Apsipirkimas

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jeigu estate mūsų lojalumo programos dalyvis, apsiperkate mūsų fizinėse ar elektroninėje parduotuvėse.

„Rimi“ elektroninės parduotuvės privatumo politika

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame pranešime mes aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis apsipirkimo „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje kontekste.

Jūsų pareiga ir atsakomybė – pateikti tik galiojančius bei tikrus asmens duomenis ir tik tokius duomenis, kurie yra tinkami ir būtini siekiant įvykdyti šiame informaciniame pranešime minėtus tikslus. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta šiame informaciniame pranešime, tada jūsų užsakymas internetu nebus įvykdytas, o informacija, kurią pateikėte jūsų profilio formoje, nebus išsaugota jokioje „Rimi“ sistemoje.

Vadovaujantis „Rimi“ elektroninės parduotuvės nuostatomis ir sąlygomis, mūsų pareiga ir atsakomybė yra pristatyti jums užsakymus, kuriuos pateikėte elektroninėje parduotuvėje. Tam, kad visa tai galėtume įvykdyti, mums reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Jūsų profilio „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje sukūrimo ir administravimo tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad suteiktume jums galimybę susikurti savo asmens profilį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje ir kad naudodamiesi profilyje išsaugota informacija, jūs galėtumėte elektroninėje parduotuvėje pateikti užsakymą, pasirinkti, ar norėtumėte gauti informaciją apie naujus „Rimi“ elektroninės parduotuvės pasiūlymus, peržiūrėti ankstesnių užsakymų istoriją, išsaugoti pirkinių krepšelius, išsaugoti mėgstamiausius produktus ir pamatyti, kokius produktus perkate dažniausiai.

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome jūsų registracijos „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje administravimo tikslu. Tam, kad mes galėtume jus užregistruoti ir administruoti jūsų profilį, jūs privalote pateikti tokius asmens duomenis, kurie reikalingi sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti. Be privalomų laukelių jums reikės įvesti savo gimimo datą, pagal kurią „Rimi“ patikrins, ar „Rimi“ sistemoje nėra galiojančios jūsų paskyros. Gimimo data bus naudojama tik patikrinimo tikslu ir ji nebus išsaugota. Jei nepateiksite būtinų asmens duomenų, jūs negalėsite pateikti užsakymo „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje. Tuo atveju, jei negalite užpildyti kurio nors iš privalomų laukelių, būtina kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą. Jūsų duomenys bus naudojami suformuoti ir pristatyti užsakymą, susisiekti su jumis, atsakyti į jūsų paklausimus, užtikrinti, kad informacija yra tiksli ir naujausia. Tam, kad galėtume sukurti ir administruoti jūsų profilį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkome ir saugojame tokius duomenis:

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas
  • Pavardė
  • Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris
  • Jūsų pasirinkti komunikacijos kanalai rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu

  Asmens duomenys, surinkti iš „Mano Rimi“ lojalumo programos:

  • Vardas
  • Pavardė
  • Gimimo data (naudojama tik patikrinti, ar „Rimi“ sistemose nėra jūsų galiojančios paskyros)
  • Telefono numeris
  • Pirkimų istorija
  • Lojalumo programos profiliavimo informacija
  Pasirašyti sutartį su jumis ir ją vykdyti Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Jūsų vardą ir pavardę naudojame tam, kad užsakymo pristatymo arba atsiėmimo momentu patikrintume ir patvirtintume jūsų tapatybę, atrastume jūsų užsakymą tuo atveju, jei kreipiatės į Klientų aptarnavimo centrą ir pranešate apie su užsakymu susijusias problemas, ir kad galėtume įforminti produktų grąžinimą, jei pageidaujate grąžinti produktus.

  Jūsų telefono numerį naudojame tam, kad galėtume su jumis susisiekti tada, jei kyla problemų su jūsų pateiktu užsakymu, taip pat su jumis susisiekti tada, kai pristatome užsakymą į jūsų nurodytą vietą, ir kad galėtume nusiųsti PIN kodą, kuris naudojamas atsiimant užsakymą. Jūsų telefono numeris gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos tikslu arba siekiant surasti jūsų profilį mūsų klientų duomenų bazėje.

