Darbo paieška

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei kandidatuojate į darbo ar praktikos pozicijas.

,,Rekomenduok draugą'' privatumo politika

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

MUMS RŪPI JŪSŲ PRIVATUMAS

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai jūs rekomenduojate kitą asmenį darbui “Rimi”.

 • KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KODĖL?

  Naujų darbuotojų paieška pagal rekomendacijas

  Jūsų ir Jūsų nurodyto asmens duomenis tvarkome, siekdami surasti naujų darbuotojų „Rimi“, vykdant bendrovės įdarbinimo skatinimo programas („Rekomenduok draugą“, „Atvesk draugą“ ir pan.), jei Jūs rekomenduojate asmenį, kuris ieško darbo, darbui „Rimi“, užpildydami paraišką atitinkamos programos formoje.

  Siekdami šio tikslo, mes atliekame tokį asmens duomenų tvarkymą:

  • Renkame paraiškas, vykdydami įdarbinimo programas, kai rekomenduojate įdarbinti į laisvą poziciją „Rimi“ darbo ieškantį savo pažįstamą asmenį.
  • Programoje „Rekomenduok draugą“ kandidatą gali rekomenduoti visi asmenys. Programoje „Atvesk draugą“ kandidatą gali rekomenduoti „Rimi“ darbuotojai.
  • Atliekame iš Jūsų gautos paraiškos preliminarų įvertinimą.
  • Susisiekiame su Jūsų rekomenduotu asmeniu Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis ir kviečiame Jūsų rekomenduotą asmenį dalyvauti atrankoje į laisvą poziciją „Rimi“.
  • Saugome Jūsų pateiktą rekomendaciją.
  Asmens duomenų kategorijos

  Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, ir kt.

  Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

  Rekomendacijos duomenys, pvz. asmens ypatybės ir kt.

  Kita informacija, kurią mums pateikiate apie rekomenduojamą asmenį.
  Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų bendrovės veiklą, surasti naujų darbuotojų ir sudaryti su jais darbo sutartis.
  Duomenų saugojimo terminas

  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 8 mėnesius nuo pareiškėjo asmens duomenų pateikimo dienos, siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus surasti naujų darbuotojų, organizuoti jų atranką, valdant ir ginant teisinius reikalavimus.

  Tuo atveju, jei rekomenduodamas kitą asmenį, nenurodote savo asmens duomenų ar susisiekus su rekomenduotu draugu, rekomenduotas asmuo nurodo, kad įsidarbinti „Rimi“ nepageidauja, visi Jūsų ir Jūsų rekomenduoto  asmens duomenys nedelsiant ištrinami.

  Prieš pateikdami rekomendaciją mums, prašome informuoti asmenį, kurį rekomenduojate, ir kurio duomenis pateikiate „Rimi“, apie jo duomenų teikimą „Rimi“ ir gauti to asmens sutikimą, kad jo duomenys būtų pateikti „Rimi“. Jei tokio sutikimo neturite ar asmuo, kurį norite rekomenduoti su jo duomenų pateikimu nesutinka, prašome mums duomenų neteikti.

  Tolesnė darbuotojų atranka vykdoma pagal Privatumo politiką darbuotojų atrankai, kurią galite rasti šioje nuorodoje arba www.rimi.lt skiltyje „Privatumo politika“.

  Nustatymas, ar rekomendacija buvo sėkminga, ir ar rekomendaciją pateikęs asmuo turi teisę į paskatinimą už sėkmingą rekomendaciją

  Atsidėkodami už Jūsų sėkmingą rekomendaciją atitinkamoje programoje, galime savo nuožiūra ir sprendimu paskatinti Jus pagal atitinkamos programos taisykles.

  Siekdami nustatyti, ar rekomendacija buvo sėkminga, ir ar rekomendaciją pateikęs asmuo turi teisę į paskatinimą už sėkmingą rekomendaciją, mes atliekame tokį asmens duomenų tvarkymą:

  • Įvertiname, ar rekomendacija buvo sėkminga, nustatant, ar rekomenduotas asmuo įsidarbino „Rimi“ ir išdirbo programoje nustatytą trukmę (į šį laiką neįskaitant atostogų, nedarbingumo laikotarpio ar pan.);
  • Nustatome, ar rekomendaciją pateikęs asmuo turi teisę į paskatinimą už sėkmingą rekomendaciją.
  Asmens duomenų kategorijos
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, ir kt.
  • Darbo santykių duomenys, pvz., įsidarbinimo data, darbo sutarties rūšis, pareigybė, pareigos darbe, ir kt.
  Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų bendrovės veiklą, surasti naujų darbuotojų ir sudaryti su jais darbo sutartis, paskatinant sėkmingą rekomendaciją pateikusį asmenį.
  Duomenų saugojimo terminas

  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo rekomendacijos pateikimo dienos.

