Užsakymo taisyklės

UŽSAKYMO TAISYKLĖS

(Galioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d.)

 

I SKYRIUS. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Šiose Taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos šiame Taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. RIMI – UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, adresas Kedrų g. 4, Vilnius, Lietuva.

1.2. Taisyklės – reiškia šias taisykles, kuriose nustatomos užsakymo iš RIMI konditerijos, kepyklos, kulinarijos ir/ar mėsos gaminių katalogų sąlygos interneto svetainėje www.rimi.lt, telefonu arba parduotuvėse, taip pat Užsakovo ir RIMI teisės ir pareigos bei kitos su Užsakymu susijusios nuostatos.

1.3. Užsakovas – bet kuris ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo ir/ar juridinis asmuo, užsakantis konditerijos, kepyklos, kulinarijos ir/ar mėsos gaminius RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt, telefonu arba parduotuvėje.

1.4. Užsakymas – RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt, telefonu arba parduotuvėje Užsakovo pateiktas konditerijos, kepyklos, kulinarijos ir/ar mėsos gaminių užsakymas.  

1.5. Gaminiai – RIMI konditerijos, kepyklos, kulinarijos ir/ar mėsos gaminių kataloge nurodyti gaminiai arba parduotuvėse parduodami gaminiai.

2. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamais norminiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Užsakovas privalo būti ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis. RIMI besąlygiškai neprisiima jokios rizikos ir/ar atsakomybės, jeigu Užsakovas visiškai nesusipažino ar susipažino tik su dalimi Taisyklių, nors turėjo galimybę išsamiai su jomis susipažinti.

2.2. RIMI pasilieka teisę papildyti, pataisyti ir/ar pakeisti šias Taisykles ir/ar panaikinti galimybę teikti Užsakymus RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt. Apie tokius papildymus, pataisymus, pakeitimus ir/ar panaikinimą bus pranešta likus 10 dienų iki jų įsigaliojimo, todėl Užsakovas kiekvieną kartą, prieš pateikdamas Užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, kad sutinka jų laikytis.

 

III SKYRIUS. UŽSAKYMAS INTERNETU

3.1. Internetu Užsakymas gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas ir ne anksčiau kaip prieš 6 savaites iki Užsakymo atsiėmimo dienos.

3.2. Užsakytus konditerijos gaminius Užsakovas gali atsiimti tik Vilniuje (RIMI „Nørdika“ ir/ar RIMI „Žalgiris“), o užsakytus kulinarijos, kepyklos ir/ar mėsos gaminius – Užsakymo metu pasirinktoje parduotuvėje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje arba Alytuje.

3.3. Užsakovui pateikus Gaminių Užsakymą, RIMI pateiktu elektroniniu paštu siunčia elektroninį laišką su patvirtinimu, kad Užsakymas gautas, ir Užsakymo numerį, o per 1 darbo dieną nuo Užsakymo pateikimo telefonu pateikia Užsakymo patvirtinimą, kad Užsakymas yra priimtas ir bus vykdomas.

 

IV SKYRIUS. UŽSAKYMAS TELEFONU ARBA PARDUOTUVĖJE

4.1. Užsakymas telefonu arba parduotuvėje gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas ir ne anksčiau kaip prieš 6 savaites iki Užsakymo atsiėmimo dienos. Galima užsakyti Gaminius, Užsakymo pateikimo metu esančius parduotuvės asortimente.

4.2. Užsakovas Užsakymą gali pateikti atvykęs į pasirinktą parduotuvę ir informavęs apie tai atitinkamą parduotuvės darbuotoją arba pateiktais telefono numeriais (parduotuvių sąrašas ir/ar telefono numeriai pateikti interneto svetainėje www.rimi.lt).

4.3. Užsakymo pateikimo metu Užsakovas nurodo savo vardą, telefono numerį ir Užsakymo atsiėmimo vietą bei laiką.

4.4. Užsakytus Gaminius Užsakovas gali atsiimti tik toje parduotuvėje, kurioje buvo pateiktas Užsakymas arba kurią nurodė užsakymo telefonu metu.

 

V SKYRIUS. UŽSAKYMO VYKDYMAS

5.1. Kilus neaiškumų dėl pateikto Užsakymo, RIMI gali su Užsakovu susisiekti Užsakyme nurodytu telefono numeriu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja Užsakymą nuo 8.00 iki 19.00 val. atsiimti parduotuvėje, kurią nurodė Užsakymo pateikimo metu (jeigu Užsakymas buvo pateiktas internetu ar telefonu) arba parduotuvėje, kurioje pateikė Užsakymą. 