  Jūsų el. pašto adresą mes naudojame tam, kad galėtume jus informuoti apie jūsų užsakymo statusą (užsakymas patvirtintas, paruoštas pristatyti, pristatytas, atšauktas, užsakymo pristatyti nepavyko, laukiama atsiėmimo nepavykus pristatyti užsakymo nurodytu adresu ir t. t.), nusiųsti PIN kodą, kuris naudojamas atsiimant užsakymą, nusiųsti el. paštu naujienlaiškius (jei pasirinkote tokią galimybę). Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos arba jūsų profilio suradimo mūsų klientų duomenų bazėje tikslu.

  Kitas prisijungimo prie „Rimi“ elektroninės parduotuvės variantas – per „Mano Rimi“ lojalumo programos profilį, pateikiant papildomus duomenis, kurie leis tvarkyti jūsų užsakymus. Tam, kad galėtume sukurti ir administruoti jūsų profilį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkysime ir saugosime tik tuos pačius iš lojalumo programos paskyros paimtus duomenis, kurie yra nurodyti pirmiau pateiktoje lentelėje. Atminkite, kad jūsų asmens duomenų tvarkymui lojalumo programos kontekste ir toliau galioja „Mano Rimi“ lojalumo programos privatumo apsaugos politika.

  Jei prie elektroninės parduotuvės jungsitės per savo lojalumo programos profilį, jūs turėsite galimybę naudotis programos teikiamais privalumais, kurie suformuojami atliekant duomenų profiliavimą, t. y.:

  • gauti asmeninius pasiūlymus (įskaitant pasiūlymus gimtadienio ir vardadienio proga, vaiko vardadienio ir gimtadienio progą, pasiūlymus Augintinių klubo nariams);
  • gauti pasiūlymus lojalumo kortelės turėtojams;
  • kaupti „Mano Rimi“ pinigus;
  • rinkti virtualius „lipdukus“.

  Užsiregistravę „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje jūs patvirtinate, kad duomenys yra tikslūs bei teisingi. Jei asmens duomenys būtų neteisingi, jūs privalote nedelsdami juos ištaisyti.

  Įmonės profilio „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje sukūrimo ir administravimo tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad suteiktume jums galimybę sukurti savo įmonės profilį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, ir kad naudodamiesi tame profilyje išsaugota informacija, jūs galėtumėte elektroninėje parduotuvėje pateikti užsakymą, gauti išankstinę sąskaitą ir galutinę sąskaitą-faktūrą su nurodyta įmonės informacija, pasirinkti, ar norėtumėte gauti informaciją apie naujus „Rimi“ elektroninės parduotuvės pasiūlymus, peržiūrėti ankstesnių užsakymų istoriją, išsaugoti pirkinių krepšelius, išsaugoti mėgstamiausius produktus, pamatyti, kokius produktus perkate dažniausiai, ir kt.

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome jūsų registracijos „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje tikslu. Tam, kad mes galėtume jus užregistruoti ir administruoti jūsų profilį, jūs privalote pateikti tokius asmens duomenis, kurie reikalingi sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti. Tuo atveju, jei jums nepavyksta užpildyti kurio nors privalomo laukelio, būtina kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą. Jūsų duomenys bus naudojami suformuoti ir pristatyti jums užsakymą, susisiekti su jumis, atsakyti į jūsų paklausimus, užtikrinti, kad informacija būtų tiksli ir naujausia. Tam, kad galėtume sukurti ir administruoti jūsų profilį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkome ir saugojame tokius duomenis:

  Asmens duomenų kategorijos

  Teisinis pagrindas

  Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas
  • Pavardė
  • Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris
  • Įmonės pavadinimas
  • Įmonės kodas
  • PVM mokėtojo numeris (neprivaloma)
  • Juridinis adresas (šalis, miestas, rajonas, pašto kodas (neprivaloma))
  • Jūsų pasirinkti komunikacijos kanalai rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu
  Pasirašyti sutartį su jumis ir ją vykdyti Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Užsakymo suformavimo klientui, kuris perka kaip „svečias“, tikslu

  Norint pateikti užsakymą „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, nėra privaloma sukurti savo profilį. Yra galimybė už prekes sumokėti ir svečio teisėmis, pateikiant asmens duomenis, kurie būtini tam, kad galėtume atlikti užsakymą.

  Asmens duomenys, kurie pateikiami tuo atveju, jei naudotojas jungiasi svečio teisėmis, „Rimi“ klientų duomenų bazėje nebus saugomi kaip kliento profilis. Tokie duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais (pavyzdžiui, su sąskaita-faktūra, kredito aviza):

  • Asmens duomenų kategorijos
  • Teisinis pagrindas
  • Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas
  • Pavardė
  • Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris
  Pasirašyti su jumis sutartį ir ją vykdyti Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Jūsų vardą ir pavardę naudojame tam, kad galėtume nustatyti ir patvirtinti jūsų tapatybę užsakymo pristatymo ar atsiėmimo momentu.