  Kai tik paaiškėja, kad rekomendacija nebuvo sėkminga, duomenys ištrinami, paaiškėjus, kad rekomendacija nesėkminga.

   

  Grįžtamojo ryšio apie sėkmingą rekomendaciją pateikimas ir paskatinimo išdavimas

  Jei pageidaujate, galime Jus informuoti apie sėkmingą rekomendaciją ir už sėkmingą rekomendaciją jus paskatinti. Informuodami apie sėkmingą rekomendaciją, jokių rekomenduoto asmens duomenų neteiksime.

  Siekdami šio tikslo, mes atliekame tokį asmens duomenų tvarkymą:

  • Susisiekiame su Jumis, kad pateiktume Jums grįžtamąjį ryšį apie sėkmingą rekomendaciją;
  • Susisiekiame su Jumis, kad pateiktume Jums informaciją, jei nusprendėme Jus paskatinti (pvz., dovanosime ir kaip išduosime Jums dovaną, o jei esate darbuotojas ir jums paskirtas priedas - kokia tvarka išmokėsime priedą).
  • Jei paskatinimo skyrimas turi būti apmokestintas mokesčiais, mes deklaruojame tokio paskatinimo (dovanos ar priedo) skyrimą ir apskaičiuojame, išskaičiuojame, deklaruojame ir sumokame mokesčius, susijusius su dovana ar priedu.

  Grįžtamasis ryšys apie nesėkmingą rekomendaciją (t. y. jei rekomendacija atmetama įvertinimo metu, rekomenduotas asmuo nenori dalyvauti atrankoje, rekomenduotas asmuo neatrenkamas į pareigas atrankos metu, rekomenduotas asmuo neišdirba „Rimi“ nustatyto termino ir pan.) nebus teikiamas.

  Asmens duomenų kategorijos
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas.
  Duomenų saugojimo terminas

  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo rekomendacijos pateikimo dienos, jei pageidausite gauti grįžtamąjį ryšį ir paskatinimą sėkmingos rekomendacijos atveju.

  Asmens duomenys dėl paskatinimo skyrimo mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo bei apskaitos tikslais, saugomi 10 metų nuo paskatinimo skyrimo, bendrovei vykdant teisines prievoles.

   

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Gali būti, kad siekdami pareikšti, teikti ar ginti teisinius reikalavimus, mes tvarkysime Jūsų ir (arba) Jūsų rekomenduoto asmens asmens duomenis.

  Asmens duomenų kategorijos
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Rekomendacijos duomenys, pvz., asmens ypatybės ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  • Teisinių reikalavimų valdymui
  Teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas pareikšti, teikti ar ginti teisinius reikalavimus, gintis nuo pareikštų reikalavimų.
  Duomenų saugojimo terminas

  Asmens duomenys tvarkomi, kol reikalavimas bus išspręstas, ir dar saugomi 1 metus po galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos, jei byla nagrinėjama teisme.

  Jei byla nėra nagrinėjama teisme ir reikalavimas nebuvo išspręstas, duomenys bus saugojami tol, kol bus išspręstas reikalavimas, tačiau ne ilgiau negu 2 metus po rekomendacijos pateikimo.

   

 • IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

  Iš Jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte apie save ir asmenį, kurį rekomenduojate kaip kandidatą darbui „Rimi“.

 • DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

  Grupės bendrovės

  Dalinamės Jūsų asmens duomenimis su grupės bendrove, kuri teikia mums internetinių aplikacijų priežiūros ir plėtojimo ir informacinių sistemų priežiūros ir plėtojimo paslaugas.

  Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Išoriniai konsultantai ir draudimo bendrovės

  Jei reikia apginti mūsų įmonės teises ir interesus, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis draudimo bendrovėms ar išoriniams konsultantams, pvz., auditoriams, teisininkams ar kitiems nepriklausomiems patarėjams, kurie veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai, ir kurių veiklą reguliuoja įstatymai.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų ar jūsų rekomenduoto asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • KUR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • KIEK LAIKO SAUGOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  Asmens duomenys, kurie buvo gauti ryšium su rekomendacija įdarbinti, kurie būtini įvertinti rekomenduotą kandidatą, su juo kontaktuoti atrankos tikslais, pateikti Jums grįžtamąjį ryšį dėl sėkmingos rekomendacijos, įvertinti, ar už rekomendaciją teikiamas paskatinimas ir jį skirti ar įteikti, saugomi ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo rekomendacijos pateikimo dienos.

  Asmens duomenys, kurie gauti ryšium su rekomendacija, kuri nebuvo sėkminga, tvarkomi, kol paaiškėja, kad rekomendacija nebuvo sėkminga, bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo rekomendacijos pateikimo dienos. Pavyzdžiui, jei rekomenduotas asmuo nepradeda dirbti po sėkmingos atrankos, arba neišdirba nustatyto minimalaus termino, kurį išdirbus rekomendacija pripažįstama sėkminga ir pan. O jei rekomenduotas asmuo nurodo, kad nepageidauja įsidarbinti “Rimi”, su juo susisiekus, duomenys ištrinami iš karto.

  Tuo atveju, jei rekomenduodami, nepageidaujate grįžtamojo ryšio apie rekomendacijos sėkmingumą ir gauti paskatinimo, asmens duomenys ryšium su rekomendacija tvarkomi, kol susiekiama su Jūsų rekomenduotu asmeniu ir nustatoma, ar jis pageidauja dalyvauti atrankoje ir įsidarbinti „Rimi“.

  Asmens duomenys dėl paskatinimo skyrimo (dovanos dovanojimo ar priedo skyrimo) jo deklaravimo, mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo bei apskaitos tikslais, saugomi 10 metų nuo dovanos, priedo skyrimo, bendrovei vykdant teisines prievoles.

  Jei siekdama pareikšti, teikti ar ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenys tvarkomi, kol reikalavimas išsprendžiamas ir dar saugomi 1 metus po galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos, jei byla nagrinėjama teisme. Jei byla nėra nagrinėjama teisme ir reikalavimas nebuvo išspręstas, duomenys bus saugojami tol, kol bus išspręstas reikalavimas, tačiau ne ilgiau negu 2 metus nuo rekomendacijos pateikimo. Pasibaigus šiam tvarkymo laikotarpiui, o taip pat jei rekomenduodami kitą asmenį nenurodote savo asmens duomenų arba susiekus su rekomenduotu asmeniu, jis nurodo, kad įsidarbinti ”Rimi” nepageidauja, mes saugiu būdu ištrinsime arba nuasmeninsime gautus duomenis, kad jų nebebūtų galima susieti su Jumis ar rekomenduotu asmeniu.

 • JŪSŲ TEISĖS

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų arba  asmens, kurio atstovas ar teisėtas globėjas jūs esate, asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis ar asmeniu, kurį atstovaujate, susijusius asmens duomenis, ir jei tvarkome - paprašyti, kad leistume susipažinti su tais asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.  Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Jei manote, kad informacija apie Jus ir (arba) asmenį, kurį atstovaujate, yra netiksli arba neišsami, turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Tiek, kiek Jūsų ir (arba) asmens, kurį atstovaujate, asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi Jūsų ir (arba) asmens, kurį atstovaujate, sutikimu, Jūs ir (arba) asmuo, kurį atstovaujate, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs ir (arba) asmuo, kurį atstovaujate, turite teisę nesutikti, kad Jūsų ir (arba) asmens, kurį atstovaujate, asmens duomenys būtų tvarkomi tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs ir (arba) asmuo, kurį atstovaujate, turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis saugoti arba duomenys mums reikalingi, siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti teisinį reikalavimą. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs ir (arba) asmuo, kurį atstovaujate, turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai Jūs ir (arba) asmuo, kurį atstovaujate, turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • SU KUO TURĖČIAU SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefonas: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29 000 

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite Duomenų apsaugos pareigūnui.