5.3. RIMI neprisiima atsakomybės už Užsakovo klaidas, nepateiktą ar pateiktą klaidingą informaciją. RIMI nėra atsakinga: jeigu Užsakymo negalima įvykdyti dėl to, kad Užsakovas neteisingai nurodė savo kontaktinius duomenis; jeigu Užsakovas neteisingai nurodė pageidaujamą Užsakymo atsiėmimo laiką ir/ar vietą; jeigu Užsakovas Užsakyme nurodytu laiku ir/ar nurodytoje vietoje neatsiėmė Užsakymo ne dėl RIMI kaltės; dėl interneto svetainės www.rimi.lt gedimų ir pan.

5.4. RIMI turi teisę nevykdyti Užsakymo ir/ar įvykdyti jį mažesne ir/ar didesne apimtimi, apie tai informavusi Užsakovą, jeigu nėra tam tikrų gaminių ir/ar jie yra nebegaminami, ar nėra pakankamo kiekio medžiagų/žaliavų ir/ar kitų sudedamųjų dalių.5.5. Gaminių nuotraukos skirtos tik Gaminiams pavaizduoti, o tikroji Gaminių išvaizda gali skirtis. Gaminių aprašymas gali skirtis nuo jo aprašymo ant pakuotės. Prieš naudojant bet kokį Gaminį RIMI pataria perskaityti parduotuvėje ir/ar ant pakuotės etiketės pateiktą informaciją, kurioje tiksliai nurodomos gaminio sudedamosios dalys, maistinė ir energinė vertė, alergenai.

5.6. Interneto svetainėje www.rimi.lt nurodyta Užsakymo kaina yra preliminari ir gali skirtis nuo Užsakymo kainos parduotuvėje dėl sveriamų gaminių svorio paklaidos. Užsakymo atsiėmimo metu parduotuvėje nurodoma galutinė Užsakymo kaina. Apmokėti Užsakymą galima prekybos centro kasoje įprastais RIMI parduotuvėse naudojamais atsiskaitymo būdais.

5.7. Užsakovas turi teisę atšaukti internetu pateiktą Užsakymą informuodamas apie tai RIMI nemokamu klientų aptarnavimo telefonu 8 800 29000 arba elektroniniu paštu info.lt@rimibaltic.com, persiųsdamas gautą elektroninį laišką „Užsakymas „Mano dienai“ Nr. ... gautas“ bei informaciją apie atšaukimą. Jeigu Užsakymas buvo pateiktas telefonu arba parduotuvėje, Užsakovas Užsakymą gali atšaukti susisiekęs pateiktu telefono numeriu.

5.8. Užsakymas gali būti atšauktas likus ne vėliau kaip likus 1 (vienai) kalendorinei dienai iki kulinarijos ir/ar mėsos gaminių atsiėmimo dienos, arba 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki konditerijos ir/ar kepyklos gaminių atsiėmimo dienos.

5.9. Užsakovas Gaminių atsiėmimo metu privalo nurodyti vardą ir Užsakymo numerį (jei Užsakymas buvo pateiktas internetu) arba tik vardą (jeigu Užsakymas buvo pateiktas telefonu ar parduotuvėje) bei patikrinti Gaminių išvaizdą, kokybę, komplektiškumą ir kt. ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su atsakingu RIMI darbuotoju.

5.10. Gaminiai keičiami ar grąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

 

VI SKYRIUS. Baigiamosios nuostatos

6.1. Užsakovas Užsakymo anketoje interneto svetainėje www.rimi.lt gali pateikti tik tokią informaciją, kuri neprieštarauja įstatymams ir asmens teisėms. RIMI savo nuožiūra gali šalinti, blokuoti pateikiamą informaciją, jeigu nustato, kad tokia informacija yra įžeidžianti, klaidinanti, nenaudinga/nereikalinga, pažeidžianti etinius principus, įstatymus, šias Taisykles.

6.2.   Su privatumo politika Užsakovas gali susipažinti interneto svetainėje www.rimi.lt, parduotuvės informacijos centre arba pirmoje kasoje.

 

Spausdinti

Klientų aptarnavimas

8 800 29 000
info.lt@rimibaltic.com

Privatumo taisyklės

Patikrinkite dovanų kortelės likutį Patikrinkite dovanų kortelės likutį

Bendraukime!

 
Prenumeruoti
 

Kraunasi

Patikslinkite paiešką

Uždaryti

Uždaryti

Užduoti klausimą

Jei turite pasiūlymų, pastabų ar klausimų, užpildykite formą

Sutinku su privatumo taisyklėmis
Atšaukti

Užpildykite laukus pažymėtus *