Užsakymo taisyklės

PATVIRTINTA

                                                                                                   2016-12-22 įsakymu Nr.

UŽSAKYMO TAISYKLĖS

(įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 22 d.)

I SKYRIUS

Vartojamos sąvokos

1.    Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, naudojamos šiame taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. RIMI  UAB „RIMI Lietuva“, įmonės kodas 123715317, adresas Kedrų g. 4, Vilnius, Lietuva.

1.2. Taisyklės – reiškia šias taisykles, kuriose yra nustatomos užsakymo iš RIMI konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos katalogų sąlygos interneto svetainėje www.rimi.lt, taip pat Užsakovo ir RIMI pareigos, Užsakovo pateiktų asmens duomenų tvarkymas bei kitos su Užsakymu susijusios nuostatos.

1.3. Užsakovas – bet kuris veiksnus, ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo ir/ar juridinis asmuo, užsakantis konditerijos, kepyklos arba kulinarijos gaminius RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt.

1.4. Užsakymas – RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt Užsakovo pateiktas konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos gaminių užsakymas.  

1.5. Gaminiai - RIMI konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos kataloge nurodyti gaminiai.

 2.    Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reguliavimu.

 

II SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

2.1. Užsakovas privalo būti ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis. RIMI besąlygiškai neprisiima jokios rizikos ir/ar atsakomybės, jeigu Užsakovas visiškai nesusipažino ar susipažino tik su dalimi Taisyklių, nors turėjo galimybę išsamiai su jomis susipažinti.

2.2. RIMI pasilieka teisę papildyti ir/ar pataisyti ir/ar pakeisti šias Taisykles ir/ar panaikinti galimybę teikti Užsakymus RIMI interneto svetainėje www.rimi.lt. Apie tokius papildymus ir/ar pataisymus ir/ar pakeitimus ir/ar panaikinimą bus pranešta likus 10 dienų iki jų įsigaliojimo, todėl Užsakovas kiekvieną kartą, prieš pateikdamas Užsakymą privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

 

III SKYRIUS

UŽSAKYMAS IR JO VYKDYMAS

3.1. Užsakymas gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Užsakymo atsiėmimo dienos.

3.2. Užsakytus konditerijos gaminius Užsakovas gali atsiimti tik Vilniuje (RIMI Nordika ir/arba RIMI Žalgiris), o užsakytus kulinarijos ir/ar kepyklos gaminius Užsakymo metu pasirinktoje parduotuvėje Vilniuje, Kaune arba Panevėžyje.

3.3. Užsakovui pateikus Gaminių Užsakymą, RIMI per 1 darbo dieną nuo Užsakymo pateikimo telefonu pateikia Užsakymo patvirtinimą, kad Užsakovo užsakymas yra priimtas ir bus vykdomas.

3.4. Kilus neaiškumams dėl pateikto Užsakymo, RIMI gali su Užsakovu susisiekti Užsakyme nurodytu telefono numeriu.

3.5. Užsakovas įsipareigoja Užsakymą nuo 08:00 iki 19:00 val. pasiimti parduotuvėje, kurią nurodė Užsakymo pateikimo metu. 

3.6. RIMI neprisiima atsakomybės už Užsakovo klaidas, nepateiktą ar pateiktą klaidingą informaciją. RIMI nėra atsakinga, jeigu Užsakymo negalima įvykdyti dėl to, kad Užsakovas neteisingai nurodė savo kontaktinius duomenis; jeigu Užsakovas neteisingai nurodė pageidaujamą Užsakymo pasiėmimo laiką ir/ar vietą; jeigu Užsakovas Užsakyme nurodytu laiku ir/ar nurodytoje vietoje nepasiėmė Užsakymo ne dėl RIMI kaltės; dėl interneto svetainės www.rimi.lt gedimų ir pan.

3.7. RIMI turi teisę nevykdyti Užsakymo ir/ar įvykdyti jį mažesne ir/ar didesne apimtimi, apie tai informuodama Užsakovą, jeigu nėra tam tikrų gaminių ir/ar jie yra nebegaminami, ar nėra pakankamai medžiagų/žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių kiekio.

