0
0,00 €
Pasirinkti laiką

Išbandyk savo sėkmę žaidime!

Apsipirk e. parduotuvėje už 50 Eur ar daugiau su „Mano Rimi“ lojalumo kortele ir laimėk elektrinį paspirtuką arba  „Gera dovana“ 30 Eur vertės dovanų čekį.
Išrinksime net 16  laimingųjų. Nepraleisk progos sudalyvauti!


Žaidimas galioja iki š.m. gruodžio 27 dienos. Išsamias žaidimo taisykles skaityk žemiau

Žaidimo  „Pirk „Rimi“ e. parduotuvėje už 50 Eur ar daugiau, laimėk elektrinį paspirtuką arba GERA DOVANA 30 Eur vertės dovanų čekį" taisyklės ir sąlygos:

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS  
1.1. Žaidimo organizatorius – UAB Rimi Lietuva, įmonės kodas: ‎123715317, adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“). 
1.2. Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius. 

2. ŽAIDIMO VIETA 
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra „Rimi“ e. parduotuvė. 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ 
3.1. Žaidimas vyksta nuo  2021 m. gruodžio 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. gruodžio 27 d. (paskutinė Žaidimo diena). 

4. ŽAIDIMO DALYVIAI 
4.1. Žaidimo dalyviai – tai fiziniai asmenys, kurie: 
4.1.1. Žaidimo metu nusiperka prekių  „Rimi“ e. parduotuvėje už 50 € ar daugiau, prisijungę su „Mano Rimi“ lojalumo kortele; 
4.1.2. gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
4.2. Žaidime dalyvauja tik tie ,,Mano Rimi“ lojalumo kortelių turėtojai, kurie yra sutikę dalyvauti žaidimuose, ir kad jų duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo tikslais.  

5. PRIZŲ FONDAS 
5.1. Žaidimo prizas – GERA DOVANA 30 Eur vertės dovanų čekis (viso 15 vnt.). Dovanų čekio galiojimo terminas - 2022 12 28.
5.2. Žaidimo prizas – Elektrinis paspirtukas HX X8 SS21(1 vnt.)
5.2. Laimėtojų skaičius – 16.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas. 
6.2. Asmenys dalyvauja Žaidime nepriklausomai nuo to, kokio prekės ženklo prekės patenka į jų pirkinių krepšelį, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius. 
6.3. Asmuo atitinkantis 4 punkte išvardytas sąlygas automatiškai užregistruojamas Žaidime ir jame dalyvaus. 
6.4. Papildoma registracija dalyvauti Žaidime nereikalinga. 
6.5. Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelę, su kuria buvo apsipirkta „Rimi“ e. parduotuvėje. 
6.6. Jei prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą, negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelės, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, prizas nebus išduotas. 6.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime (Žaidimo metu apsipirkti „Rimi“ e. parduotuvėje) neribotą kiekį kartų, tačiau gali laimėti tik 1 dovanos vienetą.  
6.8. Organizatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda „Mano Rimi“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas tik pagal „Mano Rimi“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės. 

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 
7.1. Prizų laimėtojai bus nustatyti atsitiktinės atrankos būdu. Žaidimo laimėtojai skelbiami 2021 m. gruodžio 28 dieną.
7.2. Per visą žaidimą bus nustatoma iš viso 16 laimėtojų, kuriems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.  
7.3. Laimėtojai nustatomi remiantis atsitiktinumo principu. 

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS 
8.1. Žaidimo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelės numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.rimi.lt laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 28 d. iki 2022 m. sausio 11 d. 
8.2. Su Žaidimo laimėtojais organizatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl teisėtai tvarkomi „Mano Rimi“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami tretiems asmenims. Dalyviai, norintys atsiimti prizą, taip pat galės patys susisiekti su organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS 
9.1 Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, per 10 darbo dienų nuo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelių numerių paskelbimo dienos Žaidimo organizatoriui turi pateikti lojalumo kortelės „Mano Rimi“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus. 
9.2. Jeigu per 10 darbo dienų nuo laimėtojų laimėtoju „Mano Rimi“ kortelių numerių paskelbimo dienos Organizatoriui nepavyks susisiekti su Žaidimo laimėtoju telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu anketoje, pildytoje „Mano Rimi“ kortelės gavimo momentu arba, jeigu prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą, negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelės, kuri buvo panaudota perkant apsiperkant „Rimi“ el. parduotuvėje, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į Žaidimo prizą.
9.2. Atsiėmę GERA DOVANA prizą, laimėtojai dėl prizo (čekio) panaudojimo turi kreiptis į GERA DOVANA. Daugiau informacijos apie kupono panaudojimo sąlygas www.geradovana.lt.
9.3. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2022 m. vasario 28 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „Rimi Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT- 05132 Vilnius, tel. 8 800 29000, el. paštas info.lt@rimibaltic.com
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

11. BENDROSIOS NUOSTATOS 
11.1. Žaidimo prizas negali būti keičiamas į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojamas.  
11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

12. PAPILDOMA INFORMACIJA 
12.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 29000 ar el. paštu info.lt@rimibaltic.com 
 

Mano paskyra

Pradžia Pristatymas
0 0,00 €