  Jūsų telefono numerį naudojame tam, kad galėtume su jumis susisiekti, jei kyla problemų su jūsų pateiktu užsakymu, taip pat kad galėtume su jumis susisiekti tada, kai pristatome užsakymą į jūsų nurodytą vietą, ir kad galėtume nusiųsti PIN kodą, kuris naudojamas atsiimant užsakymą. Jūsų telefono numeris gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos tikslu arba siekiant surasti jūsų profilį mūsų klientų duomenų bazėje.

  Jūsų el. pašto adresą mes naudojame tam, kad galėtume jus informuoti apie jūsų užsakymo statusą (užsakymas patvirtintas, paruoštas pristatyti, pristatytas, atšauktas, užsakymo pristatyti nepavyko, laukiama atsiėmimo nepavykus užsakymo pristatyti nurodytu adresu ir t. t.), nusiųsti PIN kodą, kuris naudojamas atsiimant užsakymą. Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos arba jūsų profilio suradimo mūsų klientų duomenų bazėje tikslu.

  Pateikdami užsakymą „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje kaip svečio teisėmis prisijungęs naudotojas, jūs patvirtinate, kad duomenys yra tikslūs bei teisingi. Jei asmens duomenys būtų neteisingi, jūs privalote nedelsdami juos ištaisyti.

  Užsakymo suformavimo ir pristatymo tikslu

  „Rimi“ elektroninė parduotuvė turi suformuoti užsakymą iš jūsų pasirinktų prekių, todėl užsakymo turinio duomenis tvarko tiek mūsų sistemos, tiek ir „Rimi“ darbuotojai.

  Jei pasirinkote pristatymą į namus:

  Jei pateikdami užsakymą pageidaujamu pristatymo būdu jūs pasirinkote pristatymą į namus, tokiu atveju privalote įvesti adresą, kuriuo turėtų būti pristatytas užsakymas.

  Jei esate registruotas naudotojas ir prisijungėte prie paskyros, tokiu atveju adresas bus išsaugotas jūsų profilyje. Jei norite adresą pašalinti iš profilio arba profilyje įtraukti naują adresą, tokius veiksmus galite atlikti įvesdami duomenis atitinkamame „Rimi“ elektroninės parduotuvės profilio laukelyje arba susisiekę su „Rimi“ Klientų aptarnavimo centru ir paprašę, kad adresas būtų pašalintas. Taip pat galite pasirinkti, ar norėtumėte, kad šis adresas būtų „numatytasis adresas“ ir visuomet būtų rodomas kaip jūsų pirmasis pasirinkimas.

  Jei jūs esate naudotojas svečio teisėmis, tokiu atveju adresas „Rimi“ klientų duomenų bazėje nebus saugomas, o bus išsaugotas tik kartu su jūsų pateiktu užsakymu ir bus naudojamas taip, kaip registruoto naudotojo atveju.

  Jei pateikdami užsakymą savo pageidaujamu pristatymo būdu pasirinkote atsiėmimą parduotuvėje, būtina pasirinkti parduotuvę, kurioje norėtumėte atsiimti savo užsakymą. Tokia informacija bus išsaugota tik su užsakymu. Taip pat galite pasirinkti, ar norėtumėte, kad ši parduotuvė būtų jūsų „Mėgstamiausia“ parduotuvė ir visuomet rodoma kaip jūsų pirmasis pasirinkimas.

  Užsakymo suformavimo ir jo pristatymo jums tikslu bus tvarkomi tokie asmens duomenys:

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  Suformuoti užsakymą:

  • Užsakymo ID
  • Užsakymo pristatymo laikas ir data
  • Produktų sąrašas ir kiekiai

  Pristatyti užsakymą namų adresu:

  • Vardas ir pavardė
  • Telefono numeris
  • Užsakymo pristatymo laikas ir data
  • Užsakymo ID
  • Adreso detalės: gatvė, gatvės numeris, namo numeris, buto numeris, aukšto numeris, rajonas, miestas, pašto kodas, adreso pavadinimas, GPS koordinatės – ilguma, platuma
  • Pastabos dėl adreso
  • Adreso nustatymai (numatytieji ar ne)
  • Produktų sąrašas ir kiekiai

  Pristatyti užsakymą į užsakymų atsiėmimo punktą:

  • Pasirinktos parduotuvės pavadinimas ir adresas
  • Parduotuvės nustatymai (mėgstamiausia ar ne)
  • Vardas ir pavardė
  • Telefono numeris
  • Užsakymo pristatymo laikas ir data
  • Užsakymo ID
  • Produktų sąrašas ir kiekiai
  • PIN kodas
  Vykdyti sutartį Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Užsakymo duomenys naudojami tam, kad „Rimi“ darbuotojai galėtų į krepšelius surinkti jūsų užsakymą.

