Apsipirkimas

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jeigu estate mūsų lojalumo programos dalyvis, apsiperkate mūsų fizinėse ar elektroninėje parduotuvėse.

„Mano Rimi“ privatumo politika

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, susijusius su „Mano Rimi“ lojalumo programa.

Pagal „Mano Rimi“ lojalumo programos taisykles turime pareigą suteikti asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas, aktualias būtent jums, taip pat kitas programos naudas. Kad galėtume tai padaryti, turime įvertinti informaciją apie jus, kokius pirkinius mėgstate ir kokie yra jūsų pirkimo įpročiai, t.y., sukurti jūsų, kaip pirkėjo, profilį.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Registracijos ir dalyvavimo tvarkymas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti jūsų registraciją ir dalyvavimą Mano Rimi lojalumo programoje.

  Kad galėtumėme jus užregistruoti „Mano Rimi" lojalumo programoje ir užtikrinti sėkmingą  tolimesnį jūsų dalyvavimą programoje, prašome pateikti asmens duomenis sutarties sudarymui ir jos vykdymui (registracijos procese būtini duomenys yra pažymėti žvaigždute ("* ")). Nepateikę būtinų asmens duomenų, negalėsite dalyvauti „Mano Rimi“ lojalumo programoje. Jeigu jums nepavyksta užpildyti būtinų duomenų, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

  „Mano Rimi“ lojalumo programoje galite registruotis ir identifikuoti save naudodamiesi trečiųjų šalių (pvz., „Google“, „Facebook“ ir kt.) teikiamais įrankiais. Jei „Mano Rimi“ profilį jau turite, prie jo taip pat galite prisijungti naudodamiesi minėtais trečiųjų šalių įrankiais.

  Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami bendrauti su jumis, atsakyti į jūsų užklausas, užtikrinti, kad jūsų informacija būtų tiksli ir laiku atnaujinama, patvirtinti jūsų registraciją arba pakeisti ankstesnę fizinę „Mano Rimi" kortelę (prarastą, neveikiančią ir pan.) nauja, jūsų asmens tapatybei nustatyti arba (prireikus) susieti jus su atitinkamu fiziniu ar virtualiu „Mano Rimi“ kortelės naudotoju, kad galėtumėte kurti arba pasiekti savo „Mano Rimi" paskyrą  ir peržiūrėti atitinkamą informaciją joje, susisiekti su jumis tais atvejais, kai matome būtinybę susisiekti su jumis ir informuoti jus (pvz.  apie pakeitimus lojalumo programos Sąlygose, pamirštus pirkinius ir kt.).

  Norėdami užsiregistruoti ir dalyvauti „Mano Rimi“ lojalumo programoje, privalote pateikti šią informaciją.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.
  • Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.
  • Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.
  • Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.

  Tvarkymas būtinas siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį su jumis.

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  Jūsų mobiliojo telefono numerį mes naudojame, kad galėtume susisiekti su jumis skubiais atvejais, kai yra svarbu susisiekti su jumis nedelsiant. Jūsų pateiktą el. paštą  mes naudojame, kad galėtume jus informuoti  apie „Mano Rimi“ lojalumo programos pokyčius  ir esminius įvykius (pvz., Sąlygų ar privatumo politikos pokyčius bei atnaujinimus, registracijos patvirtinimus į renginius, kuriuose jūs išreiškėte norą dalyvauti, informacija apie laimėjimą žaidimuose). Jūsų mobilaus telefono numerį ir el. paštą taip pat naudojame, kai reikia patvirtinti registraciją ar fizinės „Mano Rimi“ kortelės keitimo metu.

  Komunikacijai bendro pobūdžio klausimais naudojame ir kitas platformas (pvz., interneto svetainę www.rimi.lt, „Mano Rimi“ kortelių terminalą, mobiliąją programėlę, ir kt.).

  Registruodamiesi „Mano Rimi“ lojalumo programoje, jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

  Asmeninių pasiūlymų ir kitų programos naudų administravimas

  Mes tvarkome  jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume administruoti asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas ir kitas programos naudas, pvz., pasiūlymus vardadienio ir gimtadienio proga, dalyvavimą specialiuose klubuose (pvz., „Mano šeimai“ programoje ir kt.) ar kvietimus į specialius renginius. Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini konkrečiai programos naudai suteikti.

