0
0,00 €
Pasirinkti laiką

„Pirk internetu už 50 Eur ir daugiau ir laimėk 50 EUR vertės „noriunoriunoriu.lt“ dovanų čekį"

Žaidimo taisyklės ir sąlygos: 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS  

1.1. Žaidimo organizatorius – UAB Rimi Lietuva, įmonės kodas: ‎123715317, adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“). 
1.2. Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius. 

2. ŽAIDIMO VIETA 
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra „Rimi“ e. parduotuvė. 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ 
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. vasario 8 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. vasario 21 d. (paskutinė Žaidimo diena). 

4. ŽAIDIMO DALYVIAI 
4.1. Žaidimo dalyviai – tai fiziniai asmenys, kurie: 
4.1.1. žaidimo metu „Rimi“ e. parduotuvėje nusiperka prekių  už 50 € ar daugiau, prisijungę su „Mano Rimi“ lojalumo kortele; 
4.1.2. gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
4.2. Žaidime dalyvauja tik tie ,,Mano Rimi“ lojalumo kortelių turėtojai, kurie yra sutikę dalyvauti loterijose ir žaidimuose, ir kad jų duomenys būtų tvarkomi žaidimų ir loterijų  organizavimo tikslais.  
4.3. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

5. PRIZŲ FONDAS 
5.1. Žaidimo prizas – „noriunoriunoriu.lt“ dovanų čekis , kurio vertė 50,00 Eur. Čekio galiojimo terminas  36 mėnesiai.
5.2. Prizų skaičius – 6 vnt.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
6.1. Asmenys,  dalyvauja Žaidime ir gali laimėti vieną iš Žaidimo prizų, jeigu atitinka šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas. 
6.2. Asmenys dalyvauja Žaidime nepriklausomai nuo to, kokio prekės ženklo prekės patenka į jų pirkinių krepšelį, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius.
6.3. Asmuo atitinkantis 4 punkte išvardytas sąlygas automatiškai užregistruojamas Žaidime ir jame dalyvaus. 
6.4. Papildoma registracija dalyvauti Žaidime nereikalinga. 
6.5. Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelę, kuria naudojantis buvo apsipirkta „Rimi“ el. parduotuvėje.
6.6. Jei prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą, negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelės, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, prizas nebus išduotas. 
6.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime (apsipirkti „Rimi“ e. parduotuvėje Žaidimo metu) neribotą kiekį kartų, tačiau gali laimėti tik 1 dovanos vienetą.  
6.8. Organizatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda „Mano Rimi“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas tik pagal „Mano Rimi“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės. „Mano Rimi“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami tretiems asmenims.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
7.1. Žaidimo laimėtojai  (laimėjusių „Mano Rimi“ kortelių numeriai) bus išrenkami burtų keliu ir paskelbti 2022 m. vasario 23 dieną. 
7.2. Per visą žaidimą bus nustatoma iš viso 6 laimėtojai, kiekvienam  kurių atiteks 5 punkte nurodytas prizas.  
7.3. Žaidimo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelės numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.rimi.lt. . 
7.4. Su Žaidimo laimėtojais organizatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu anketoje, pildytoje „Mano Rimi“ kortelės gavimo momentu. Dalyviai  taip pat galės patys susisiekti su organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. 

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS 
8.1 Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, per 10 darbo dienų nuo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelių numerių paskelbimo dienos Žaidimo organizatoriui turi pateikti lojalumo kortelės „Mano Rimi“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus. 
8.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.3. Gautus Žaidimo prizus laimėtojai galės panaudoti, apsiperkant interneto svetainėje noriunoriunoriu.lt  joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. kovo 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „Rimi Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT- 05132 Vilnius, tel. 8 800 29000, el. paštas info.lt@rimibaltic.com
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10. BENDROSIOS NUOSTATOS 
10.1. Žaidimo prizas negali būti keičiamas į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojamas.  
10.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA 
11.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 29000 ar el. paštu info.lt@rimibaltic.com 
 

Mano paskyra

Pradžia Pristatymas
0 0,00 €