Apsipirkimas

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jeigu estate mūsų lojalumo programos dalyvis, apsiperkate mūsų fizinėse ar elektroninėje parduotuvėse.

Privatumo politika užsakymams

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai jūs juos pateikiate užsakydami konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos ir/ar mėsos gaminius internetiniame puslapyje ir/arba telefonu ir/arba parduotuvėje.

 • Kokių kategorijų duomenis renkame ir kodėl?

  Užsakymų pateikimas, vykdymas ir administravimas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos ir/ar mėsos gaminių užsakymų pateikimo, vykdymo ir administravimo tikslu, kai jūs juos pateikiate užsakydami konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos ir/ar mėsos gaminius internetiniame puslapyje ir/arba telefonu ir/arba parduotuvėje.

  Asmens duomenys reikalingi tam, kad jūsų užsakymas būtų tinkamai įvykdytas: elektroninis paštas yra reikalingas tam, kad galėtume atsiųsti patvirtinimą apie užsakymo gavimą ir užsakymo numerį; vardas reikalingas tam, kad užsakymas būtų atiduotas jį užsakiusiam asmeniui; telefono numeris reikalingas tam, kad būtų galima patvirtinti užsakymą, ir esant būtinumui, susisiekti dėl užsakymo patikslinimo.

  Jei asmens duomenys nebus pateikti, užsakymas gali būti neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai. 

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  - Vardas

  - Telefono numeris

  - Elektroninio pašto adresas

  Sutarties pasirašymui su jumis ir jos įvykdymui

  Visi surinkti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate užsakydami konditerijos ir/ar kepyklos, ir/ar kulinarijos ir/ar mėsos gaminius internetiniame puslapyje ir/arba telefonu ir/arba parduotuvėje.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų tiekėjai

  Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, prižiūri mūsų internetinį puslapį. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • Jūsų teisės

  Susipažinimas su asmens duomenimis

  Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Asmens duomenų taisymas

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Ištrynimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ("duomenų perkėlimas"). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų perkėlimas

  Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ("duomenų perkėlimas"). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo tuėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.

  Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Taip pat galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, siunčiant mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuojant jį Duomenų apsaugos pareigūnui.