  Tuo atveju, jei pagal „Mano Rimi“ lojalumo programą pateiksime papildomų naudų  ar pasiūlymų, kurių reikmėms prašysime pateikti papildomų asmens duomenų arba norėsime panaudoti jau pateiktus duomenis kitiems tikslams, pateiksime jums atitinkamą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą kartu su prašymu pateikti naujus asmens duomenis arba pristatydami naujas naudas.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.
  • Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.
  • Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.
  • Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
  • Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.

  Tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį su jumis.

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Siekdami pateikti jums asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas ir kitas „Mano Rimi“ lojalumo programos naudas, naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Tam, kad galėtume tai padaryti, mes analizuojame jūsų pateiktus asmens duomenis ir duomenis, kuriuos mes išskaičiuojame atsižvelgdami į jūsų elgesį  (pvz., jūsų apsipirkimo operacijas, vietas, kuriose naudojotės „Mano Rimi“ kortele, prisijungimus prie „Mano Rimi“ profilio ir kt.), naudodami bendrą taisyklę arba specialius algoritmus. Mūsų atlikti veiksmai neturi jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

  Kad galėtumėte pasinaudoti mūsų siūlomais pagrindiniais privalumais, mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, pagrįstą tik bendra taisykle, kuri taikoma visiems „Mano Rimi“ lojalumo programos dalyviams. Tai nėra pagrįsta jūsų pasirinkimais, elgesiu ar panašiomis savybėmis, ir mes nebandome nuspėti ar įvertinti jokio jūsų galimo elgesio ar pasirinkimo, kad pateiktume jums „Mano Rimi“ programos naudas.

  Pavyzdžiui, automatizuotas sprendimų priėmimas naudojamas tada, kai paskirstome atitinkamą „Mano Rimi“ pinigų sumą pagal apskaičiavimą, atliktą atsižvelgiant į jūsų operacijos sumą ir įsigytus pirkinius. Pagal taisyklę, kuri nustato, kad „Mano Rimi“ pinigai nekaupiami perkant alkoholinius gėrimus, sistema automatiškai aptinka krepšelyje tokius pirkinius ir neįtraukia jų į „Mano Rimi“ pinigų skaičiavimą. Pagal jūsų įvestą gimimo datą sistema nustato, kada jums pateikti gimtadienio pasiūlymus. Atsižvelgdami į tai, kokiais pasiūlymais jūs naudojatės arba nesinaudojate, nustatome kitas „Mano Rimi“ lojalumo programos galimybes, kuriomis galite naudotis.

  Kad galėtume pateikti jums asmeninius pasiūlymus ir asmenines rekomendacijas (ir kartais pasiūlyti kitus privalumus), mums būtina jus profiliuoti, t.y. specialių algoritmų pagalba atlikti jūsų pasirinkimų, elgesio ar panašių požymių analizę.

  Pavyzdžiui, specialūs algoritmai analizuoja jūsų pateiktus asmens duomenis (pvz., gimimo datą ir kt.) ir jūsų apsipirkimo veiksmus (pvz., vietą, kurioje apsiperkate, įsigytas prekes ir kt.), kad sukurtų individualizuotus pasiūlymus, skirtus tik jums asmeniškai. Atsižvelgdami į jūsų pirkimo operaciją, taip pat galime sukurti jums asmeninę rekomendaciją dėl kitų jums skirtų „Mano Rimi“ lojalumo programos privalumų.

  Kadangi asmeniniai pasiūlymai, asmeninės rekomendacijos ir teikiami privalumai yra mano „Rimi“ lojalumo programos esmė ir pagrindinis tikslas, jei nenorite, kad jums būtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, negalėsite dalyvauti „Mano Rimi“ lojalumo programoje.

  Tiesioginė rinkodara

  Mes tvarkome  jūsų asmens duomenis, norėdami siųsti jums tiesioginės rinkodaros informaciją, pvz., asmeninius pasiūlymus, asmenines rekomendacijas, informaciją apie nuolaidas, privalumus, išpardavimus, specialias akcijas, mūsų naujienas ir kt., jūsų pasirinktu ryšių kanalu, pvz., laiškais, SMS, el. paštu, per socialinius tinklus, aktyviaisiais pranešimais ir kt.

  Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus per socialinį tinklą, naudosime jūsų mobiliojo telefono numerį ar el. pašto adresą, kad galėtume susisiekti su jumis socialiniuose tinkluose.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.
  • Narystės duomenys, pvz., narystės pradžios data, kliento statusas, kliento rūšis ir kt.
  • Informacija apie privalumus klientams, pvz., „Mano Rimi“ pinigai, nuolaidos gimtadienio proga, galiojimo laikotarpis ir kt.
  • Informacija apie namų ūkį, pvz., namų ūkio narių skaičius, informacija apie namų ūkio atžalas, augintinius ir kt.
  • Apsipirkimų istorija, pvz., informacija apie anksčiau pirktas prekes bei sumas ir kt.
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
  Jūsų sutikimas

  Kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros informaciją.

   

  Mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kad suteiktume jums pagal jūsų poreikius pritaikytas ir veiksmingas tiesioginės rinkodaros paslaugas. Tuo tikslu atsižvelgiame į jūsų pateiktus asmens duomenis (pvz., miestą) ir duomenis, kuriuos išskaičiuojame, atsižvelgdami į jūsų elgesį (pvz., parduotuvę, kurioje apsiperkate). Pavyzdžiui, informacija apie naują paslaugą mūsų konkrečioje parduotuvėje gali dominti tik tuos programos dalyvius, kurie apsiperka atitinkamoje parduotuvėje. Todėl mes galime priimti sprendimą siųsti pranešimus tik tiems dalyviams, kurie apsipirko atitinkamoje parduotuvėje. Mūsų vykdoma veikla teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio jums neturi.

  Žaidimai

  Jei išreiškėte norą dalyvauti žaidimuose, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti žaidimus. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad nustatytume ir paskelbtume nugalėtoją, identifikuotume jus išduodant žaidimo prizus, taip pat tam, kad įtrauktume jūsų vardą ir pavardę į loterijos protokolą vykdydami savo teisinę prievolę.

  Informuojame, kad išreiškę pageidavimą dalyvauti žaidimuose, jūs sutinkate, kad jūsų „Mano Rimi“ kortelės numeris būtų įtrauktas į mūsų ir mūsų tiekėjų organizuojamus automatinius žaidimus be papildomo pranešimo jums. Tiekėjų sąrašą, kurie organizuoja žaidimus ir su kuriais mes dalinamės jūsų asmeniais duomenimis (pvz. „Mano Rimi“ kortelės numeriu ar jūsų kontaktiniais duomenimis) galite rasti čia . Jūsų tapatybė bus tikrinama jums atsiimant prizą, o neatitikimo  atveju bus atsisakyta išduoti prizą.

  Su detalesne tvarka, kaip mes tvarkome asmens duomenis  žaidimuose, galite susipažinti čia

  Registracijos ir narystės mūsų e. parduotuvėje tvarkymas

  Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad jūsų prašymu sukurtume profilį savo e. parduotuvėje ir kad jūs galėtumėte naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

  Jei turite „Mano Rimi“ profilį ir profilį mūsų e. parduotuvėje, kai kurie laukai, pvz., vardas, pavardė, telefonas, e. paštas ir kt., yra bendri abiem profiliams. Pakeitus tokius laukus viename profilyje, atitinkami pakeitimai atliekami ir kitame profilyje.

  Informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis mūsų e. parduotuvėje, rasite čia

  Statistiniai ir rinkos tyrimų tikslai

  Mes tvarkome  jūsų asmens duomenis, kad galėtume pateikti ataskaitas ir statistinius duomenis mūsų paslaugoms stebėti, vertinti, tobulinti ir vystyti. Šiais tikslais mes netvarkome tokių duomenų, kaip jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ar kokia nors kita informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti jus kaip konkretų asmenį.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Demografiniai duomenys, pvz., gimimo data, lytis, pilietybė ir kt.
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus, pvz., pranešimų prenumerata, registracija lojalumo programos klubuose, nustatytos kalbos parinktys ir kt.
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
  Tvarkymas  yra būtinas norint patenkinti mūsų teisėtą interesą mūsų teikiamų paslaugų įvertinimui ir tolimesniam vystymui.

  Iki tol, kol mums reikės užtikrinti savo teisėtą interesą.