  Išvardyti duomenys, kurie reikalingi užsakymo pristatymo namų adresu tikslu, yra naudojami siekiant vykdyti sutartį ir tam, kad „Rimi“ kurjeriai galėtų pristatyti jūsų užsakymą jūsų pasirinktu adresu.

  Išvardyti duomenys, kurie reikalingi užsakymų atsiėmimo parduotuvėje tikslu, yra naudojami tam, kad būtų galima jums perduoti užsakymą tada, kai atvykstate į užsakymo atsiėmimo punktą parduotuvėje.

  Visi pirmiau minėti duomenys naudojami ir siekiant jus el. paštu informuoti apie užsakymo statusą bei paruošti sąskaitą-faktūrą ir kredito avizą (užsakymas patvirtintas, paruoštas pristatyti, pristatytas, atšauktas, užsakymo pristatyti nepavyko, paruoštas atsiimti, vyksta pinigų grąžinimo įforminimas).

  Galimybės atsiimti užsakymą „Drive“ atsiėmimo punkte nuskaitant automobilio valstybinį numerį sudarymo tikslu

  Registruoti klientai turi galimybę į savo profilį įtraukti automobilių valstybinius numerius, kurie gali būti naudojami „Drive“ užsakymų atsiėmimo punktuose jus atpažinti tada, kai atvykstate atsiimti užsakymo. Tokią informaciją įtraukti į savo profilį galite savo nuožiūra – ji nėra privaloma.

  Jei pageidaujate savo profilyje pašalinti automobilio valstybinį numerį arba įtraukti naują automobilio valstybinį numerį, tokius veiksmus galite atlikti įvesdami atitinkamus duomenis „Rimi“ elektroninės parduotuvės paskyroje arba susisiekę su „Rimi“ Klientų aptarnavimo centru ir paprašę, kad automobilio valstybinis numeris būtų pašalintas.

  Tam, kad sudarytume jums galimybę atsiimti užsakymą „Drive“ atsiėmimo punkte nuskenavus jūsų automobilio valstybinį numerį, mes tvarkome ir saugome tokius asmens duomenis:

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Automobilio valstybinis numeris
  Vykdyti sutartį Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Užsakymo apmokėjimo tvarkymo tikslu

  Tam, kad būtų galima sukurti užsakymą „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje, klientas privalo atlikti mokėjimą. Yra trys galimi mokėjimo variantai: apmokėti kreditine arba debetine kortele, apmokėti naudojantis Swedbank“ „Bank link“ kanalu, apmokėti naudojantis SEB banko „Bank link“ kanalu. Neatlikęs mokėjimo klientas negalės užbaigti užsakymo „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje.

  Įforminant mokėjimą su užsakymo informacija bus tvarkomi ir saugomi tokie duomenys:

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  „Swedbank“ ir SEB banko „Bank link“ kanalai:

  • Mokėjimo suma
  • Vardas, pavardė
  • Mokėjimo aprašymas
  • Mokėjimo referencinis numeris (tik grąžinimams)
  • Transakcijos referencinis ID
  • Mokėtojo IBAN

  Kreditinė arba debetinė kortelė:

  • Mokėjimo aprašymas
  • Vardas, pavardė
  • Mokėjimo kortelės numeris (PAN)
  • Mokėjimo kortelės schema
  • Mokėjimo kortelės galiojimo data
  Vykdyti sutartį Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Tam, kad ateityje klientai galėtų lengviau atlikti mokėjimus, „Rimi“ elektroninės parduotuvės interneto svetainėje klientams yra suteikiama galimybė savo profilyje išsaugoti kreditinės kortelės duomenis. Išsaugoti tokius duomenis „Rimi“ nereikalauja – jie išsaugomi kliento pasirinkimu. Jei pageidaujate iš savo profilio pašalinti kreditinės kortelės duomenis arba įtraukti naują kreditinę kortelę, tokius veiksmus galite atlikti įvesdami duomenis atitinkamoje „Rimi“ elektroninės parduotuvės profilio skiltyje. Jei jūs nusprendžiate, kad savo profilyje išsaugosite kreditinės kortelės duomenis, „Rimi“ klientų duomenų bazėje bus išsaugoti ir tvarkomi tokie duomenys:

