Renginiai ir parama

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei dalyvaujate mūsų renginiuose, žaidimuose, prekės ženklo kampanijose arba kreipiatės dėl paramos.

Privatumo politika kreipiantis dėl paramos

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai jūs juos pateikiate užpildydami paramos paraišką mūsų internetiniame puslapyje.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Paramos paraiškų administravimas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami apsvarstyti jūsų pateiktą paramos paraišką ir pateikti atsakymą apie suteikiamą arba nesuteikiamą paramą tais atvejais, kai mūsų internetiniame puslapyje ją užpildote.

   

  Jūs privalote pateikti mums savo el. pašto adresą arba telefono numerį tuo atveju, jei nurodėte, jog pageidaujate gauti atsakymą  į paramos paraišką.

  Mes leidžiame jums patiems pasirinkti, ar norėtumėte gauti atsakymą į savo paramos paraišką, ir kokiu būdu norėtumėte jį gauti, todėl galima nurodyti tik atitinkamą informaciją – arba el. pašto adresą arba telefono numerį.

  Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime pateikti jums atsakymo.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  - Vardas

  - Telefono numeris

  - Elektroninio pašto adresas

  - Kita informacija, kurią pateikiate paramos paraiškoje

  Jūsų sutikimas Visi su jūsų pateikta paramos paraiška susiję asmens duomenys bus saugojami ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo pateikimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu per šį laiką paramos paraiška nebus išnagrinėta. Esant tokiai situacijai, jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 mėnesį nuo išsprendimo dienos.
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate užpildydami paramos paraišką mūsų internetiniame puslapyje.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, prižiūri mūsų internetinį puslapį. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Susipažinimas su asmens duomenimis

  Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui

  Asmens duomenų taisymas

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui

  Sutikimo atšaukimas

  Atsižvelgiant į tai, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Ištrynimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų perkėlimas

  Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ("duomenų perkėlimas"). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.

  Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Taip pat galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, siųsdami mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį Duomenų apsaugos pareigūnui.