  Informacijos saugumo tikslai

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad nustatytume galimą grėsmę, sukčiavimą ar neteisėtą veiką, apsaugotume sistemas ir duomenis nuo neleistinų pakeitimų ir išlaikytume vientisumą. Mes registruojame informaciją („audito žurnale“) apie jūsų ir savo veiksmus mūsų sistemose, prie kurių jums ir mums yra suteikta prieiga. Pavyzdžiui, mes registruojame („audito žurnale“) duomenis apie prisijungimo prie „Mano Rimi“ profilio veiksmus, kuriuos atliekate jūs arba mes jūsų prašymu, duomenų keitimą ar kitą veiklą sistemoje.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.
  • Ryšio duomenys, pvz., įrenginio rūšis, operacinės sistemos ir jų versijos, laiko zona, naršyklės tipas ir kt.
  • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambučiai, balso paštas ir kt.
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
  • Kiti duomenys, reikalingi šiam tikslui
  Mūsų teisėtas interesas užtikrinti informacijos saugumą. Iki 18 kalendorinių mėnesių, jei įstatymai nenumato ilgesnio saugojimo termino.

  Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų administravimas

  Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tais atvejais, kai reikia apginti, pareikšti arba įgyvendinti teisinius reikalavimus, įskaitant sukčiavimo arba nusikaltimų prevenciją ir/ar sustabdymą, surinkti nustatytų pažeidimų įrodymus ir kontroliuoti padėtį bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų produktais ar paslaugomis.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  Visos asmens duomenų kategorijos, nurodytos šioje Privatumo politikoje.

  Savarankiško skenavimo sistemos naudojimo atveju mes taip pat saugome informaciją apie atliktų tikslumo patikrų rezultatus.

  Mūsų teisėtas interesas.

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

   

  Mes galime naudoti jūsų asmens duomenimis tam, kad susiektume su jumis aptikę galimas problemas, susijusias su „Mano Rimi“ kortele, jūsų naudojimusi produktais ar paslaugomis (pvz., operacijų klaidų atveju arba jeigu jūs pamiršite grąžinti rankinį skenavimo įrenginį ir kt.).

  Savarankiško skenavimo sistemos naudojimo atvejais mes taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Jis grindžiamas apibrėžtomis bendrosiomis taisyklėmis, taikomomis visiems savarankiško skenavimo sistemos naudotojams, pvz., tam tikrais vartotojo veiksmais, ankstesnių tikslumo patikrų rezultatais ir kt. Jei nustatytos taisyklės laikomasi, sistema pradeda dalinę arba visišką jūsų nuskenuoto pirkinių krepšelio tikslumo patikrą. Tokia veikla jums neturi jokio reikšmingo poveikio, t.y. jūsų pirkinių krepšelį iš naujo skenuoja parduotuvės darbuotojas. Jei nesutinkate, kad jums būtų taikomas toks automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, savarankiško skenavimo sistema naudotis negalėsite.

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Renkame asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai ir netiesiogiai, registruodamiesi kaip Rimi lojalumo programos dalyviai, susisiekdami su mumis, naudodamiesi „Mano Rimi“ kortele, mūsų sistemomis, platformomis ir įrankiais.

  Iš „Rimi“ grupės įmonių

  Jei dalyvaujate „Mano Rimi“ lojalumo programoje, kurią administruoja kita „Rimi“ grupės įmonė kitose Baltijos šalyse, ir naudojatės „Mano Rimi“ kortele ar platformomis mūsų šalyje, siekdami užtikrinti jūsų nuoseklią patirtį, iš kitos Rimi grupės įmonės gauname ir jums parodome atitinkamus asmens duomenis, kuriuos jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikėte atitinkamai „Rimi“ grupės įmonei kaip jos administruojamos „Mano Rimi“ lojalumo programos dalyvis.

  Iš trečiųjų šalių

  Nusprendę užsiregistruoti kaip „Mano Rimi“ lojalumo programos dalyvis arba prisijungti prie savo „Mano Rimi“ profilio naudodamiesi trečiųjų šalių (pvz., „Google“, „Facebook“ ir kt.) teikiamais įrankiais, duodate leidimą tokiai trečiajai šaliai dalytis, o mums – gauti informaciją, reikalingą užregistruoti jus kaip „Mano Rimi“ lojalumo programos dalyvį ir (arba) suteikti prieigą prie „Mano Rimi“ profilio. Kiekvienu tokiu atveju mes išsamiai jus informuosime apie duomenis, kuriais su mumis dalijamasi.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų tiekėjai

  Jūsų asmens duomenimis galime keistis su įmonėmis, kurios teikia mums šias paslaugas:

  • duomenų laikymo paslaugas (angl. – „hosting“);
  • vartotojų autentifikavimo paslaugas;
  • informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros paslaugas;
  • klientų duomenų analizės ir asmeninių pasiūlymų kūrimo paslaugas;
  • tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas;
  • su lojalumo programa susijusių marketingo veiksmų paslaugas;
  • interneto/mobiliųjų programų kūrimo ir priežiūros paslaugas;
  • klientų skambučių centro paslaugas;
  • lojalumo programos pasiūlymų teikimo paslaugos.

   Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Grupės įmonės

  Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ grupės įmonėmis, jei to reikia nustatytiems tikslams pasiekti.

  Žaidimų, kuriuose jus išreiškėte norą dalyvauti, organizatoriai

  Mes galime dalintis kai kuriais jūsų asmeniais duomenimis (pvz. „Mano Rimi“ kortelės numeriu ar jūsų kontaktiniais duomenimis) su mūsų bendradarbiavimo partneriais, organizuojančiais automatinius žaidimus, kuriuose jūs išreiškėte norą dalyvauti. Apie žaidimus galite pasiskaityti šios privatumo politikos dalyje „Kokių kategorijų Asmens duomenims renkame ir kodėl“, skyriuje „Žaidimai“.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje.

  Paslaugų teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis, gali perduoti arba tvarkyti jūsų asmens duomenis šalyje, kuri yra už ES/EEE teritorijos ribų. Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą perduodant duomenis už ES/EEE ribų, mes užtikriname, kad būtų taikomos tinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės, pavyzdžiui, ES Komisijos sprendimas, kuris reikalauja, kad atitinkama šalis užtikrintų tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, sertifikavimas pagal ES – JAV „privatumo skydo“ programą, standartinė sutarties sąlyga ir kt. Informaciją apie taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite gauti pateikę mums rašytinį prašymą.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Visi asmens duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai gauti iš jūsų ir trečiųjų šalių, saugomi lojalumo sistemoje tol, kol dalyvaujate „Mano Rimi“ lojalumo programoje arba atitinkamoje jos dalyje.

  Jei nenaudojote „Mano Rimi“ fizinės ar virtualios kortelės 1 (vienerius) kalendorinius metus iš eilės, praėjus vieneriems metams ir nustojus galioti visiems sukauptiems „Mano Rimi“ pinigams ir virtualiems lipdukams, jūsų fizinė ar virtuali „Mano Rimi“ kortelė bus užblokuota, o jūsų pateikti asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti  ar nuasmeninti saugiu būdu, ir daugiau niekada nebus susieti konkrečiai su jumis.

  Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

  Statistinių ir rinkos tyrimų tikslais duomenys saugomi tol, kol jie bus mums reikalingi teisėto intereso pagrindu.

  Duomenys informacijos saugumo tikslais saugomi iki 18 kalendorinių mėnesių, jeigu įstatymas nenustato ilgesnio saugojimo laikotarpio.

  Teisinio reikalavimo atveju duomenys tvarkomi jo tyrimo, sprendimo ir vykdymo metu. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienus) metus po sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus po sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įgyvendinimo.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Susipažinimas su asmens duomenimis

  Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome  jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su  mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Bet kuriuo metu galite prisijungti prie „Mano Rimi“ paskyros (interneto svetainėje, mobilioje programoje, terminaluose mūsų parduotuvėse) ir patikrinti mūsų turimą informaciją apie jus, pvz., vardą, kontaktinę informaciją, sukauptus „Mano Rimi“ pinigus, asmeninius pasiūlymus ir pan.

  Asmens duomenų taisymas

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę patys ją taisyti arba paprašyti, kad tai padarytumėme mes. Galite atnaujinti tam tikrą informaciją apie save prisijungdami prie „Mano Rimi“ paskyros (pvz., interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje, terminale parduotuvėse) arba paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą.

  Sutikimo atšaukimas

  Jei jūsų asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Savo pasirinkimus pakeisti ir sutikimą atšaukti galite prisijungę prie „Mano Rimi“ profilio (pvz., internete, Mobiliojoje programėlėje, parduotuvės terminale) arba paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą.

  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

  Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų prisijungę prie Mano Rimi profilio (pvz., interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje, parduotuvės terminale) arba paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą.

  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

  Jūs turite teisę nesutikti su  asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti  duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Ištrynimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prašome atkreipti dėmesį, kad pateikus prašymą apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jūsų dalyvavimas „Mano Rimi“ lojalumo programoje gali keistis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.    

  Duomenų perkėlimas

  Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.

  Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“ , reg. Nr. 123715317,

  Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, LT05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Taip pat galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, siunčiant mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuojant jį Duomenų apsaugos pareigūnui.