0
0,00 €
Pasirinkti laiką

Pirk už 50 Eur ir daugiau, laimėk du bilietus į „Krudžiai 2.Naujasis amžius“ filmą

Žaidimo  „Pirk „Rimi“ el. parduotuvėje už 50 Eur ar daugiau, laimėk du bilietus į „Krudžiai 2. Naujasis amžius“ filmą

Žaidimo taisyklės ir sąlygos:

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius – Uždaroji akcinė bendrovė  „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas: ‎123715317, adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius.

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra „Rimi“ el. parduotuvė.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gegužės 24 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. gegužės 31 d. (paskutinė Žaidimo diena).

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidimo dalyviai – tai fiziniai asmenys, kurie:
4.1.1. žaidimo metu „Rimi“ el. parduotuvėje nusiperka prekių už 50 € ar daugiau, prisijungę su „Mano Rimi“ lojalumo kortele;
4.1.2. gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4.2. Žaidime dalyvauja tik tie ,,Mano Rimi“ lojalumo kortelių turėtojai, kurie yra sutikę dalyvauti loterijose ir žaidimuose, ir sutikę, kad jų duomenys būtų tvarkomi loterijų ir žaidimų organizavimo tikslais.
4.3. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Žaidimo prizas – 2 kino bilietai į filmo premjerą „Krudžiai 2. Naujasis amžius“ .
Bilietų galiojimas – iki 2021 m birželio 24 dienos.
5.2. Laimėtojų skaičius – 10.


6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas.
6.2. Asmenys dalyvauja Žaidime nepriklausomai nuo to, kokio prekės ženklo prekės patenka į jų pirkinių krepšelį, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius.
6.3. Asmuo atitinkantis 4 punkte išvardytas sąlygas automatiškai užregistruojamas Žaidime ir jame dalyvaus.
6.4. Papildoma registracija dalyvauti Žaidime nereikalinga.
6.5. Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelę, kuria naudojantis buvo apsipirkta „Rimi“ el. parduotuvėje.
6.6. Jei prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą, negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelės, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, prizas nebus išduotas.
6.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, tačiau gali laimėti tik 1 dovanos vienetą. 
6.8. Organizatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda „Mano Rimi“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas tik pagal „Mano Rimi“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės. „Mano Rimi“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami tretiems asmenims.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Žaidimo laimėtojai (laimėjusių „Mano Rimi“ kortelių numeriai) bus išrenkami burtų keliu ir skelbiami tokia tvarka: dešimt laimėtojų - 2021 m. birželio 1 dieną;
7.2. Per visą žaidimą bus nustatoma iš viso 10 laimėtojai, kuriems atiteks 5 punkte nurodytas prizas. 
7.3. Žaidimo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelės numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.rimi.lt..
7.4. Su Žaidimo laimėtojais organizatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu anketoje, pildytoje „Mano Rimi“ kortelės gavimo momentu. Dalyviai taip pat galės susisiekti su organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1 Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, per 2 darbo dienas nuo laimėtojų „Mano Rimi“ kortelių numerių paskelbimo dienos Žaidimo organizatoriui turi pateikti lojalumo kortelės „Mano Rimi“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus.
8.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.3. Gautus Žaidimo prizus laimėtojai galės panaudoti Forum Cinemas kino teatruose, jose nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. birželio 30 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „Rimi Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT- 05132 Vilnius, tel. 8 800 29000, el. paštas info.lt@rimibaltic.com.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10. BENDROSIOS NUOSTATOS
10.1. Žaidimo prizas negali būti keičiamas į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojamas. 
10.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 
11. PAPILDOMA  INFORMACIJA
11.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 29000 ar el. paštu info.lt@rimibaltic.com
 

Mano paskyra

Pradžia Pristatymas
0 0,00 €