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Mokėjimo kortelės numeris (PAN)
  • Mokėjimo kortelės prieigos raktas (tik jei nusprendžiate išsaugoti kortelės duomenis)
  • Mokėjimo kortelės schema
  • Mokėjimo kortelės galiojimo data 
  Vykdyti sutartį Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Tiesioginės rinkodaros tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume jums nusiųsti rinkodaros informaciją ir naujienas. Pavyzdžiui, nusiųsti jums informaciją apie naujausias asortimento prekes, išpardavimus arba nuolaidas. Prašome turėti omenyje, kad rinkodaros informacija jums bus siunčiama tik tuo atveju, jei registruodamiesi arba profilyje pažymėsite, kad norite ją gauti. Rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu mes naudojamės el. pašto adresu, telefono numeriu ir socialinių tinklų paskyromis.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas
  • Įmonės pavadinimas (jei taikoma)
  • Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris
  • Socialiniai tinklai 
  Jūsų sutikimas

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Sukčiavimo prevencijos ir teisinių reikalavimų valdymo tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, įkaitant sukčiavimo ar nusikalstamos veikos prevenciją, netinkamą mūsų produktų ar paslaugų naudojimą.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Vardas
  • Pavardė
  • Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris
  • Adreso detalės: gatvė, gatvės numeris, namo numeris, buto numeris, aukšto numeris, rajonas, miestas, pašto kodas, adreso pavadinimas
  • Pastabos dėl adreso
  • Užsakymo ID
  • Įmonės pavadinimas
  • įmonės kodas
  • PVM mokėtojo numeris (neprivaloma)
  • Juridinis adresas (šalis, miestas, rajonas, pašto kodas (neprivaloma))

  • Užsakymo pristatymo laikas ir data

  • Produktų sąrašas ir kiekiai, kainos ir akcijos
  • Automobilio valstybinis numeris (tik registruoti naudotojai)
  • Jūsų pasirinkti komunikacijos kanalai
  • Pasirinkta užsakymų atsiėmimo parduotuvė
  • PIN kodas
  • Sąskaitos-faktūros duomenys
  • Kredito avizos informacija
  • Mokėjimo suma
  • Mokėjimo aprašymas
  • Mokėjimo referencinis numeris (tik grąžinimams)
  • Transakcijos referencinis ID
  • Mokėtojo IBAN
  • Mokėjimo kortelės numeris (PAN)
  • Mokėjimo kortelės schema
  • Mokėjimo kortelės galiojimo data
  • Mokėjimo kortelės prieigos raktas
  • Kita su teisiniu reikalavimu susijusi informacija
  Mūsų teisėtas interesas užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikalstamai veikai, netinkamam mūsų produktų ar paslaugų naudojimui ir pareikšti bei ginti teisinius reikalavimus. Tol, kol bus išnagrinėtas, išspręstas ir įgyvendintas teisinis reikalavimas. 

   

  Statistiniais ir rinkos tyrimų tikslais

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ataskaitų parengimo ir statistikos tikslais, siekdami stebėti, įvertinti, tobulinti ir plėtoti mūsų paslaugas internetu (pavyzdžiui, kiek buvo pristatymų laiku, kiek nusiskundimų gavo Klientų aptarnavimo centru). Šiais tikslais nebus tvarkoma jūsų vardas ir pavardė, kontaktinė informacija ar bet kokia kita tiesiogiai tapatybę apibrėžianti informacija, pagal kurią galima tiesiogiai nustatyti jūsų, kaip konkretaus asmens, tapatybę.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Pašto kodas
  • Miestas
  • Šalis
  • Pasirinkimai naudotojo profilyje (rinkodaros pranešimų siuntimas, kreditinės kortelės duomenų išsaugojimas)
  • Užsakymai (produktų sąrašas, kiekiai, kainos, akcijos)
  • Užsakymo statusas
  • Pristatymo būdo pasirinkimas
  • Mokėjimo metodas
  • Pasirinkti laiko intervalai
  • Paėmimo laikas ir pristatymo laikas
  • Produktų grąžinimo priežasčių kodai
  • Kreipimosi į Klientų aptarnavimo centrą priežasčių kodai
  • Užklausų ir skambučių skaičius klientų aptarnavimo srityje
  Tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant mūsų teisėtų interesų ir pagerinti bei plėtoti mūsų paslaugas. Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Informacijos saugumo tikslais

