsakymą Klientas gali grąžinti užsakymo pristatymo momentu arba per 14 dienų nuo užsakymo gavimo, grąžindamas jį į tą parduotuvę, iš kurios užsakymas buvo pristatytas, arba į specialų atsiėmimo punktą, kuriame jis atsiėmė tą užsakymą, arba grąžindamas užsakymą per kurjerį.

Klientas gali grąžinti maisto ir ne maisto produktus, išskyrus šviežius trumpai galiojančius maisto produktus; supakuotas prekes, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir sveikatos bei higienos sumetimais yra nebetinkamos naudoti; supakuotus vaizdo arba garso įrašus arba supakuotą programinę įrangą, kurie po pristatymo buvo išpakuoti; laikraščius, periodinius leidinius arba žurnalus.

Pristatymo momentu Klientas gali grąžinti visus (geros arba prastos kokybės) ne maisto produktus, prastos kokybės maisto produktus arba geros kokybės maisto produktų prekių pakaitalus, kuriais buvo pakeisti Kliento pasirinkti produktai. Visos grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje ir nenaudotos.

Jei Klientas pageidauja grąžinti geros kokybės greitai gendančius produktus, juos galima grąžinti per tinkamumo vartoti terminą, nurodytą ant pakuotės ar etiketėje.

Šviežius maisto produktus, kurių laikymo terminas yra trumpas ir kurie buvo panaudoti kaip prekių pakaitalai vietoje Kliento pasirinktų produktų, galima grąžinti tik per kurjerį užsakymo pristatymo momentu arba grąžinti RIMI darbuotojui užsakymo atsiėmimo momentu tuo atveju, jei Klientas buvo pasirinkęs Atsiėmimą parduotuvėje. Kurjeris arba RIMI darbuotojas pasirūpins, kad sumokėta pinigų suma būtų grąžinta į tą mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą.

Jei Klientas nusprendžia grąžinti geros kokybės produktus, ne maisto produktus ir maisto produktus, kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgesnis (sausi produktai ir namų apyvokos reikmenys), juos galima grąžinti per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Grąžinant produktus į parduotuvę, maisto produktai turi būti originalioje pakuotėje, neatidaryti ir tinkamo vartoti termino + 1 diena. Jei Klientas šių reikalavimų negali įvykdyti, RIMI pasilieka teisę negrąžinti Klientui pinigų už jo grąžintus produktus.

Visas su prekių grąžinimu susijusias išlaidas sumoka Klientas.

Jei gavęs užsakymą Klientas nustato, kad užsakyme yra sugadintų ir (arba) prastos kokybės prekių, Klientas turi kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą ir pateikti sugadinto produkto nuotrauką. Klientų aptarnavimo centras pasirūpins, kad pinigai būtų grąžinti į sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą. Prastos kokybės maisto produktus galima grąžinti iki ant pakuotės ar etiketėje nurodyto tinkamumo vartoti datos. Prastos kokybės ne maisto prekes galima grąžinti per 2 metus nuo užsakymo gavimo arba per nurodytą garantinį laikotarpį, prieš tai iš anksto pasitarus su Klientų aptarnavimo centru. RIMI pasilieka teisę pareikalauti, kad sugadintą produktą Klientas grąžintų į tą parduotuvę, iš kurios jis buvo išsiųstas ar pasiimtas, arba kad grąžintų jį per kurjerį.

8. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

Esant rimtoms aplinkybėms, RIMI gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti RIMI E-PARDUOTUVĖS portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, RIMI grąžins per 10 darbo dienų.

RIMI E-PARDUOTUVĖ pasilieka teisę apriboti prekių pirkimus, kuriuose esama didmeninės prekybos požymių. RIMI turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą, jei Klientas užsako neįprastai didelį prekių kiekį (nepriklausomai nuo to, ar produktai buvo užsakyti per vieną ar kelis kartus) ir (arba) jei užsakymas (-ai) turi kitų didmeninės prekybos požymių.

Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Per tam tikrą laikotarpį nuo užsakymo pateikimo Klientas gali pats atšaukti užsakymą sistemoje. Praėjus šiam laikotarpiui, Klientas turi teisę kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Klientui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Jei Kliento užsakymas jau buvo surinktas arba vyksta jo pristatymo procesas, tokiais atvejais gali būti, kad Klientui reikės sumokėti pristatymo ir pakavimo mokesčius.

9. KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS

Jei kiltų klausimų dėl apsipirkimo RIMI E-PARDUOTUVĖJE, RIMI ragina jus kreiptis į RIMI Klientų aptarnavimo centrą nuo 8.00 iki 21.00 val. telefonu 8 800 29 000, arba rašyti el. paštu info.lt@rimibaltic.com.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Tuo atveju, jei RIMI pažeistų šias E-parduotuvės taisykles, RIMI bus atsakinga tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Kliento patirtus nuostolius tiek, kiek tuos nuostolius pagrįstai galėjo numatyti abi šalys.

RIMI gali vienašališkai pakeisti šias E-parduotuvės taisykles. Apie šių E-parduotuvės taisyklių pakeitimus RIMI nedelsdama praneš Klientui, paskelbdama informaciją apie pakeitimus RIMI E-PARDUOTUVĖS portale arba nusiųsdama tokią informaciją SMS arba el. paštu.

RIMI E-PARDUOTUVĖ pasilieka teisę apriboti Kliento galimybę naudotis RIMI E-PARDUOTUVĖS paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją apie tai atskirai neįspėjusi, jei Klientas naudojasi RIMI E-PARDUOTUVE pažeisdamas šias E-parduotuvės taisykles ir (arba) jei bando pakenkti stabilumui ir saugumui.

Šios E-parduotuvės taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija yra tos nuomonės, kad kuri nors šių E-parduotuvės taisyklių nuostata neatitinka įstatymų, yra neteisinga arba netinkama, toks sprendimas paveikia likusių E-parduotuvės taisyklių, kurios yra galiojančios ir visiškai taikytinos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojimą.

Jei Klientas mano, kad RIMI pažeidė šias E-parduotuvės taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus bei kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Kliento galimybę naudotis savo teisėmis ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai – Vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

11. DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

Kliento asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių E-parduotuvės taisyklių ir šios nuotolinės sutarties bei naudotis RIMI E-PARDUOTUVĖS siūlomomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo apsaugos politikoje, kurią rasite paspaudę čia.

Mano paskyra

Pristatymas
0 EUR