3.8. Gaminių nuotraukos skirtos tik Gaminiams pavaizduoti, o tikroji Gaminių išvaizda gali skirtis. Gaminių aprašymas gali skirtis nuo jo aprašymo ant pakuotės. Prieš naudojant bet kokį Gaminį RIMI pataria perskaityti parduotuvėje ir/ar ant pakuotės etiketės pateiktą informaciją, kurioje tiksliai nurodomos gaminio sudedamosios dalys, maistinė ir energinė vertė, alergenai.

3.9. Interneto svetainėje www.rimi.lt nurodyta Užsakymo kaina yra preliminari ir gali skirtis nuo Užsakymo kainos parduotuvėje dėl sveriamų gaminių svorio paklaidos. Užsakymo atsiėmimo metu parduotuvėje nurodoma galutinė Užsakymo kaina. Apmokėti Užsakymą galima prekybos centro kasoje įprastais RIMI parduotuvėse naudojamais atsiskaitymo būdais.

3.10. Užsakovas turi teisę atšaukti Užsakymą informuodamas apie tai RIMI nemokamu klientų aptarnavimo telefonu 8 800 29000 arba elektroniniu paštu info.lt@rimibaltic.com persiųsdamas gautą elektroninį laišką „Užsakymas „Mano dienai“ Nr. ... gautas“ bei informaciją apie atšaukimą ne vėliau kaip likus 1 (vienai) kalendorinei dienai iki kulinarijos gaminių atsiėmimo dienos, arba 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki konditerijos ir/arba kepyklos gaminių atsiėmimo dienos.

3.11. Užsakovas Gaminių atsiėmimo metu privalo patikrinti Gaminių išvaizdą, kokybę, komplektiškumą ir kt. ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu atsakingu RIMI darbuotoju.

3.12. Gaminiai keičiami ar grąžinami vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).


IV SKYRIUS

Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Užsakovo pateiktų asmens duomenų valdytojas yra RIMI.

4.2. Užpildydamas Užsakymo anketą Užsakovas savo valia sutinka, kad Užsakovo asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninis paštas būtų tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

4.3. Užsakovas sutinka, kad RIMI naudotų Užsakovo asmens duomenis Užsakymo vykdymo, administravimo, ir/arba tiesioginės rinkodaros tikslais (Užsakovo atskiru sutikimu). Užsakovas turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos.

4.4. Užsakovas atsako už savo pateiktų asmens duomenų teisingumą. Taip pat Užsakovas turi teisę pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis, atlikti pakeitimus ir/ar pataisymus, taip pat turi kitas teises numatytas teisės aktuose.

4.5. Užsakovo asmens duomenims tvarkyti ir apsaugoti RIMI imsis organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neleistino duomenų sunaikinimo, keitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neleistino duomenų apdorojimo. RIMI įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Užsakovo ir/arba Užsakovo pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su RIMI teikiamomis paslaugomis.

4.6. Su Užsakovu susiję asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei būtina nustatytam duomenų naudojimo tikslui. Asmens duomenys, kurių nebereikia jų naudojimo tikslu, saugiai sunaikinami.

 

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

5.1. Pasikeitus Užsakovo asmens duomenims, norint ištrinti asmens duomenis būtina apie tai pranešti nemokamu telefonu 8 800 29 000  ir / arba elektroniniu paštu info.lt@rimibaltic.com.

5.2. Užsakovas Užsakymo anketoje gali pateikti tik tokią informaciją, kuri neprieštarauja įstatymams ir asmens teisėms. RIMI savo nuožiūra gali šalinti, blokuoti pateikiamą informaciją, jeigu nustato, kad tokia informacija yra įžeidžianti, klaidinanti, nenaudinga/nereikalinga, pažeidžianti etinius principus, įstatymus, šias Taisykles.

 

 

 

Spausdinti

Klientų aptarnavimas

8 800 29 000
info.lt@rimibaltic.com

Privatumo taisyklės

Patikrinkite dovanų kortelės likutį Patikrinkite dovanų kortelės likutį

Bendraukime!

 
Prenumeruoti
 

Kraunasi

Patikslinkite paiešką

Uždaryti

Uždaryti

Užduoti klausimą

Jei turite pasiūlymų, pastabų ar klausimų, užpildykite formą

Sutinku su privatumo taisyklėmis
Atšaukti

Užpildykite laukus pažymėtus *