  Mes atliekame naudotojų veiklos auditus. Mes renkame ir išsaugome informaciją apie tai, kada jūs (arba jūsų prašymu – mes) prisijungėte prie savo profilio, pakeitėte duomenis arba atlikote kitus veiksmus „Rimi“ elektroninės parduotuvės paskyroje. Šiuos veiksmus mes atliekame siekdami nustatyti potencialias grėsmes, sukčiavimą ar neteisėtus veiksmus ir išlaikyti sistemų bei duomenų vientisumą ir apsaugoti sistemas bei duomenis nuo nesankcionuotų pakeitimų. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant mūsų teisėto intereso užtikrinti informacijos saugumą.

  Klientų reikalavimų valdymo tikslais

  Tam, kad galėtumėme išnagrinėti reikalavimus, kuriuos jūs pateikėte per „Rimi“ elektroninės parduotuvės kontaktų formą arba nusiųsdami el. pašto pranešimą adresu info.lt@rimibaltic.com arba susisiekdami su „Rimi“ telefonu, mes turime tvarkyti ir išsaugoti jūsų asmens duomenis. Išsamesnę informaciją apie tai, kaip mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai jūs pateikiate savo reikalavimus, rasite dokumente Pirkėjų paklausimų-nusiskundimų privatumo politika.

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai kuriate savo profilį „Rimi“ ir įtraukiate papildomus duomenis apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje bei užsakymo pateikimo „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje tikslais ir norėdami su mumis susisiekti per Klientų aptarnavimo centrą arba Pagalbos puslapį „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Siekdami įvykdyti savo prievoles, kurias turime jūsų atžvilgiu, mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, kaip antai teikiančiomis:

  • duomenų centrų paslaugas;
  • sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugas;
  • klientų duomenų analizės paslaugas;
  • tiesioginių rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas;
  • su „Rimi“ lojalumo programos rinkodara susijusios veiklos paslaugas (tik esamiems „Rimi“ lojalumo programos dalyviams).

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymuose ir mūsų bendradarbiavimo susitarime nustatytus reikalavimus.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldos institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

  Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi jokioje šalyje, kuri nepriklauso ES ar EEE.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Kliento profilis ir paskyra:

  Tol, kol pašalinama naudotojo paskyra. Jei klientas neaktyvus (nė karto neprisijungia prie paskyros) 1 metus, paskyra pašalinama.

  Jei jūs turite „Rimi“ elektroninės parduotuvės ir „Mano Rimi“ lojalumo programos paskyras, tokiu atveju taikomos „Mano Rimi“ lojalumo programoje galiojančios nuostatos dėl duomenų saugojimo trukmės.

  Užsakymo duomenys:

  5 metus nuo užsakymo sukūrimo dienos.

  Grąžinimo duomenys:

  5 metus nuo grąžinimo sukūrimo dienos.

  Kreditinės kortelės prieigos raktas:

  Pašalinamas nedelsiant iš karto po to, kai buvo ištrinta paskyra.

  Finansiniai dokumentai (sąskaita-faktūra, kredito aviza):

  10 metų nuo dokumento sukūrimo dienos.

  Neregistruotų naudotojų asmens duomenys užsakymuose (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris):

  5 metai.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jei jūs turite „Rimi“ profilį, tuomet bet kuriuo metu galite „Rimi“ interneto svetainėje prisijungti prie savo profilio ir pamatyti tam tikrą informaciją, kurią turime apie jus, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ir t. t. Norėdami pasinaudoti šia teise, jūs taip pat galite pateikdami prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę juos ištaisyti patys, arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Jei turite „Rimi“ profilį, tam tikrą informaciją apie save jūs galite atnaujinti prisijungę prie savo „Rimi“ profilio. Norėdami pasinaudoti šia teise, jūs taip pat galite pateikdami prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Tiek, kiek jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

  Be to, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros prenumeratos jūs galite prisijungę prie „Rimi“ profilio arba paskambinę Klientų aptarnavimo centrui. 

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tuo atveju, jei prašote apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tai gali paveikti jūsų veiksmus „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, LT-05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com 

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite Duomenų apsaugos pareigūnui.